Sistem de iluminare
Iluminare pentru imagini rafinate

Indiferent dacă fotografiaţi sau filmaţi, iluminarea este esenţială pentru a crea tonalitatea care să transmită cu adevărat intenţia dvs. artistică. Vă vom prezenta câteva instrumente şi tehnici de iluminare pe care le puteţi folosi pentru a realiza imagini de calitate profesională.

Numere ghid (NG) pentru bliţ

* Disponibilitatea produsului depinde de regiune.

Bliţ extern pentru distanţă mai mare

„Numerele ghid” specifică capacitatea unei unităţi de bliţ de a ilumina subiecte aflate la o anumită distanţă. Numărul ghid este egal cu distanţa maximă dintre bliţ şi subiect înmulţită cu numărul F al diafragmei adecvat: numărul ghid (NG) = distanţa (m) x deschiderea diafragmei (numărul F)

Un număr ghid cu valoarea 60 (exprimat în metri, la ISO 100), de exemplu, înseamnă că un subiect aflat la 15 metri va fi iluminat corespunzător la setarea F4 (60 = 15 x 4) pentru diafragmă. Dacă micşoraţi valoarea diafragmei la F8, distanţa va fi înjumătăţită. Astfel, subiectele aflate la o distanţă maximă de 7,5 metri (60 = 7,5 x 8) vor fi iluminate corespunzător. Mărind setarea ISO a camerei poate avea aceleaşi rezultate ca în cazul folosirii unei unităţi de bliţ cu o valoare NG mai mare.

Unităţi de bliţuri externe

Bliţ indirect 
Atenuarea umbrelor şi amplificarea adâncimii

Deşi o configuraţie cu bliţ extern poate amplifica adâncimea vizuală, de obicei ,este mai uşor şi, uneori, la fel de eficient ca lumina să fie reflectată dinspre o unitate de bliţ de pe cameră pe o suprafaţă din apropiere, precum un perete sau tavan, pentru a obţine o iluminare mai naturală, cu spaţialitate extinsă. Diferenţa poate fi uluitoare, iar faptul că unitatea de bliţ este fixată pe cameră vă asigură mobilitate şi viteză maxime. Reflectarea luminii bliţului asigură inclusiv o acoperire mai mare şi este ideală când trebuie să iluminaţi, de exemplu, un grup de persoane.

Bliţ direct
BLIŢ DIRECT
Reflexie din tavan
BLIŢ INDIRECT
Reflexie din tavan

Orientaţi bliţul către tavan pentru a difuza şi împrăştia lumina în scopul obţinerii unor tonalităţi mai delicate şi a unor imagini mai sofisticate decât celor care pot fi obţinute cu bliţul direct.

Bliţ direct

Bliţ direct

Reflexie din tavan

Bliţ indirect

Reflexie din lateral

De asemenea, puteţi să reflectaţi lumină din lateral dacă doriţi ca pe conturul subiectului să apară umbre atenuate. Această abordare este uneori mai potrivită în cazul iluminării de interior.

Reflexie din tavan
BLIŢ DIRECT
Reflexie din lateral
BLIŢ INDIRECT
Bliţ direct

Bliţ direct

Reflexie din lateral

Bliţ indirect

Sincronizarea bliţurilor
Sincronizare de mare viteză şi lentă a bliţului

Pentru a crea un bokeh de fundal în lumină puternică, aveţi nevoie de o viteză mare a obturatorului, cu o diafragmă cu deschidere largă. Dacă aveţi nevoie şi de bliţ de umplere, viteza maximă a obturatorului va fi limitată, ceea ce poate duce la imposibilitatea folosirii unei diafragme cu deschidere suficient de largă. Sincronizarea de mare viteză (HSS) face posibilă utilizarea bliţului la toate vitezele obturatorului, pentru a putea mări diafragma cât aveţi nevoie.

Sincronizarea lentă se foloseşte când este necesară o viteză mică a obturatorului pentru a expune scenele de fundal în interior sau noaptea. Bliţul se declanşează pentru a expune subiectul şi apoi, în loc să se închidă imediat, obturatorul rămâne deschis atât timp cât este necesar şi pentru expunerea fundalului. Astfel, veţi obţine imagini bine echilibrate, în care atât subiectul, cât şi fundalul sunt expuse corespunzător.    

Sincronizare de mare viteză

[Stânga] Normal [Dreapta] HSS

Sincronizare de mare viteză

De obicei, bliţul de umplere limitează timpul de expunere, necesitând o diafragmă cu deschidere mică, care să păstreze fundalul focalizat. HSS asigură un timp de expunere mare şi o deschidere largă a diafragmei pentru o adâncime mai mică a câmpului.

Sincronizare lentă

Un bliţ normal expune subiectul în mod adecvat, dar fundalul rămâne întunecat. Folosind un bliţ cu sincronizare lentă, atât subiectul, cât şi fundalul sunt expuse corect.

Sincronizare lentă

[Stânga] Normal [Dreapta] Sincronizare lentă

Bliţ extern
Configuraţii cu una, două şi trei lumini cu comandă a proporţiei

Cu cât există mai multe bliţuri externe, cu atât mai multe opţiuni de iluminare aveţi la dispoziţie. Comanda proporţiei, prin infraroşu sau comunicaţie radio, poate facilita obţinerea randamentului maxim de iluminare de la fiecare lumină.

