Model aplicabil

Aceste informaţii sunt pentru următoarele modele:

 • ILCE-7M3
 • ILCE-7M3K

Despre această descărcare

Beneficii şi îmbunătăţiri

IMPORTANT: când actualizaţi la această versiune, setarea transferului FTP va fi iniţializată. Vă rugăm să reconfiguraţi după actualizare.

 • Adaugă noi funcţii ale transferului FTP
  • Vă permite să transferaţi imagini statice în timpul operaţiilor de fotografiere şi redare.
  • Adaugă următoarele funcţii de transfer FTP:
   • Vă permite să restrângeţi ţinta transferului, cum ar fi imaginile protejate sau imaginile netransferate, şi să transferaţi imaginile împreună ca pachet.
   • Vă permite să transferaţi doar imaginea redată apăsând tasta personalizată.
   • Vă permite să transferaţi automat toate imaginile în timpul fotografierii.
   • Vă permite să selectaţi setarea pentru a transfera atât fişierul RAW cât şi cel JPEG preluat în format RAW+JPEG pe un server FTP.
  • Actualizaţi configuraţia folderului de destinaţie.
   • Vă permite să înregistraţi până la nouă servere FTP. (Anterior valoarea maximă era 3)
   • Vă permite să modificaţi configuraţia folderului de destinaţie pe serverul FTP:
    • Salvaţi datele de imagine direct în folderul pe care îl alegeţi.
    • Înregistraţi numărul slotului de card pentru suportul media în configuraţia folderului.
    • Înregistraţi configuraţia folderului, la fel cu cea a camerei.
   • Operabilitate îmbunătăţită pentru funcţia de transfer FTP.
    • Vă permite să setaţi elemente din Server Setting (Setări server) folosind aplicaţia pentru smartphone Transfer & Tagging add-on (Add-on de transfer şi etichetare).
 • Îmbunătăţeşte stabilitatea generală a camerei.

NOTĂ: funcţia Transfer & Tagging add-on (Add-on de transfer şi etichetare) este disponibilă numai în anumite ţări şi regiuni.

Pentru informaţii suplimentare despre utilizarea funcţiei actualizate, consultaţi Ghidul de asistenţă.

Beneficiile anterioare şi îmbunătăţiri

Consultaţi beneficiile anterioare şi îmbunătățirile

Informaţii despre fişier

Nume fişier

 • Update_ILCE7M3V400.dmg

Versiune fişier

 • 4.00

Dimensiune fişier

 • 315.9 MB (315 889 936 octeţi)

Data lansării

 • 10-03-2021

Pregătire

Verificaţi versiunea de software a sistemului

Urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a verifica versiunea software a sistemului. Dacă versiunea de software a sistemului este Ver.4.00, actualizarea nu este necesară.

NOTĂ: dacă ecranul de setare Date/Time (Dată/Oră) apare când porniţi camera, asiguraţi-vă că setaţi data şi ora la valorile corecte.

 1. Pe cameră, selectaţi Menu → Setup7 → Version (Meniu → Configurare7 → Versiune).
 2. Versiunea software de sistem este afişată după cum se ilustrează mai jos.
  Versiune software sistem

Cerinţe de sistem

Sisteme de operare

Ultima versiune actualizată a software-ului de sistem este compatibilă cu următoarele versiuni Macintosh:

 • macOS 10.14, 10.15, 11

Hardware de computer

Această actualizare a software-ului de sistem necesită următorul hardware:

 • Mac cu procesor Intel (Mac cu Apple Silicon nu este acceptat)
 • Spaţiu pe hard disk: 600 MB sau mai mult
 • RAM: 600 MB sau mai mult

Alte componente hardware

 • Sursă de alimentare pentru dispozitiv
  • Acumulator complet încărcat NP-FZ100.
   NOTĂ: actualizarea poate fi efectuată doar atunci când nivelul bateriei este de cel puţin  (trei bare). Vă recomandăm să utilizați o baterie complet încărcată. Desprindeţi dispozitivul de prindere vertical înainte de a actualiza software-ul sistemului.
 • Cablu USB furnizat împreună cu camera.
  NOTĂ: funcţionalitatea de actualizare nu este garantată pentru alte cabluri USB.

