Model aplicabil

Aceste informaţii sunt pentru următoarele modele:

 • SEL2070G

Descărcări necesare

Citiți această secțiune înainte de a descărca fișierul.

Pentru a instala această actualizare, trebuie mai întâi să descărcați Sony Camera Driver (Driverul pentru camera Sony). Pentru detalii, citiți secțiunea Cum se descarcă driverul pentru camera Sony din acest articol.

Despre această descărcare

Note:

Beneficii și îmbunătățiri

 • Adaugă asistență pentru fotografiere continuă cu urmărire AF/AE la maxim 120 de imagini pe secundă când se utilizează cu corpul camerei ILCE-9M3

Informații despre fișier

Nume fișier

 • Update_SEL2070GV2D.dmg

Versiune fișier

 • 02

Dimensiune fișier

 • 1.8 MB (1 842 361 octeți)

Data lansării

 • 05-12-2023

Pregătire

Această actualizare de software a sistemului obiectivului poate fi efectuată doar atunci când obiectivul este ataşat la cameră. Asiguraţi-vă că ataşaţi obiectivul vizat la corpul camerei înainte de a începe actualizarea. De asemenea, asiguraţi-vă că opriţi camera atunci când ataşaţi obiectivul.

Verificaţi versiunea de software a sistemului obiectivului dvs.

Urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a verifica versiunea de software a sistemului obiectivului dvs. Dacă versiunea de software a sistemului este ver.01, actualizarea este necesară.
Notă: Dacă apare ecranul de setare a datei și orei la pornirea camerei, asigurați-vă că le-ați setat.

 1. Pe cameră, selectați Menu (Meniu) → Setup (Configurare) → Versiune.
 2. Este afișată versiunea de software a sistemului obiectivului.
  Notă: Dacă folosiți seria QX, porniți Lens System Software Updater (Instrumentul de actualizare a software-ului de sistem al obiectivului) pe computer și verificați versiunea de software a sistemului obiectivului executând actualizarea.
  Versiunea este afișată în centrul ecranului.

Cerințe de sistem

Sisteme de operare

Ultima versiune actualizată de software a sistemului obiectivului este compatibilă cu următoarele versiuni ale sistemului de operare Macintosh:

 • macOS 11, 12, 13

Hardware pentru computer

 • Spaţiu liber pe hard disk: 200 MB sau mai mult
 • RAM: 512 MB sau mai mult

Alte elemente pentru camere foto cu obiectiv interschimbabil α

 • Sursa de alimentare a camerei: Acumulator complet încărcat sau adaptor c.a. dedicat (comercializat separat)
  Notă: Actualizarea poate fi efectuată doar atunci când nivelul restant al bateriei este cel puțin (trei bare). Vă recomandăm să utilizaţi un acumulator complet încărcat sau adaptorul c.a. dedicat (comercializat separat). Detașați mânerul vertical când efectuați actualizarea de software a sistemului obiectivului.
 • Cablu USB furnizat împreună cu camera
  Notă: Funcționalitatea de actualizare nu este garantată pentru alte cabluri USB.

Alte elemente pentru Profesional/Cameră – Transmisie şi producţie

 • Sursa de alimentare pentru cameră: Adaptor c.a. dedicat
 • Cablu USB furnizat împreună cu camera.
  Notă: Funcționalitatea de actualizare nu este garantată pentru alte cabluri USB.

Descărcare și instalare

Notificare importantă

 • Închideți alte aplicații înainte de actualizare.
 • Nu scoateţi acumulatorul în timpul actualizării; în caz contrar, camera poate deveni nefuncţională din cauza întreruperii bruşte a alimentării.
 • Nu lăsaţi computerul să intre în modul de repaus.
 • Când conectați camera la un computer, asigurați-vă că ați conectat-o la un singur computer.
 • Scoateţi, în prealabil, cardul de memorie din cameră.
 • Nu conectați camera la computer încă.
 • Utilizați un computer conectat la Internet.

Pentru camerele cu obiectiv interschimbabil α:

 • În momentul actualizării de software a sistemului obiectivului, utilizaţi un acumulator complet încărcat sau adaptorul c.a. dedicat (comercializat separat).
 • Ataşaţi obiectivul la cameră înainte de a efectua actualizarea de software a sistemului obiectivului. Asiguraţi-vă că aţi oprit camera.

