Model aplicabil

Aceste informaţii sunt pentru următoarele modele:

 • HT-CT800
 • HT-MT500

Despre această descărcare

Beneficii şi îmbunătăţiri

 • Îmbunătăţeşte conectivitatea reţelei

Beneficiile şi îmbunătăţirile anterioare

Consultaţi beneficiile şi îmbunătăţirile anterioare

Informaţii despre fişier

Nume fişier

 • Firmware-ul barei de sunet ver. M39.R.0518

Versiune fişier

 • M39.R.0518

Dimensiune fişier

 • 223 MB (234 802 932 octeţi)

Data lansării

 • 17-02-2022

Pregătire

Verificaţi versiunea de firmware

Este posibil ca firmware-ul dvs. să fie deja actualizat, în special dacă aveţi o bară de sunet nouă. Dacă numărul versiunii este M39.R.0518 sau mai recent, nu este nevoie să actualizaţi.

Dacă nu sunteţi sigur, este simplu să verificaţi ce versiune de firmware aveţi:

 1. Porniţi televizorul şi verificaţi dacă este reglat la intrarea la care este conectată bara de sunet. Dacă bara de sunet este conectată la mufa HDMI2, alegeţi HDMI2 ca intrare.
 2. Porniţi bara de sunet.
 3. Pe telecomandă, apăsaţi HOME (Pagina de pornire) şi apoi aşteptaţi până când apare ecranul HOME (Pagina de pornire).
 4. În meniul HOME, folosiţi tastele săgeată de pe telecomandă pentru a selecta Setup (Configurare) → System Settings (Setări sistem), iar apoi apăsaţi tasta ENTER.
 5. Evidenţiaţi Informaţii de sistem pe afişaj şi apăsaţi tasta ENTER.
 6. Pe ecranul TV, dacă numărul versiunii este Versiune software M39.R.0518 sau mai recent, aveţi deja cea mai recentă versiune de firmware.

Notificare importantă

 • Citiţi cu atenţie instrucţiunile, pentru a evita defectarea barei de sunet.
 • Nu opriţi bara de sunet sau nu o deconectaţi de la sursa de alimentare în timpul actualizării.
 • Nu apăsaţi alte butoane, cu excepţia celor menţionate în instrucţiuni.
 • Nu scoateţi cablul de alimentare sau cablul de reţea (LAN) până când actualizarea nu este finalizată. Acest lucru poate cauza o defecţiune a sistemului.

Există 2 modalităţi simple de a actualiza firmware-ul barei de sunet

MetodăSunt necesare următoareleDe ce trebuie utilizată această metodă?
Internet/reţea
(RECOMANDAT)
 • un cablu Ethernet pentru conectarea barei de sunet la Internet
 • Asiguraţi-vă că bara de sunet este conectată la următoarele:
  • o conexiune activă la Internet
  • un televizor compatibil
Recomandăm această metodă deoarece este cea mai simplă şi rapidă metodă de actualizare a firmware-ului.
Dispozitiv de stocare USB
 • un computer
 • un dispozitiv de stocare USB
Actualizaţi astfel firmware-ul dacă nu vă puteţi conecta la Internet.

Descărcare şi instalare

Actualizarea barei de sunet prin Internet

Recomandăm această metodă deoarece este cea mai simplă metodă de actualizare. De obicei, durează 15-30 de minute. Mai întâi configuraţi echipamentul, apoi descărcaţi actualizarea de pe Internet pe bara dvs. de sunet.

Sunt necesare următoarele

 • un cablu Ethernet pentru conectarea barei de sunet la Internet
 • Asiguraţi-vă că bara de sunet este conectată la următoarele:
  • o conexiune activă la Internet (utilizând un cablu Ethernet sau un router wireless)
  • un televizor compatibil

Configuraţi echipamentul

 1. Porniţi televizorul şi verificaţi dacă este reglat la intrarea la care este conectată bara de sunet. Dacă bara de sunet este conectată la portul HDMI 2, alegeţi HDMI 2 ca intrare.
 2. Conectaţi bara de sunet la sursa de Internet utilizând un cablu Ethernet.
 3. Porniţi bara de sunet.
 4. Pe telecomandă, apăsaţi HOME (Pagina de pornire) şi apoi aşteptaţi până când apare ecranul HOME (Pagina de pornire).

