Modele aplicabile

Aceste informaţii sunt pentru următoarele modele:

 • HT-MT500
 • HT-MT501
 • HT-CT800

IMPORTANT: Acest fişier este destinat utilizării numai cu modelele identificate. Nu sunt comercializate toate modelele în toate ţările.

Despre această descărcare

Beneficii şi îmbunătăţiri

 • Adaugă compatibilitate pentru Chromecast încorporat pentru Audio v1.36
  • Îmbunătăţeşte conectivitatea Chromecast încorporat pentru Audio

Beneficiile anterioare şi îmbunătăţiri

 • Conectivitate îmbunătăţită cu subwoofer wireless
 • Conectivitate îmbunătăţită cu televizoare de la alţi producători
 • Asistenţă pentru Redare Spotify pe Chromecast încorporat (Spotify Cast)
 • Activează Sincronizarea de grup în mai multe camere
 • Activează întreşinerea pentru „Spotify Connect” în viitorul apropiat

Informaţii despre fişier

Nume fişier

 • Firmware Sound Bar la versiunea M39.R.0516

Versiune fişier

 • M39.R.0516

Dimensiune fişier

 • 223 MB (234.798.988 biţi)

Data lansării

 • 20-10-2020

Pregătire

Verificaţi versiunea de firmware

Este posibil ca firmware-ul dumneavoastră să fie deja actualizat, în special dacă aveţi un model nou de sistem Sound Bar.Dacă numărul versiunii este M39.R.0516 sau superior, nu este nevoie să efectuaţi actualizarea.

Dacă nu sunteţi siguri, este simplu să verificaţi ce versiune de firmware aveţi:

 1. Porniţi televizorul şi verificaţi dacă acesta este comutat la intrarea la care este conectat sistemul Sound Bar. Aşadar, dacă sistemul Sound Bar este conectat la mufa HDMI2, selectaţi HDMI2 ca intrare.
 2. Porniţi sistemul Sound Bar
 3. Apăsaţi butonul HOME de pe telecomandă şi apoi aşteptaţi până când apare ecranul principal.
 4. Pe ecranul de pornire, selectaţi [Setup] (Configurare) > [System Settings] (Setări sistem) cu tastele săgeată de pe telecomandă. Apoi, apăsaţi tasta ENTER
 5. Evidenţiaţi informaţiile despre sistem de pe afişaj şi apăsaţi tasta ENTER
 6. Pe ecranul TV, numărul versiunii de firmware arată astfel:
  „Versiunea software M39.R.0516” - dacă numărul versiunii este M39.R.0516 sau ulterior, aveţi deja cea mai recentă versiune firmware.

Notificare importantă

 • Citiţi cu atenţie instrucţiunile, pentru a evita defectarea barei de sunet
 • Nu opriţi bara de sunet şi nu o deconectaţi de la sursa de alimentare - în timpul actualizării
 • Nu apăsaţi alte butoane, în afară de cele menţionate în instrucţiuni
 • Nu scoateţi cablul de alimentare sau cablul de reţea (LAN) în tipul descărcării sau al actualizării software-ului. Menţineţi conexiunile active.
 • Nu deconectaţi cablul de alimentare până când actualizarea nu este finalizată. Acest lucru poate cauza defectarea sistemului.

Există 2 modalităţi simple de a actualiza firmware-ul pe bara dvs. de sunet:

Sunt necesare următoareleDe ce trebuie utilizată această metodă?
Internet / reţea
***RECOMANDATĂ***
 • Un cablu Ethernet pentru a conecta sistemul Sound Bar la Internet
 • Pentru a vă asigura că sistemul Sound Bar este conectat la:
  • o conexiune activă la Internet
  • un televizor compatibil
Recomandăm această metodă deoarece este cea mai simplă şi rapidă metodă de actualizare a firmware-ului.
Dispozitiv de stocare USB
 • Un computer
 • Un dispozitiv de stocare USB
Actualizaţi astfel firmware-ul dacă nu vă puteţi conecta la Internet.

Descărcare şi instalare

Actualizarea barei de sunet prin internet

Recomandăm această metodă deoarece este cea mai simplă metodă de actualizare. De obicei, durează 15-30 de minute. Mai întâi configuraţi echipamentul, apoi descărcaţi actualizarea de pe internet pe bara dvs. de sunet.