Pentru Profesional/Cameră – Transmisie și producție:

 • În timpul actualizării, utilizaţi adaptorul c.a. dedicat.
 • Asiguraţi-vă că îndepărtaţi acumulatorul şi adaptorul c.a. înainte de ataşarea obiectivului care trebuie să fie actualizat
 • Confirmaţi setările conexiunii USB
  Notă: Urmând instrucțiunile din fereastra Lens System Software Updater (Instrument de actualizare software a sistemului obiectivului), pe cameră selectați Menu (Meniu) → Setup (Configurare) → USB USB Connection (Conexiune USB), iar apoi verificați dacă este selectată opțiunea Mass Storage (Stocare în masă). Dacă este selectat un alt mod decât Mass Storage (Stocare în masă), selectaţi Mass Storage (Stocare în masă).

Pentru computerele Mac cu Apple silicon:

Pe computerele Mac cu procesor Apple silicon, modificați politica de securitate. Ecranul About This Mac (Despre acest Mac) va arăta un element numit Chip (Cip), urmat de denumirea cipului. Consultați articolul Cum să schimbați politica de securitate pe computerele Mac cu Apple silicon. Pentru computerele Mac cu procesor Intel, acest pas nu este necesar.

Cum se descarcă driverul pentru camera Sony:

 1. Accesați pagina de descărcare Driver pentru camera Sony și descărcați driverul corespunzător:
 2. Faceți clic pe butonul Download (Descărcare).
 3. După citirea declinării responsabilității, faceți clic pe Download (Descărcare).
 4. Salvați fișierul pe desktop-ul computerului dvs. (recomandat).

Cum descărcați Lens System Software Updater (Instrumentul de actualizare a software-ului de sistem al obiectivului):

 1. Faceți clic pe butonul Download (Descărcare).
 2. După citirea declinării responsabilității, faceți clic pe Download (Descărcare).
  Notă: Va începe descărcarea fișierului Update_SEL2070GV2D.dmg.
 3. Salvați fișierul pe desktopul computerului (recomandat).

După ce fișierul s-a descărcat cu succes, sunteți gata să instalați actualizarea.

Pasul 1: Cum se instalează driverul pentru camera Sony

 1. Închideți toate programele care rulează în prezent pe computerul dvs.
 2. Faceți dublu clic pe fișierul Camera_Driver_2110a.dmg pe care l-ați descărcat. Nu conectați camera în acest moment.
  Notă: Dacă aţi conectat camera la un computer, deconectaţi-o înainte de a realiza procedura.
 3. Programul de instalare a driverului pentru camera Sony este extins.
 4. Faceți dublu clic pe pictograma SonyCameraDriver.pkg.
 5. Se va deschide ecranul programului de instalare. Continuați conform instrucțiunilor.
  Citiți Introducerea afișată pe ecran și apăsați butonul [Continue] (Continuare) din partea de jos a ecranului pentru a continua.
 6. Vi se solicită să-i permiteți sistemului să înceapă instalarea. Introduceți parola pentru contul de administrare.
  Introduceți-o în câmpul Parolă din centrul ecranului, apoi apăsați butonul [Install Software] (Instalare software) din partea din dreapta jos a ecranului.
  Note:
  • Dacă sistemul de operare afișează mesajul System Extension Blocked (Extensie sistem blocată) (mesajul real variază în funcție de versiunea sistemului de operare. Extension aici se referă la Sony Camera Driver (Driverul pentru camera Sony)), faceți clic pe butonul Open Security Preferences (Deschideți preferințele de securitate). Se deschide ecranul macOS Security & Privacy (Securitate și confidențialitate).
  • Dacă sistemul de operare nu afișează mesajul System Extension Blocked (Extensie sistem blocată), treceți la Pasul 2 pentru a continua.
 7. Pentru macOS 11 sau macOS 12, în ecranul Security & Privacy (Securitate și confidențialitate), deschideți fila General și faceți clic pe pictograma cheie. Când vi se solicită să introduceți parola, tastați parola pe care ați folosit-o când v-ați conectat folosind contul de Administrator și apoi faceți clic pe butonul Unlock (Deblocare).
 8. Faceți clic pe butonul Allow (Permiteți) pentru a permite sistemului să înceapă încărcarea software-ului sistemului.
 9. Pentru macOS 13, apăsați butonul Allow (Permiteți) din secțiunea Privacy & Security (Confidențialitate și securitate) din System Settings (Setări de sistem). Dacă nu găsiți butonul Allow (Permiteți), încercați să derulați în josul ecranului.
 10. Dacă vi se solicită să reporniți sistemul după ce faceți clic pe butonul Allow (Permitere), reporniți computerul și reveniți la începutul procedurii de actualizare.
 11. Dacă ecranul Security & Privacy (Securitate și confidențialitate) nu dispare, închideți fereastra.

