ID articol : 00172991 / Ultima modificare : 30.03.2017Tipărire

Cum se transferă videoclipurile DV sau Digital8 la calculatorul dvs

  Poate fi utilă transferarea secvenţelor video de pe camera dvs. Sony Handycam pe un calculator pentru editare, stocare şi partajare. Totuşi, Microsoft Windows Vista, Windows 7 şi Windows 8 nu acceptă funcţia de streaming USB de la Sony, astfel că punem la dispoziţie două alternative pentru salvarea secvenţelor video DV sau Digital8 pe un calculator.


  Opţiunea 1: Utilizarea PlayMemories Home

  Opţiunea 2: Utilizarea Galeriei Windows Live Photo

   

  Opţiunea 1: Utilizarea PlayMemories Home

  Puteţi importa videoclipuri cu PlayMemories Home de la Sony, o aplicaţie de calculator care vă permite să importaţi, să organizaţi şi să editaţi fotografii şi videoclipuri cu uşurinţă. Acestea pot fi apoi vizualizate pe un televizor cu ecran mare sau pe un alt dispozitiv, partajate online şi salvate pe disc. Dacă nu îl deţineţi deja, acesta este disponibil aici: Descărcaţi PlayMemories Home

  1. Conectaţi-vă camera video la o sursă de alimentare - asiguraţi-vă că utilizaţi adaptorul c.a.
  2. Selectaţi modul Play/Edit (Redare/Editare) prin comutarea întrerupătorului de alimentare (consultaţi ghidul de utilizare pentru mai multe detalii)
  3. Alegeţi definiţie HD sau standard în cazul în care camera dvs. video are calitate de imagine HD (înaltă definiţie). Setările din meniu vor depinde de formatul videoclipurilor înregistrate şi de formatul pe care doriţi să îl utilizați pentru importare. Dacă nu sunteţi sigur de modul de modificare a setărilor, consultaţi ghidul de utilizare. Videoclipurile vor fi importate în calitate HD (înaltă definiţie) atunci când importaţi videoclipuri în format HDV, şi în calitate STD (definiţie standard) atunci când importaţi videoclipuri în format DV. Iată un tabel util:

   record import table

  4. Introduceţi caseta cu înregistrarea în camera dvs. video
  5. Deschideţi software-ul PlayMemories Home pe calculatorul dvs.
  6. Introduceţi camera dvs. video în calculator conectând mufa HDV/DV sau mufa DV de la camera dvs. video la intrarea i.LINK a calculatorului cu un cablu adecvat. Pentru a evita deteriorarea camerei dvs. video, cauzată de şocurile statice, introduceţi întâi cablul în calculator. (Notă: i.LINK este cunoscut şi ca Firewire sau IEEE 1394; în cazul în care calculatorul dvs. nu are una dintre aceste intrări, sunt disponibile adaptoare şi carduri add-on)


   i.Link cable
   Un cablu i.LINK

   i.LINK port
   Un port i.LINK
  7. Începeţi importarea. Fereastra Import from Tape (Importare de pe casetă) va fi afişată pe ecranul calculatorului dvs.

   Pentru a importa în mod automat:
   Confirmaţi că butonul radio Import from the beginning of the tape (Importare de la începutul casetei) este bifat, iar apoi faceţi clic pe Import (Importare).

   Pentru a importa în mod manual:
   1. Afişaţi scena de la care doriţi să începeţi importarea în fereastra monitorului, utilizând butoanele din Device Control (controlul dispozitivului)
   2. Asiguraţi-vă că butonul Import from the current tape position (Importare de la poziţia curentă a casetei) este bifat, apoi faceţi clic pe Import (Importare)

  8. Pentru a întrerupe procesul de importare, faceţi clic pe butonul Stop Import (Oprire importare). Dacă există mai mult de 10 minute de casetă goală, importarea se va întrerupe în mod automat

  SOLUŢIONAREA PROBLEMELOR

  Dacă, în timpul importării, calculatorul îngheaţă sau nu reuşeşte să recunoască camera dvs. video, deconectaţi camera video, reporniţi calculatorul şi repetaţi procesul de mai sus de la Pasul 5. Următoarele probleme pot cauza această problemă:

