ID articol : 00223104 / Ultima modificare : 28.07.2020

Politica de confidenţialitate „Support by Sony”

  Prezenta Politică de confidenţialitate este valabilă pentru „Support by Sony” („Aplicaţia”). Aplicaţia vă permite să accesaţi diverse informaţii de asistenţă privind produsele dumneavoastră Sony. Pentru a utiliza produsul la parametri optimi, puteţi alge să primiţi notificările privind actualizarea firmware-ului şi puteţi consulta diverse materiale de asistenţă, printre care se numără manuale şi răspunsuri la întrebări.

  În prezenta Politică de confidenţialitate, termenii „SONY”, „noi”, „nouă” şi „a noastră/al nostru/ale noastre/ai noştri” desemnează Sony Marketing Inc. În prezenta Politică de confidenţialitate se explică modul în care utilizăm datele cu caracter personal şi care sunt acestea, modul în care le transferăm în alte ţări/regiuni, durata pentru care le păstrăm, drepturile şi variantele de care dispuneţi şi modul în care ne puteţi contacta dacă aveţi întrebări.

  1. Rezumatul aspectelor principale

  2. Informaţiile colectate în timpul utilizării aplicaţiei Support by Sony

  SONY colectează şi utilizează informaţiile sau datele după cum urmează. Unele dintre aceste informaţii pot fi considerate informaţii personale conform legislaţiei în vigoare din jurisdicţia dumneavoastră (denumite colectiv „Date colectate”) şi sunt colectate în mod automat atunci când utilizaţi Aplicaţia.

  (i) Informaţii despre dispozitivul pe care este instalată Aplicaţia („Dispozitivul pe care este instalată”):

  • Seria dispozitivului, denumirea modelului, numele producătorului
  • Sistemul de operare şi versiunea sistemului de operare
  • Codul de limbă, ţara sau regiunea, fusul orar

  (ii) Informaţii despre Aplicaţie:

  • Informaţii despre Aplicaţie (identificatorul aplicaţiei, versiunea aplicaţiei)
  • Informaţii despre starea utilizării şi istoricul utilizării aplicaţiei pe dispozitivul pe care a fost instalată

  (iii) Informaţiile dumneavoastră din Aplicaţia Support by Sony:

  • Informaţii despre produsele pentru al căror firmware doriţi să primiţi notificări privind actualizarea, „Modelul vizat” (denumirea modelului, data achiziţionării)
  • Informaţii despre configurarea pentru primirea notificărilor privind actualizarea

  Informaţiile descrise mai sus, colectate în mod automat, vor fi încărcate cu seria dispozitivului, un număr unic alocat dispozitivelor pe care este instalată Aplicaţia şi cu ajutorul căruia putem face diferenţa între datele primite de la un astfel de dispozitiv şi cele primite de la alte dispozitive.

  SONY utilizează Datele colectate sus-menţionate în scopurile prevăzute în articolul 3 de mai jos, deoarece acestea sunt strict necesare pentru îndeplinirea scopurilor de a vă oferi funcţiile şi opţiunile Aplicaţiei.

  3. Cum utilizează SONY informaţiile dumneavoastră?

  SONY prelucrează Datele colectate prin intermediul Aplicaţiei în scopurile enumerate în cele ce urmează:

  (Pentru a evita orice nelămurire, SONY nu prelucrează niciuna dintre Datele colectate pentru asigurarea funcţiilor de bază ale Aplicaţiei, cum ar fi primirea notificărilor privind actualizarea firmware-ului şi consultarea diverselor materiale de asistenţă, inclusiv a manualelor şi răspunsurilor la întrebări. Aceste operaţiuni sunt executate de sistemul de operare al Dispozitivului pe care este instalată Aplicaţia. Niciuna dintre Datele colectate nu este transferată către SONY în acest scop.)

  (1) Notificarea actualizărilor Aplicaţiei

  La fiecare lansare a Aplicaţiei pe Dispozitivul pe care este instalată, Aplicaţia trimite o „solicitare” către serverul SONY pentru a verifica dacă există vreo actualizare disponibilă şi vă notifică informaţiile despre actualizare în cazul în care există vreo actualizare disponibilă. În acest scop, utilizăm numai versiunea aplicaţiei dumneavoastră.