Pasul 2: Porniți Lens System Software Updater (Instrumentul de actualizare a software-ului de sistem al obiectivului)

 1. Faceți dublu clic pe fișierul Update_SEL2070GV2D.dmg descărcat. Nu conectați camera în acest moment.
 2. Faceți dublu clic pe folderul Update_SEL2070GV2D care apare pe desktop.
 3. Faceţi dublu clic pe pictograma LensSystemSoftwareUpdater (Instrument de actualizare software a sistemului obiectivului).
 4. Pentru a încărca o extensie de kernel, mesajul vă solicită să permiteţi aplicaţiei să efectueze modificări. Introduceți parola pentru contul de administrare.
 5. Se va deschide aplicaţia Lens System Software Updater (Instrument de actualizare software a sistemului obiectivului).

  Note:
  • Dacă sistemul nu este pregătit să înceapă actualizarea, apare un mesaj de eroare. Luaţi măsurile corespunzătoare în funcţie de mesaj şi apoi faceţi dublu clic pe LensSystemSoftwareUpdater (Instrument de actualizare software a sistemului obiectivului) din nou.
  • Dacă apare mesajul You need to restart your computer. (Trebuie să reporniți computerul.), reporniți computerul și faceți dublu clic pe LensSystemSoftwareUpdater din nou.
  • Dacă apare mesajul You need to install Sony Camera Driver (Trebuie să instalați driverul pentru camera Sony), efectuați procedura descrisă la Pasul 1, apoi faceți dublu clic pe LensSystemSoftwareUpdater din nou.
  • Dacă apare mesajul Check the Security & Privacy setting (Verificați setarea de securitate și confidențialitate), efectuați pașii 7, 8 și 9 din secțiunea Pasul 1, apoi reporniți computerul și faceți dublu clic pe LensSystemSoftwareUpdater din nou
 6. Porniți camera și conectați-o la computer folosind cablul USB furnizat; pe cameră se afișează ecranul cu conexiunea USB.
 7. Faceți clic pe Next (Înainte) în Lens System Software Updater (Instrument de actualizare software a sistemului obiectivului). Pe computer se deschide fereastra Lens System Software Updater (Instrumentul de actualizare a software-ului de sistem al obiectivului), iar pe ecranul camerei apare mesajul Follow computer instructions. (Urmați instrucțiunile de pe computer.).
  Notă: Din acest moment, nu opriți camera până când se finalizează actualizarea software-ului de sistem a obiectivului. În funcție de modelul de cameră, este posibil ca ecranul să se modifice după câteva minute.
  • Computer
   Verificaţi ecranul cu versiunea
  • Cameră
   Ecranul Follow computer instructions (Urmați instrucțiunile de pe computer)
  Depanare:
  • Dacă apare mesajul The update is not available for your model (Actualizarea nu este disponibilă pentru modelul dvs.), verificați dacă fișierul cu software-ul pentru sistemul obiectivului pe care încercați să îl instalați este fișierul corect pentru obiectivul atașat la camera dvs. În cazul în care rulează instrumentul corect de actualizare a software-ului sistemului obiectivului, închideți instrumentul de actualizare, deconectați cablul USB, opriți camera și reveniți la Pasul 2.
  • În cazul în care apare mesajul Could not find camera with the lens for this update mounted. (Nu a putut fi găsită camera cu obiectivul montat pentru această actualizare), verificați dacă în lista din secțiunea Relevant Products (Produse relevante) apare camera dvs. și dacă aceasta este conectată la computer cu un cablu USB.
 8. Faceți clic pe Next (Înainte) în Lens System Software Updater (Instrument de actualizare software a sistemului obiectivului). Versiunea curentă şi versiunea de după actualizare apar în partea din stânga jos a ecranului. Dacă versiunea curentă de software a sistemului obiectivului este ver.02, actualizarea nu este necesară. În acest caz, opriți conexiunea USB și faceți clic pe Finish (Finalizare), opriți camera, scoateți acumulatorul și/sau adaptorul c.a., reintroduceți acumulatorul sau reconectați adaptorul c.a. și porniți camera.
  • Este necesară actualizarea
   [Current Version] (Versiunea curentă) din partea din stânga jos a ecranului afișează 01, iar [Version after the update] (Versiunea după actualizare) afișează 02.
  • Nu este necesară actualizarea
   [Current Version] (Versiunea curentă) și [Version after the update] (Versiunea după actualizare) din partea din stânga jos a ecranului afișează 02.
 9. Confirmați că Current version (Versiunea curentă) este Ver.01 și faceți clic pe Next (Înainte). Datele sunt transferate pe cameră (aproximativ 5 secunde).
  Notă: Nu opriți camera și nu deconectați cablul USB în timpul actualizării.
 10. După finalizarea transferului de date, apare următorul ecran:
  Rulaţi ecranul de actualizare
  Faceţi clic pe Finish (Finalizare).
 11. Procesul de actualizare începe, iar pe cameră se afișează bara de progres (aproximativ 60 de secunde).
 12. Procesul de actualizare este finalizat atunci când pe cameră se afișează mesajul Lens update complete (Actualizare obiectiv finalizată). Dacă folosiţi seria QX, procesul de actualizare este finalizat atunci când dispare ecranul seriei QX.
 13. Deconectaţi cablul USB.
  Notă: După finalizarea actualizării, opriți camera, scoateți acumulatorul și/sau adaptorul c.a., reintroduceți acumulatorul sau reconectați adaptorul c.a. și porniți camera.

