Model aplicabil

Aceste informaţii sunt pentru următoarele modele:

 • SEL100400GM

Descărcări necesare

Citiți această secțiune înainte de a descărca fișierul.

Pentru a instala această actualizare, trebuie mai întâi să descărcați Sony Camera Driver (Driverul pentru camera Sony). Pentru detalii, citiți secțiunea Cum se descarcă driverul pentru camera Sony din acest articol.

Despre această descărcare

Note:

Beneficii și îmbunătățiri

 • Îmbunătățește performanța Stabilizării imaginii când este utilizat cu camera ILCE-7RM5
 • Îmbunătățește stabilitatea operării

Beneficiile și îmbunătățirile anterioare

De asemenea, în această actualizare mai sunt incluse și următoarele beneficii și îmbunătățiri.

 • Îmbunătățește performanța focalizării automate continue (AF-C) în timpul micșorării imaginii, atunci când este atașat la ILCE-9
  Notă: Necesită cea mai recentă actualizare de firmware a camerei ILCE-9.

Informații despre fișier

Nume fișier

 • Update_SEL100400GMV3D.dmg

Versiune fișier

 • 03

Dimensiune fișier

 • 1.8 MB (1 795 581 octeți)

Data lansării

 • 08-11-2022

Pregătire

Această actualizare de software a sistemului obiectivului poate fi efectuată doar atunci când obiectivul este ataşat la cameră. Asiguraţi-vă că ataşaţi obiectivul vizat la corpul camerei înainte de a începe actualizarea. De asemenea, asiguraţi-vă că opriţi camera atunci când ataşaţi obiectivul.

Verificaţi versiunea de software a sistemului obiectivului dvs.

Urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a verifica versiunea de software a sistemului obiectivului dvs. Dacă versiunea de software a sistemului este ver.02 sau anterioară, actualizarea este necesară.
Notă: Dacă apare ecranul de setare a datei și orei la pornirea camerei, asigurați-vă că le-ați setat.

 1. Pe cameră, selectați Menu (Meniu) → Setup (Configurare) → Versiune.
 2. Este afișată versiunea de software a sistemului obiectivului.
  Notă: Dacă folosiți seria QX, porniți instrumentul de actualizare software a sistemului obiectivului pe computer și verificați versiunea de software a sistemului obiectivului executând actualizarea.

Cerințe de sistem

Sisteme de operare

Ultima versiune actualizată de software a sistemului obiectivului este compatibilă cu următoarele versiuni ale sistemului de operare Macintosh:

 • macOS 10.15, 11, 12

Hardware pentru computer

 • Spaţiu liber pe hard disk: 200 MB sau mai mult
 • RAM: 512 MB sau mai mult

Alte elemente pentru camere foto cu obiectiv interschimbabil α

 • Sursa de alimentare a camerei: Acumulator complet încărcat sau adaptor c.a. dedicat (comercializat separat)
  Notă: Actualizarea poate fi efectuată doar atunci când nivelul restant al bateriei este cel puțin (trei bare). Vă recomandăm să utilizaţi un acumulator complet încărcat sau adaptorul c.a. dedicat (comercializat separat). Detașați mânerul vertical când efectuați actualizarea de software a sistemului obiectivului.
 • Cablu USB furnizat împreună cu camera
  Notă: Funcționalitatea de actualizare nu este garantată pentru alte cabluri USB.

Alte elemente pentru Profesional/Cameră – Transmisie şi producţie

 • Sursa de alimentare pentru cameră: Adaptor c.a. dedicat
 • Cablu USB furnizat împreună cu camera.
  Notă: Funcționalitatea de actualizare nu este garantată pentru alte cabluri USB.

Descărcare și instalare

Notificare importantă

 • Închideți alte aplicații înainte de actualizare.
 • Nu scoateţi acumulatorul în timpul actualizării; în caz contrar, camera poate deveni nefuncţională din cauza întreruperii bruşte a alimentării.
 • Nu lăsaţi computerul să intre în modul de repaus.
 • Când conectați camera la un computer, asigurați-vă că ați conectat-o la un singur computer.
 • Scoateţi, în prealabil, cardul de memorie din cameră.
 • Nu conectați camera la computer încă.
 • Utilizați un computer conectat la Internet.

