Reglementări şi alte informaţii pentru ţara dvs.

Aflaţi mai mult despre informaţiile de reglementare din ţara dvs., relevante pentru produsele Sony.

Eficienţă energetică

Informații despre proiectarea ecologică a surselor de alimentare externe:

„În ceea ce privește informațiile privind cerințele de proiectare ecologică a surselor de alimentare externe în conformitate cu anexa II, punctul 2(b) din REGULAMENTUL COMISIEI (UE) 2019/1782 de la 1 octombrie 2019, de stabilire a cerințelor de proiectare ecologică a surselor de alimentare externe în conformitate cu Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului Comisiei (EC) nr. 278/2009, accesați linkul de mai jos, unde puteți găsi informații despre sursa de alimentare externă după numele modelului sursei de alimentare externe:

Înţelegerea etichetei energetice UE

Etichetele energetice sunt clasificări alfabetice de la „A++” (cel mai eficient) la „F” (cel mai puţin eficient). Conform regulamentului UE 1062/2010, toate televizoarele comercializate în magazine şi în mediul online trebuie să afişeze eticheta energetică. Această etichetă energetică se utilizează în prezent. Limitele pentru clasele de eficienţă energetică sunt adaptate în timp, de către Comisia Europeană.

Eficienţă energetică

Consumul anual de energie, XYZ kWh pe an, se bazează pe consumul de energie al televizorului la o funcţionare de 4 ore pe zi timp de 365 de zile. Consumul real de energie va depinde de modul de utilizare a televizorului

La Sony, suntem dedicaţi dezvoltării continue şi fabricării de produse mai eficiente energetic faţă de modelele anterioare, de la an de an. De fapt, marea majoritate a televizoarelor noastre au o clasă de eficienţă energetică de la A la A++ şi nu există modele clasificate mai jos de B.

Returnare/reciclare

Eliminarea deșeurilor formate din aparatură electrică și electronică (WEEE), pile electrice și ambalaje

Produsele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii, precum și ambalajele nu trebuie tratate ca deșeuri menajere atunci când sunt eliminate, ci trebuie returnate într-un sistem de colectare separată. Simbolul pubelei tăiate pe un produs electric sau electronic sau pe o baterie va clarifica acest lucru. Pe anumite baterii, acest simbol poate fi utilizat în combinație cu simbolul chimic pentru Plumb (Pb), dacă bateria conține peste 0,004% plumb.

Prin asigurarea eliminării corecte a produselor, bateriilor şi ambalajelor, veţi contribui la prevenirea unor potenţiale efecte negative asupra mediului şi sănătăţii, care ar putea fi cauzate de eliminarea necorespunzătoare a deşeurilor. În funcţie de locaţia dvs., poate fi posibilă şi eliminarea componentelor din hârtie care nu fac parte din ambalaj, cum ar fi manualele de instrucţiuni şi CD-urile/DVD-urile, prin sisteme de colectare dedicate. Reciclarea acestor materiale va contribui la conservarea resurselor naturale.

Pentru informaţii mai detaliate despre returnarea şi reciclarea produselor, bateriilor sau ambalajelor, vă rugăm să contactaţi autorităţile locale, serviciul de eliminare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul sau bateria. În cazul produselor care din motive de siguranţă, performanţă sau integritate necesită o conexiune permanentă cu baterie încorporată, această baterie trebuie înlocuită numai de către personalul de service calificat.

Pentru a vă asigura că bateriile şi echipamentele electrice şi electronice vor fi tratate în mod corespunzător, predaţi aceste produse la sfârşitul duratei de viaţă la punctele de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice. Pentru toate celelalte baterii, consultaţi secţiunea din manualul de utilizare referitoare la modul de scoatere a bateriei din produs în siguranţă. Scoateţi bateria şi predaţi-o la punctul corespunzător de colectare pentru reciclarea bateriilor uzate.

Directiva WEEE

Nu eliminaţi niciodată produsele electronice în sistemul de colectare a deşeurilor menajere, deoarece acestea trebuie reciclate separat

Directiva privind bateriile

Nu eliminaţi niciodată bateriile în sistemul de colectare a deşeurilor menajere, deoarece acestea trebuie reciclate separat

REACH

Înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice

Pe lângă eforturile noastre de restricţionare a utilizării de substanţe nocive, Regulamentul 1907/2006 al Uniunii Europene privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) obligă toate companiile care funcţionează în UE, inclusiv Sony, să respecte diverse obligaţii legale, inclusiv informarea clienţilor cu privire la utilizarea în produse a „substanţelor deosebit de periculoase” (SVHC), incluse în aşa-numita „listă a substanţelor candidate REACH”.