Model aplicabil

Aceste informaţii sunt pentru următoarele modele:

 • PS-HX500

Despre această descărcare

Beneficii şi îmbunătăţiri

Hi-Res Audio Recorder este o aplicaţie de înregistrare a pieselor audio de pe un disc de vinil pe computer, într-un format de înaltă rezoluţie, şi include următoarele caracteristici:

 • Caracteristică nouă pentru Hi-Res Audio Recorder Ver.1.1.4
  • Acum sunt acceptate sistemele de operare macOS Big Sur(11) și macOS Monterey(12).
   NOTĂ: dacă la prima pornire este afişată o casetă de dialog privind accesarea microfonului, trebuie să permiteţi accesul la microfon. Pentru detalii, consultaţi secţiunea După actualizare de mai jos.

Beneficiile anterioare şi îmbunătăţiri

Consultaţi beneficiile anterioare şi îmbunătățirile

Informaţii despre fişier

Nume fişier

 • Hi-ResAudioRecorder_1.1.4.pkg

Versiune fişier

 • 1.1.4

Dimensiune fişier

 • 4.6 MB (4 566 434 octeţi)

Data lansării

 • 13-04-2021

Cerinţe de sistem

Sisteme de operare

Hi-Res Audio Recorder este compatibil cu următoarele versiuni macOS:

 • OS X Mavericks (10.9)
 • OS X Yosemite (10.10)
 • OS X El Capitan (10.11)
 • macOS Sierra (10.12)
 • macOS High Sierra (10.13)
 • macOS Mojave (10.14)
 • macOS Catalina (10.15)
 • macOS Big Sur (11)
 • macOS Monterey (12)

NOTE: 

 • Nu se oferă nicio garanţie că Hi-Res Audio Recorder va funcţiona fără probleme:
  • pe orice computer pe care rulează unul dintre sistemele de operare menţionate
  • pe un computer artizanal, pe un computer al cărui sistem de operare a fost supus unui upgrade de către utilizator sau pe un computer cu pornire multiplă
  • împreună cu funcţiile de economisire a energiei ale computerului: System Suspend (Suspendare sistem) sau Sleep (Repaus) (Standby)

Hardware de computer

Hi-Res Audio Recorder este compatibil cu următoarele echipamente hardware:

 • Rezoluţia ecranului: 1.024 x 768 pixeli sau mai mult
 • Dispozitiv de redare audio: necesar

Nu garantăm operarea pentru toate computerele, chiar dacă acestea întrunesc cerinţele de sistem menţionate mai sus.

Descărcare şi instalare

Instrucţiuni de descărcare şi instalare

 1. Faceţi clic pe butonul Download (Descărcare).
 2. Fişierul de instalare va fi salvat în folderul setat de dumneavoastră ca folder de destinaţie din setările browserului. Implicit, va fi salvat în folderul Downloads (Descărcări).
 3. Faceţi dublu clic pe fişierul de instalare Hi-ResAudioRecorder_1.1.4.pkg salvat pe computer. Pachetul de instalare va fi dezarhivat.
 4. Este afişat ecranul Welcome to the Hi-Res Audio Recorder Installer (Bine aţi venit în instrumentul de instalare a Hi-Res Audio Recorder). Faceţi clic pe Continue (Continuare).
 5. Este afişat ecranul Software License Agreement (Acord de licenţă software). După confirmarea textului acordului, faceţi clic pe Continue (Continuare).
 6. Dacă acceptaţi acordul, faceţi clic pe Agree (Sunt de acord).
 7. Este afişat ecranul Select a Destination (Selectaţi o destinaţie). Selectaţi un disc şi faceţi clic pe Continue (Continuare).
 8. Apoi, specificaţi tipul de instalare. Pentru o instalare standard, unitatea hard disk internă este selectată automat. Dacă doriţi să instalaţi pe o altă unitate, faceţi clic pe Change Install location... (Modificare locaţie de instalare...). După selectarea destinaţiei, faceţi clic pe Install (Instalare).
 9. La solicitarea parolei de conectare, introduceţi parola şi faceţi clic pe Install Software (Instalare software).
 10. Este afişat ecranul Installing Hi-Res Audio Recorder (Instalare Hi-Res Audio Recorder) şi instalarea începe.
 11. După finalizarea instalării, se afişează ecranul The installation was successful. (Instalarea a avut succes.). Faceţi clic pe Close (Închidere) pentru a închide instrumentul de instalare.

După actualizare

Puteţi porni Hi-Res Audio Recorder după cum se arată mai jos.
Deschideţi Finder (Instrument de găsire) şi faceţi dublu clic pe Hi-Res Audio Recorder în Applications (Aplicaţii).

NOTĂ: după lansarea aplicaţiei, când întâlniţi următoarea casetă de dialog, faceţi clic pe butonul OK.

În caz contrar, dacă faceţi clic pe butonul Don’t Allow (Nu permiteţi), nu veţi putea înregistra piese audio.
Apoi, selectaţi System Preferences (Preferinţe sistem) → Security & Privacy (Securitate şi confidenţialitate) → Privacy (Confidenţialitate) → Microphone (Microfon) şi bifaţi Hi-Res Audio Recorder în lista de aplicaţii din partea dreaptă.

 

Întrebări şi răspunsuri

Depanare

Instalarea nu reuşeşte:

 • Asiguraţi-vă că utilizaţi un computer cu unul dintre sistemele de operare acceptate.
 • Asiguraţi-vă că există suficient spaţiu liber pe unitatea de disc. Instalarea necesită spaţiu liber pe disc de aproximativ 100 MB. Dacă nu există suficient spaţiu liber pe disc, eliminaţi fişierele inutile.

Computerul nu detectează platanul conectat:

 • Deconectaţi cablul USB şi reporniţi computerul. Asiguraţi-vă că aţi pornit computerul şi că acesta funcţionează, după care conectaţi computerul şi platanul cu ajutorul cablului USB.
 • Urmaţi paşii de mai jos pentru a vă asigura că numele platanului este afişat în System Information (Informaţii sistem):
  • Conectaţi platanul la computer şi porniţi-l.
  • Faceţi clic pe About This Mac (Despre acest Mac) din meniul Apple.
  • Faceţi clic pe Overview (Prezentare generală) şi pe System Report (Raport sistem).
  • Faceţi clic pe USB din Hardware şi asiguraţi-vă că se afişează PS-HX500.

Hi-Res Audio Recorder nu porneşte:

 • Este posibil ca computerul dumneavoastră să nu funcţioneze corespunzător. Porniţi o altă aplicaţie pentru a verifica dacă aceasta funcţionează normal.
 • Este posibil ca computerul dumneavoastră să nu funcţioneze corespunzător. Reporniţi computerul.
 • Asiguraţi-vă că Hi-Res Audio Recorder a fost instalat cu succes.
  • Deschideţi Finder (Instrument de găsire) şi verificaţi dacă Hi-Res Audio Recorder este afişat în Applications (Aplicaţii).
 • Dacă Hi-Res Audio Recorder nu a fost instalat cu succes, dezinstalaţi şi instalaţi din nou aplicaţia.