Pentru camerele cu obiectiv interschimbabil α:

 • În momentul actualizării de software a sistemului obiectivului, utilizaţi un acumulator complet încărcat sau adaptorul c.a. dedicat (comercializat separat).
 • Ataşaţi obiectivul la cameră înainte de a efectua actualizarea de software a sistemului obiectivului. Asiguraţi-vă că aţi oprit camera.

Pentru Profesional/Cameră – Transmisie și producție:

 • În timpul actualizării, utilizaţi adaptorul c.a. dedicat.
 • Asiguraţi-vă că îndepărtaţi acumulatorul şi adaptorul c.a. înainte de ataşarea obiectivului care trebuie să fie actualizat
 • Confirmaţi setările conexiunii USB
  Notă: Urmând instrucțiunile din fereastra Lens System Software Updater (Instrument de actualizare software a sistemului obiectivului), pe cameră selectați Menu (Meniu) → Setup (Configurare) → USB USB Connection (Conexiune USB), iar apoi verificați dacă este selectată opțiunea Mass Storage (Stocare în masă). Dacă este selectat un alt mod decât Mass Storage (Stocare în masă), selectaţi Mass Storage (Stocare în masă).

Pentru computerele Mac cu Apple silicon:

Cum se descarcă driverul pentru camera Sony:

 1. Accesați pagina de descărcare Driver pentru camera Sony și descărcați driverul corespunzător:
 2. Faceți clic pe butonul Download (Descărcare).
 3. După citirea declinării responsabilității, faceți clic pe Download (Descărcare).
 4. Salvați fișierul pe desktop-ul computerului dvs. (recomandat).

Cum descărcaţi instrumentul de actualizare software a sistemului obiectivului:

 1. Faceți clic pe butonul Download (Descărcare).
 2. După citirea declinării responsabilității, faceți clic pe Download (Descărcare).
  Notă: Va începe descărcarea fișierului Update_SEL100400GMV3D.dmg.
 3. Salvați fișierul pe desktopul computerului (recomandat).

După ce fișierul s-a descărcat cu succes, sunteți gata să instalați actualizarea.

Pasul 1: Cum se instalează driverul pentru camera Sony

 1. Închideți toate programele care rulează în prezent pe computerul dvs.
 2. Faceți dublu clic pe fișierul Camera_Driver_2110a.dmg pe care l-ați descărcat. Nu conectați camera în acest moment.
  Notă: Dacă aţi conectat camera la un computer, deconectaţi-o înainte de a realiza procedura.
 3. Programul de instalare a driverului pentru camera Sony este extins.
 4. Faceți dublu clic pe pictograma SonyCameraDriver.pkg.
 5. Se va deschide ecranul programului de instalare. Continuați conform instrucțiunilor.
 6. Vi se solicită să-i permiteți sistemului să înceapă instalarea. Introduceți parola pentru contul de administrare.

  NOTE:
  • Dacă sistemul de operare afișează mesajul System Extension Blocked (Extensie sistem blocată) (mesajul real variază în funcție de versiunea sistemului de operare. Extension aici se referă la Sony Camera Driver (Driverul pentru camera Sony)), faceți clic pe butonul Open Security Preferences (Deschideți preferințele de securitate). Se deschide ecranul macOS Security & Privacy (Securitate și confidențialitate).
  • Dacă sistemul de operare nu afișează mesajul System Extension Blocked (Extensie sistem blocată), treceți la Pasul 2: Start the Updater (Porniţi instrumentul de actualizare).
 7. Pe ecranul Security & Privacy (Securitate și confidențialitate), deschideți fila General și faceți clic pe pictograma sub formă de cheie. Când vi se solicită să introduceți parola, tastați parola pe care ați folosit-o când v-ați conectat folosind contul de Administrator și apoi faceți clic pe butonul Unlock (Deblocare).
 8. Faceți clic pe butonul Allow (Permiteți) pentru a permite sistemului să înceapă încărcarea software-ului sistemului.
 9. Dacă vi se solicită să reporniți sistemul după ce faceți clic pe butonul Allow (Permitere), reporniți computerul și reveniți la începutul procedurii de actualizare.
 10. Dacă ecranul Security and Privacy (Securitate și confidențialitate) nu dispare, închideți fereastra.

