Cum să efectuez modernizarea playerului meu Blu-ray?

Despre această modernizare (10/02/2011) :

Acest utilitar modernizează firmware-ul playerului Blu-ray la versiunea 024 şi oferă următoarele avantaje: • Îmbunătăţire a capabilităţii de redare BD-ROM


Modele aplicabile:

 • BDP-S350
 • BDP-S550
 • BDP-S5000ES

Dacă acesta nu este modelul dumneavoastră de BD player, vă rugăm să executaţi clic aici pentru a selecta modelul corect.

Vă rugăm să selectaţi metoda pe care doriţi să o utilizaţi pentru a vă actualiza playerul Blu-ray:Sony - Echipamente audio-video pentru uz casnic Descărcări pentru actualizarea softurilor de sistem  

BDP

Operaţia de modernizare prin reţea este directă, deci se recomandă insistent să utilizaţi această metodă pentru a moderniza firmware-ul playerului Blu-ray.

 • Vă rugăm să citiţi toate informaţiile de mai jos cu atenţie înainte de a descărca şi instala orice fişier. Nerespectarea instrucţiunilor poate face ca playerul să nu mai răspundă la comenzi sau să necesite reparaţii.
 • Acest utilitar este este destinat doar utilizării cu playere Blu-ray vândute în Europa. Nu sunt comercializate toate modelele în toate ţările.
 • Pentru a utiliza această metodă de modernizare, este necesar să aveţi conectat în mod corespunzător playerul la o conexiune de Internet activă.
 • Pentru a efectua modernizarea firmware-ului, este necesar să aveţi conectat în mod corespunzător playerul la un televizor compatibil.
 • Procesul de modernizare a firmware-ului durează de obicei aproximativ 15 - 30 minute, în funcţie de configuraţia sistemului şi de conexiunea la reţea.

Instrucţiuni:

 • Înainte de a începe:
 1. Porniţi televizorul şi asiguraţi-vă că acesta este comutat la intrările la care este conectat playerul de discuri Blu-ray.
 2. Conectaţi terminalul LAN de pe playerul de discuri Blu-ray la sursa dumneavoastră de Internet cu ajutorul unui cablu Ethernet.
 3. Porniţi playerul de discuri Blu-ray.
 4. Dacă există un disc în player, vă rugăm să-l extrageţi.
 • Efectuarea modernizării:
 1. La meniul xross media bar®, utilizaţi tastele cu săgeţi de pe telecomandă pentru a selecta Setup - Network Update [Selectare - Actualizare prin reţea], după care apăsaţi butonul ENTER.
 2. Este afişat mesajul Perform version update? [Efectuaţi actualizarea versiunii?] pe televizor.
 3. Selectaţi "OK", după care apăsaţi butonul ENTER.
 4. Procesul de descărcare începe, iar ecranul de descărcare este afişat pe televizor.
 5. În timpul descărcării, mesajul "DL */9" este afişat pe televizor şi pe afişajul panoului frontal al playerului.Notă: "*" se modifică de la "0" la "9," indicând progresul descărcării.
 6. După finalizarea descărcării, modernizarea începe, iar "VUP" se afişează pe afişajul panoului frontal al playerului.
 7. În timpul instalării modernizării, "VUP */9" se afişează pe afişajul panoului frontal al playerului.Notă: "*" se modifică de la "0" la "9," indicând progresul modernizării.
 8. Modernizarea firmware-ului este finalizată atunci când se afişează "FINISH" [Terminare] pe afişajul panoului frontal al playerului.AVERTISMENT!! Nu operaţi sau opriţi playerul decât după afişarea acestui mesaj. În caz contrar, este posibil ca playerul de discuri Blu-Ray să nu răspundă la comenzi şi să necesite reparaţii.
 9. Playerul de discuri Blu-Ray se va opri automat.
 10. Porniţi playerul de discuri Blu-ray.
 11. Verificaţi versiunea curentă de firmware pentru a confirma faptul că modernizarea a fost instalată cu succes.Notă: Dacă ultimele trei cifre ale numărului versiunii sunt , modernizarea firmware-ului a fost efectuată cu succes.

Posibile probleme legate de modernizarea prin reţea"SYS ERR" sau "VUP NG" apare pe afişajul panoului frontal al playerului.

 1. Apăsaţi lung butonul "POWER" [Pornire] timp de câteva secunde, până când aparatul se opreşte.
 2. Porniţi playerul de discuri Blu-ray.
 3. Vă rugăm să executaţi din nou procedura de modernizare în reţea.
 4. Dacă simptomul nu se îmbunătăţeşte după re-modernizare, vă rugăm să contactaţi Sony.


În momentul rulării modernizării prin reţea, televizorul afişează "Connection status cannot be confirmed" [Starea conexiunii nu poate fi confirmată] şi nu puteţi moderniza firmware-ul.

Problema poate fi de la conexiunea la reţea. Verificaţi dacă setările de reţea ale playerului de discuri Blu-ray sunt corespunzătoare.

 1. Verificaţi dacă este introdus cablul LAN în conector.
 2. Verificaţi setarea de reţea şi confirmaţi dacă playerul de discuri Blu-ray are propria adresă IP. Dacă utilizaţi un server proxy, tastaţi adresa IP a serverului proxy pe care îl utilizaţi, în locul denumirii serverului proxy gazdă din câmpul de introducere "Proxy Server" [Server proxy].
 3. După care, vă rugăm să executaţi din nou procedura de modernizare prin reţea.


Alimentarea a fost întreruptă în timpul actualizării.

Porniţi din nou playerul. După aceea, vă rugăm să executaţi din nou procedura de modernizare prin reţea.Atunci când playerul este pornit, după efectuarea modernizării, este afişat în mod constant mesajul "WELCOME" [Bine aţi venit!] sau "WAIT" [Aşteptaţi] pe afişajul panoului frontal.

Vă rugăm să contactaţi Sony.Modernizarea firmware-ului (Aceasta nu este descărcare) nu se încheie, după ce a rulat peste 30 de minute.

Vă rugăm să contactaţi Sony.

Utilizarea unui CD-R înregistrabil