Model aplicabil

Aceste informaţii sunt pentru următoarele modele:

 • HT-S400
 • HT-SD40

Despre această descărcare

Beneficii și îmbunătățiri

 • Îmbunătățește conexiunea wireless la subwoofer

Cerințe de sistem

Sisteme de operare

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Mac OS X

Note:

 • Operarea nu este garantată pentru toate computerele.
 • Sistemul de operare trebuie instalat atunci când computerul este expediat din fabrică. Funcționarea corectă nu este garantată pentru mediile cu upgrade sau cu pornire multiplă.
 • Funcționarea în mediul recomandat nu este garantată pentru toate computerele. În plus, nu garantăm funcționarea pentru produsele pe care le-ați instalat pe computerul dvs., produsele cu upgrade, mediile cu pornire multiplă și mediile cu monitoare multiple.

Sunt necesare următoarele

 • Dispozitiv de stocare USB: Pregătiți un dispozitiv de stocare USB formatat FAT32.
  Notă: Nu utilizați alte dispozitive de stocare USB decât cele formatate FAT32.
 • Tip USB: USB2.0
 • Capacitate: peste 256 MB și sub 32 GB

Notă: Nu se garantează funcționarea pentru toate dispozitivele de stocare USB, adaptoarele de conversie pentru dispozitivele de stocare USB sau huburile USB.

Informații despre fișier

Nume fișier zip

 • S400_SD40_1201.zip

Versiune fișier

 • 1.201

Dimensiune fișier

 • 3.68 MB (3 867 764 octeți)

Data lansării

 • 24-05-2022

Pregătire

Verificați versiunea de firmware

Este posibil ca firmware-ul dvs. să fie deja actualizat, în special dacă aveți o bară de sunet nouă. Dacă numărul versiunii este 1.201 sau mai recent, nu este nevoie să actualizați.
Dacă nu sunteți sigur, este simplu să verificați ce versiune de firmware aveți:

 1. Porniți această unitate și asigurați-vă că este într-o stare normală de pornire.
 2. Conectați subwooferul. Dacă este necesar, consultați Instrucțiunile de utilizare pentru a afla cum puteți conecta subwooferul.
  Notă: Se afișează o versiune de software diferită, dacă subwooferul este conectat sau nu.
 3. Pe telecomandă, apăsați butonul SOUND FIELD (CÂMP DE SUNET) până când Stream information (Informații despre redarea în flux) se afișează pe ecran, apoi apăsați butonul (volum) - în continuu (trece de la Stream information (Informații despre redarea în flux) → Sound field (Câmp de sunet) → Voice mode (Modul voce) → Night mode (Modul nocturn) → Versiune software).
 4. Derulați în jos pentru a vedea informații despre Versiune.
 5. Dacă software-ul nu este cel mai recent (1.201), este necesară o actualizare. Dacă numărul versiunii este 1.201 sau mai recent, aveți deja cea mai recentă versiune de firmware.

Notificare importantă

 • Citiți instrucțiunile cu atenție.
 • Nu opriți bara de sunet și nu o deconectați de la sursa de alimentare în timpul actualizării.
 • Nu apăsați alte butoane, cu excepția celor menționate în instrucțiuni.
 • Nu deconectați cablul de alimentare în timpul actualizării. Acest lucru poate cauza daune și poate necesita reparații.
 • Nu efectuați nicio operațiune până la finalizarea actualizării.

Descărcare și instalare

Dacă computerul dvs. poate fi conectat la Internet și la un dispozitiv de stocare USB, puteți utiliza computerul pentru a efectua actualizarea conform pașilor de mai jos.

Pasul 1: Utilizați computerul pentru a transfera fișierul software-ului actualizat pe dispozitivul de stocare USB