Pasul 1: Instalaţi actualizarea

 1. În meniul Home, folosiţi tastele săgeată de pe telecomandă pentru a selecta Setup (Configurare) → Software Update (Actualizare software) → Update via Internet (Actualizare prin Internet), apoi apăsaţi Enter.
 2. Dacă mesajul A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (S-a găsit o versiune nouă de software în reţea. Doriţi să actualizaţi software-ul?) este afişat pe ecranul TV, folosiţi telecomanda pentru a selecta OK, iar apoi apăsaţi ENTER.
 3. Durează aproximativ 5 minute până la începerea actualizării după ce software-ul a fost descărcat.
 4. Dacă mesajul Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M39.R.xxxx New version M39.R.0518 (Actualizare la o nouă versiune de software. Nu opriţi niciodată alimentarea în timpul actualizării. Versiunea curentă M39.R.xxxx Versiunea nouă M39.R.0518) este afişat pe ecranul TV, folosiţi telecomanda pentru a selecta Start, iar apoi apăsaţi ENTER.
 5. Actualizarea începe.
 6. Dacă mesajul Update Caution (Atenţionare actualizare) este afişat pe ecranul TV, folosiţi telecomanda pentru a selecta OK, iar apoi apăsaţi ENTER.
 7. În timpul actualizării, veţi vedea mesajul UPDT (Actualizare) pe afişajul panoului frontal.
 8. Procedura de upgrade a firmware-ului este finalizată atunci când se afişează mesajul DONE (Efectuat) pe afişajul panoului frontal. Nu opriţi bara de sunet sau nu o deconectaţi de la sursa de alimentare în timpul actualizării.
 9. Bara de sunet va reporni în mod automat după finalizarea upgrade-ului.

Pasul 2: Confirmaţi că actualizarea a fost efectuată cu succes

Verificaţi versiunea de firmware. Dacă numărul versiunii este M39.R.0518, actualizarea firmware-ului a fost efectuată cu succes.

Depanare

Cum trebuie să procedaţi în cazul în care întâmpinaţi probleme la actualizarea firmware-ului barei de sunet utilizând Internetul:

 • Dacă mesajul Update failed. Connect the USB memory containing the update files to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (Actualizarea a eşuat. Conectaţi memoria USB care conţine fişierele de actualizare sau conectaţi-vă la reţea pentru a reîncerca. Dacă actualizarea eşuează din nou, contactaţi centrul de asistenţă clienţi) este afişat pe ecranul TV:
  1. Verificaţi dacă sunt pornite routerul şi toate dispozitivele conectate între bara de sunet şi router.
  2. Verificaţi dacă se utilizează tipul corect de cablu (drept sau încrucişat) între bara de sunet şi router.
  3. Verificaţi dacă toate cablurile dintre bara de sunet şi router sunt conectate corect.
  4. Încercaţi din nou procedura de actualizare. Dacă nu puteţi efectua actualizarea software-ului, încercaţi procedura Update via USB Memory (Actualizare prin memorie USB).
 • În cazul în care, după începerea procesului Update via Internet (Actualizare prin Internet), mesajul Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Capacitate de descărcare: xxxxxxKB/xxxxxKB şi xx% se afişează pe ecranul TV) este afişat, dar bara de progres de pe afişaj nu s-a schimbat, în funcţie de conexiunea la reţea, procesul Update via Internet (Actualizare prin Internet) poate dura o perioadă îndelungată (până la 60 de minute). De aceea mesajul Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Capacitate de descărcare: xxxxxxKB/xxxxxKB şi xx% se afişează pe ecranul TV) este afişat, iar bara de progres de pe ecran nu se va schimba pentru o lungă perioadă de timp.
 • Dacă atunci când efectuaţi procedura Update via Internet (Actualizare prin Internet), televizorul afişează mesajul Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Starea conexiunii nu poate fi confirmată. Nu se poate comunica cu serverul. Încercaţi din nou mai târziu.) şi nu puteţi efectua procedura de upgrade a firmware-ului:
  • Verificaţi dacă aţi conectat cablul LAN.
  • Confirmaţi dacă bara de sunet are sau nu propria adresă IP în setările reţelei. (Dacă utilizaţi un server proxy, scrieţi adresa IP proxy pe care o utilizaţi, în locul numelui gazdei proxy, în câmpul Server Proxy.)
  • Încercaţi să efectuaţi actualizarea din nou.
 • Dacă alimentarea s-a oprit în timp ce actualizarea era în curs de desfăşurare, porniţi bara de sunet şi încercaţi să efectuaţi actualizarea din nou.
 • Actualizarea a început de 60 de minute şi nu este finalizată, iar bara de sunet este conectată wireless la reţea, încercaţi să o conectaţi la reţea cu un cablu şi încercaţi din nou procedura. Dacă problema continuă, este posibil ca viteza de transmisie a reţelei să fie redusă. În acest caz, încercaţi să actualizaţi sistemul urmând procedura Update via USB Memory (Actualizare prin memorie USB).
 • Dacă mesajul This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Acest dispozitiv nu este conectat la reţea. Efectuaţi diagnosticarea reţelei în setarea serverului de conexiune) este afişat pe ecranul TV, verificaţi conexiunea dintre cablul LAN şi bara de sunet.
 • Dacă mesajul Already Updated (Deja actualizat) este afişat pe ecranul TV, versiunea de firmware instalată în prezent pe bara de sunet este cea mai recentă versiune.