O lumină: B

O lumină
O lumină

Deşi configuraţiile cu mai multe lumini asigură o mai mare flexibilitate, un singur bliţ extern poate produce imagini frumoase îndepărtând sursa de lumină principală de axa camerei, pentru a se obţine umbre şi contururi mai accentuate şi mai interesante. Lumina reflectată asigură o umplere suplimentară. Unitatea de bliţ de pe cameră (A) este folosită numai pentru control, iar unitatea de bliţ externă (B) are rolul de sursă de lumină principală pentru întreaga scenă.

Două lumini: B + C

Două lumini
Două lumini

Configuraţia cu două lumini asigură mai multă flexibilitate şi control, permiţându-vă să poziţionaţi unităţile de bliţ şi să le reglaţi randamentul astfel încât să obţineţi o adâncime optimă faţă de subiect folosind raportul potrivit între lumina principală şi cea de umplere. Lumina principală (B) iluminează subiectul din lateral, iar lumina de umplere (C) atenuează umbrele şi iluminează fundalul. În comparaţie cu configuraţia cu o lumină de mai sus, subiectul este definit mai clar şi se diferenţiază de fundal. La fel ca în cazul configuraţiei cu o lumină, bliţul de pe cameră (A) asigură numai control.

Trei lumini: B + C + D

Trei lumini
Trei lumini

O a treia lumină oferă mai multă libertate pentru iluminarea fundalului şi definirea conturului subiectului. În acest exemplu, lumina principală (B) este folosită pentru iluminarea principală a subiectului, iar lumina de umplere (C) iluminează direct şi amplu fundalul. A treia lumină – în acest caz lumina de contur (D) – asigură o linie subţire de lumină care defineşte partea laterală a subiectului cea mai îndepărtată de lumina principală, astfel încât să fie evidenţiată clar în raport cu fundalul relativ luminos. Cu toate că această imagine este iluminată în general mai uniform decât cele din exemplele anterioare, fiecare element este separat clar şi bine definit. Bliţul de pe cameră (A) asigură numai controlul.

Unităţi de bliţ adecvate pentru a fi folosite neataşate la cameră

Radiocomandă

Deşi comanda de la distanţă în infraroşu a luminii este potrivită pentru distanţe mici, când există o cantitate adecvată de lumină ambientală şi când nu există obstacole care să blocheze semnalele de comandă, comanda de la distanţă prin unde radio va funcţiona mai fiabil în mult mai multe tipuri de medii. Bliţul de la Sony cu sistem radio (HVL-F45RM) şi emiţător/receptor wireless prin radio (FA-WRC1M/FA-WRR1) facilitează crearea de configuraţii complexe cu mai multe bliţuri şi pot livra date de comandă spre până la 15 unităţi flash din până la 5 grupuri (3 grupuri în modul TTL) pe distanţe de până la aproximativ 30 de metri. Semnalele de comandă vor ajunge la receptoare indiferent de condiţiile de iluminare predominante, poziţia receptoarelor sau obstacole. Legătura radio wireless asigură cele mai consistente rezultate în cele mai multe situaţii de fotografiere.

Compoziţii cu adâncime
Compoziţii cu adâncime

Având la dispoziţie o rază de până la aproximativ 30 de metri folosind un bliţ sau un emiţător cu sistem radio, puteţi poziţiona şi controla strategic luminile pentru a ilumina cu maximă eficienţă subiectele de la distanţă sau detalii din fundal.

De încredere pe orice lumină

În timp ce comanda în infraroşu poate fi afectată de lumina solară puternică sau de alte surse care includ componente infraroşii, radiocomanda va funcţiona fiabil în orice condiţii de iluminare.

De încredere pe orice lumină
Evitarea obstacolelor
Evitarea obstacolelor

Radiocomanda evită obstacolele care blochează comanda în infraroşu. Receptoarele pot fi poziţionate în spatele camerei sau al subiectului fără a se compromite fiabilitatea.

Emiţător/receptor şi bliţ controlate wireless prin radio

[1] HVL-F45RM (receptor/bliţ extern camerei)
[2] FA-WRR1 (receptor) + bliţ compatibil (bliţ extern camerei)
[3] FA-WRR1 (receptor) + bliţ de studio (prin cablu de sincronizare)
[4] HVL-F45RM (emiţător/bliţ pe cameră)
[5] FA-WRC1M (emiţător)

Iluminare cu LED-uri
Un plus de lumină pentru imagini mai bune

OPRIT/PORNIT

Un plus de lumină pentru imagini mai bune

Luminile LED eficiente şi rezistente în timp pot asigura iluminarea suplimentară de care aveţi nevoie pentru a realiza imagini de înaltă calitate. Acestea vă permit să fotografiaţi la un ISO mai mic şi pot facilita focalizarea.

Echilibru cromatic natural

Lumina LED nereglată seamănă cu lumina solară naturală şi este uşor să adaptaţi temperatura cromatică a altor tipuri de iluminare pentru a obţine un echilibru cromatic natural oriunde aţi fotografia.

Echilibru cromatic natural

OPRIT/PORNIT

Reglare continuă a luminozităţii

OPRIT/PORNIT

Reglare continuă a luminozităţii

Controlul variabil al luminozităţii permite reglarea cu uşurinţă a luminozităţii şi proporţiilor de lumină pentru a crea tonalitatea dorită şi pentru a accentua detaliile în măsura dorită.