Despre această descărcare

 • Data lansării: 23-06-2016
 • Nume: Actualizare firmware la ver. 2000
 • Modele aplicabile: MEX-N4100BT / MEX-N4100BE / MEX-N5100BT / MEX-N5100BE
 • Beneficii şi îmbunătăţiri:
   • Rezolvă cazurile rare în care unitatea audio se va reseta spontan după ce contactul este comutat de pe ACC OFF (accesoriu dezactivat) la ACC ON (accesoriu activat)
   • Rezolvă situaţia în care unitatea audio nu porneşte (nu se trezeşte) atunci când este pornit motorul
   • Notă: Dacă unitatea nu porneşte atunci când este pornit motorul şi problema nu poate fi rezolvată prin apăsarea butonului de resetare de pe unitatea principală, efectuaţi următorii paşi.

    1. Opriţi motorul maşinii
    2. Deconectaţi unitatea principală de la alimentarea bateriei şi, după ce aşteptaţi câteva minute, reconectaţi unitatea principală la alimentarea bateriei
    3. Porniţi motorul maşinii şi confirmaţi pornirea unităţii principale
    4. Actualizaţi firmware-ul produsului

 • Versiuni de firmware aplicabile:
  • Dacă versiunea de firmware a unităţii dvs. este anterioară versiunii „1900”, asiguraţi-vă că efectuaţi actualizarea
  • Dacă versiunea de firmware a unităţii dvs. este „2000” sau mai recentă, nu este nevoie să efectuaţi actualizarea

Modul de confirmare a versiunii de firmware pe unitatea principală

 1. Porniţi unitatea principală
 2. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul „SOURCE” („SRC”) timp de 1 secundă pe unitatea principală, pentru a opri sursa audio şi pentru a afişa ceasul
 3. Apăsaţi butonul „MENU”
 4. Rotiţi selectorul de control pentru a afişa „SET GENERAL” şi apăsaţi selectorul de control
 5. Rotiţi selectorul de control pentru a afişa „SET FIRMWARE” şi apăsaţi selectorul de control
 6. Rotiţi selectorul de control pentru a afişa „FW VERSION” şi apăsaţi selectorul de control. Se afişează apoi versiunea curentă de firmware. Dacă versiunea afişată este „2000” sau mai recentă, nu este nevoie să efectuaţi actualizarea

Instalare

1. Pregătire: modul de pregătire a dispozitivului de stocare USB pentru actualizarea firmware-ului

 1. Conectaţi dispozitivul USB la PC şi asiguraţi-vă că îl formataţi, selectând sistemul de fişiere FAT16 sau FAT32
 2. Asiguraţi-vă că PC-ul este conectat la Internet
 3. Descărcaţi fişierul de actualizare pe PC
  • Nume fişier: 15BTWR_v2000.dat
  • Dimensiune fişier: 3,10 MB (3.260.480 biţi)
 4. Copiaţi fişierul de actualizare în directorul rădăcină al dispozitivului USB care este conectat la PC
 5. Deconectaţi dispozitivul USB de la PC

2. Actualizare: modul de actualizare a firmware-ului unităţii principale folosind dispozitivul de stocare USB

Note:

 • Asiguraţi-vă că parcurgeţi toţi paşii indicaţi mai jos
 • Finalizarea procedurii de actualizare în maşina dvs. durează aproximativ 1 minut
 • Parcaţi maşină într-un loc sigur şi porniţi motorul pentru a evita căderile de tensiune de alimentare a unităţii

 1. Conectaţi dispozitivul de stocare USB la unitatea principală şi confirmaţi că „USB NO MUSIC” este afişat pe unitatea principală
 2. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul „SOURCE” („SRC”) timp de 1 secundă pe unitatea principală, pentru a opri sursa audio şi pentru a afişa ceasul
 3. Apăsaţi butonul „MENU”
 4. Rotiţi selectorul de control pentru a afişa „SET GENERAL” şi apăsaţi selectorul de control
 5. Rotiţi selectorul de control pentru a afişa „SET AUTO OFF” şi apăsaţi selectorul de control
 6. Rotiţi selectorul de control pentru a afişa „SET A.OFF xx” şi configuraţi această setare la „NO”. Confirmaţi că unitatea afişează „SET A.OFF NO” (vizualizaţi mai jos capturile de ecran pentru informare); apăsaţi apoi selectorul de control 7. Rotiţi selectorul de control pentru a afişa „SET FIRMWARE” şi apăsaţi selectorul de control
 8. Rotiţi selectorul de control pentru a afişa „FW UPDATE” şi apăsaţi selectorul de control
 9. Rotiţi selectorul de control pentru a afişa „FW UPDATE-YES” şi apăsaţi selectorul de control. Porneşte apoi actualizarea, afişându-se mai întâi „CHECKING”. Procedura ar trebui să dureze aproximativ 1 minut şi, dacă actualizarea este reuşită, unitatea va reporni automat din starea OFF a sursei (se afişează ceasul)
 10. Confirmaţi dacă versiunea de firmware este actualizată urmând procedura „Modul de confirmare a versiunii de firmware pe unitatea principală” de mai sus. Dacă numărul de versiune afişat este „2000”, actualizarea firmware-ului a fost finalizată
 11. Dacă s-a utilizat setarea AUTO OFF înainte de a actualiza firmware-ul, setaţi-o din nou la AUTO OFF

IMPORTANT: Vă recomandăm insistent să ştergeţi informaţiile de împerechere Bluetooth a unităţii, stocate pe telefonul mobil şi să efectuaţi din nou împerecherea, pentru a evita eventualele probleme legate de conexiunea Bluetooth. Pentru detalii privind modalitatea de ştergere a informaţiilor de împerechere Bluetooth, consultaţi manualul de instrucţiuni al telefonului mobil.