Descărcare şi instalare

Notificare importantă

 • Închideţi toate celelalte aplicaţii software înainte de a actualiza software-ul de sistem.
 • Utilizaţi un acumulator complet încărcat NP-FZ100.
 • Nu decuplaţi acumulatorul în timpul actualizării, deoarece camera poate deveni nefuncţională din cauza întreruperii bruşte a alimentării.
 • Scoateţi cardul de memorie din cameră înainte de a începe procesul de actualizare.
 • Actualizarea software de sistem va dura aproximativ 20 minute. În acest interval de timp, nu lăsaţi computerul să intre în modul de repaus.
  NOTĂ: în cazul în care computerul intră în modul de repaus iar actualizarea este întreruptă, întregul proces de actualizare va trebui să fie repornit.
 • Nu deschideţi About This System Software Updater (Despre această aplicaţie de actualizare a software-ului sistemului) în meniul System Software Updater (Aplicaţie de actualizare a software-ului sistemului), deoarece acest lucru poate cauza închiderea bruscă a software-ului.
 • Nu conectați camera la niciun alt dispozitiv, cu excepția computerului.
 • Nu conectaţi camera la computer încă.
 • Asiguraţi-vă că PC-ul este conectat la internet.
 • Urmaţi instrucţiunile din fereastra System Software Updater (Aplicaţie de actualizare a software-ului sistemului), pe cameră selectaţi Menu → Setup4 → USB Connection (Meniu → Configuraţie4 → Conexiune USB) şi verificaţi dacă este selectată opţiunea Mass Storage (Stocare în masă). Dacă este selectat un alt mod decât Mass Storage (Stocare în masă), selectaţi Mass Storage (Stocare în masă).

Cum se descarcă driverul pentru camera Sony:

 1. Accesaţi pagina de descărcare Driver pentru camera Sony.
 2. Faceţi clic pe butonul Download (Descărcare).
  NOTĂ: va începe descărcarea fişierului Camera_Driver_2102a.dmg.
 3. Salvaţi fişierul pe desktop-ul computerului dumneavoastră (recomandat).
  Dimensiune fişier:130KB (129 582 octeţi)
 4. După citirea declinării de răspundere, faceţi clic pe Download (Descărcare).

Cum se descarcă aplicaţia de actualizare:

 1. Faceţi clic pe butonul Download (Descărcare) de mai sus.
 2. După citirea declinării de răspundere, faceţi clic pe Download (Descărcare).
  NOTĂ: va începe descărcarea fişierului Update_ILCE7M3V400.dmg.
 3. Salvaţi fişierul pe desktop-ul computerului dumneavoastră (recomandat).
  Dimensiune fişier:315.9MB (315 889 936 octeţi)

Pasul 1: Cum se instalează driverul pentru camera Sony

 1. Închideţi toate programele care rulează în prezent pe computerul dvs.
 2. Faceţi dublu clic pe fişierul Camera_Driver_2102a.dmg pe care l-aţi descărcat. Nu conectaţi camera în acest moment.
  NOTĂ: dacă aţi conectat camera la un computer, deconectaţi-o înainte de a realiza procedura.
 3. Programul de instalare a driverului pentru camera Sony este extins.
 4. Faceţi dublu clic pe pictograma SonyCameraDriver.pkg.
 5. Se va deschide ecranul programului de instalare. Continuaţi conform instrucţiunilor. 
 6. Vi se solicită să permiteţi sistemului să iniţializeze instalarea. Introduceţi parola pentru contul de administrare.

  NOTE:
  • Dacă sistemul de operare afişează mesajul de dialog System Extension Blocked (Extensie sistem blocată) (mesajul real va varia în funcţie de versiunea sistemului de operare), faceţi clic pe butonul Open Security Preferences (Deschideţi preferinţele de securitate). Se deschide ecranul macOS Security & Privacy (Securitate şi confidenţialitate).
  • Dacă sistemul de operare nu afişează mesajul de dialog System Extension Blocked (Extensie sistem blocată), accesaţi Pasul 2: Porniţi aplicaţia de actualizare mai departe.
 7. Pe ecranul Security & Privacy (Securitate şi confidenţialitate), deschideţi fila General şi faceţi clic pe pictograma sub formă de cheie. Când vi se solicită să introduceţi parola, tastaţi parola pe care aţi folosit-o când v-aţi conectat folosind contul de administrator şi apoi faceţi clic pe butonul Unlock (Deblocare).
 8. Faceţi clic pe butonul Allow (Permiteţi) pentru a permite sistemului să înceapă încărcarea software-ului sistemului de la Sony Imaging Products & Solutions Inc.
 9. După ce faceţi clic pe butonul Allow (Permiteţi); dacă vi se cere să reporniţi, reporniţi computerul şi reveniţi la începutul procedurii de actualizare.
 10. Dacă ecranul Security and Privacy (Securitate şi confidenţialitate) nu dispare, închideţi fereastra.

