Dacă aţi modernizat cu succes playerul Blu-ray utilizând "Network upgrade" (Modernizare prin reţea) nu trebuie să aplicaţi această procedură.

Modele aplicabile:

 • BDP-S350
 • BDP-S550
 • BDP-S5000ES

Dacă acesta nu este modelul dumneavoastră de BD player, vă rugăm să executaţi clic aici pentru a selecta modelul corect.

Avertisment:

 • Acest utilitar este este destinat doar utilizării cu playere Blu-ray vândute în Europa. Nu sunt comercializate toate modelele în toate ţările.
 • Vă rugăm urmaţi cu atenţie instrucţiunile de modernizare. Nerespectarea instrucţiunilor poate duce la întreruperea procesului de modernizare, iar playerul nu va mai răspunde la comenzi sau va necesita reparaţii.
 • Nu opriţi playerul şi nu îl deconectaţi de la priza de curent electric. Playerul nu va mai răspunde la comenzi sau va necesita reparaţii în cazul pierderii alimentării în timpul instalării modernizării firmware-ului.
 • Playerul dumneavoastră Blu-ray va fi resetat la setările predefinite din fabrică. După instalarea modernizării, va trebui să vă reconfiguraţi playerul.
 • Utilizaţi un disc CD-R nou, care poate fi înregistrat, pentru a inscripţiona modernizarea firmware-ului. Este posibil ca playerul să nu citească în mod corect un disc murdar sau un disc cu zgârieturi.
 • Sistem de operare recomandat pentru calculatorul care va descărca modernizarea firmware-ului:
  • Mac OS X 10.6.3Se recomandă .
 • Aveţi nevoie de un calculator prevăzut cu o unitate de scriere CD.

Verificaţi versiunea de firmware a playerului:

 • Porniţi televizorul şi asiguraţi-vă că acesta este comutat la intrările la care este conectat playerul Blu-ray.
 • Porniţi playerul de discuri Blu-ray™.
 • Dacă playerul începe redarea unui disc, apăsaţi butonul "STOP" şi, înainte de a continua, aşteptaţi până când ecranul albastru Sony Blu-ray Disc™ este afişat pe televizor.
 • La "xross media bar™" (XMB™), utilizaţi tastele cu săgeţi de pe telecomandă pentru a evidenţia "Setup" [Configurare] > "System Settings" [Setări de sistem], după care apăsaţi butonul ENTER.
 • Utilizaţi tastele cu săgeţi de pe telecomandă pentru a evidenţia "System Information" [Informaţii despre sistem], după care apăsaţi butonul ENTER.
 • Versiunea firmware-ului instalată în prezent în playerul Blu-ray va fi listată ca în exemplul de mai jos pe ecranul televizorului:

  VERSIUNE SOFTWARE XX.X.024

  Dacă numărul versiunii este 024 sau superior, nu este necesară instalarea acestei modernizări a firmware-ului.


Download procedure :

 1. Download the UPDATA_07x024M.ZIP file to a temporary or download directory (please note this directory for reference), and extract the Zip file.

 2. Go to the directory where the file was downloaded and verify that the size of the UPDATA_07x024M.ZIP is 49.6MB (52,019,653 bytes).

 3. Please extract the file. The extracted file will be named UPDATA_07x024.ISO

 4. Right-click the UPDATA_07x024.ISO file, and in the appearing menu select [GET INFO]

 5. In the UPDATA_07x024.ISO information screen verify that the size listed is "49.6 MB (52,060,160 bytes)".  Enlarge image


 6. Please create the firmware upgrade disc as follows:
  1. Open the Disk Utility program of your computer. (This program is located under Applications > Utilities > Disk Utility)

  2. Drag and drop UPDATA_07x024.ISO file from the location where the file was downloaded (temporary or download directory) to the left pane of the Disk Utility window.  3. Insert an empty CD-R in the computer into the computer.

  4. Select UPDATA_07x024.ISO and click the [BURN] icon. In the appearing window click the option [BURN].

   Note: You can select also choose to Verify the burned data by the clicking the disclosure triangle and selecting the [verify Burned data] checkbox in the window that appears.  5. The process starts, and the file will be written into the CD.

  6. When the message "burned successfully" is displayed, [Click OK] and the disc will be ejected.

Important notes:

 • Make sure that the disc is finalized.
 • Make sure the disc creation was correctly done without any error. In case of doubt, recreate a new upgrade disc.
 • Do not create the upgrade disc using another process than the one described above.

