Model aplicabil

Aceste informaţii sunt pentru următoarele modele:

 • ILCE-9M2

Descărcări necesare

Citiţi această secţiune înainte de a descărca fişierul.

Pentru a instala această actualizare, trebuie mai întâi să descărcaţi driverul camerei Sony. Pentru detalii, citiţi secţiunea Cum se descarcă driverul pentru camera Sony din acest articol.

Despre această descărcare

Beneficii şi îmbunătăţiri

IMPORTANT: dacă actualizaţi la versiunea aceasta de la ver. 2.00 sau o versiune anterioară, setările camerei vor fi reiniţializate. Din acest motiv, vă recomandăm să salvaţi setările curente înainte de actualizare. Puteţi utiliza funcţia Save/Load Settings (Salvare/Încărcare setări) pentru a salva setările actuale pe un card de memorie şi a le rescrie după actualizare.

Notă: pentru detalii despre salvarea setărilor şi a elementelor care pot fi salvate, consultaţi Save/Load Settings (Salvare/Încărcare setări) în Ghidul de asistenţă.

 • Îmbunătăţeşte operabilitatea atunci când se utilizează Remote Camera Tool
  Notă: actualizaţi Remote Camera Tool la ultima versiune
 • Rezolvă o problemă în care indicatorul nivelului bateriei poate fi afişat necorespunzător când este utilizat mânerul vertical
 • Îmbunătăţeşte stabilitatea generală a camerei

Beneficiile şi îmbunătăţirile anterioare

Consultaţi beneficiile şi îmbunătăţirile anterioare

Informaţii despre fişier

Nume fişier

 • Update_ILCE9M2V310.dmg

Versiune fişier

 • 3.10

Dimensiune fişier

 • 344.4 MB (344 382 049 octeţi)

Data lansării

 • 17-06-2021

Pregătire

Verificaţi versiunea de software a sistemului

Urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a verifica versiunea de software a sistemului. Dacă versiunea de software a sistemului este Ver.3.00 sau o versiune anterioară, actualizarea este necesară.
Notă: dacă ecranul de setare Date/Time (Dată/Oră) apare când porniţi camera, asiguraţi-vă că setaţi data şi ora la valorile corecte.

 1. Pe cameră, selectaţi MenuSetup6Version (Meniu → Configurare6 → Versiune).
 2. Versiunea de software a sistemului este afişată după cum se ilustrează mai jos.
  Imagine care indică versiunea curentă a software-ului sistemului

Cerinţe de sistem

Sisteme de operare

Ultima versiune actualizată a software-ului sistemului este compatibilă cu următoarele versiuni Macintosh:

 • macOS 10.14, 10.15, 11

Hardware de computer

Ultima versiune actualizată a software-ului sistemului este compatibilă cu următoarele echipamente hardware:

 • Mac cu procesor Intel (Mac cu Apple silicon nu este acceptat)
 • Spaţiu pe hard disk: 600 MB sau mai mult
 • RAM: 600 MB sau mai mult

Alte componente hardware

 • Sursă de alimentare pentru dispozitiv: acumulator reîncărcabil complet încărcat NP-FZ100.
  Notă: actualizarea poate fi efectuată doar atunci când nivelul acumulatorului este de cel puţin (trei bare). Vă recomandăm să utilizaţi o baterie complet încărcată. Detaşaţi mânerul vertical înainte de a actualiza software-ul sistemului.
 • Cablu USB furnizat împreună cu camera.
  Notă: funcţionalitatea de actualizare nu este garantată cu niciun alt cablu USB.

Descărcare şi instalare

Notificare importantă

 • Închideţi toate celelalte aplicaţii software înainte de a actualiza software-ul sistemului.
 • Utilizaţi un acumulator complet încărcat (NP-FZ100).
 • Nu decuplaţi acumulatorul în timpul actualizării, deoarece camera poate deveni nefuncţională din cauza întreruperii bruşte a alimentării.
 • Scoateţi cardul de memorie din cameră înainte de a începe procesul de actualizare.
 • Actualizarea software-ului sistemului va dura aproximativ 15 minute. În acest interval de timp, nu lăsaţi computerul să intre în modul Sleep (Repaus).
  Notă: în cazul în care computerul intră în modul Sleep (Repaus), iar actualizarea este întreruptă, întregul proces de actualizare va trebui să fie repornit.
 • Nu deschideţi About This System Software Updater (Despre această aplicaţie de actualizare a software-ului sistemului) în meniul System Software Updater (Aplicaţie de actualizare a software-ului sistemului), deoarece acest lucru poate cauza închiderea bruscă a software-ului.
 • Nu conectaţi camera la niciun alt dispozitiv, cu excepţia computerului.
 • Nu conectaţi camera la computer încă.
 • Asiguraţi-vă că PC-ul este conectat la internet.
 • Urmaţi instrucţiunile din fereastra System Software Updater (Aplicaţie de actualizare a software-ului sistemului), pe cameră selectaţi MenuSetup3USB Connection (Meniu → Configurare3 → Conexiune USB) şi verificaţi dacă este selectată opţiunea Mass Storage (Stocare în masă). Dacă este selectat un alt mod decât Mass Storage (Stocare în masă), selectaţi Mass Storage (Stocare în masă).