  Reţineţi faptul că temeiul legal în virtutea căruia SONY prelucrează datele despre versiunea aplicaţiei dumneavoastră în vederea notificării actualizărilor pentru Aplicaţie sau Dispozitivul conex îl reprezintă existenţa acordului EULA dintre noi şi dumneavoastră.

  (2) Notificarea actualizărilor privind produsele înregistrate în Aplicaţie

  Aplicaţia vă notifică actualizările de firmware pentru produsele pe care le-aţi înregistrat în Aplicaţie. În acest scop, utilizăm următoarele:

  • Seria dispozitivului
  • Informaţiile despre Modelul vizat pentru primirea notificărilor privind actualizarea (denumirea modelului, data achiziţionării)
  • Informaţii despre configurare pentru primirea notificărilor privind actualizarea

  Reţineţi faptul că temeiul legal în virtutea căruia SONY prelucrează seria dispozitivului, Modelul vizat şi informaţiile despre configurare îl reprezintă existenţa acordului EULA.

  (3) Îmbunătăţirea/dezvoltarea produselor şi serviciilor SONY

  SONY utilizează toate Datele colectate enumerate în articolul 2 de mai sus în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării produselor şi serviciilor SONY actuale şi viitoare pentru care selectaţi „Sunt de acord, continuă”. Îmbunătăţirea şi/sau dezvoltarea produsului se referă, printre altele, la o funcţionare mai bună din punct de vedere tehnic a Dispozitivului conex (informaţii despre dispozitivul conectat la Dispozitivul pe care este instalată Aplicaţia şi care este detectat de Aplicaţie sau înregistrat în Aplicaţie) sau la uzabilitatea unui astfel de produs pentru confortul utilizatorului. O astfel de îmbunătăţire/dezvoltare a produsului se realizează numai la un nivel „general”, nu la nivelul unui singur utilizator, aşadar nu sunt vizaţi anumiţi utilizatori. Aceasta include, prin analiza fișierelor jurnalului de utilizare a aplicației,

  - adăugarea unor noi funcţii utile în aplicaţie în cazul în care constatăm defecţiuni sau alte probleme de natură tehnică (de exemplu, o funcţie nouă pentru remedierea problemelor de conexiune); sau
  - modificarea setărilor implicite sau a altor setări, respectiv a celor care accentuează setări/funcţii specifice, respectiv întreruperea anumitor funcţii, în toate situaţiile pentru a adăuga plus valoare experienţei utilizatorului.

  Reţineţi faptul că temeiul legal în virtutea căruia SONY prelucrează Datele colectate în vederea îmbunătăţirii/dezvoltării produselor şi serviciilor SONY îl reprezintă consimţământul dumneavoastră, conform legislaţiei UE (articolul 6, alineatul 1, litera a din Regulamentul General privind Protecţia Datelor).

  SONY poate colecta informaţii prin următorul modul/următoarele module de terţă parte încorporate în aplicaţia Support by Sony şi utilizează aceste informaţii după cum urmează:
  *Informaţiile colectate conform celor de mai jos pot fi, de asemenea, trimise în mod automat fiecărui furnizor de module.

  • SONY poate colecta „Informaţiile despre istoricul de utilizare a Aplicaţiei” şi „ARN punct final” prin [AWS Mobile SDK (Amazon Web Services, Inc.)] în scopul menţionat la (1)(2)(3).
  • SONY poate colecta „seria dispozitivului” şi „simbolul notificării” prin [Google API (Google, Inc.)] în scopul menţionat la (1)(2).

  Vă puteţi retrage consimţământul pentru cele sus-menţionate în orice moment prin selectarea opţiunii „Setări” > „Acord pentru utilizarea informaţiilor personale în vederea îmbunătăţirii produselor şi serviciilor” din Aplicaţie.

