Model aplicabil

Aceste informaţii sunt pentru următoarele modele:

 • NW-WM1AM2
 • NW-WM1ZM2

Despre această descărcare

Beneficii și îmbunătățiri

 • Oferă o actualizare de securitate (nivelul de securitate afișat în meniul Settings (Setări) va fi disponibil din decembrie 2022)
IMPORTANT:
 • Pentru a îmbunătăți stabilitatea conexiunii, va trebui să actualizați atât software-ul Music Center for PC, cât și firmware-ul dispozitivului Walkman la versiunile cele mai recente. Dacă oricare dintre acestea nu este actualizat la cea mai recentă versiune, există posibilitatea ca software-ul Music Center for PC şi dispozitivul Walkman să nu se conecteze în mod corect.
 • Data şi ora trebuie să fie setate corect pe dispozitivul Walkman, în caz contrar este posibil ca notificarea de actualizare să nu fie afişată. Dacă acestea nu sunt corecte, setaţi data şi ora manual.

Beneficiile și îmbunătățirile anterioare

De asemenea, în această actualizare mai sunt incluse și următoarele beneficii și îmbunătățiri.

 • Remediază o problemă în care uneori ecranul nu se afișează sau se afișează numai după o întârziere
 • Furnizează o actualizare de securitate
 • Îmbunătățește performanța generală

Informații despre fișier

Versiune fișier

 • Versiunea 1.04.01

Dimensiune fișier

 • Pentru NW-WM1AM2: 1 069 MB (1 121 248 464 octeți)
 • Pentru NW-WM1ZM2: 1 069 MB (1 121 504 432 octeți)

Data lansării

 • 12-01-2023

Pregătire

Verificați versiunea de firmware

Dacă dispozitivul Walkman a fost actualizat deja la versiunea de software 1.04.01, nu trebuie să realizaţi actualizarea.

 1. Glisaţi în sus ecranul Home (Ecran de pornire).
 2. Atingeți Settings (Setări) → About device (Despre dispozitiv).
 3. Numele modelului și versiunea de software sunt afișate în Device name (Nume dispozitiv) și Build number (Număr versiune build).

Înainte de upgrade

 • Asiguraţi-vă că sunteţi conectat la reţea pe durata actualizării.
 • După actualizare, firmware-ul nu mai poate fi readus la o versiune anterioară.
 • Transferaţi toate datele de pe dispozitivul Walkman pe computer, deoarece datele care rămân pe dispozitivul Walkman se pot pierde în timpul procesului de actualizare.
 • Nu putem garanta că melodiile şi datele nu vor fi distruse sau şterse la efectuarea acestei actualizări.
 • În momentul actualizării, dispozitivul Walkman trebuie să dispună de un spaţiu liber de aproximativ 2 GB. Asiguraţi-vă că aveţi suficient spaţiu disponibil.
 • Dacă memoria flash încorporată nu dispune de suficient spaţiu liber, transferaţi toate datele care nu sunt necesare înapoi pe computer, pentru a elibera spaţiu.
 • Asiguraţi-vă că bateria dispozitivului Walkman este încărcată la peste 60% şi că se află în starea de încărcare.
 • În timpul instalării acestui fișier, asigurați-vă că sunteți conectat ca Administrator sau ca utilizator cu drepturi de administrator.
 • Utilizatorii vor suporta costurile de comunicare.

Notificare importantă

Pentru clienţii care utilizează Music Center for PC:

 • Pentru îmbunătăţirea stabilităţii conexiunii, actualizaţi atât software-ul Music Center for PC, cât şi cel al dispozitivului Walkman, la cea mai recentă versiune.
 • Dacă oricare dintre acestea NU este actualizat la cea mai recentă versiune, este posibil ca acestea să nu se poată conecta.

Dacă pe Walkman nu sunt setate corect data și ora, notificarea de actualizare poate să nu fie afișată. Așadar, verificați dacă data și ora sunt setate corect. Dacă nu sunt corecte, setați manual data și ora.