Procedeu de modernizare a firmware-ului:

 • Avertisment:  - Nu opriţi playerul şi nu îl deconectaţi de la priza de alimentare în timpul procesului de modernizare. În caz contrar, playerul se poate defecta sau va deveni inoperabil şi va necesita reparaţii.

  - Nu apăsaţi niciun buton, cu excepţia celor specificate în instrucţiuni, până la finalizarea modernizării. În caz contrar, playerul se poate defecta sau va deveni inoperabil şi va necesita reparaţii.
 • Înainte de a începe:
 1. Porniţi televizorul şi asiguraţi-vă că acesta este comutat la intrările la care este conectat playerul de discuri Blu-ray.

 2. Porniţi playerul de discuri Blu-ray.

 3. Introduceţi discul de modernizare în player, după care închideţi sertarul de disc.

 • Efectuarea modernizării:
 1. După ce este încărcat discul, va fi afişat mesajul "Perform version update?" [Efectuaţi actualizarea versiunii?] pe televizor.

 2. Utilizaţi telecomanda pentru a selecta "OK" şi apoi apăsaţi butonul ENTER.

 3. Modernizarea este iniţiată şi este afişat "VUP" pe afişajul panoului frontal al playerului. (Ecranul televizorului se va înnegri).

 4. O serie de mesaje diferite vor fi afişate pe afişajul panoului frontal.

 5. Modernizarea firmware-ului este finalizată atunci când se afişează "FINISH" [Terminare] pe afişajul panoului frontal al playerului.
  Nu operaţi sau opriţi playerul decât după afişarea acestui mesaj. În caz contrar, este posibil ca playerul dumneavoastră să nu răspundă la comenzi şi să necesite reparaţii.

 6. Extrageţi discul de modernizare din player.

 7. Porniţi playerul BD şi efectuaţi EASY SETUP [Configurare rapidă] conform indicaţilor afişate pe ecran.

 8. Verificaţi versiunea de firmware. Dacă numărul versiunii este 024, modernizarea firmware-ului a fost efectuată cu succes.

Posibile probleme legate de metoda discului de modernizareDiscul de modernizare nu este ejectat

Dacă discul de modernizare nu este ejectat, deşi este afişat mesajul "FINISH" (Terminare), vă rugăm să parcurgeţi paşii de mai jos.

 1. Opriţi playerul şi deconectaţi cablul de alimentare cu c.a..
 2. Reconectaţi cablul de alimentare cu c.a. în timp ce apăsaţi butonul "Open/Close" [Deschidere/Închidere] de pe player.
 3. Ţineţi apăsat butonul "Open/Close" [Deschidere/Închidere] de pe player, până când se deschide sertarul.
 4. Scoateţi discul
  Vă rugăm să reţineţi faptul că apăsarea butonului "Open/Close" [Deschidere/Închidere] de pe telecomandă nu funcţionează. Este necesară apăsarea butonului "Open/Close" [Deschidere/Închidere] de pe playerul Blu-ray.


"SYS ERR" sau "VUP NG" apare pe afişajul panoului frontal al playerului.

 1. Apăsaţi lung butonul "POWER" [Pornire] timp de câteva secunde, până când aparatul se opreşte.
 2. Apăsaţi din nou butonul "POWER" [Pornire] pentru a continua procedura de modernizare a firmware-ului.
 3. Dacă simptomul nu se îmbunătăţeşte după re-modernizare, scoateţi discul de modernizare din player şi ştergeţi fişierele de modernizare din calculatorul dumneavoastră.
 4. Descărcaţi din nou modernizarea şi urmaţi întreaga procedură de mai sus pentru a crea un nou disc de modernizare, după care instalaţi modernizarea firmware-ului.
 5. Dacă problema continuă, vă rugăm să contactaţi Sony.


"VUP" nu se afişează pe afişajul panoului frontal al playerului atunci când este introdus discul de modernizare.

Scoateţi discul de modernizare din player şi ştergeţi fişierele de modernizare din calculatorul dumneavoastră. Descărcaţi din nou modernizarea şi urmaţi întreaga procedură de mai sus pentru a crea un nou disc de modernizare, după care instalaţi modernizarea firmware-ului.ALIMENTAREA a fost întreruptă în timpul actualizării.

Reporniţi playerul, păstrând discul de modernizare în sertar. Modernizarea trebuie să repornească automat.Fişierul de modernizare UPDATA_07X024M.ZIP descărcat de pe site-ul web nu poate fi extras.

Este posibil ca descărcarea să fi eşuat. Ştergeţi fişierul descărcat şi descărcaţi din nou fişierul de modernizare.Modernizarea firmware-ului nu se finalizează, după ce a rulat peste 30 de minute.

Vă rugăm să contactaţi Sony.