Pasul 2: Porniţi instrumentul de actualizare software a sistemului obiectivului

 1. Faceți dublu clic pe fișierul Update_SEL100400GMV3D.dmg descărcat. Nu conectați camera în acest moment.
 2. Faceți dublu clic pe folderul Update_SEL100400GMV3D.dmg care apare pe desktop.
 3. Faceţi dublu clic pe pictograma LensSystemSoftwareUpdater (Instrument de actualizare software a sistemului obiectivului).
 4. Pentru a încărca o extensie de kernel, mesajul vă solicită să permiteţi aplicaţiei să efectueze modificări. Introduceți parola pentru contul de administrare.
 5. Se va deschide aplicaţia Lens System Software Updater (Instrument de actualizare software a sistemului obiectivului).

  Note:
  • Dacă sistemul nu este pregătit să înceapă actualizarea, apare un mesaj de eroare. Luaţi măsurile corespunzătoare în funcţie de mesaj şi apoi faceţi dublu clic pe LensSystemSoftwareUpdater (Instrument de actualizare software a sistemului obiectivului) din nou.
  • Dacă apare mesajul You need to restart your computer. (Trebuie să reporniţi computerul.), reporniţi computerul şi faceţi dublu clic pe LensSystemSoftwareUpdater (Instrument de actualizare software a sistemului obiectivului) din nou.
  • Dacă apare mesajul You need to install Sony Camera Driver (Trebuie să instalați driverul pentru camera Sony), efectuați procedura descrisă la Pasul 1: Cum se instalează driverul pentru camera Sony, apoi faceţi dublu clic pe LensSystemSoftwareUpdater (Instrument de actualizare software a sistemului obiectivului) din nou.
  • Dacă apare mesajul Check the Security & Privacy setting (Verificați setarea Securitate și confidențialitate), parcurgeți pașii 7 și 8 din secțiunea Pasul 1:Secțiunea How to Install the Sony Camera Driver (Cum se instalează driverul pentru camera Sony), apoi reporniți computerul și faceți dublu clic din nou pe LensSystemSoftwareUpdater (Instrument de actualizare software a sistemului obiectivului)
 6. Porniți camera și conectați camera la computer cu cablul USB furnizat; USB Mode (Mod USB) apare pe ecranul LCD al camerei.
 7. Faceţi clic pe Next (Înainte) în instrumentul de actualizare software a sistemului obiectivului. Pe computer se deschide fereastra instrumentului de actualizare software a sistemului obiectivului, iar pe ecranul camerei apare mesajul Follow computer instructions. (Urmaţi instrucţiunile de pe computer).
  Notă: Din acest moment, nu opriți camera înainte ca actualizarea de software a sistemului obiectivului să se fi încheiat. În funcţie de modelul camerei, este posibil ca modificările să apară pe ecran după câteva minute.
  • Computer
   Verificaţi ecranul cu versiunea
  • Cameră
   Ecranul <b>Follow computer instructions</b> (Urmați instrucțiunile de pe computer)
  Depanare:
  • Dacă apare mesajul The update is not available for your model (Actualizarea nu este disponibilă pentru modelul dvs.), verificaţi dacă fişierul cu software-ul pentru sistemul obiectivului pe care încercaţi să îl instalaţi este fişierul corect pentru obiectivul ataşat la camera dvs. În cazul în care rulează instrumentul corect de actualizare software a sistemului obiectivului, închideţi instrumentul de actualizare, deconectaţi cablul USB, opriţi camera şi reveniţi la Pasul 2: Porniţi instrumentul de actualizare software a sistemului obiectivului.
  • În cazul în care apare mesajul Could not find camera with the lens for this update mounted. (Nu a putut fi găsită camera cu obiectivul montat pentru această actualizare), verificați dacă în lista din secțiunea Relevant Products (Produse relevante) apare camera dvs. și dacă aceasta este conectată la computer cu un cablu USB.
 8. Faceţi clic pe Next (Înainte) în instrumentul de actualizare software a sistemului obiectivului. Versiunea curentă şi versiunea de după actualizare apar în partea din stânga jos a ecranului. Dacă versiunea curentă de software a sistemului obiectivului este ver.03, actualizarea nu este necesară. În acest caz, opriți conexiunea USB și faceți clic pe Finalizare, opriți camera, scoateți acumulatorul și/sau adaptorul c.a., reintroduceți acumulatorul sau reconectați adaptorul c.a. și porniți camera.
  • Este necesară actualizarea
    Imagine care indică versiunea curentă de software a sistemului pe System Software Updater (Instrument de actualizare software a sistemului)
  • Nu este necesară actualizarea
   Imagine care indică cea mai recentă versiune de software pe System Software Updater (Instrument de actualizare software a sistemului)
 9. Confirmați că Current version (Versiunea curentă) este Ver.02 sau anterioară și faceți clic pe Next (Înainte). Datele sunt transferate pe cameră (aproximativ 5 secunde).
  Notă: Nu opriți camera și nu deconectați cablul USB în niciun moment în timpul actualizării.
 10. După finalizarea transferului de date, apare următorul ecran:
  Rulaţi ecranul de actualizare
  Faceţi clic pe Finish (Finalizare).
 11. Procesul de actualizare începe, iar pe cameră se afișează bara de progres (aproximativ 60 de secunde).
 12. Procesul de actualizare este finalizat atunci când pe cameră se afișează mesajul Lens update complete (Actualizare obiectiv finalizată). Dacă folosiţi seria QX, procesul de actualizare este finalizat atunci când dispare ecranul seriei QX.
 13. Deconectaţi cablul USB.
  Notă: După finalizarea actualizării, opriți camera, scoateți acumulatorul și/sau adaptorul c.a., reintroduceți acumulatorul sau reconectați adaptorul c.a. și porniți camera.