Pasul 2: Porniţi aplicaţia de actualizare

 1. Faceţi dublu clic pe fişierul Update_ILCE7M3V400.dmg pe care l-aţi descărcat. Nu conectaţi camera în acest moment.
 2. Update_ILCE7M3V400 este extins.
 3. Faceţi dublu clic pe pictograma SystemSoftwareUpdater (Actualizare software sistem).
 4. Mesajul vă solicită să permiteţi aplicaţiei să facă modificări. Introduceţi parola pentru contul de administrare.
 5. Se va deschide aplicaţia de actualizare a software-ului sistemului.

  NOTE:
  • Dacă sistemul nu este pregătit să înceapă actualizarea, apare un mesaj de eroare. Luaţi măsurile corespunzătoare în funcţie de mesaj şi apoi faceţi dublu clic pe SystemSoftwareUpdater (Actualizare software sistem) din nou.
  • Dacă apare mesajul You need to restart your computer (Trebuie să reporniţi computerul), reporniţi computerul şi faceţi dublu clic pe SystemSoftwareUpdater (Actualizare software sistem) din nou.
  • Dacă apare mesajul You need to install Sony Camera Driver (Trebuie să instalaţi driverul pentru camera Sony), efectuaţi procedura descrisă în Pasul 1: Cum se instalează driverul pentru camera Sony, apoi faceţi dublu clic pe SystemSoftwareUpdater (Actualizare software sistem) din nou.
  • Dacă apare mesajul Check the Security & Privacy setting. (Verificaţi setarea Securitate şi confidenţialitate), parcurgeţi paşii 5 şi 6 din secţiunea Pasul 1: Cum se instalează driverul pentru camera Sony, apoi reporniţi computerul şi faceţi dublu clic pe SystemSoftwareUpdater (Actualizare software sistem) din nou.
 6. Porniţi camera şi conectaţi camera la computer cu cablul USB furnizat; modul USB apare pe ecranul LCD al camerei.
 7. Faceţi clic pe Next (Înainte). Numărul versiunii curente şi numărul versiunii actualizate apar în partea din stânga jos a ecranului.
  NOTĂ: în cazul în care computerul nu poate găsi dispozitivul, pe ecranul computerului apare mesajul Could not find the camera for this update (Nu a putut fi găsită camera pentru această actualizare). Încercaţi următoarele:
  • Deconectaţi cablul USB şi conectaţi-l din nou.
  • În cazul în care calculatorul are terminale USB multiple, încercaţi cu alte terminale.
   IMPORTANT: nu opriţi camera şi nu deconectaţi cablul USB în niciun moment în timpul actualizării.
 8. După confirmarea faptului că versiunea curentă a software-ului este 3.10 sau o versiune anterioară, faceţi clic pe Next (Înainte). Dacă versiunea software de sistem curentă este 4.00, actualizarea nu este necesară. În acest caz, deconectaţi camera de la computer şi faceţi clic pe Finish (Finalizare), opriţi camera, scoateţi acumulatorul, reintroduceţi acumulatorul şi reporniţi camera.
  Actualizarea este necesară


  Actualizarea nu este necesară
  Actualizarea nu este necesară
 9. Camera va fi resetată în mod automat.

  NOTĂ: pictograma de încărcare poate să nu fie afişată, în funcţie de versiunea de sistem de operare utilizată.
 10. Porniţi actualizarea. Actualizarea va începe după resetarea automată şi se va afişa o bară de progres. Actualizarea va dura aproximativ 20 de minute până la finalizare.
  IMPORTANT: nu opriţi camera şi nu deconectaţi cablul USB în niciun moment în timpul actualizării.
 11. După finalizarea actualizării, camera va reporni automat.
 12. Când apare din nou ecranul LCD, faceţi clic pe Finish (Finalizare) şi deconectaţi cablul USB.

  NOTĂ: uneori, după repornire, este afişat un avertisment privind recuperarea datelor. Acest lucru este normal. Așteptați până când acest avertisment dispare.

Pasul 3: Confirmaţi versiunea software a sistemului dispozitivului dvs.

 1. Pe cameră, selectaţi Menu → Setup7 → Version (Meniu → Configurare7 → Versiune).
 2. Versiunea software de sistem este afişată după cum se ilustrează mai jos.
  Versiune software sistem curentă

Întrebări şi răspunsuri

Actualizarea nu se finalizează

Dacă monitorul rămâne stins pentru mai mult de 24 minute, urmaţi aceşti paşi pentru a depana problema:

 1. Deconectaţi cablul USB de la calculator.
 2. Scoateţi acumulatorul şi adaptorul c.a. din cameră, lăsaţi-l câteva minute, apoi introduceţi din nou acumulatorul sau conectaţi adaptorul c.a.
 3. Reporniţi computerul.
 4. Porniţi camera şi repetaţi procesul de instalare.