  4. Cine mai poate accesa informațiile dumneavoastră?

  Informaţiile dumneavoastră, comunicate către şi stocate de către SONY, pot fi puse la dispoziţia altor companii din cadrul grupului Sony Corporation şi a unor terţe părţi, astfel:

  Companiile afiliate SONY
  Datele colectate pot fi partajate cu şi utilizate de către companiile afiliate SONY numai la un nivel unitar/anonimizat în scopul îmbunătăţirii/dezvoltării produselor, după cum se menţionează în articolul 3, alineatul 3 de mai sus. Prin „Companiile afiliate SONY” se înţelege Sony Corporation, care este compania mamă de bază a SONY, şi orice entităţi juridice controlate de Sony Corporation. SONY şi Companiile afiliate SONY vor fi denumite colectiv „Grupul SONY”. Termenul „control” în acest context semnifică participaţia directă sau indirectă de cel puţin cincizeci de procente (50%) din dreptul de vot într-o astfel de corporaţie sau puterea de a controla deciziile administrative ale unei astfel de entităţi.

  Furnizorii de servicii
  SONY şi Companiile afiliate SONY pot utiliza contractanți terţi ca operatori de date/furnizori de servicii pentru prelucrarea în numele său a Datelor colectate în scopurile menţionate în prezenta Politică de confidenţialitate. Aceste terţe părţi includ, dar fără a se limita la, furnizori de servicii IT sau furnizori de servicii de găzduire a datelor.

  Cesiunea companiei
  În cazul în care SONY sau o Companie afiliată SONY vinde sau cesionează un procent din companie sau întreaga companie, Datele colectate pot fi transferate de SONY sau Compania afiliată SONY către entitatea cumpărătoare sau achizitoare ca parte a tranzacţiei. Vom continua să asigurăm confidenţialitatea Datelor colectate înainte de realizarea tranzacţiei, iar după o atare tranzacţie, vom şterge Datele colectate de îndată ce această operaţiune se poate efectua în mod rezonabil după tranzacţie.

  Instituţiile guvernamentale/autorităţile de aplicare a legii
  Datele cu caracter personal pot fi divulgate instituţiilor guvernamentale şi/sau autorităţilor de aplicare a legii dacă legislaţia în vigoare o impune.

  Alte terţe părţi neafiliate
  Putem divulga datele cu caracter personal auditorilor financiari sau consultanţilor externi cum ar fi avocaţi sau inspectori fiscali, în vederea exercitării drepturilor noastre legale (de exemplu, asigurarea respectării condiţiilor de utilizare) şi pentru a ne ajuta să ne îndeplinim obligaţiile legale.

  5. Păstrarea datelor, gestionarea informaţiilor dumneavoastră

  Vom păstra Datele colectate atât timp cât utilizaţi aplicaţiile şi pentru o perioadă de 24 de luni de la ultima dumneavoastră utilizare a Aplicaţiei. Reţineţi faptul că unele sau toate Datele colectate pot fi necesare pentru buna funcţionare a Aplicaţiei şi putem avea obligaţia legală de a păstra anumite informaţii. În situaţia în care SONY nu mai are nevoie de Datele colectate, acestea vor fi distruse sau elementele de identificare personală din aceste date vor fi îndepărtate în conformitate cu politicile interne ale SONY privind securitatea informaţiilor.

  6. Transferul internaţional al datelor cu caracter personal şi consimţământul privind prelucrarea

  Datele colectate vor fi prelucrate, stocate şi transferate în scopurile menţionate în articolul 3 în ţări/regiuni din afara Spaţiului Economic European (SEE) şi/sau ţării/regiunii dumneavoastră de reşedinţă, inclusiv şi în special în Japonia şi Statele Unite ale Americii.

  Atunci când informaţiile sunt transferate în afara Spaţiului Economic European (SEE) către noi sau către o terţă parte în legătură cu scopurile definite în prezenta Politică de confidenţialitate, vom lua măsurile adecvate pentru a garanta protejarea corespunzătoare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în aceste ţări/regiuni în măsura în care în aceste ţări/regiuni nu există niciun nivel reglementat de securitate comparabil cu legislaţia europeană privind protecţia datelor. Putem aplica în mod special clauzele contractuale standard publicate de Comisia Europeană sau o certificare adecvată conform Scutului de confidenţialitate. În situaţia în care Datele colectate sunt transferate în Japonia, nivelul corespunzător de protecţie a datelor este confirmat de decizia Comisiei Europene privind caracterul adecvat.

  7. Securitatea

  SONY prevede măsuri de securitate rezonabile, menite să asigure protecţia împotriva pierderii, utilizării incorecte sau modificării informaţiilor dumneavoastră. Cu toate că depunem toate eforturile necesare pentru a vă proteja informaţiile, nu putem garanta sau asigura securitatea absolută a informaţiilor care ne parvin prin intermediul aplicaţiei sau stocarea informaţiilor în sistemele noastre ori stocarea în sistemelor terţilor contractanţi.