Sunt necesare următoarele:

 • Un cablu Ethernet pentru a conecta sistemul Sound Bar la Internet
 • Pentru a vă asigura că sistemul Sound Bar este conectat la:
  • o conexiune activă la Internet (utilizând un cablu Ethernet sau un router wireless)
  • un televizor compatibil

Configuraţi echipamentul:

 1. Porniţi televizorul şi verificaţi dacă acesta este comutat la intrarea la care este conectat sistemul Sound Bar. (Aşadar, dacă bara de sunet este conectată la portul HDMI 2, alegeţi HDMI 2 ca intrare)
 2. Conectaţi bara de sunet la sursa dvs. de internet utilizând un cablu Ethernet.
 3. Porniţi sistemul Sound Bar.
 4. Apăsaţi [HOME] (Acasă) pe telecomandă şi apoi aşteptaţi până când apare ecranul principal.

Pasul 1: Instalaţi actualizarea

 1. În meniul [Home] (Pagină de pornire), folosiţi tastele cu săgeţi de pe telecomandă pentru a selecta [Setup] (Configurare) > [Software Update] (Actualizare software) > [Update via Internet] (Actualizare prin Internet) şi apoi apăsaţi pe [Enter]
 2. Mesajul [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?] (S-a găsit o versiune nouă de software în reţea. Doriţi să actualizaţi software-ul?)] este afişat pe ecranul TV. Selectaţi [OK] folosind telecomanda şi apăsaţi pe [ENTER]
 3. Durează aproximativ 5 minute până la începerea actualizării după ce software-ul a fost descărcat.
 4. Mesajul [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M39.R.xxxx New version M39.R.0516] (Actualizarea software-ului a început. Nu opriţi niciodată aparatul în timpul actualizării. Versiune curentă M39.R.xxxx Versiune nouă M39.R.0516)]este afişat pe ecranul TV. Selectaţi [Start (Pornire)]folosind telecomanda şi apăsaţi pe [ENTER]
 5. Actualizarea începe
 6. Mesajul [Update Caution] (Atenţionare actualizare)]este afişat pe ecranul TV. Selectaţi [OK]folosind telecomanda şi apăsaţi pe [ENTER]
 7. În timpul actualizării, veţi vedea mesajul [„UPDT”]pe afişajul panoului frontal.
 8. Procedura de upgrade a firmware-ului este finalizată atunci când se afişează mesajul [DONE (Efectuat)]pe afişajul panoului frontal. Nu opriţi sistemul Sound Bar şi nu îl deconectaţi de la sursa de alimentare în timpul actualizării
 9. După finalizarea procedurii de upgrade, sistemul Sound Bar va reporni automat.

Pasul 2: Confirmaţi că actualizarea a fost efectuată cu succes

 1. Verificaţi versiunea de firmware. Dacă numărul versiunii este M39.R.0516, actualizarea firmware-ului a fost efectuată cu succes.

Depanare

Cum trebuie să procedaţi în cazul în care întâmpinaţi probleme la actualizarea firmware-ului sistemului Sound Bar utilizând Internetul.

 • Mesajul [Update failed. Connect the USB memory containing the update files to retry. If the update fails again, please contact the customer service center] (Actualizarea a eşuat. Conectaţi memoria USB ce conţine fişierele de actualizare pentru a încerca din nou. Dacă actualizarea eşuează din nou, contactaţi centrul de asistenţă clienţi) este afişat pe ecranul TV.
  1. Routerul şi toate dispozitivele conectate între sistemul Sound Bar şi router sunt pornite.
  2. Se utilizează tipul corect de cablu (drept sau încrucişat) între sistemul Sound Bar şi router.
  3. Toate cablurile dintre sistemul Sound Bar şi router sunt conectate corect.
  4. Încercaţi din nou procedura de actualizare

  Dacă nu puteţi efectua actualizarea software-ului, încercaţi procedura de actualizare prin memoria USB.

 • După pornirea procedurii de actualizare prin Internet, mesajul [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Capacitate de descărcare: xxxxxxKB/xxxxxKB şi xx%) este afişat, dar bara de progres de pe afişaj nu s-a modificat
  În funcţie de conexiunea la reţea, procesul de actualizare prin Internet poate dura o perioadă îndelungată (până la 60 de minute). De aceea, mesajul [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Capacitate de descărcare: xxxxxxKB/xxxxxKB şi xx%) este afişat, iar bara de progres de pe afişaj nu se va schimba pentru o perioadă lungă de timp.

