ID articol : S700024733 / Ultima modificare : 30.10.2012Tipărire

Windows 8 - Mod de conectare la un punct de acces wireless

  Mod de conectare la un punct de acces wireless


  Notă
  • Vă rugăm să vă asiguraţi că activaţi comutatorul wireless pentru modele care sunt prevăzute cu un buton hardware wireless.
   Consultaţi ghidul utilizatorului dacă aveţi nelămuriri privind dotarea calculatorului dumneavoastră VAIO cu un buton hardware wireless
  • Vă rugăm să confirmaţi faptul că opţiunea Wi-Fi este activată în PC Settings (Setări PC)
  1. Afişaţi meniul Charms amplasând cursorul în colţul din partea dreaptă sus sau din partea dreaptă jos
  2. Selectaţi “Settings” (Setări)
  3. Selectaţi “Change PC settings” (Modificare setări PC)
  4. Selectaţi categoria “Wireless”
  5. Confirmaţi faptul că opţiunea “Wi-Fi” este activată


  Din meniul Charms
  1. Afişaţi meniul Charms amplasând cursorul în colţul din partea dreaptă sus sau din partea dreaptă jos
  2. Selectaţi “Settings” (Setări)
  3. Selectaţi pictograma Wireless
  4. Confirmaţi faptul că opţiunea “Airplane mode” (Mod avion) este dezactivată
   Vă rugăm să o dezactivaţi dacă aceasta este în prezent ’activată
  5. Selectaţi reţeaua wireless preferată pentru conectare
  6. Bifaţi “Connect automatically” (Conectare automată) dacă preferaţi conectarea automată la acest punct de acces
  7. Selectaţi “Connect” (Conectare)
   Introduceţi o parolă, dacă se solicită acest lucru
  8. Selectaţi opţiunile de partajare preferate:
   1. No, don’t turn on sharing or connect to device (For networks in public places) (Nu, nu se activează partajarea sau conectarea la dispozitiv (Pentru reţele în locuri publice))
   2. Yes, turn on sharing and connect to devices (For home or work networks) (Da, se activează partajarea şi conectarea la dispozitive (Pentru reţele de domiciliu sau la locul de muncă))

  Din Desktop
  1. Selectaţi pictograma Wireless amplasată în partea dreaptă pe bara de activități
  2. Confirmaţi faptul că opţiunea “Airplane mode” (Mod avion) este dezactivată
   Vă rugăm să o dezactivaţi dacă aceasta este în prezent ’activată
  3. Selectaţi reţeaua wireless preferată pentru conectare
  4. Bifaţi “Connect automatically” (Conectare automată) dacă preferaţi conectarea automată la acest punct de acces
  5. Selectaţi “Connect” (Conectare)
   Introduceţi o parolă, dacă se solicită acest lucru
  6. Selectaţi opţiunile de partajare preferate:
   1. No, don’t turn on sharing or connect to device (For networks in public places) (Nu, nu se activează partajarea sau conectarea la dispozitiv (Pentru reţele în locuri publice))
   2. Yes, turn on sharing and connect to devices (For home or work networks) (Da, se activează partajarea şi conectarea la dispozitive (Pentru reţele de domiciliu sau la locul de muncă))