ID articol : 00254258 / Ultima modificare : 25.05.2021Tipărire

Cum pot efectua o resetare din fabrică pe Android TV de la Sony?

  AVERTIZARE: O reiniţializare la setările din fabrică şterge toate setările personalizate, inclusiv canalele, informaţiile despre cont (cum ar fi contul Google), datele legate de sistem şi de aplicaţii, aplicaţiile descărcate, setările de reţea prin cablu şi wireless, şi setările pentru blocare parentală.   Important de ştiut înainte de a începe o reiniţializare la setările din fabrică

  Televizorul dvs. nu mai răspunde/s-a blocat într-o buclă cu repornire continuă?

  IMPORTANT: Dacătelevizorul dvs. nu mai răspunde la comenzi sau se reporneşte continuu şi nu puteţi efectua o resetare a alimentării (soft) sau o reiniţializare la setările din fabrică, consultaţi articolul:
  Efectuarea unei reiniţializări forţate la setările din fabrică pe televizorul Android (manual folosind cele trei butoane de pe partea laterală a televizorului)

  Cum să vă sincronizaţi aplicaţiile pentru a vă recupera datele după o reiniţializare la setările din fabrică

  Vă puteţi sincroniza aplicaţiile cu contul Google pentru a vă recupera unele dintre datele aplicaţiilor după ce efectuaţi o reiniţializare la setările din fabrică. Urmaţi paşii de mai jos, în funcţie de meniul televizorului dvs.

  Android™ 9

  Apăsaţi HOME (Pagina de pornire)→Settings (Setări)→Device Preferences (Preferinţe dispozitiv) sauAccounts & Sign in (Conturi şi conectare)→ Google →Choose synced apps (Alegeţi aplicaţiile sincronizate)→ selectaţi elementele pe care vreţi să le sincronizaţi → Sync now (Sincronizaţi acum).

  Android 7.0, Android 8.0

  Apăsaţi HOME (Pagina de pornire) → Settings (Setări) → Google → Choose synced apps (Alegeţi aplicaţiile sincronizate) din Sync (Sincronizare) → selectaţi elementele pe care vreţi să le sincronizaţi → Sync now (Sincronizaţi acum).

  Android 6.0

  Apăsaţi HOME (Pagina de pornire) → Settings (Setări) → Personal (Date personale)→ Google → Choose synced apps (Alegeţi aplicaţiile sincronizate) din Sync (Sincronizare) → selectaţi elementele pe care vreţi să le sincronizaţi → Sync now (Sincronizaţi acum).


  Cum să efectuaţi o reiniţializare la setările din fabrică pe televizorul dvs.

  Reţineţi următoarele aspecte:

  • Reiniţializarea la setările din fabrică poate dura câteva minute. Vă rugăm să aşteptaţi până când sunteţi informat că procesul a fost finalizat.
  • Trebuie să introduceţi un cod PIN (dacă a fost setat unul pe televizorul dvs.) atunci când selectaţi opţiunea Erase everything (Ştergeţi tot).
  • După ce procesul de reiniţializare la setările din fabrică se încheie cu succes, televizorul dvs. continuă cu expertul de configurare iniţială. Va trebui să acceptaţi Termenii şi condiţiile Google şi Politica de confidenţialitate Google.
  • Secvenţa de asociere a touchpad-ului va trebui activată din nou după o resetare din fabrică.

  Care este starea curentă a televizorului dvs.?

  Selectaţi starea televizorului dvs. dintre cele două opţiuni de mai jos, pentru a naviga la secţiunea corespunzătoare:

  1. Ecranul de pornire poate fi afişat
  2. Ecranul de pornire nu poate fi afişat (butonul HOME (Pagina de pornire) de pe telecomandă nu funcţionează)

  Dacă poate fi afişat ecranul de pornire
   

  NOTE: 

  • Pentru seria X74xxH_X75xxH: omiteţi paşii 5 şi 6.
  • Ecranul de afişare poate diferi în funcţie de model sau de versiunea sistemului de operare.
  1. Porniţi televizorul.
  2. Pe telecomanda furnizată, apăsaţi butonul HOME (Pagină de pornire).
  3. Selectaţi  Settings (Setări).
  4. Paşii următori vor depinde de opţiunile meniului TV:
   • Selectaţi Device Preferences → Reset (Preferinţe dispozitiv → Resetare). 
   • Selectaţi Device Preferences (Preferinţe dispozitiv)  About (Despre) → Reset (Resetare).
   • Selectaţi Storage & Reset (Stocare şi resetare). 
  5. Selectaţi Factory data reset (Reinițializare la setările din fabrică), după cum se arată în imaginea de mai jos.

  1. Selectaţi Erase Everything (Ştergere globală).
  • Dacă vi se solicită să furnizaţi o parolă, introduceţi parola pentru Parental lock (Broadcast) (Blocare de către părinţi (Transmisie).
  1. Selectaţi Yes (Da).

  Dacă ecranul de pornire nu poate fi afişat (butonul HOME (Pagina de pornire) de pe telecomandă nu funcţionează)

  Paşii pentru seria X74xxH_X75xxH

  Dacă există un răspuns atunci când apăsaţi butonul  ACTION (Acţiune) de pe telecomandă, urmaţi procedura de mai jos:

  1. Apăsaţi butonul  ACTION (Acţiune) de pe telecomandă.
  2. Selectaţi Settings (Setări).
  3. Selectaţi Device Preferences (Preferinţe dispozitiv).
  4. Paşii următori vor depinde de opţiunile meniului TV:
   • Selectaţi Reset (Resetare).
   • Selectaţi About (Despre)  Reset (Resetare).

  Paşii pentru alte televizoare decât seria X74xxH_H75xxH

  Dacă apare un răspuns când apăsaţi butonul HELP (Ajutor) de pe telecomandă, urmaţi procedura de mai jos.
  NOTĂ: ecranul de afişare poate diferi în funcţie de model sau de versiunea sistemului de operare.

  1. Porniţi televizorul.
  2. Pe telecomanda furnizată, apăsaţi butonul HELP (Pagină de pornire).
  3. De sub How to use your TV (Cum se utilizează televizorul), selectaţi Help Guide (Ghid de ajutor).
  4. Selectaţi Settings (Setări), după cum se arată în imaginea de mai jos.
  5. Selectaţi Configuring the TV (Configurarea televizorului).
  6. Selectaţi TV.
  7. Selectaţi   Settings (Setări), după cum se arată în imaginea de mai jos.
  8. Următorii paşi depind de televizorul dvs. Urmaţi paşii în funcţie de opţiunile din meniul televizorului.
   • Selectaţi Device Preferences (Preferinţe dispozitiv) Reset (Resetare).
   • Selectaţi Storage & reset (Stocare şi resetare). 
  9. Selectaţi Factory data reset (Reiniţializare la setările din fabrică).
  10. Selectaţi Erase Everything (Ştergere globală).
  • Dacă vi se solicită să furnizaţi o parolă, introduceţi parola pentru Parental lock (Broadcast) (Blocare de către părinţi (Transmisie).
  1. Selectaţi Yes (Da).