 • Când efectuaţi actualizarea prin Internet, televizorul afişează mesajul [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] (Starea conexiunii nu poate fi confirmată. Nu se poate stabili comunicarea cu serverul. Încercaţi din nou mai târziu.) şi nu puteţi efectua procedura de upgrade a firmware-ului.
  • Verificaţi dacă aţi conectat cablul LAN.
  • Verificaţi dacă aţi confirmat sau nu propria adresă IP a sistemului Sound Bar în setările de reţea ((Dacă utilizaţi un server proxy, introduceţi adresa IP a serverului proxy pe care îl utilizaţi - în locul denumirii serverului proxy gazdă - în câmpul de introducere Proxy Server (Server proxy))
  • Încercaţi să efectuaţi actualizarea din nou.
 • Alimentarea s-a oprit, în timp ce actualizarea era în curs de desfăşurare.
  Porniţi sistemul Sound Bar şi încercaţi să efectuaţi din nou actualizarea
 • Actualizarea a început de 60 de minute şi nu este finalizată
  Dacă sistemul dumneavoastră Sound Bar este conectat wireless la reţea, încercaţi să vă conectaţi cu un cablu la reţea şi încercaţi din nou procedura.
  Dacă problema continuă, este posibil ca viteza de transmisie la reţea să fie redusă. În acest caz, vă rugăm să încercaţi să actualizaţi sistemul urmând procedura de actualizare prin memoria USB.
 • Mesajul [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting] (Acest dispozitiv nu este conectat la reţea. Efectuaţi diagnosticarea reţelei în setarea serverului de conexiune) este afişat pe ecranul TV.
  Verificaţi conexiunea dintre cablul LAN şi sistemul Sound Bar.
 • Mesajul [Already Updated] (Deja actualizat) este afişat pe ecranul TV
  Versiunea de firmware instalată curent pe sistemul Sound Bar este ultima versiune.

Actualizare prin dispozitiv de memorie USB şi PC

Dacă este posibil, vă recomandăm să utilizaţi internetul pentru actualizare. În caz contrar, puteţi utiliza această metodă. Veţi descărca actualizarea pe computerul dvs., o veţi transfera pe un dispozitiv de memorie USB şi apoi o veţi transfera pe bara dvs. de sunet.

Pregătiri pentru actualizarea firmware-ului

Înainte de descărcarea firmware-ului, vă rugăm să vă asiguraţi că pe computerul dumneavoastră rulează unul dintre următoarele sisteme de operare şi pregătiţi unitatea flash USB.

Sisteme de operare

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Mac OS X®

Pasul 1: Instalaţi actualizarea

 1. Trebuie să citiţi şi să fiţi de acord cu termenii şi condiţiile
 2. Descărcaţi fişierul UPDATE_M39R0516.zip pe computer - ţinând minte directorul în care l-aţi descărcat
 3. Localizaţi fişierul în computerul dumneavoastră, faceţi clic dreapta pe acesta şi faceţi clic pe Properties (Proprietăţi). Verificaţi dacă dimensiunea este de 223 MB (234,798,988 biţi).
Transferaţi fişierele de actualizare pe dispozitivul de stocare USB:
 1. Extrageţi fişierul de actualizare din fişierul UPDATE_M39R0516.zip
  • Pentru sistemul de operare Mac OS X®:
   1. Mergeţi la locaţia unde a fost descărcat fişierul şi faceţi dublu clic pe fişierul UPDATE_M39R0516.zip
   2. Va fi creat un dosar nou, cu denumirea "UPDATE” (Actualizare)
  • Pentru sistemul de operare Microsoft® Windows® 10 / 8.1 / 7:
   1. Mergeţi la directorul unde a fost descărcat fişierul şi faceţi clic dreapta pe fişierul UPDATE_M39R0516.zip file, iar apoi faceţi clic pe "Extract All” (Extragere tot)
    Notă: pentru Windows® 8.1, Windows® 10, setările implicite pentru Internet Explorer® vor salva fişierul în dosarul Downloads (Descărcări). Pentru a localiza dosarul Downloads (Descărcări), faceţi clic pe cadrul "Desktop" de pe ecranul de pornire şi apoi localizaţi fişierul descărcat utilizând Windows Explorer
   2. În fereastra "Extract Compressed (Zipped) Folders" (Extragere dosare comprimate), faceţi clic pe "Extract” (Extragere)
   3. Va fi creat un dosar nou, cu denumirea "UPDATE” (Actualizare)
    Notă: vor fi extrase patru fişiere: MSB39-FW.BIN, MSB39-FW.ID, MSB39-FW_MB.BIN şi MSB39FW_MB.ID
 2. Conectaţi un dispozitiv de stocare USB compatibil la computerul dumneavoastră
 3. Transferaţi dosarul UPDATE (Actualizare) pe dispozitivul de stocare USB:
  • Pentru sistemul de operare Mac OS X®:
   1. Glisaţi şi fixaţi folderul UPDATE (Actualizare) în directorul rădăcină al dispozitivului USB
  • Pentru sistemul de operare Windows:
    Mergeţi la directorul unde a fost creat dosarul şi apoi faceţi clic dreapta pe dosarul UPDATE (Actualizare)
   1. Din meniu, faceţi clic pe Send To... (Trimitere la...) şi apoi faceţi clic pe unitatea care reprezintă dispozitivul dvs. USB (de ex., Removable Disk E:)
   2. Dosarul de actualizare va fi copiat pe dispozitivul dumneavoastră USB.
  Notă: actualizarea nu va fi efectuată dacă dosarul nu este copiat în directorul rădăcină al dispozitivului USB sau dacă numele dosarului este modificat.
 4. După ce copiaţi dosarul UPDATE (Actualizare), scoateţi dispozitivul USB din computerul dvs.
Transferaţi actualizarea în playerul dumneavoastră

