Modele aplicabile

Aceste informaţii sunt destinate următoarelor modele de sisteme home theatre cu disc Blu-ray/DVD:

 • BDV-E670W / E370 / E870 / E970W / F500 / F700 / IZ1000W

Despre această descărcare

Actualizarea este simplă şi cu cea mai nouă versiune de firmware puteţi obţine şi mai multe de la playerul dumneavoastră Blu-ray.

 • Nume: Firmware sistem home theatre cu Blu-ray Disc/DVD la versiunea M04.R.789
 • Data lansării: 02/01/2015
 • Beneficii şi îmbunătăţiri:
  • Îmbunătăţiţi securitatea de criptare
 • Restricţii: doar pentru utilizare cu sistemul home theatre cu Blu-ray Disc/DVD comercializat în Europa. Nu sunt comercializate toate modelele în toate ţările

Cerinţe de sistem

Este posibil ca firmware-ul dumneavoastră să fie deja actualizat, în special dacă aveţi un model nou de sistem home theatre cu Blu-ray Disc/DVD. Dacă numărul versiunii este M04.R.789 sau ulterior, actualizarea nu este necesară.

Dacă nu sunteţi siguri, este simplu să verificaţi ce versiune de firmware aveţi:

 1. Porniţi televizorul şi sistemul home theatre cu Blu-ray Disc/DVD. Verificaţi dacă televizorul este comutat la intrarea la care este conectat sistemul home theatre cu Blu-ray Disc/DVD, aşadar, dacă playerul este conectat la mufa HDMI 2, selectaţi HDMI 2 ca intrare
 2. Apăsaţi în mod repetat butonul "FUNCTION" (Funcţie) până când funcţia "BD/DVD" apare pe afişajul panoului frontal
 3. Dacă începe redarea unui disc, apăsaţi STOP şi aşteptaţi până când vedeţi ecranul meniu XrossMediaBar (XMB™)
 4. Din XrossMediaBar TM, selectaţi Setup > System Settings (Configurare > Setări de sistem), după care selectaţi ENTER utilizând tastele cu săgeţi de pe telecomandă
 5. Evidenţiaţi System Information (Informaţii despre sistem) şi selectaţi ENTER
 6. Pe ecranul televizorului, numărul versiunii de firmware arată astfel: "Versiune software M04.R.789" - dacă numărul versiunii este M04.R.789 sau superior, aveţi deja cea mai recentă versiune firmware.

Instalare

Există 2 metode simple pentru actualizarea firmware-ului pe sistemul dumneavoastră home theatre cu Blu-ray Disc/DVD:

 1. Sony - Echipamente audio-video pentru uz casnic Descărcări pentru actualizarea softurilor de sistem  

  • Vă rugăm să citiţi toate informaţiile de mai jos cu atenţie înainte de a descărca şi instala orice fişier. Nerespectarea instrucţiunilor poate face ca playerul să nu mai răspundă la comenzi sau să necesite reparaţii
  • Acest utilitar este este destinat doar utilizării cu playere Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System vândute în Europa. Nu sunt comercializate toate modelele în toate ţările
  • Pentru a utiliza această metodă de modernizare, este necesar să aveţi conectat în mod corespunzător playerul la o conexiune de Internet activă.
  • Pentru a efectua modernizarea firmware-ului, este necesar să aveţi conectat în mod corespunzător playerul la un televizor compatibil.
  • Procesul de modernizare a firmware-ului durează de obicei aproximativ 15 - 30 minute, în funcţie de configuraţia sistemului şi de conexiunea la reţea

  Instrucţiuni:

  • Înainte de a începe:
  1. Porniţi televizorul şi asiguraţi-vă că acesta este comutat la intrările la care este conectat playerul de discuri Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System.

  2. Conectaţi terminalul LAN de pe playerul de discuri Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System la sursa dumneavoastră de Internet cu ajutorul unui cablu Ethernet.

  3. Porniţi playerul de discuri Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System.

  4. Dacă există un disc în player, vă rugăm să-l extrageţi.

  • Efectuarea modernizării:
  1. La meniul xross media bar™, utilizaţi tastele cu săgeţi de pe telecomandă pentru a selecta Setup - Network Update [Selectare - Actualizare prin reţea], după care apăsaţi butonul ENTER.

  2. Este afişat mesajul Perform version update? [Efectuaţi actualizarea versiunii?] pe televizor.

  3. Selectaţi "OK", după care apăsaţi butonul ENTER.

  4. Procesul de descărcare începe, iar ecranul de descărcare este afişat pe televizor.

  5. În timpul descărcării, mesajul "*/9" este afişat pe televizor şi pe afişajul panoului frontal al playerului.

