Model aplicabil

Aceste informaţii sunt pentru următoarele modele:

 • HAP-S1
 • HAP-Z1ES

Descărcări necesare

Citiţi această secţiune înainte de a descărca fişierul.

Fişierul HAPMusicTransfer_13009060.exe trebuie descărcat în noul folder creat pe computerul dvs.
Confirmaţi faptul că în folder nu se află alte fişiere, cu excepţia fişierului descărcat.

Despre această descărcare

Beneficii şi îmbunătăţiri

HAP Music Transfer pentru Windows este o aplicaţie care transferă fişierele audio stocate în computer pe playerul audio HDD.

 • Butoanele Explorer HAP (Explorator HAP) şi Help (Ajutor) sunt adăugate pe Setup Console (Consola de configurare)
 • Îmbunătăţeşte transferul fişierelor pe unitate

Cerinţe de sistem

Sisteme de operare

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Informaţii despre fişier

Nume fişier

 • HAPMusicTransfer_13009060 pentru HAPS1

Versiune fişier

 • 1.30

Dimensiune fişier

 • 5.58 MB

Data lansării

 • 24-11-2015

Pregătire

Note importante

 • În timpul instalării acestui fişier, asiguraţi-vă că sunteţi conectat ca Administrator sau ca utilizator cu drepturi de administrator.
 • Pentru a vă asigura că nu există alte programe care interferează cu instalarea, salvaţi tot ce aveţi în lucru şi închideţi toate celelalte programe. Bara de activităţi nu trebuie să aibă nicio aplicaţie înainte de a continua.
 • Vă recomandăm ferm să imprimaţi aceste instrucţiuni de utilizare ca referinţă în timpul procesului de instalare.

Descărcare şi instalare

Cerinţe de sistem

Acest software necesită un computer care îndeplineşte următoarele cerinţe de sistem:

Notă: Acest software nu este acceptat pe computerele cu sisteme de operare modernizate sau medii cu pornire multiplă.

 • Unul dintre următoarele sisteme de operare Microsoft Windows:
  • Windows 10
  • Windows 8.1
 • Rezoluţie ecran: 1024 x 768 sau mai mare
  Notă: Acest software nu este garantat pentru operarea pe toate computerele, chiar dacă acestea întrunesc cerinţele de sistem menţionate mai sus. Mai mult, următoarele sisteme nu sunt acceptate:
  • Computerele sau sistemele de operare improvizate
  • Sisteme de operare modernizate
  • Mediile cu pornire multiplă
  • Mediile cu monitoare multiple

Instrucţiuni de descărcare şi instalare

Procedura a fost modificată pentru a îmbunătăţi nivelul de securitate.

 1. Descărcaţi fişierul HAPMusicTransfer_13009060.exe într-un folder temporar nou (reţineţi acest director, pentru referinţă) pe computerul dvs.
 2. Mergeţi la directorul în care a fost descărcat fişierul. Confirmaţi faptul că în folder nu se află alte fişiere, cu excepţia fişierului descărcat. Faceţi dublu clic pe fişierul HAPMusicTransfer_13009060.exe.
 3. Dacă apare ecranul User Account Control (Control cont utilizator), faceţi clic pe Yes (Da) sau Continue (Continuare).
 4. Pe ecranul Welcome to the InstallShield Wizard for HAP Music Transfer (Bine aţi venit la Asistentul InstallShield pentru HAP Music Transfer), faceţi clic pe Next (Următorul).
 5. În caseta de dialog License Agreement (Acord de licenţă), citiţi acordul şi dacă sunteţi de acord, selectaţi I accept the terms of the license agreement (Accept termenii din acordul de licenţă), apoi faceţi clic pe Next (Următorul) pentru a continua.
 6. În ecranul Select Type (Selectare tip), selectaţi Complete (Complet), iar apoi faceţi clic pe Next (Următorul).
  Notă: Dacă doriţi să schimbaţi calea de destinaţie a instalării, select Custom (Personalizat), iar apoi faceţi clic pe Next (Următorul).
 7. Pe ecranul Ready to Install the Program (Pregătit pentru instalarea programului), faceţi clic pe Install (Instalare).
 8. Ecranul Setup Status (Stare configurare) afişează progresul instalării. Aşteptaţi ca instalarea să se finalizeze.
 9. Pe ecranul InstallShield Wizard Complete (Asistent InstallShield finalizat), faceţi clic pe Finish (Finalizare) pentru a închide asistentul.

  Notă: Dacă este bifată opţiunea Yes, I want to launch HAP Music Transfer now (Da, vreau să pornesc HAP Music Transfer acum), aplicaţia HAP Music Transfer va porni după închidere.

Instalarea aplicaţiei HAP Music Transfer pentru Windows este finalizată.