Pasul 3: Confirmaţi faptul că versiunea de software a sistemului obiectivului este ver. 02

 1. Pe cameră, selectaţi MenuSetupVersion (Meniu → Configurare → Versiune).
 2. Este afișată versiunea de software a sistemului obiectivului.
  Versiunea este afișată în centrul ecranului.
  Notă: Pentru computerele Mac cu procesor Apple silicon, odată finalizată procedura de actualizare, vă recomandăm să setaţi politica de securitate din nou la setarea originală. Pe computerele Mac cu procesor Intel, acest pas nu este necesar. Consultaţi articolul Cum să schimbaţi politica de securitate pe computerele Mac cu Apple silicon dacă este necesar.

Întrebări și răspunsuri

Actualizarea nu se finalizează

Dacă monitorul rămâne stins pentru mai mult de 2 minute, urmați acești pași pentru a depana problema:

 1. Deconectați cablul USB de la calculator.
 2. Scoateți acumulatorul și adaptorul c.a. din cameră, lăsați-l câteva minute, apoi introduceți din nou acumulatorul sau conectați adaptorul c.a.
 3. Reporniți computerul.
 4. Porniți camera și repetați procesul de instalare.

După pornirea instrumentului de actualizare software a sistemului, ecranul de confirmare a versiunii nu apare şi este afişat mesajul Failed to update (Actualizare nereuşită).

Dacă se întâmplă acest lucru, este posibil să fi actualizat camera în trecut utilizând driverul System Software Update Helper (Instrument de ajutor pentru actualizarea software a sistemului) și să nu fi dezinstalat acel software:

 1. Descărcați System Software Update Helper (Instrument de ajutor pentru actualizarea software a sistemului) din nou și dezinstalați driverul folosind instrumentul de dezinstalare din folderul Uninstaller (Program de dezinstalare) al fișierului descărcat.
 2. După dezinstalarea driverului System Software Update Helper (Instrument de ajutor pentru actualizarea software a sistemului), faceți dublu clic pe Update_SEL2070GV2D.dmg pentru a reporni actualizarea.