Model aplicabil

Aceste informaţii sunt pentru următoarele modele:

 • SRS-HG1
 • SRS-X88
 • SRS-X9
 • SRS-X99
 • MAP-S1
 • CAS-1
 • CMT-SX7
 • CMT-SX7B
 • RSX-GS9

Despre această instalare

Beneficii şi îmbunătăţiri

 • Acest utilitar instalează o versiune actualizată a software-ului driverului USB Audio pentru a accepta redarea fişierelor audio de pe computer utilizând conexiunea USB şi oferă, de asemenea, performanţe îmbunătăţite pentru funcţia USB-B.

Cerinţe de sistem

Sisteme de operare

 • Windows 10
 • Windows 8,1

Dispozitiv

 • Port USB (compatibil USB 2.0)

Pregătire

 • Asiguraţi-vă că sunteţi conectat ca Administrator pe computer.
 • Nu opriţi computerul înainte ca actualizarea să se finalizeze.
 • Nerespectarea instrucţiunilor sau întreruperea procesului de actualizare poate cauza probleme cu funcţionarea software-ului.
 • Dacă este afişat mesajul Windows needs your permission to continue (Windows are nevoie de permisiunea dvs. pentru a continua) în caseta de dialog User Account Control (Control cont utilizator), faceţi clic pe Continue (Continuare) pentru a continua.

Instalare

 1. Conectaţi cablul USB:
  • Pentru unităţile MAP-S1, SRS-X9, SRS-X88, SRS-X99, CMT-SX7/SX7B şi CAS-1: conectaţi computerul la terminalul (tip B) de pe panoul din spate.
  • Pentru unităţile SRS-HG1 (h.ear go): conectaţi computerul la terminalul (tip micro B) de pe panoul din spate.
  • Pentru unităţile RSX-GS9: conectaţi computerul la terminalul (tip micro B) de pe panoul frontal.
 2. Deschideţi fereastra Device Manager (Manager dispozitive) pe computer, apoi faceţi clic pe Sound, video and game controllers (Sunet, video şi controlere de joc).
 3. Porniţi unitatea:
  • Pentru unităţile CAS-1: selectaţi funcţia USB-B apăsând butonul USB-B de pe telecomandă.
  • Pentru unităţile MAP-S1, CMT-SX7 sau CMT-SX7B: selectaţi funcţia USB REAR apăsând butonul FUNCTION (Funcţie) de pe telecomandă.
  • Pentru unităţile SRS-X9, SRS-X88, SRS-X99: selectaţi funcţia USB-B atingând butonul USB-B de pe unitate.
  • Pentru unităţile SRS-HG1 (h.ear go): selectaţi funcţia USB apăsând butonul FUNCTION (Funcţie) de pe unitate.
  • Pentru unităţile RSX-GS9: selectaţi funcţia USB-DAC apăsând butonul sursă de pe panoul frontal sau de pe telecomandă.
  Driverul actual pentru unitatea conectată este afişat în secţiunea Sound, video and game controllers (Sunet, video şi controlere de joc) din Device Manager (Manager dispozitive).
  Notă: Dacă Sony Audio este în listă, driverul corect a fost deja instalat pe computerul dvs.
 4. Faceţi clic dreapta pe driverul afişat şi selectaţi Update Driver (Actualizare driver).
 5. Faceţi clic pe Search automatically for drivers (Căutare automată drivere).
 6. Faceţi clic pe Search for updated drivers on Windows Update (Căutaţi drivere actualizate în Windows Update). Va apărea o fereastră Windows Update (Actualizare Windows).
 7. Selectaţi Check for updates (Căutare actualizări), iar dacă apare mesajul View optional updates (Vizualizaţi actualizări opţionale), faceţi clic pe acest mesaj.
 8. Selectaţi săgeata de lângă Driver updates (Actualizări driver), selectaţi Sony Corporation - MEDIA -, iar apoi faceţi clic pe Download and install (Descărcare şi instalare).
  Notă: Sony Audio va apărea în secţiunea Sound, video and game controllers (Sunet, video şi controlere de joc) din Device Manager (Manager dispozitive).
 9. Faceţi clic dreapta pe Sony Audio şi selectaţi Properties (Proprietăţi).
 10. În fila Driver, confirmaţi Driver Provider (Furnizor driver) şi Driver Version (Versiune driver).
  • Furnizor driver: Sony Corporation
  • Versiune driver: 8.0.5.3526
 11. Instalarea driverului USB Audio este finalizată.

Cum se dezinstalează software-ul driverului?

 1. Faceţi clic pe Device Manager (Manager dispozitive) → Sound, video and game controllers (Sunet, video şi controlere de joc), apoi faceţi clic dreapta pe Sony Audio şi selectaţi Uninstall device (Dezinstalare dispozitiv).
 2. Bifaţi caseta Delete the driver software for this device (Ştergeţi software-ul driverului pentru acest dispozitiv), apoi selectaţi Uninstall (Dezinstalare).