ID articol : 00123687 / Ultima modificare : 29.03.2019Tipărire

Restaurarea şi recuperarea computerului (Windows 8.x)

  Urmaţi aceşti paşi pentru a efectua o recuperare a sistemului din afara Windows.

  1. Ţineţi apăsat butonul Power (Alimentare) până când computerul se stinge complet.

   IMPORTANT:

   • Această procedură trebuie efectuată cu computerul oprit în totalitate.
   • Dacă selectaţi opţiunea Shutdown (Oprire) în sistemul de operare Windows 8, computerul nu se opreşte complet, el deconectând de fapt toţi utilizatorii şi intrând în starea de hibernare. Aceasta este o Oprire hibrid. Noul comportament de oprire/pornire permite echipamentelor hardware conectate să rămână în starea iniţializată pentru a permite reiniţializarea completă mai rapidă şi mai uşoară a întregului sistem.
  2. Apăsaţi butonul Assist (Asistenţă) de pe tastatură.

   Imagine

   NOTĂ: Poziţia butonului Assist (Asistenţă) variază în funcţie de modelul de computer. Pentru a afla care este poziţia butonului Assist (Asistenţă) pe computerul dvs., consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat.

  3. Computerul va porni cu ecranul pentru modul VAIOCare | Rescue.

   Imagine

   NOTĂ:

   • Recover or maintain your System [F10] (Restabilire sau întreţinere sistem [F10]) - Această opţiune vă permite să efectuaţi o restabilire a computerului la setările din fabrică.
   • Start from media (USB device/optical disc) [F11] (Pornire de pe un suport media (dispozitiv USB/disc optic) [F11]) - Această opţiune vă permite să porniţi computerul de pe un disc CD/DVD sau de pe un dispozitiv USB.
   • Start from network [F12] (Pornire din reţea [F12]) - Această opţiune vă permite să porniţi computerul de pe o unitate din reţea.
   • Start BIOS [F2] (Pornire BIOS [F2]) - Această opţiune vă permite să intraţi în BIOS şi să modificaţi sistemul.
   • Shut down [F4] (Închidere sistem [F4]) - Această opţiune vă permite să închideţi computerul.
   • Start Windows [Esc] (Pornire Windows [Esc]) - Această opţiune vă va permite să porniţi normal computerul în Windows.
   • Select language [F1] (Selectare limbă [F1]) - Această opţiune vă va permite să selectaţi o limbă diferită.
  4. Apăsaţi tasta F10 pentru a selecta opţiunea Recover or maintain your System [F10] (Restabilire sau întreţinere sistem [F10]).
  5. Pe ecranul Choose your keyboard layout (Alegere format tastatură), faceţi clic pentru a selecta formatul de tastatură preferat.

   Imagine
    
  6. În fereastra Choose an option (Alegere opţiune), faceţi clic pentru a selecta opţiunea Troubleshooter (Soluţionare probleme).

   Imagine
    
  7. Pe ecranul Troubleshooter (Soluţionare probleme), faceţi clic pentru a selecta opţiunea Recovery and maintenance (Restabilire şi întreţinere).

   Imagine
    
  8. Pe ecranul Recovery Tool (Instrument de restabilire), faceţi clic pentru a selecta Windows 8.

   Imagine
    
  9. Pe ecranul VAIO Care (Rescue Mode), faceţi clic pentru a selecta opţiunea Start recovery wizard (Pornire expert de restabilire).

   Imagine
    
  10. În fereastra Do you need to rescue your data? (Doriţi să salvaţi datele?), faceţi clic pe Yes, I'd like to rescue my data (Da, doresc să salvez datele).

   Imagine

   NOTĂ: Dacă nu aveţi date pe computer pentru care doriţi să realizaţi o copie de siguranţă, faceţi clic pe butonul Skip Rescue (Se omite salvarea) şi treceţi la pasul 16.

  11. Conectaţi un dispozitiv de stocare extern la computer, de exemplu o unitate hard disk USB sau un stick de memorie.
  12. În fereastra Select Rescue type (Selectaţi tipul de salvare), faceţi clic pe Easy rescue (Salvare simplă).

   Imagine

   NOTE:

   • Dacă doriţi să selectaţi manual fişierele incluse în copia de siguranţă, faceţi clic pe Custom Rescue (Salvare particularizată) şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
   • Software-ul va detecta automat datele dvs.
  13. Faceţi clic pe unitatea pe care doriţi să stocaţi copia de siguranţă a datelor şi apoi faceţi clic pe butonul Next (Următorul).

   Imagine

   NOTĂ: Acest ecran afişează spaţiul pe disc necesar şi spaţiul liber pe unitatea externă.

  14. În fereastra Confirm options and start rescue (Confirmare opţiuni şi începere salvare), faceţi clic pe butonul Start Rescue (Începere salvare).

   Imagine

   NOTĂ: O fereastră de progres va indica starea salvării de siguranţă.

  15. În fereastra Rescue has completed successfully (Salvarea a fost finalizată cu succes), faceţi clic pe butonul Next (Următorul).

   Imagine
    
  16. În fereastra Are you sure you want to start recovery (Sigur doriţi să începeţi recuperarea?), faceţi clic pentru a selecta Yes, I'm sure (Da, sunt sigur/ă) şi faceţi clic pe butonul Start Recovery (Începere recuperare).

   Imagine

   NOTĂ: Se va afişa o fereastră de stare în care va fi indicat progresul diferitelor aplicaţii. Nu este necesară nicio altă acţiune. Acest proces poate dura până la 2 ore, iar computerul se poare reporni de câteva ori.

   Imagine
    

  17. În fereastra Recovery complete (Recuperare completă), faceţi clic pe butonul Restart (Repornire).

   Imagine
    
  18. După repornirea computerului, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a configura sistemul de operare şi a finaliza recuperarea sistemului.