Modele aplicabile

Aceste informaţii sunt destinate următoarelor modele:
 • NEX-7

Despre această descărcare

 • Nume: Actualizare firmware Ver.1.03 pentru NEX-7 (Windows)
 • Data lansării: 27/08/2013
 • Beneficii şi îmbunătăţiri:
  • Adăugarea sistemului AF drive (Acţionare AF) pentru filme: Sistemul AF drive (Acţionare AF) pentru filme a fost adăugat pentru a îmbunătăţi scalabilitatea viitoarelor sisteme E-mount (Montură în E). Această caracteristică asigură un grad mai ridicat de flexibilitate a designului pentru viitoarele obiective cu montură în E.

Următoarele beneficii şi îmbunătăţiri ale programului de modernizare anterior sunt incluse în versiunea 1.03:

 • Este aplicată compensarea automată pentru „SELP1650”
 • "SELP1650" se retrage imediat după oprirea camerei
 • Adăugarea unei capabilităţi de activare sau dezactivare a butonului MOVIE (Film)
 • Adăugarea de setări de expunere pentru înregistrarea cu încadrare (trei cadre/1.0EV,2.0EV, 3.0EV)
 • Îmbunătăţire a răspunsului pentru afişarea imaginii de revizualizare automată.
 • Îmbunătăţire a calităţii imaginii la utilizarea obiectivului cu unghi larg
 • Îmbunătăţire a indicaţiei la setarea "Flexible Spot" (Punct flexibil).

Confirmaţi versiunea de firmware a camerei dumneavoastră

Urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a verifica versiunea de firmware a camerei dumneavoastră.
Dacă versiunea de firmware este Ver.1.03 sau o versiune ulterioară, actualizarea nu este necesară.

 1. Selectaţi Menu (Meniu) --> Setup (Configurare) --> Version (Versiune) pe cameră.
 2. Versiunea de firmware este afişată în modul ilustrat mai jos.

Cerinţe de sistem

Sisteme de operare

Ultima versiune actualizată a firmware-ului este compatibilă cu majoritatea versiunilor uzuale Microsoft Windows:
 • Windows® Vista* SP2
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® 8
  Note:
  * Ediţia Starter nu este acceptată.

Hardware de calculator

Ultima versiune a actualizării firmware-ului este compatibilă cu următorul hardware:
 • Spaţiu liber pe hard disk: Minim 200 MB
 • RAM: Minim 512 MB
  Notă: Vă rugăm să închideţi toate celelalte software-uri de aplicaţie înainte de actualizarea firmware-ului.
 • Sursa de alimentare pentru cameră
  • Acumulator reîncărcabil NP-FW50 complet încărcat
   sau
   Adaptor de alimentare AC-PW20 (comercializat separat)
   Notă: Actualizarea poate fi efectuată doar atunci când nivelul acumulatorului este de minim (trei marcaje) care reprezintă capacitatea rămasă. Vă recomandăm să utilizaţi un acumulator complet încărcat sau adaptorul de c.a. AC-PW20 (comercializat separat).
 • Cablu USB furnizat împreună cu camera
  Notă: Funcţionalitatea de actualizare nu este garantată cu alte cabluri USB.

Descărcare

Observaţii importante:

 • În momentul efectuării modernizării firmware-ului, vă rugăm să utilizaţi un acumulator reîncărcabil NP-FW50 complet încărcat sau adaptorul de c.a. AC-PW20 (comercializat separat).
 • Nu scoateţi acumulatorul sau adaptorul de c.a. în timpul actualizării; în caz contrar, camera poate deveni nefuncţională din cauza întreruperii bruşte a alimentării.
 • Scoateţi, în prealabil, cardul de memorie din cameră.
 • La utilizarea unui obiectiv cu montură A cu adaptorul de montare LA-EA2 (comercializat separat) şi activarea funcţiei [AF Micro Adj.] (Ajustare micro focalizare automată), valoarea înregistrată este resetată.
 1. Asiguraţi-vă că sunteţi conectat/ă ca utilizator cu drepturi administrative.
 2. După citirea declaraţiei de neasumare a responsabilităţii, executaţi clic pe butonul [Download] [Descărcare] de mai jos.
 3. Descărcarea fişierului [Update_NEX7V103.exe] (50.4 MB (52.867.160 bytes)) va începe.
 4. Salvaţi fişierul pe desktop-ul calculatorului dumneavoastră (recomandat).

Instalare

Sub setările iniţiale ale Internet Explorer, fişierul de actualizare va fi salvat în folderul [Downloads] (Descărcări). Executaţi clic pe [Desktop] din ecranul Start şi căutaţi fişierul descărcat în folderul [Downloads] (Descărcări) utilizând Explorer.

Modernizaţi firmware-ul camerei dumneavoastră

 1. Închideţi toate programele care rulează în acest moment pe calculatorul dumneavoastră.
 2. Executaţi dublu-clic pe fişierul [Update_NEX7V103.exe] descărcat pentru a porni aplicaţia de actualizare firmware.