Cum se setează data şi ora

 1. Glisaţi în sus ecranul Home (Ecran de pornire).
 2. Atingeţi pictograma Clock (Ceas), după care se afişează data şi ora curente.
  Notă: Dacă data și ora sunt corecte, dispozitivul Walkman apare în notificarea de actualizare și nu va trebui să urmați restul pașilor din această procedură.
 3. Reveniți la ecranul Home (Ecran de pornire) atingând (Home (Ecranul de pornire) al Navigation bar (Barei de navigare)) de la baza ecranului.
 4. Glisaţi în sus ecranul Home (Ecran de pornire).
 5. Atingeţi elementele de meniu în următoarea ordine: Settings (Setări) → System (Sistem) → Date & time (Dată şi oră).
 6. Dacă setarea Use network-provided time (Utilizaţi ora furnizată de reţea) este ACTIVATĂ, atingeţi Use network-provided time (Utilizaţi ora furnizată de reţea). Apoi, Set date (Setare dată) și Set time (Setare oră) în secțiunea Use network-provided time (Utilizați ora furnizată de rețea) sunt afișate clar.
 7. Dacă data este incorectă, atingeţi Set date (Setare dată) şi setaţi data corectă. Apoi atingeți OK pentru a reveni la ecranul Date & time (Data și ora).
 8. Dacă ora este incorectă, atingeţi Set time (Setare oră) şi setaţi ora corectă. Apoi atingeți OK pentru a reveni la ecranul Date & time (Data și ora).
 9. Atingeţi Use network-provided time (Utilizaţi ora furnizată de reţea) pentru a ACTIVA setarea.

Descărcare și instalare

Puteţi face upgrade prin oricare dintre următoarele metode:

 • Actualizare prin Wi-Fi (LAN wireless)
 • Actualizați prin intermediul software-ului Music Center for PC

Pasul 1: Instalați actualizarea

(1) Actualizare prin Wi-Fi (LAN wireless)

Prin conectarea la Internet prin Wi-Fi, puteți descărca cel mai recent software pe dispozitivul Walkman și îl puteți actualiza. Dacă cel mai recent software este lansat, notificarea de actualizare este afişată pe ecran atunci când dispozitivul Walkman este conectat la Wi-Fi.

 1. Conectaţi dispozitivul Walkman la o sursă de alimentare.
 2. Activaţi funcţia Wi-Fi pentru conectarea dispozitivului Walkman la Internet.
 3. Glisaţi în sus ecranul Home (Ecran de pornire).
 4. Atingeți Settings (Setări) → System (Sistem) → System updates (Actualizări sistem).
 5. Citiţi cu atenţie mesajul şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru actualizare.

Notă: Atunci când încercaţi să actualizaţi software-ul, vi se poate solicita permisiunea de accesare a memoriei. În acest caz, acordaţi permisiunea pentru accesarea memoriei.

(2) Actualizați prin intermediul software-ului Music Center for PC

Music Center for PC este o aplicație pentru computer pentru gestionarea conținutului care poate fi utilizat pentru Walkman. La pornire, Music Center for PC se conectează la un server actualizat prin Internet și verifică automat dacă dispozitivul Walkman are informații actualizate.

 1. Dezactivați funcția Wi-Fi pentru a deconecta Walkman-ul de la Internet.
 2. Porniţi software-ul Music Center for PC.
 3. Conectați Walkman-ul la computer.
 4. Apare mesajul Use USB for display (Utilizare USB pentru afișare) pe ecranul dispozitivului Walkman. Atingeţi File Transfer (Transfer de fişiere) în afişajul Use USB for (Utilizare USB pentru), apoi atingeţi OK.
 5. Notificarea de actualizare este afișată pe ecranul computerului. Citiţi cu atenţie mesajul şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru actualizare.

Notă: Dacă este necesar, activaţi funcţia Wi-Fi pentru conectarea dispozitivului Walkman la Internet.

Pasul 2: Verificați dacă actualizarea s-a efectuat cu succes

După actualizare, verificaţi dacă noua versiune a fost instalată cu succes prin parcurgerea paşilor următori.

 1. Glisaţi în sus ecranul Home (Ecran de pornire) al dispozitivului Walkman.
 2. Atingeți Settings (Setări) → About device (Despre dispozitiv), apoi versiunea de software este afişată în Build number (Număr versiune build).
 3. Dacă Build number (Număr versiune build) este 1.04.01, actualizarea s-a efectuat cu succes.