   Notă: "*" se modifică de la "0" la "9," indicând progresul descărcării.

  6. După finalizarea descărcării, modernizarea începe, iar "UPDATING" se afişează pe afişajul panoului frontal al playerului.

  7. În timpul instalării modernizării, "UPDATING" se afişează pe afişajul panoului frontal al playerului.

  8. Modernizarea firmware-ului este finalizată atunci când se afişează "COMPLETE" [Terminare] pe afişajul panoului frontal al playerului.

   AVERTISMENT!! Nu operaţi sau opriţi playerul decât după afişarea acestui mesaj. În caz contrar, este posibil ca playerul de discuri Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System să nu răspundă la comenzi şi să necesite reparaţii.

  9. Playerul de discuri Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System se va opri automat.

  10. Porniţi playerul de discuri Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System.

  11. Verificaţi versiunea curentă de firmware pentru a confirma faptul că modernizarea a fost instalată cu succes.

   Notă: Dacă ultimele trei cifre ale numărului versiunii sunt 789, modernizarea firmware-ului a fost efectuată cu succes.

  Posibile probleme legate de actualizarea prin reţea


  Mesajele "UPDATE" (Actualizare) şi "INCOMPLETE " (Incomplet) sunt afişate alternativ pe afişajul panoului frontal.

  1. Deconectaţi şi apoi reconectaţi cablul de alimentare
  2. Porniţi sistemul Blu-ray Disc / DVD Home Theatre
  3. Vă rugăm să executaţi din nou procedura de modernizare prin reţea
  4. Dacă simptomul nu se îmbunătăţeşte după re-modernizare, vă rugăm să contactaţi Sony

  În momentul rulării modernizării prin reţea, televizorul afişează "Connection status cannot be confirmed" [Starea conexiunii nu poate fi confirmată] şi nu puteţi moderniza firmware-ul.

  Problema poate fi de la conexiunea la reţea. Verificaţi dacă setările de reţea ale sistemului Blu-ray Disc/DVD Home Theatre sunt corespunzătoare.

  1. Verificaţi dacă este introdus cablul LAN în conector.
  2. Verificaţi setarea de reţea şi confirmaţi dacă sistemul Blu-ray Disc/DVD Home Theatre are propria adresă IP. Dacă utilizaţi un server proxy, tastaţi adresa IP a serverului proxy pe care îl utilizaţi, în locul denumirii serverului proxy gazdă din câmpul de introducere "Proxy Server" [Server proxy].
  3. După care, vă rugăm să executaţi din nou procedura de modernizare prin reţea

  Alimentarea a fost întreruptă în timpul actualizării.

  Porniţi din nou sistemul. După care, vă rugăm să executaţi din nou procedura de modernizare prin reţea.


  Când sistemul Blu-ray Disc/DVD Home Theatre este pornit după efectuarea modernizării, mesajul "WELCOME" (Bun-venit) este afişat în mod constant pe afişajul panoului frontal.

  Vă rugăm să contactaţi Sony.


  Modernizarea firmware-ului (Aceasta nu este descărcare) nu se încheie, după ce a rulat peste 30 de minute.

  1. Deconectaţi cablul de alimentare de la priza de curent electric, apoi reconectaţi-l după câteva minute
  2. Porniţi sistemul Blu-ray Disc / DVD Home Theatre
  3. Vă rugăm să executaţi din nou procedura de modernizare în reţea
  4. Dacă simptomul nu se îmbunătăţeşte după re-modernizare, vă rugăm să contactaţi Sony


  Sistemul nu redă semnal 3D după actualizarea 3D chiar dacă sistemul este conectat la un televizor compatibil 3D.  Conectaţi televizorul compatibil 3D prin conexiune HDMI.

  Efectuaţi următoarele:

  1. "Apăsaţi ""HOME"" (Pagină de bază).
   Se va afişa meniul home (pagină de bază) pe ecranul televizorului
  2. Apăsaţi pentru a selecta "Setup" [Configurare]
  3. Apăsaţi pentru a selecta "Screen Settings" (Setări ecran), apoi apăsaţi Enter
  4. Apăsaţi pentru a selecta "Output Video Format" (Redare format video), apoi apăsaţi Enter
  5. Apăsaţi pentru a selecta "HDMI", apoi apăsaţi Enter
  6. Selectaţi "Auto" şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Informaţii despre fişier

Nume fişier

 • UPDATA_M04R789.ZIP