ID articol : 00254258 / Ultima modificare : 04.12.2020

Cum pot efectua o resetare din fabrică pe Android TV de la Sony?

  IMPORTANT:

  NOTE:

  • Unele dintre datele aplicaţiilor pot fi recuperate dacă [Apps] (Aplicaţii) sunt sincronizate cu contul dvs. Google. 
   • Android™ 9:
    [HOME] (Pagina de pornire) > [Settings] (Setări) > [Device Preferences] (Preferinţe dispozitiv) > [Google] > [Choose synced apps] (Alegeţi aplicaţiile sincronizate) > selectaţi elementele care se vor sincroniza cu contul dvs. — [Sync now] (Sincronizaţi acum)
   • Android 7.0, Android 8.0:
    [HOME] (Pagina de pornire) > [Settings] (Setări) > [Google] > [Choose synced apps in Sync] (Alegeţi aplicaţiile sincronizate în Sincronizare) > selectaţi elementele care se vor sincroniza cu contul dvs. > [Sync now] (Sincronizaţi acum)
   • Android 6.0:
    [HOME] (Pagina de pornire) > [Settings] (Setări) > [Personal] > [Google] > [Choose synced apps in Sync] (Alegeţi aplicaţiile sincronizate în Sincronizare) > selectaţi elementele care se vor sincroniza cu contul dvs. > [Sync now] (Sincronizaţi acum)
  • Reiniţializarea la setările din fabrică poate dura câteva momente. Vă rugăm să aşteptaţi până când sunteţi informat că procesul a fost finalizat.
  • După ce procesul de reiniţializare la setările din fabrică se încheie cu succes, televizorul dvs. continuă cu expertul de configurare iniţială. Va trebui să acceptaţi Termenii şi condiţiile Google şi Politica de confidenţialitate Google.
  • Secvenţa de asociere a touchpad-ului va trebui activată din nou după o resetare din fabrică.

  Selectaţi mai jos starea televizorului. Procedura de funcţionare variază în funcţie de starea televizorului.


  Dacă poate fi afişat ecranul de pornire
   

  NOTĂ: ecranul de afişare poate diferi în funcţie de model sau de versiunea sistemului de operare.

  1. Porniţi televizorul.
  2. Apăsaţi butonul HOME (Pagină de pornire) de pe telecomandă.
  3. Selectaţi Settings (Setări).
  4. Paşii următori vor depinde de opţiunile meniului TV:
   • Selectaţi Device Preferences (Preferinţe dispozitiv) > Reset (Resetare) (Android 9)
   • Selectaţi Storage & Reset (Stocare şi resetare) (Android 8.0 sau o versiune anterioară)
  5. Selectaţi Factory data reset (Reiniţializare la setările din fabrică).
  6. Selectaţi Factory data reset (Reiniţializare la setările din fabrică).

  1. Selectaţi Erase Everything (Ştergere globală).
   NOTĂ: dacă vi se solicită să furnizaţi o parolă, introduceţi parola pentru Parental lock (Broadcast) (Blocare parentală).
  2. Selectaţi Yes (Da).

   Dacă ecranul de pornire nu poate fi afişat (butonul HOME (Pagina de pornire) de pe telecomandă nu funcţionează)

  Dacă apare un răspuns când apăsaţi butonul HELP (Ajutor) de pe telecomandă, urmaţi procedura de mai jos.
  NOTĂ: ecranul de afişare poate diferi în funcţie de model sau de versiunea sistemului de operare.

  1. Porniţi televizorul.
  2. Apăsaţi butonul HELP (Pagină de pornire) de pe telecomandă.
  3. Selectaţi Help Guide (Ghid de asistenţă) în How to use your TV (Cum se foloseşte televizorul).
  4. Selectaţi Settings (Setări).
  5. Selectaţi Configuring the TV (Configurarea televizorului).
  6. Selectaţi TV.
  7. Selectaţi  Settings (Setări).
  8. Paşii următori vor depinde de opţiunile meniului TV
   • Selectaţi Device Preferences (Preferinţe dispozitiv) > Reset (Resetare). (Android 9)
   • Selectaţi Storage & reset (Stocare şi resetare) (Android 8.0 sau o versiune anterioară)
  9. Selectaţi Factory data reset (Reiniţializare la setările din fabrică).
  10. Selectaţi Erase Everything (Ştergere globală).
   NOTĂ: dacă vi se solicită să furnizaţi o parolă, introduceţi parola pentru Parental lock (Broadcast) (Blocare parentală).
  11. Selectaţi Yes (Da).