ID articol : 00242460 / Ultima modificare : 05.03.2020Tipărire

Nu există acoperire de reţea sau conexiune de date de telefonie mobilă

  Sugestie

  Următorii pași pot fi diferiți în funcție de versiunile Android. Pentru a afla ce versiune Android este instalată pe dispozitivul dvs., atingeţi Settings > About phone > Android version (Setări > Despre telefon > Versiunea Android). Dacă nu vedeţi About phone (Despre telefon) în Settings (Setări), atingeţi System (Sistem).

  • Dacă nu există acoperire de reţea, încercaţi următoarele:
   • Opriţi dispozitivul, apoi reporniţi-l. Astfel opriţi toate aplicaţiile care rulează şi eliberaţi memorie, fapt care uneori duce la rezolvarea automată a problemei.
   • Asiguraţi-vă că Airplane Mode (Modul Avion) este dezactivat.

  Pentru dezactivarea Airplane Mode (Modul Avion) 

  • Verificaţi pictograma pentru puterea semnalului în bara de stare pentru a vă asigura că dispozitivul este conectat la o reţea. Dacă semnalul este slab sau nu există, deplasaţi-vă într-o locaţie deschisă sau apropiaţi-vă de o fereastră.
  • Dacă dispozitivul dvs. nu primeşte niciun semnal de reţea sau semnalul este prea slab, contactaţi operatorul reţelei şi asiguraţi-vă că reţeaua are acoperire în locaţia în care vă aflaţi.
  • Asiguraţi-vă că aţi setat dispozitivul să utilizeze tipul de reţea acceptat de cartela dvs. SIM. Dacă nu ştiţi care sunt tipurile de reţele acceptate, contactaţi operatorul reţelei.

   Pentru selectarea unui mod de reţea 

  • Asiguraţi-vă de buna funcţionare a cartelei SIM. Inseraţi cartela SIM în alt dispozitiv. Dacă aceasta funcţionează, probabil că dispozitivul este cauza problemei. În acest caz, contactați cel mai apropiat centru de servicii Sony Mobile.
  • Căutați o rețea de pe dispozitiv pentru a verifica dacă există rețele disponibile.

   Pentru căutarea reţelelor mobile disponibile (Android 10/Android 9) 

   Pentru căutarea reţelelor mobile disponibile (Android 8) 

  • Dacă nu există nicio conexiune de date de telefonie mobilă, încercaţi următoarele:
  • Opriţi dispozitivul, apoi reporniţi-l. Astfel opriţi toate aplicaţiile care rulează şi eliberaţi memorie, fapt care uneori duce la rezolvarea automată a problemei.
  • Dacă dispozitivul dvs. acceptă modul STAMINA, dezactivaţi-l şi reporniţi dispozitivul. Pentru a economisi baterie, modul STAMINA dezactivează datele mobile atunci când ecranul este oprit.

   Pentru dezactivarea modului STAMINA 

   Pentru repornirea dispozitivului 

  • Asiguraţi-vă că v-aţi abonat să utilizaţi internetul printr-o reţea de telefonie mobilă. Pentru informaţii detaliate, contactaţi operatorul de reţea.
  • Deplasaţi-vă în altă zonă şi încercaţi din nou. În zonele cu recepţie slabă unde pot exista probleme cu staţia de bază a furnizorului reţelei, este posibil să pierdeţi conexiunea de date de telefonie mobilă şi, în consecinţă, trebuie să vă mutaţi în altă zonă.
  • Atunci când utilizaţi dispozitivul în timp ce vă deplasaţi, este posibil să pierdeţi conexiunea de date de telefonie mobilă din cauza problemelor cu reţeaua furnizorului dvs. de reţea.
  • Setaţi manual dispozitivul pentru a utiliza numai o reţea WCDMA (3G) sau o reţea GSM (2G). Dispozitivul este setat să selecteze automat cea mai rapidă reţea disponibilă. Dacă puterea semnalului celei mai rapide reţele este instabilă, dispozitivul poate comuta continuu de la o reţea de telefonie mobilă la alta. De fiecare dată când dispozitivul comută între reţele, conexiunea este dezactivată. Dacă setați dispozitivul să utilizeze numai o rețea WCDMA (3G) sau GSM (2G), rețineți că poate să dureze câteva minute până când se conectează la rețeaua selectată.

   Pentru selectarea unui mod de reţea 

  • Dacă niciuna dintre soluţiile de mai sus nu rezolvă problema, încercaţi pe rând aceste acţiuni. Verificaţi după fiecare acţiune dacă problema s-a rezolvat înainte de a trece la acţiunea următoare.
   • Actualizaţi-vă dispozitivul pentru a vă asigura că beneficiaţi de performanţe optime şi cele mai recente îmbunătăţiri.
   • Efectuaţi restaurarea datelor din fabrică. Uneori, aceasta este soluţia optimă dacă dispozitivul nu mai funcţionează corespunzător, dar reţineţi că se va şterge tot conţinutul personal salvat în memoria internă a dispozitivului. Nu uitaţi să creaţi o copie de rezervă a datelor pe care doriţi să le păstraţi.

   Pentru copierea de siguranţă a datelor folosind un computer 

   Pentru copierea de siguranţă şi sincronizarea aplicaţiilor, setărilor telefonului şi istoricului de apeluri 

   Pentru efectuarea unei reiniţializări la setările din fabrică (Android 10) 

   Pentru efectuarea unei reiniţializări la setările din fabrică (Android 9) 

   Pentru efectuarea unei reiniţializări la setările din fabrică (Android 8)