 1. Faceți clic pe butonul Descărcare, citiți și acceptați termenii și condițiile, apoi apăsați butonul Descărcare. Descărcarea va începe.
 2. Salvați fișierul pe desktopul computerului sau în orice altă locație, fără a schimba numele fișierului.
 3. Localizați fișierul în computer, faceți clic dreapta pe el și faceți clic pe Properties (Proprietăți). Dacă dimensiunea este 3.68 MB ( 3 867 764 octeți) descărcarea s-a efectuat cu succes.
  Notă: Dacă dimensiunea este alta decât 3.68 MB ( 3 867 764 octeți), descărcarea a eșuat. Ștergeți fișierul de pe driverul USB și descărcați-l din nou.
 4. Faceți dublu clic pe fișierul descărcat și selectați Extract all (Extragere totală), apoi selectați Extract (Extragere) fără a schimba numele folderului.
 5. După finalizarea extragerii se va crea folderul S400_SD40_1201.zip. Asigurați-vă că fișierul 22CD1_A.BIN, 22CD1_M.BIN, 22CD1_R.BIN and 22CD1_T.BIN este în folderul respectiv.
 6. Introduceți dispozitivul de stocare USB într-un port USB al computerului.
 7. Trageți și plasați fișierul 22CD1_A.BIN, 22CD1_M.BIN, 22CD1_R.BIN and 22CD1_T.BIN direct în folderul rădăcină al dispozitivului de stocare USB.
  Notă: Dacă nu salvați fișierul 22CD1_A.BIN, 22CD1_M.BIN, 22CD1_R.BIN and 22CD1_T.BIN în folderul rădăcină al dispozitivului de stocare USB fără alte fișiere, actualizarea poate eșua.
 8. Confirmați că fișierul 22CD1_A.BIN, 22CD1_M.BIN, 22CD1_R.BIN and 22CD1_T.BIN există în folderul rădăcină al dispozitivului de stocare USB. După confirmare, transferul fișierului de actualizare este finalizat și puteți continua cu Pasul 2: Actualizați software-ul acestei unități.

Pasul 2: Actualizați software-ul acestei unități

 1. Conectați cablul de alimentare bara de sunet.
 2. Pe bara de sunet sau pe telecomandă, apăsați (Power (Pornire)) și așteptați până când afișajul panoului indică intrarea anterioară.
 3. Verificați dacă există un subwoofer conectat.
  Notă: Dacă nu este conectat un subwoofer, conectați-l. Dacă este necesar, consultați Instrucțiunile de utilizare pentru a afla cum puteți conecta subwooferul.
 4. Introduceți dispozitivul de stocare USB care conține actualizarea software-ului în bara de sunet.
 5. Apăsați butoanele (Power (Pornire)) și (BLUETOOTH) și + (volum) până când începe procesul de actualizare și apare afișajul panoului:

  Note:
  • Nu deconectați cablul de alimentare în timpul actualizării. Acest lucru poate cauza daune și poate necesita reparații.
  • Nu efectuați nicio operațiune până la finalizarea actualizării.
  • Dacă se afișează ERROR (EROARE), verificați numele țării/regiunii și descărcați din nou fișierul.
 6. Când se afișează DONE (FINALIZAT), bara de sunet va reporni automat, iar procesul de actualizare este finalizat.
  Notă: Timpul necesar pentru finalizarea actualizării este de aproximativ 10-15 minute.
 7. Asigurați-vă că versiunea de software a fost actualizată la cea mai recentă versiune, consultând procedura Verificarea versiunii de firmware. Dacă versiunea corectă nu este afișată, verificați din nou versiunea după ce ați efectuat Inițializarea. Dacă efectuați Inițializare, informațiile de asociere Bluetooth vor fi, de asemenea, șterse, așadar efectuați din nou asocierea. În funcție de dispozitivul conectat, poate fi necesar să ștergeți informațiile despre dispozitivul Bluetooth de pe dispozitivul conectat și apoi să efectuați din nou asocierea. De asemenea, conexiunea cu subwooferul poate fi deconectată. În acest caz, consultați secțiunea Conectarea manuală a subwooferului din manualul de instrucțiuni, apoi conectați subwooferul.

Metoda de inițializare

 1. Apăsați butoanele (Power (Pornire)) și - (volum) timp de cel puțin 5 secunde.
  Notă: Consultați manualul de instrucțiuni pentru detalii.

Note despre operațiunea de actualizare

Apăsarea incorectă a butoanelor (Power (Pornire)), (BLUETOOTH) și + (volum) în același timp poate duce la activarea unora dintre aceste funcții, în funcție de modul în care au fost apăsate butoanele. Iată cum să acționați în aceste circumstanțe:

 • Funcția BLUETOOTH poate fi setată la ON sau OFF prin apăsarea butoanelor (Power (Pornire)) și (BLUETOOTH). După afișarea BT POWER în fereastra de afișare, se afișează OFF sau ON. În acest caz, setarea a fost modificată, așadar, apăsați din nou acest buton pentru a reveni la setarea inițială. De asemenea, funcția BLUETOOTH poate fi activată prin efectuarea unei inițializări.
 • Apăsarea simultană a butoanelor (BLUETOOTH) și + (volum), fără a apăsa (Power (Pornire)) poate să fi activat conectarea manuală a subwooferului, iar mesajul SECURE LINK este afișat în fereastră și LINK luminează intermitent. În acest caz, apăsați din nou simultan butoanele (BLUETOOTH) și + (volum) pentru a anula operațiunea de conectare.