• Temporizator pentru oprire

    DA

   • Motorul de remasterizare DSD

    DA

   • DSEE automat/oprit

    DA

   • Wi-Fi®

    DA

   • Actualizare prin reţea

    DA

   • Standby reţea

    DA

   • Ethernet

    DA

   • Terminale de intrare şi ieşire

    Intrare audio analogică (1 RGA); Ieşire audio analogică(1 RGA); Port USB (2); Ieşire boxă (2 frontale); Ieşire căşti(1); Port Ethernet (1)

   • 55 W

   • Standby automat

    1

   • Consum de energie (modul standby în reţea) - terminale

    3,1 W (Ethernet)/3,1 W (Bluetooth®)/3,1 W (Wi-Fi®)/16 W* (cu toate terminalele şi reţelele conectate) *conexiunile prin cablu le dezactivează automat pe cele wireless.

   • Modul standby în reţea activat - terminale

    După 15 minute (Ethernet, Bluetooth®, Wi-Fi®)

   • Comutator de pornire/oprire reţea (reţele) wireless

    Schimbaţi setarea reţelei wireless în „Meniu” (Meniul Mod standby -Standby BT/NW -Activată/Dezactivată).

   • Consum de energie (modul standby)

    0,4 W

   • Modul standby activat

    După 15 minute