  Apare fereastra aplicaţiei de actualizare a firmware-ului.

 3. Conform instrucţiunilor din fereastra aplicaţiei de actualizare a firmware-ului, selectaţi Menu (Meniu) --> Setup (Configurare) --> USB Connection (Conexiune USB) pe cameră şi verificaţi dacă este selectat modul Mass Storage (Stocare în masă). (Figura 3)
  Dacă este selectat un alt mod decât Mass Storage (Stocare în masă), vă rugăm să selectaţi Mass Storage (Stocare în masă). 4. Conectaţi camera la calculator prin intermediul cablului USB furnizat.
  Notă: Când camera este conectată la calculator, ecranul LCD al camerei se stinge. Vă rugăm să treceţi la pasul următor.
 5. Asiguraţi-vă că este afişată pictograma "Safely Remove Hardware" (Eliminare dispozitiv hardware în siguranţă) pe bara de activităţi din colţul din dreapta jos al ecranului calculatorului.
  Notă: Dacă nu se afişează în bara de activităţi, vă rugăm să treceţi la pasul următor.
 6. După ce confirmaţi cele de mai sus, executaţi clic pe Next (Următorul) din fereastra aplicaţiei de actualizare a firmware-ului. Figura 4 apare în fereastra aplicaţiei de actualizare a firmware-ului, iar Figura 5 apare pe ecranul LCD al camerei.
  Notă: De acum înainte, nu opriţi în niciun moment camera înainte ca modernizarea firmware-ului să se fi încheiat.

  Figura: 4


  Figura: 5


 7. După confirmarea ecranelor din Figurile 4 şi 5, executaţi clic pe Next (Următorul)
  Versiunea curentă şi versiunea după actualizare apar în partea stângă jos a ecranului. (Figura 6)
  După confirmarea ecranului din Figura 6, executaţi clic peNext (Următorul) [Current version] (Versiune curentă) este [Ver.1.xx].Dacă apare ecranul din Figura 7, nu este necesară modernizarea. Conform mesajului, opriţi conexiunea USB şi executaţi clic pe Finish (Terminare). Opriţi camera, scoateţi acumulatorul şi/sau adaptorul de alimentare cu curent alternativ, reintroduceţi acumulatorul sau reconectaţi adaptorul de curent alternativ şi porniţi camera din nou.

  Figura 6: Modernizarea este necesară


  Figura 7: Modernizarea nu este necesară


 8. Executaţi clic pe pictograma "Safely Remove Hardware" (Eliminare în siguranţă dispozitiv hardware) de pe bara de activităţi din colţul din dreapta jos al ecranului calculatorului pentru a întrerupe conexiunea USB.
  Notă: Vă rugăm să menţineţi conectat cablul USB chiar şi după întreruperea conexiunii USB de la calculator prin operaţiunea de mai sus.
  Notă: Dacă nu se afişează în bara de activităţi, vă rugăm să treceţi la pasul următor.
  Figura: 8


 9. Apăsaţi centrul rotiţei de comandă pentru a executa resetarea camerei.
  Notă: Ecranul se stinge atunci când apăsaţi centrul rotiţei de comandă. Vă rugăm să treceţi la pasul următor.

  Figura: 9


  Figura: 10A


 10. Executaţi clic pe Next (Următorul) din fereastra aplicaţiei de actualizare a firmware-ului.
 11. Figura: 8
 12. După resetare, se verifică reconectarea camerei şi apare ecranul din Figura 11.
 13. Executaţi clic pe Run (Executare) pentru a iniţia modernizarea. Bara de progres apare în timpul modernizării (aproximativ 5 minute).
  Figura: 11

  Notă: Nu opriţi camera şi nu deconectaţi cablul USB în niciun moment în timpul modernizării.

 14. La încheierea actualizării, apare ecranul din Figura 12. Executaţi clic pe Finish (Finalizare) şi deconectaţi cablul USB.

  Figura: 12

  Executaţi clic pe pictograma "Safely Remove Hardware" (Eliminare în siguranţă dispozitiv hardware)
  de pe bara de activităţi din colţul din dreapta jos al ecranului calculatorului pentru a întrerupe conexiunea USB.

  Notă: Dacă nu se afişează în bara de activităţi, vă rugăm să treceţi la pasul următor.

 15. Deconectaţi cablul USB.
 16. Notă: După finalizarea actualizării, opriţi camera, scoateţi acumulatorul sau adaptorul de alimentare cu curent alternativ şi apoi porniţi din nou camera.

Asiguraţi-vă că versiunea de firmware a camerei dumneavoastră este Ver.1.03

 1. Selectaţi Menu (Meniu) --> Setup (Configurare) --> Version (Versiune) pe cameră.
 2. Versiunea de firmware este afişată după cum se ilustrează mai jos.