ID articol : S700024722 / Ultima modificare : 12.07.2018Tipărire

Tableta mea Xperia nu se conectează la reţeaua wireless

  Tableta mea Xperia nu se conectează la reţeaua wireless

  Dacă tableta dumneavoastră Sony nu se conectează la reţeaua wireless, vă rugăm să urmaţi instrucţiunile de mai jos. 

  1. Verificaţi configurarea wireless a tabletei dumneavoastră
   Notă: Acest articol presupune că numele reţelei wireless, parola şi tipul de securitate sunt cunoscute şi că reţeaua în sine funcţionează bine. Alte dispozitive, precum un smart phone sau notebook trebuie să se poată conecta la reţea. Se recomandă păstrarea unei evidenţe scrise a detaliilor reţelei dumneavoastră wireless pentru referinţă ulterioară.
   1. Din ecranul de pornire, atingeţi butonul ST apps (Aplicaţii ST) Apps (Aplicaţii) şi apoi WiFi-Checker (Aplicaţie de verificare WiFi).
   2. Atingeţi Test şi urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran.
    [Imagine: Wi-Fi Checker] (Aplicaţie de verificare WiFi)
   3. La rezolvarea acestei probleme pot fi necesare mai multe teste şi mai mulţi paşi de soluţionare a problemelor.
    Dacă nu mai există nicio schimbare în paşii de soluţionare a problemelor sugeraţi şi problema nu este rezolvată, vă rugăm să treceţi la pasul următor.
  2. Verificaţi conexiunea cu tableta în apropierea unui router
   Notă: Distanţa şi obstacole precum pereţii, podelele, uşile şi aparatele casnice afectează conexiunile wireless. Alte reţele wireless vă pot afecta conexiunea wireless, în special dacă utilizaţi aceleaşi canale. 
   1. Dacă tableta se conectează la reţeaua wireless în timp ce este aproape de router, dar nu şi atunci când este departe de acesta, soluţia nu are legătură cu tableta şi nu este acoperită de acest articol. Se recomandă testarea utilizând alte canalele wireless şi verificarea asamblării şi amplasării antenei routerului. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul routerului.
   2. Dacă tableta tot nu se conectează la router în timp ce se află lângă acesta, treceţi la pasul următor.
  3. Verificaţi dacă routerul utilizează filtrarea adreselor MAC
   Notă: Filtrarea adreselor MAC utilizează adresa hardware a unui adaptor de reţea pentru a permite şi refuza accesul. Aceasta este configurată în panoul de configurare a routerului.
   1. Dacă aţi adăugat anterior alte dispozitive wireless sau aţi permis prietenilor să utilizeze reţeaua wireless fără a schimba în vreun fel configuraţia routerului, putem presupune că filtrarea adreselor MAC nu este utilizată şi puteţi continua cu pasul D.
   2. Dacă aveţi nelămuriri, vă rugăm să consultaţi manualul de utilizare a routerului şi să utilizaţi informaţiile prezentate acolo pentru a confirma că filtrarea adreselor MAC nu este utilizată, pentru a o dezactiva sau pentru a adăuga tableta la lista de dispozitive permise. Pentru a găsi adresa MAC a tabletei, atingeţi Apps (Aplicaţii), Settings (Setări), About tablet (Despre tabletă) şi apoi Status (Stare). Se va deschide o fereastră popup, derulaţi pentru a vedea adresa Wi-Fi MAC.
  4. Verificaţi dacă tableta dumneavoastră Sony utilizează actualizarea curentă a sistemului
   1. Atingeţi Apps (Aplicaţii), Settings (Setări) şi apoi About tablet (Despre tabletă).
   2. Atingeţi System Update (Actualizare sistem).
   3. Dacă tableta dumneavoastră utilizează o versiune mai veche, actualizaţi-o la versiunea curentă.
    Note: 
    • Instrucţiunile de actualizare sunt furnizate pe acest site Web în fila de actualizare a secţiunii corespunzătoare modelului dumneavoastră.
    • În cazul în care conexiunea la reţeaua wireless nu funcţionează corespunzător în timp ce vă aflaţi în apropierea routerului, vă rugăm să utilizaţi o reţea într-o altă locaţie pentru a efectua actualizarea.
  5. Resetaţi modulul Wi-Fi
   1. Din ecranul de pornire, atingeţi butonul Apps (Aplicaţii) şi apoi Settings (Setări).
   2. Atingeţi comutatorul de lângă Wi-Fi pentru a dezactiva Wi-Fi-ul.
    Notă: „ON” (Pornire) indică faptul că Wi-Fi-ul este activat.
   3. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de alimentare pentru 3 secunde.
   4. Când confirmarea închiderii apare, atingeţi OK.
   5. Aşteptaţi până când tableta s-a închis, apoi apăsaţi butonul de alimentare din nou.
   6. Când tableta a pornit, atingeţi Apps (Aplicaţii) şi apoi  Settings (Setări).
   7. Atingeţi comutatorul de lângă Wi-Fi pentru a activa Wi-Fi-ul.
   8. Dacă tableta tot nu se conectează la reţeaua wireless, treceţi la pasul următor.
  6. Resetaţi tableta
   1. În timp ce tableta este pornită, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de alimentare timp de 10 secunde.
   2. Apăsaţi butonul de alimentare din nou şi aşteptaţi până când tableta a repornit.
   3. Dacă tableta tot nu se conectează la reţeaua wireless, treceţi la pasul următor.
  7. Efectuaţi o restabilire la setările din fabrică
   Notă: o restabilire la setările din fabrică şterge toate aplicaţiile şi datele acestora, inclusiv setările reţelei wireless, detaliile de cont Google şi cont de e-mail şi marcajele browser-ului. Puteţi reinstala aplicaţii de pe piaţa Android după restabilirea la setările din fabrică.
   1. Din ecranul de pornire, atingeţi butonul Apps (Aplicaţii) şi apoi  Settings (Setări).
   2. Atingeţi  Backup & reset (Resetare Copie de rezervă) în secţiunea Personal.
   3. Atingeţi Factory data reset (Resetare date din fabrică).
   4. Atingeţi Reset tablet (Resetare tabletă) pentru a continua.
   5. Atingeţi Erase everything (Ştergere totală) pentru a confirma că sunteţi conştient(ă) că datele vor fi şterse.
   6. După câteva secunde, tableta se va închide.
   7. Urmaţi expertul de pornire, inclusiv configuraţia reţelei wireless.
   8. Verificaţi dacă tableta se conectează acum la reţeaua wireless.
   9. Dacă problema nu este rezolvată, poate fi necesară o reparaţie.
    Vă rugăm să utilizaţi opţiunea de contact de pe această pagină pentru a intra în contact cu noi.