Temporizator pentru oprire
DA
Motorul de remasterizare DSD
DA
DSEE automat/oprit
DA
Wi-Fi®
DA
Actualizare prin reţea
DA
Standby reţea
DA
Ethernet
DA
Terminale de intrare şi ieşire
Intrare audio analogică (1 RGA); Ieşire audio analogică(1 RGA); Port USB (2); Ieşire boxă (2 frontale); Ieşire căşti(1); Port Ethernet (1)
55 W
Standby automat
1
Consum de energie (modul standby în reţea) - terminale
3,1 W (Ethernet)/3,1 W (Bluetooth®)/3,1 W (Wi-Fi®)/16 W* (cu toate terminalele şi reţelele conectate) *conexiunile prin cablu le dezactivează automat pe cele wireless.
Modul standby în reţea activat - terminale
După 15 minute (Ethernet, Bluetooth®, Wi-Fi®)
Comutator de pornire/oprire reţea (reţele) wireless
Schimbaţi setarea reţelei wireless în „Meniu” (Meniul Mod standby -Standby BT/NW -Activată/Dezactivată).
Consum de energie (modul standby)
0,4 W
Modul standby activat
După 15 minute