Fişa produsului


MARCĂ COMERCIALĂ

SONY

NUME MODEL

KD-55XG9505

CLASA DE EFICIENŢĂ ENERGETICĂ

B

1) Televizorul nu are comutatorul de dezactivare sau modul dezactivat:
- Imaginea comutatorului nu este indicată pe eticheta energetică;
- Consumul de energie al televizorului în modul dezactivat nu este indicat în fișa produsului.
2) Literele „xx” din numele modelului corespund denumirii designului sau sistemului televizorului, care nu afectează eficiența energetică a televizorului. Numele complet al modelului este indicat chiar pe televizor și în fișa acestuia.