ID articol : S700024768 / Ultima modificare : 12.07.2018Tipărire

Cum puteţi recupera VAIO cu ajutorul VAIO Care 7

  Software-ul VAIO Care 7  poate fi utilizat pentru a restabili calculatorul la configuraţia software originală din fabrică.

  AVERTISMENT: Toate datele, setările şi programele adăugate în calculator vor fi şterse. În timpul acestei proceduri, veţi putea efectua o copie de rezervă a datelor dumneavoastră. Sony nu garantează faptul că datele dumneavoastră personale vor fi copiate şi restabilite corect.

  IMPORTANT:
  • Acest model nu necesită discuri de recuperare. Datele de recuperare sunt incluse pe o partiţie specială a hard disk-ului. Cu toate acestea, se recomandă insistent crearea unui set de discuri de recuperare. Alternativ, puteţi achiziţiona un set de discuri de recuperare de la Asistenţa Sony.
  • Dacă sistemul de operare nu porneşte şi nu poate fi efectuată o altă metodă de soluţionare a problemei, poate fi efectuată o recuperare a sistemului prin pornirea calculatorului şi apăsarea tastei F10 în momentul afişării logo-ului VAIO sau apăsând tasta ASSIST (Asistenţă) când calculatorul VAIO este oprit.
  • Se recomandă conectarea adaptorului de alimentare la calculator, astfel încât alimentarea să nu fie întreruptă. 
  • Se recomandă deconectarea tuturor dispozitivelor externe, precum imprimante, cabluri de reţea, camere, hard disk-uri externe sau unităţi flash.

  Urmaţi procedeul de mai jos pentru a efectua o recuperare a sistemului:
  1. Închideţi toate programele deschise.
  2. Executaţi clic pe butonul Start şi apoi clic pe All Programs (Toate programele).
  3. În meniul All Programs (Toate programele), executaţi clic pe folderul VAIO Care şi apoi clic pe VAIO Care.
   NOTĂ: Dacă vi se solicită o parolă de administrator sau este afişat un mesaj User Account Control (Control cont de utilizator), introduceţi parola corectă sau executaţi clic pe Yes (Da).
  4. În fereastra VAIO Care, executaţi clic pe Advanced Tools (Instrumente avansate).  5. În Advanced Tools (Instrumente avansate), executaţi clic pe Restore and Recovery (Restabilire şi recuperare).
  6. În fereastra Recovery (Recuperare), executaţi clic pe Recover computer (Recuperare calculator).
  7. Va fi afişată o fereastră de confirmare; executaţi clic pe butonul Yes (Da).
   NOTĂ:
   Calculatorul va reporni.
  8. În funcţie de modelul specific ţării pe care l-aţi achiziţionat, poate fi afişată o opţiune de selectare a limbii. Alegeţi limba şi executaţi clic pe OK.
  9. În fereastra VAIO Care Rescue (Salvare VAIO Care), executaţi clic pe Start recovery wizard (Pornire expert recuperare).
  10. În fereastra "Do you need to rescue your data?" (Doriţi să salvaţi datele?), executaţi clic pe Yes, I'd like to start rescue now (Da, doresc să încep acum salvarea datelor).
   NOTĂ: Dacă nu aveţi date pe calculator pentru care doriţi să realizaţi o copie de rezervă, executaţi clic pe butonul Skip Rescue (Se omite salvarea) şi treceţi la pasul 15.
  11. Conectaţi un dispozitiv de stocare extern la calculator, precum un hard-disk USB sau un stick de memorie.
  12. În fereastra Select Rescue type (Selectaţi tipul de salvare), executaţi clic pe  Easy rescue (Salvare simplă) sau Custom Rescue (Salvare particularizată).
   NOTĂ: Easy Rescue (Salvare simplă) efectuează o copie de rezervă a întregului conţinut de pe hard disk şi, drept urmare, va necesita un spaţiu de stocare mai mare şi o durată mai lungă pentru finalizarea copiei de rezervă.
   NOTĂ: Custom Rescue (Salvare particularizată) vă permite să selectaţi manual folderele de utilizator care trebuie salvate.   NOTĂ:
   Software-ul va detecta automat datele.
  13. Executaţi clic pe unitatea pe care doriţi să stocaţi copia de rezervă a datelor şi apoi clic pe butonul Next (Următorul). NOTĂ: Acest ecran afişează spaţiul pe disc necesar şi spaţiul liber pe unitatea externă.
   NOTĂ: Dacă unitatea dumneavoastră nu este listată, asiguraţi-vă că aceasta este conectată corect la calculatorul VAIO şi - dacă este cazul - la propria unitate de alimentare. Dacă unitatea nu este în continuare detectată, verificaţi manualul unităţii sau website-ul de asistenţă pentru a instala driver-ele necesare pentru aceasta.

  14. În fereastra Confirm options and start rescue (Confirmare opţiuni şi începere salvare), executaţi clic pe butonul Start Rescue (Începere salvare).   NOTĂ: O fereastră de progres va afişa starea copiei de rezervă.
  15. În fereastra Rescue has completed successfully (Salvarea a fost finalizată cu succes), executaţi clic pe Proceed with recovery (Se începe recuperarea).
   Notă: Alegeţi Select another drive to rescue instead (Se selectează o altă unitate pentru salvare), dacă este cazul.
  16. În fereastra "Are you sure you want to start recovery?" (Sigur doriţi să începeţi recuperarea?), executaţi clic pentru a selecta Yes, I'm sure (Da, sunt sigur/ă) şi apoi executaţi clic pe butonul Start Recovery (Începere recuperare).   NOTĂ: Este afişată o fereastră de stare indicând progresul diferitelor aplicaţii. Nu este necesară nicio altă acţiune. Acest proces poate dura până la 2 ore, iar calculatorul se poare reporni de câteva ori.
  17. În fereastra Recovery complete (Recuperare completă), executaţi clic pe butonul Restart (Repornire).
   NOTĂ:
   Calculatorul va reporni.
  18. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a configura sistemul de operare şi finaliza recuperarea sistemului.