  • Modificarea setărilor VCR HDV/DV şi i.LINK CONV din meniul STANDARD SET (SET STANDARD) al camerei video în timp ce este conectată cu un cablu i.LINK
  • Modificarea setării REC FORMAT (FORMAT ÎNREGISTRARE) din meniul STANDARD SET (SET STANDARD) al camerei dvs. video în timp ce este conectată cu un cablu i.LINK şi cu un întrerupător de alimentare setat la CAMERA-TAPE (CASETĂ CAMERĂ)
  • Reglarea întrerupătorului camerei dvs. video în timp ce este conectată cu un cablu i.LINK
  • Încercarea de a utiliza un calculator care nu acceptă formatele de semnal video pe ecranul LCD al afişajului camerei dvs. video (HDV sau DV)  Opţiunea 2: Utilizarea Galeriei Windows Live Photo

  Puteţi importa videoclipuri utilizând Galeria Windows Live Photo. Le puteţi edita, salva şi partaja cu Windows Live Movie Maker (poate fi descărcat gratuit de pe site-ul web Windows Live Essentials ).

  Notă: Videoclipurile nu pot fi importate direct dintr-o cameră video analogică (cum ar fi Video8 sau Hi8) pe calculatorul dvs. atunci când utilizaţi Galeria Windows Live Photo. Pentru a face acest lucru, aveţi nevoie de un dispozitiv de capturare analogic pe calculatorul dvs. Acestea convertesc fişierele audio şi video într-un format digital care poate fi importat de un calculator, şi sunt uşor accesibile.

  1. Conectaţi-vă camera video la o sursă de alimentare - asiguraţi-vă că utilizaţi adaptorul c.a.
  2. Introduceţi camera dvs. video în calculator conectând mufa HDV/DV sau mufa DV de la camera dvs. video la intrarea i.LINK a calculatorului cu un cablu adecvat. Pentru a evita deteriorarea camerei dvs. video, cauzată de şocurile statice, introduceţi întâi cablul în calculator.
   (Notă: i.LINK este cunoscut şi ca Firewire sau IEEE 1394; în cazul în care calculatorul dvs. nu are una dintre aceste intrări, sunt disponibile adaptoare şi carduri add-on)

   i.Link cable
   Un cablu i.LINK

   i.LINK port
   Un port i.LINK

  3. Dacă utilizaţi Windows 7, instalaţi driverul corespunzător . În cazul în care calculatorul dvs. rulează Windows Vista sau Windows 8, continuaţi cu următorul pas
  4. Porniţi camera video şi introduceţi caseta video pe care doriţi să o transferaţi
  5. Selectaţi modul Play/Edit (Redare/Editare) prin comutarea întrerupătorului de alimentare (consultaţi ghidul de utilizare pentru mai multe detalii)
  6. În cazul în care apare caseta de dialog Autoplay (Redare automată) după ce porniţi camera video, selectaţi Import video using Windows Live Photo Gallery (Importare video utilizând Galeria Windows Live Photo). Dacă se deschide Import Video (Importare Video) în schimb, treceţi la următorul pas
  7. Pe pagina Import Video (Importare video), introduceţi un nume pentru noul fişier video în caseta Name (Nume) . Selectaţi Choose the parts of the video to import (Alegeţi părţile din video pe care doriţi să le importaţi) iar apoi selectaţi Next (Următorul)
  8. Utilizaţi comenzile de pe camera dvs. video (sau de pe telecomanda acesteia) pentru a derula caseta până la partea de la care doriţi să începeţi importarea video, iar apoi apăsaţi butonul de redare pentru a începe redarea casetei
   Pe pagina etichetată Use the camcorder controls to find the scene you want, and click Import, (Utilizaţi comenzile camerei video pentru a găsi scena pe care o doriţi şi faceţi clic pe Importare), faceţi clic pe Import (Importare)
  9. Pentru a întrerupe importarea videoclipurilor, faceţi clic pe Stop (Stop)
  10. Repetaţii paşii de la 5 la 7 pentru fiecare parte a casetei video pe care doriţi să o importaţi
  11. După ce aţi terminat importarea videoclipurilor, faceţi clic pe Finish (Finalizare). Videoclipul importat va fi salvat ca un fişier video pe calculatorul dvs. şi va apărea în Galeria Windows Live Photo
  12. Pentru a adăuga videoclipul în Windows Live Movie Maker astfel încât să îl puteţi edita, faceţi clic pe fişierul video în Galeria Windows Live Photo, faceţi clic pe Make (Creare), iar apoi faceţi clic pe Make a movie (Creaţi un film)

  Notă: De asemenea, puteţi importa videoclipul direct în Windows Live Movie Maker fără a utiliza Galeria Windows Live Photo. După conectarea camerei dvs. video, deschideţi Windows Live Movie Maker, faceţi clic pe butonul Movie Maker, iar apoi faceţi clic pe Import from device (Importare din dispozitiv)

  Instalarea driverului corect (doar Windows 7)

  Notă: În cazul în care calculatorul rulează Windows Vista sau Windows 8, nu va fi nevoie să faceţi acest lucru.
  După ce camera dvs. video s-a conectat, va fi nevoie să verificaţi că Windows 7 a selectat driverul adecvat.