Cum se descarcă driverul pentru camera Sony:

 1. Accesaţi pagina de descărcare Driver pentru camera Sony.
 2. Faceţi clic pe butonul Download (Descărcare).
 3. După citirea declinării responsabilităţii, faceţi clic pe Download (Descărcare).
  Notă: va începe descărcarea fişierului Camera_Driver_2102a.dmg.
 4. Salvaţi fişierul pe desktop-ul computerului dumneavoastră (recomandat).
  Notă: dimensiune fişier: 130 KB (129 582 octeţi)

Cum se descarcă aplicaţia de actualizare:

 1. Faceţi clic pe butonul Download (Descărcare) de mai sus.
 2. După citirea declinării responsabilităţii, faceţi clic pe Download (Descărcare).
 3. Va începe descărcarea fişierului Update_ILCE9M2V310.dmg.
 4. Salvaţi fişierul pe desktop-ul computerului dumneavoastră (recomandat).
  Notă: dimensiune fişier: 344.4 MB (344 382 049 octeţi)

Pasul 1: Cum se instalează driverul pentru camera Sony

 1. Închideţi toate programele care rulează în prezent pe computerul dvs.
 2. Faceţi dublu clic pe fişierul Camera_Driver_2102a.dmg pe care l-aţi descărcat. Nu conectaţi camera în acest moment.
  Notă: dacă aţi conectat camera la un computer, deconectaţi-o înainte de a realiza procedura.
 3. Programul de instalare a driverului pentru camera Sony este extins.
 4. Faceţi dublu clic pe pictograma SonyCameraDriver.pkg.
 5. Se va deschide ecranul programului de instalare. Continuaţi conform instrucţiunilor.
 6. Vi se solicită să permiteţi sistemului să iniţializeze instalarea. Introduceţi parola pentru contul de administrare.

  Note:
  • dacă sistemul de operare afişează mesajul de dialog System Extension Blocked (Extensie sistem blocată) (mesajul real va varia în funcţie de versiunea sistemului de operare. Extension aici se referă la driverul pentru camera Sony), faceţi clic pe butonul Open Security Preferences (Deschideţi preferinţele de securitate). Se deschide ecranul macOS Security & Privacy (Securitate şi confidenţialitate).
  • Dacă sistemul de operare nu afişează mesajul de dialog System Extension Blocked (Extensie sistem blocată), accesaţi Pasul 2: Porniţi aplicaţia de actualizare mai departe.
 7. Pe ecranul Security & Privacy (Securitate şi confidenţialitate), deschideţi fila General şi faceţi clic pe pictograma sub formă de cheie. Când vi se solicită să introduceţi parola, tastaţi parola pe care aţi folosit-o când v-aţi conectat folosind contul de administrator şi apoi faceţi clic pe butonul Unlock (Deblocare).
 8. Faceţi clic pe butonul Allow (Permiteţi) pentru a permite sistemului să înceapă încărcarea software-ului sistemului de la Sony Imaging Products & Solutions Inc.
 9. După ce faceţi clic pe butonul Allow (Permiteţi); dacă vi se cere să reporniţi, reporniţi computerul şi reveniţi la începutul procedurii de actualizare.
 10. Dacă ecranul Security and Privacy (Securitate şi confidenţialitate) nu dispare, închideţi fereastra.

Pasul 2: porniţi aplicaţia de actualizare

 1. Faceţi dublu clic pe fişierul Update_ILCE9M2V310.dmg descărcat. Nu conectaţi camera în acest moment.
 2. Update_ILCE9M2V310 este extins.
 3. Faceţi dublu clic pe pictograma SystemSoftwareUpdate (Actualizare software sistem).
 4. Mesajul vă solicită să permiteţi aplicaţiei să facă modificări. Introduceţi parola pentru contul de administrare.
 5. Se va deschide System Software Updater (Aplicaţia de actualizare a software-ului sistemului).