  8. Politica noastră privind copiii

  SONY se angajează să respecte toate legile şi reglementările în vigoare privind colectarea, stocarea şi utilizarea datelor cu caracter personal ale copiilor, inclusiv Legea privind protecţia vieţii private online a copiilor din Statele Unite ale Americii şi legislaţia naţională în vigoare din alte ţări. Aplicaţia este destinată publicului larg; Aplicaţia nu se adresează şi nu colectează cu bună ştiinţă datele cu caracter personal ale copiilor cu vârsta sub 16 ani. Dacă sunteţi părinte sau tutore şi vă îngrijorează faptul că datele cu caracter personal ale copilului dumneavoastră ne-au fost date de către acesta fără acordul dumneavoastră, contactaţi-ne conform indicaţiilor de mai jos (articolul 11).

  9. Drepturile la viaţa privată

  În unele ţări/regiuni, aveţi anumite drepturi în ceea ce priveşte Datele colectate pe care SONY sau o Companie afiliată SONY le deţine despre dumneavoastră. Printre acestea se pot afla dreptul de a solicita o copie a Datelor colectate pe care SONY sau o Companie afiliată SONY le deţine despre dumneavoastră şi/sau dreptul de a solicita ca SONY sau Compania afiliată SONY să modifice, să elimine, să distrugă, să şteargă, să blocheze/să restricţioneze prelucrarea şi/sau utilizarea ulterioară  sau să corecteze Datele colectate, dacă acestea sunt inexacte. În egală măsură, puteţi avea dreptul de a ne cere să punem la dispoziţia dumneavoastră sau a unei alte organizaţii desemnate de dumneavoastră unele tipuri de Date colectate în format structurat şi prelucrabil electronic. Pe lângă aceasta, vă puteţi opune prelucrării Datelor colectate în anumite circumstanţe (în mod special în cazul în care nu avem obligaţia de a prelucra datele în vederea respectării cerinţelor contractuale sau juridice). Aceste drepturi pot fi limitate, de exemplu, dacă soluţionarea cererii dumneavoastră relevă date cu caracter personal ale unei alte persoane sau dacă ne solicitaţi să ştergem Informaţii pe care avem obligaţia legală de a le păstra sau trebuie să le păstrăm în scopul realizării intereselor legitime majore. Dacă doriţi să vă exercitaţi vreunul dintre aceste drepturi, vă rugăm să ne contactaţi conform celor menţionate la articolul 11. Informaţiile de contact se află mai jos.

  10. Modificările

  SONY vă va informa cu privire la orice modificări aduse Politicii de confidenţialitate SONY prin publicarea în mod vizibil în cadrul Aplicaţiei a unei avertizări privind modificarea efectuată. Puteţi consulta în orice moment cea mai recentă Politică de confidenţialitate selectând „Setări” > „Politica de confidenţialitate” din cadrul Aplicaţiei.

  11. Informaţii de contact

  Dacă aveţi întrebări sau nelămuriri în legătură cu prezenta Politică de confidenţialitate sau dacă doriţi să vă exercitaţi drepturile legale cu privire la Datele colectate, contactaţi-ne.

  Dacă sunteţi în UE: Sony Marketing Inc., companie japoneză, este operatorul Datelor colectate. Reprezentantul nostru în UE este Sony Europe BV, companie olandeză, cu sediul în Taurusavenue 16, 2132LS Hoofddorp, Olanda. Dacă aveţi îndoieli privind modul în care prelucrăm datele dumneavoastră, vă puteţi adresa reprezentantului nostru în UE printr-un e-mail la privacyoffice.SEU@sony.com. De asemenea, puteţi trimite o scrisoare către Sony Europe BV, la adresa de mai sus, sau către The Privacy Office c/o Sony Europe Legal Department, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Regatul Unit sau puteţi contacta compania Sony din zona dumneavoastră pe http://sony-europe.com.

