Despre această descărcare

Dacă este posibil, vă recomandăm să utilizaţi Internetul pentru actualizare. În caz contrar, puteţi utiliza această metodă. Veţi descărca actualizarea pe calculatorul dumneavoastră, o veţi inscripţiona pe un disc gol şi apoi o veţi transfera pe playerul Blu-ray.

Vă recomandăm următorul sistem de operare: Mac OS X 10.10 / Mac OS X 10.9 / Mac OS X 10.8 / Mac OS X 10.7 / Mac OS X 10.6/Mac OS X 10.5.

Modul de asigurare a unei desfăşurări corecte a actualizării

De obicei, actualizarea este foarte simplă. Iată cum vă puteţi asigura că aceasta este efectuată corect de prima dată:

 • Citiţi cu atenţie instrucţiunile, pentru a evita defectarea playerului Blu-ray
 • Nu opriţi playerul Blu-ray - sau nu îl deconectaţi de la sursa de alimentare - în timpul actualizării
 • Nu apăsaţi alte butoane, în afară de cele menţionate în instrucţiuni

Descărcaţi actualizarea în calculatorul dumneavoastră:

 1. Trebuie să citiţi şi să fiţi de acord cu termenii şi condiţiile
 2. Descărcaţi fişierul UPDATA_M12R0510M.ZIP pe calculator - ţinând minte directorul în care l-aţi descărcat
 3. Mergeţi la fişier şi verificaţi dacă are dimensiunea de 98.7 MB (103,531,897 biţi)
 4. Extrageţi fişierul - fişierul extras va fi numit UPDATA_M12R0510.ISO
 5. Executaţi clic dreapta pe fişierul UPDATA_M12R0510.ISO şi selectaţi Get info (Obţinere informaţii)
 6. Verificaţi dacă dimensiunea fişierului este de 101.0 MB (106,659,840 biţi).


  Informaţii despre fişier

Creaţi discul:

 • Deschideţi programul Disk Utility (Utilitar disc) deplasându-vă la Applications > Utilities > Disk Utility (Aplicaţii > Utilitare > Utilitar disc) pe Mac-ul dumneavoastră
 • Glisaţi şi fixaţi fişierul UPDATA_M12R0510.ISO în panoul din stânga al ferestrei Disk Utility (Utilitar disc).


  Fereastra Disk Utility (Utilitar disc)

 • Introduceţi un CD-R înregistrabil în calculator
 • Selectaţi UPDATA_M12R0510.ISO, executaţi clic pe pictograma Burn (Inscripţionare) şi apoi executaţi clic pe opţiunea Burn (Inscripţionare).
  Dacă doriţi să verificaţi ce inscripţionaţi, executaţi clic pe pictograma mică sub formă de triunghi şi selectaţi Verify burned data. (Verificare date inscripţionate).


  Opţiunea Burn disc (Inscripţionare disc)

 • Fişierul este scris pe disc
 • Când este afişat mesajul "burned successfully" (inscripţionare reuşită), executaţi clic pe OK şi discul va fi ejectat
 • În cazul în care nu sunteţi siguri dacă a funcţionat corect, începeţi din nou şi creaţi un disc nou

Transferaţi actualizarea în playerul dumneavoastră

Mai întâi pregătiţi echipamentul, după care transferaţi actualizarea în playerul dumneavoastră.

Pregătiţi echipamentul:

 1. Porniţi televizorul şi verificaţi dacă acesta este comutat la intrarea la care este conectat playerul Blu-ray. (Aşadar dacă playerul este conectat la mufa HDMI2, selectaţi HDMI2 ca intrare.)
 2. Porniţi playerul Blu-ray
 3. Introduceţi discul în player, după care închideţi sertarul de disc

Transferaţi actualizarea:

 1. După ce este încărcat discul, va fi afişat mesajul Perform version update? (Efectuaţi actualizarea versiunii?) pe televizor
 2. Selectaţi OK utilizând telecomanda, după care apăsaţi butonul ENTER
 3. Actualizarea începe
 4. During the update, you see the message "*/9"on the TV and "UP*/9"on the player front panel display. The * changes to 0 and goes up to 9 during the update process
 5. Playerul va reporni automat şi actualizarea va continua. - Nu utilizaţi sau porniţi playerul în timpul acestei etape.
 6. You will see again the message "*/9"on the TV and "UP*/9"on the player front panel display. The * changes to 0 and goes up to 9 during the update process
 7. Când sertarul de disc se deschide şi playerul se opreşte automat, actualizarea este finalizată. Utilizaţi sau opriţi playerul doar după finalizarea actualizării.
 8. Scoateţi discul de actualizare din player şi porniţi playerul
 9. Verificaţi versiunea de firmware. Dacă numărul versiunii este M12.R.0510, actualizarea firmware-ului a fost efectuată cu succes

Soluţionarea problemelor

Cum trebuie să procedaţi în cazul în care întâmpinaţi probleme la actualizarea firmware-ului playerului Blu-ray utilizând calculatorul şi un disc.

 • Discul de actualizare nu va fi ejectat.Urmaţi paşii de mai jos:
  1. Opriţi playerul şi deconectaţi cablul de alimentare cu c.a.
  2. Reconectaţi cablul de alimentare cu c.a. în timp ce apăsaţi butonul Open/Close (Deschidere/Închidere) de pe player - nu de pe telecomandă
  3. Ţineţi apăsat butonul Open/Close (Deschidere/Închidere) de pe player, până când se deschide sertarul
  4. Scoateţi discul

 • Se afişează "UP NG" pe afişajul panoului frontal al playerului.
  Vă rugăm să efectuaţi următorul procedeu:
  1. Asiguraţi-vă că discul de actualizare este corect şi reintroduceţi-l
  2. Selectaţi "Retry" (Reîncercare)
  3. Dacă simptomul nu se îmbunătăţeşte după reîncercare, scoateţi discul de actualizare din player-ul Blu-ray şi ştergeţi fişierele de actualizare din calculatorul dumneavoastră
  4. Descărcaţi din nou fişierul de actualizare a firmware-ului şi creaţi un nou disc de actualizare
  5. Introduceţi discul când se afişează ecranul "update failed" (Actualizare eşuată)
  6. Tot nu funcţionează? Vă rugăm să contactaţi Departamentul de Asistenţă Clienţi Sony

 • Alimentarea s-a oprit, în timp ce actualizarea era în curs de desfăşurare
  Porniţi playerul, păstrând discul de actualizare în sertar. Actualizarea va reporni automat.

 • Fişierul de actualizare UPDATA_M12R0510M.ZIP descărcat de pe website nu poate fi extras.
  Aţi descărcat cu succes fişierul? Încercaţi să ştergeţi fişierul şi să îl descărcaţi din nou.

 • Actualizarea a început de 30 de minute şi nu este finalizată
  1. Deconectaţi cablul de alimentare de la priză, apoi reconectaţi-l după câteva minute
  2. Porniţi playerul de discuri Blu-ray
  3. Încercaţi din nou procedura de actualizare cu disc.
   Tot nu funcţionează? Vă rugăm să contactaţi Departamentul de Asistenţă Clienţi Sony