Pasul 3: Confirmaţi faptul că versiunea de software a sistemului obiectivului este ver. 03

 1. Pe cameră, selectaţi MenuSetupVersion (Meniu → Configurare → Versiune).
 2. Este afișată versiunea de software a sistemului obiectivului.
  Imagine care indică versiunea actualizată de software
  Notă: Pentru computerele Mac cu procesor Apple silicon, odată finalizată procedura de actualizare, vă recomandăm să setaţi politica de securitate din nou la setarea originală. Pe computerele Mac cu procesor Intel, acest pas nu este necesar. Consultaţi articolul Cum să schimbaţi politica de securitate pe computerele Mac cu Apple silicon dacă este necesar.

Întrebări și răspunsuri

Actualizarea nu se finalizează

Dacă monitorul rămâne stins pentru mai mult de 2 minute, urmați acești pași pentru a depana problema:

 1. Deconectați cablul USB de la calculator.
 2. Scoateți acumulatorul și adaptorul c.a. din cameră, lăsați-l câteva minute, apoi introduceți din nou acumulatorul sau conectați adaptorul c.a.
 3. Reporniți computerul.
 4. Porniți camera și repetați procesul de instalare.

După pornirea instrumentului de actualizare software a sistemului, ecranul de confirmare a versiunii nu apare şi este afişat mesajul Failed to update (Actualizare nereuşită).

Dacă se întâmplă acest lucru, este posibil să fi actualizat camera în trecut utilizând driverul System Software Update Helper (Instrument de ajutor pentru actualizarea software a sistemului) și să nu fi dezinstalat acel software:

 1. Descărcați System Software Update Helper (Instrument de ajutor pentru actualizarea software a sistemului) din nou și dezinstalați driverul folosind instrumentul de dezinstalare din folderul Uninstaller (Program de dezinstalare) al fișierului descărcat.
 2. După dezinstalarea driverului System Software Update Helper (Instrument de ajutor pentru actualizarea software a sistemului), faceți dublu clic pe Update_SEL100400GMV3D.dmg pentru a reporni actualizarea.