  Note:
  • dacă sistemul nu este pregătit să înceapă actualizarea, apare un mesaj de eroare. Luaţi măsurile corespunzătoare în funcţie de mesaj şi apoi faceţi dublu clic pe SystemSoftwareUpdater (Actualizare software sistem) din nou.
  • Dacă apare mesajul You need to restart your computer. (Trebuie să reporniţi computerul.), reporniţi computerul şi faceţi dublu clic pe SystemSoftwareUpdater (Actualizare software sistem) din nou.
  • Dacă apare mesajul You need to install Sony Camera Driver (Trebuie să instalaţi driverul pentru camera Sony), efectuaţi procedura descrisă la Pasul 1: Cum se instalează driverul pentru camera Sony, apoi faceţi dublu clic pe SystemSoftwareUpdater (Actualizare software sistem) din nou.
  • Dacă apare mesajul Check the Security & Privacy setting (Verificaţi setarea Securitate şi confidenţialitate), parcurgeţi paşii 7 şi 8 din secţiunea Pasul 1: Cum se instalează driverul pentru camera Sony, apoi reporniţi computerul şi faceţi dublu clic pe SystemSoftwareUpdater (Actualizare software sistem) din nou.
 6. Porniţi camera şi conectaţi camera la computer cu cablul USB furnizat; USB Mode (Mod USB) apare pe ecranul LCD al camerei.
 7. Faceţi clic pe Next (Înainte). Numărul versiunii curente şi numărul versiunii actualizate apar în partea din stânga jos a ecranului.
  Notă: în cazul în care computerul nu poate găsi dispozitivul, pe ecranul computerului apare mesajul Could not find the camera for this update (Nu a putut fi găsită camera pentru această actualizare). Încercaţi următoarele:
  • Deconectaţi cablul USB şi conectaţi-l din nou.
  • În cazul în care calculatorul are terminale USB multiple, încercaţi cu alte terminale.
   IMPORTANT: nu opriţi camera şi nu deconectaţi cablul USB în niciun moment în timpul actualizării.
 8. După confirmarea faptului că versiunea curentă a software-ului este Ver.3.00 sau o versiune anterioară, faceţi clic pe Next (Înainte). Dacă versiunea curentă a software-ului sistemului este Ver.3.10, actualizarea nu este necesară. În acest caz, deconectaţi camera de la computer şi faceţi clic pe Finish (Finalizare), opriţi camera, scoateţi acumulatorul, reintroduceţi acumulatorul şi reporniţi camera.

  Actualizarea este necesară
  Imagine care indică versiunea curentă a software-ului de sistem pe System Software Updater (Aplicaţie de actualizare a software-ului sistemului)

  Actualizarea nu este necesară
  Imagine care indică cea mai recentă versiune software pe System Software Updater (Aplicaţie de actualizare a software-ului sistemului)
 9. Camera va fi resetată în mod automat.

  Notă: pictograma Loading (Se încarcă) poate să nu fie afişată, în funcţie de versiunea sistemului de operare utilizată.
 10. Porniţi actualizarea. Actualizarea va începe după resetarea automată şi se va afişa o bară de progres. Actualizarea va dura aproximativ 15 minute până la finalizare.
  IMPORTANT: nu opriţi camera şi nu deconectaţi cablul USB în niciun moment în timpul actualizării.
 11. După finalizarea actualizării, camera va reporni automat.
 12. Când apare din nou ecranul LCD, faceţi clic pe Finish (Finalizare) şi deconectaţi cablul USB.

  Notă: uneori, după repornire, este afişat un avertisment privind recuperarea datelor. Acest lucru este normal. Aşteptaţi până când acest avertisment dispare.

Pasul 3: confirmaţi versiunea software a sistemului dispozitivului dvs.

 1. Pe cameră, selectaţi MenuSetup6Version (Meniu → Configurare6 → Versiune).
 2. Versiunea de software a sistemului este afişată după cum se ilustrează mai jos.
  Imagine care indică versiunea actualizată a software-ului

Întrebări şi răspunsuri

Actualizarea nu se finalizează

Dacă monitorul rămâne stins pentru mai mult de 15 minute, urmaţi aceşti paşi pentru a depana problema:

 1. Deconectaţi cablul USB de la calculator.
 2. Scoateţi acumulatorul şi adaptorul c.a. din cameră, lăsaţi-l câteva minute, apoi introduceţi din nou acumulatorul sau conectaţi adaptorul c.a.
 3. Reporniţi computerul.
 4. Porniţi camera şi repetaţi procesul de instalare.