  Dacă sunteţi în Regatul Unit: Sony Marketing Inc., companie japoneză, este operatorul Datelor colectate. Reprezentantul nostru în Regatul Unit este Sony Europe BV, companie olandeză, a cărei sucursală din Regatul Unit are sediul în The Privacy Office, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Regatul Unit. Dacă aveţi îndoieli privind modul în care prelucrăm datele dumneavoastră, vă puteţi adresa reprezentantului nostru în Regatul Unit printr-un e-mail la privacyoffice.SEU@sony.com. De asemenea, puteţi trimite o scrisoare către The Privacy Office c/o Sony Europe Legal Department, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Regatul Unit sau puteţi contacta compania Sony din zona dumneavoastră pe http://sony-europe.com.

  12. Drepturile la respectarea vieţii private (inclusiv legea privind drepturile la respectarea vieţii private din SEE şi din California/alte state americane)

  În unele ţări, inclusiv în ţările din SEE, aveţi anumite drepturi în ceea ce priveşte informaţiile dumneavoastră personale pe care le deţine Sony. Printre acestea se pot număra următoarele drepturi: dreptul de a cere o copie a informaţiilor dumneavoastră personale aflate în posesia noastră şi/sau dreptul de a ne cere să corectăm, să modificăm sau să ştergem informaţiile dacă acestea sunt inexacte. În unele ţări, inclusiv în ţările din SEE, ne puteţi solicita în egală măsură să vă furnizăm anumite tipuri de informaţii în format structurat şi prelucrabil electronic şi ne puteţi solicita să partajăm (să transferăm) aceste date unui alt operator. Aceste drepturi pot fi limitate, de exemplu, dacă soluţionarea cererii dumneavoastră relevă date cu caracter personal ale unei alte persoane sau dacă ne solicitaţi să ştergem Informaţii pe care avem obligaţia legală de a le păstra sau trebuie să le păstrăm în scopul realizării intereselor legitime majore. Dacă doriţi să vă exercitaţi vreunul dintre aceste drepturi, vă rugăm să ne contactaţi conform celor menţionate la articolul 11 de mai sus.

  Dreptul cetăţenilor UE la respectarea vieţii private de către Grupul SONY:
  În ceea ce priveşte Datele colectate pe care le prelucrăm dacă vă aflaţi în UE/SEE, puteţi avea următoarele drepturi în temeiul articolelor 15-18 şi 19-21 din RGPD:

  • Aveţi dreptul de a accesa Datele colectate despre dumneavoastră (inclusiv de a primi o copie) (articolul 15 al RGPD), de a corecta, şterge sau limita (opri orice operaţiune activă) prelucrarea Datelor colectate despre dumneavoastră (articolele 16-18 din RGPD) şi de a obţine Datele colectate pe care ni le furnizaţi în cadrul unui contract sau cu consimţământul dumneavoastră într-un format structurat şi prelucrabil electronic şi de a ne solicita să partajăm (să transferăm) aceste Date colectate către un alt operator (articolul 20 din RGPD).
  • Pe lângă aceasta, vă puteţi opune prelucrării Datelor colectate în anumite circumstanţe (în mod special în cazul în care nu avem obligaţia de a prelucra datele în vederea respectării cerinţelor contractuale sau juridice sau în cazul în care utilizăm datele în scopul marketingului direct - articolul 21 din RGPD).
  • În cazul în care v-am cerut consimţământul, vi-l puteţi retrage în orice moment (articolul 7, alineatul 3, RGPD). Dacă solicitaţi să vă retrageţi consimţământul acordat SONY pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, acest lucru nu influenţează prelucrarea deja efectuată la momentul respectiv.

  Aceste drepturi pot fi limitate, de exemplu, dacă soluţionarea cererii dumneavoastră relevă date cu caracter personal ale unei alte persoane sau dacă ne solicitaţi să ştergem informaţii pe care avem obligaţia legală de a le păstra sau trebuie să le păstrăm în scopul realizării intereselor legitime majore. Dacă doriţi să vă exercitaţi vreunul dintre aceste drepturi, contactaţi-ne.

  În egală măsură, aveţi dreptul de a înainta o plângere la autoritatea de supraveghere a protecţiei datelor din ţara/regiunea în care locuiţi sau lucraţi ori dacă consideraţi că s-a produs o încălcare a securităţii datelor, cu toate că sperăm că vă putem răspunde la întrebările sau îndoielile privind utilizarea Datelor colectate.

  Ultima actualizare: 25.06.2020