Mai întâi pregătiţi echipamentul, după care transferaţi actualizarea pe bara de sunet.

Pregătiţi echipamentul:
 1. Porniţi televizorul şi verificaţi dacă este reglat la intrarea la care este conectată bara de sunet. (Aşadar, dacă bara de sunet este conectată la portul HDMI 2, alegeţi HDMI 2 ca intrare)
 2. Porniţi bara de sunet
 3. Apăsaţi HOME (ACASĂ) pe telecomandă şi apoi aşteptaţi până când apare ecranul principal
 4. Introduceţi USB-ul care conţine cele 4 fişiere
Transferaţi actualizarea:
 1. Pe ecranul de pornire, selectaţi [Setup] (Configurare) > [Software Update] (Actualizare software) cu tastele săgeată de pe telecomandă şi apoi apăsaţi tasta ENTER
 2. Utilizaţi tastele săgeată pentru a selecta “Update via USB Memory” (Actualizare prin intermediul memoriei USB) şi apoi apăsaţi tasta ENTER
 3. Mesajul [„Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M39.R.xxxx New version M39.R.0516. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update.”] (Fişiere de actualizare găsite în memoria USB. Doriţi să actualizaţi software-ul? Versiunea curentă M39.R.xxxx Versiunea nouă M39.R.0516. Nu decuplaţi alimentarea şi nu înlăturaţi memoria USB în timpul actualizării) este afişat pe ecranul TV. Selectaţi OK folosind telecomanda şi apăsaţi pe ENTER
 4. Mesajul [Update Caution] (Atenţionare actualizare) este afişat pe ecranul TV. Selectaţi OK folosind telecomanda şi apăsaţi pe ENTER
 5. Actualizarea începe
 6. În timpul actualizării, veţi vedea mesajul „UPDT” pe afişajul panoului frontal.
 7. Actualizarea firmware-ului este finalizată atunci când se afişează mesajul DONE (Efectuat) pe afişajul panoului frontal. Bara de sunet va reporni automat.
  Notă: nu deconectaţi cablul de alimentare în timpul procesului de actualizare.

Pasul 2: Confirmaţi că actualizarea a fost efectuată cu succes

 1. Verificaţi versiunea de firmware. Dacă numărul versiunii este M39.R.0516, actualizarea firmware-ului a fost efectuată cu succes.

Depanare

Cum procedaţi dacă întâmpinaţi probleme la actualizarea firmware-ului barei de sunet utilizând PC-ul dvs. şi o memorie USB.

 • „UPDT” (Actualizare) şi „ERROR” (Eroare) sunt afişate alternativ pe afişajul panoului frontal.
  1. Opriţi sistemul şi deconectaţi cablul de alimentare cu c.a..
  2. Porniţi sistemul Sound Bar.
  3. Încercaţi procedura de actualizare prin memoria USB

 • Alimentarea s-a oprit în timp ce actualizarea era în curs de desfăşurare
  Porniţi sistemul Sound Bar şi parcurgeţi din nou procedura de actualizare prin memoria USB.

 • Fişierul de actualizare UPDATE_M39R0516.zip descărcat de pe website nu poate fi extras.
  Aţi descărcat cu succes fişierul? Încercaţi să ştergeţi fişierul şi descărcaţi-l din nou.

 • Actualizarea a început de 30 de minute şi nu este finalizată
  1. Deconectaţi cablul de alimentare de la priză, apoi reconectaţi-l după câteva minute.
  2. Porniţi sistemul Sound Bar
  3. Încercaţi din nou procedura de actualizare