  Windows 7 vine cu două drivere i.LINK/IEEE 1394; unul nou şi unul mai vechi. Pentru captură video, veţi avea nevoie să utilizaţi driverul mai vechi. Trebuie să urmaţi aceste instrucţiuni pas-cu-pas pentru a vă asigura că este instalat cel corect.

  • Faceţi clic pe Start
  • Faceţi clic pe Control Panel (Panoul de control)
  • Faceţi clic pe Device Manager (Administrator dispozitive)
   (Notă: Dacă nu vedeţi Device Manager (Administratorul de dispozitive) listat, faceţi clic pe View By (Vizualizare după): Category (Categorie) din partea dreapta sus a ferestrei panoului de control. Apoi faceţi clic pe Large Icons (Pictograme mari). Acum trebuie să aveţi o listă de obiecte în panoul de control. Faceţi clic pe Device Manager (Administrator dispozitive). )

   device manager  • Sub Device Manager (Administrator dispozitive), căutaţi în listă IEEE 1394 Bus Host Controllers (Controlerele Universal Serial Bus) şi faceţi dublu clic pe acesta. Trebuie să afişeze ceva asemănător cu 1394 OHCI Compliant Host Controller (Controler gazdă corespunzător). Dacă are cuvântul (Legacy) inclus după nume, deja aveţi setarea; ieşiţi şi treceţi la Pasul 4 în Opţiunea 2: Utilizarea Galeriei Windows Live Photo
  • În continuare, faceţi dublu clic pe 1394 OHCI Compliant Host Controller (Controler gazdă corespunzător). Se va deschide o fereastră cu textul 1394 OHCI Compliant Host Controller Properties (Proprietăţi controler gazdă corespunzător)
  • Faceţi clic pe fila Driver apoi faceţi clic pe Update Driver (Actualizare driver)
  • Selectaţi Browse my computer for driver software (Răsfoieşte în calculatorul meu pentru software-ul driverului) şi apoi selectaţi Let me pick from a list of device drivers on my computer (Lasă-mă să aleg dintr-o listă de dispozitive de pe calculatorul meu). Aceasta va deschide o listă de drivere
  • Faceţi clic pe 1394 OHCI Compliant Host Controller (Legacy) (Controler gazdă corespunzător) (mai vechi) apoi faceţi clic pe Next (Următorul). Asiguraţi-vă că îl selectaţi pe cel care are (Legacy) după nume.
   Aceasta va instala 1394 OHCI Compliant Host Controller (Legacy) (Controler gazdă corespunzător) (mai vechi), apoi va menţiona Windows has successfully updated your driver software (Windows a actualizat cu succes software-ul driverului dvs.).
  • Faceţi clic pe butonul Close (Închide) şi închideţi toate ferestrele deschise.

  Reporniţi calculatorul. Acum veţi putea importa videoclipuri utilizând portul i.LINK/FireWire/IEEE 1394. Continuaţi cu Pasul 4 din Opţiunea 2: Utilizarea Galeriei Windows Live Photo

  SOLUŢIONAREA PROBLEMELOR

  • La anumite intervale de timp (de exemplu, după instalarea actualizărilor), Windows 7 poate comuta înapoi la driverul original 1394 OHCI Compliant Host Controller (Controler gazdă corespunzător). Dacă observaţi că IEEE 1394 execută transferuri mai lent şi/sau nu mai este recunoscut, repetaţi paşii de mai sus şi reinstalaţi driver-ul (Legacy) (mai vechi).
  • Dacă tot nu puteţi importa videoclipuri după ce aţi comutat driverul la (Legacy), problema poate fi cauzată de o defecţiune a componentelor hardware. Problema poate fi la portul de pe camera video sau de pe calculator, sau poate fi cauzată de un cablu defect. Încercaţi inversarea cablurilor de alimentare sau utilizarea unui port diferit, dacă este posibil.