Actualizare prin dispozitiv de memorie USB şi PC

Dacă este posibil, vă recomandăm să utilizaţi Internetul pentru actualizare. În caz contrar, puteţi utiliza această metodă. Descărcaţi actualizarea pe computer, transferaţi-o pe un dispozitiv de memorie USB şi apoi pe bara de sunet.

Pregătiri pentru actualizarea firmware-ului

Înainte de descărcarea firmware-ului, asiguraţi-vă că pe computer rulează unul dintre următoarele sisteme de operare şi pregătiţi o unitate flash USB.

Sisteme de operare:
 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • macOS 10.12 — 10.15, 11
 • Mac OS X

Pasul 1: Instalaţi actualizarea

 1. Citiţi şi acceptaţi termenii şi condiţiile.
 2. Descărcaţi fişierul UPDATE_M39R0518.zip pe computer, ţinând minte directorul în care l-aţi descărcat.
 3. Localizaţi fişierul în computer, faceţi clic dreapta pe acesta şi faceţi clic pe Properties (Proprietăţi). Verificaţi dacă dimensiunea este de 223 MB 234 802 932 octeţi.
Transferaţi fişierele de actualizare pe dispozitivul de stocare USB:
 1. Extrageţi fişierul de actualizare din fişierul UPDATE_M39R0518.zip.
  • Pentru Mac:
   1. Mergeţi la locaţia unde a fost descărcat fişierul şi faceţi dublu clic pe fişierul UPDATE_M39R0518.zip.
   2. Va fi creat un folder nou cu denumirea UPDATE (Actualizare).
  • Pentru Windows:
   1. Accesaţi directorul unde a fost descărcat fişierul şi faceţi clic dreapta pe fişierul UPDATE_M39R0518.zip, iar apoi faceţi clic pe Extract All (Extragere totală).
    Notă: Setările implicite din Microsoft Edge vor salva fişierul în folderul Downloads (Descărcări). Pentru a localiza folderul Downloads (Descărcări), faceţi clic pe dala Desktop de pe ecranul de Start şi apoi localizaţi fişierul descărcat utilizând Windows Explorer.
   2. În fereastra Extract Compressed (Zipped) Folders (Extragere foldere comprimate), faceţi clic pe Extract (Extragere).
   3. Va fi creat un folder nou cu denumirea UPDATE (Actualizare).
    Notă: Vor fi extrase patru fişiere: MSB39-FW.BIN, MSB39-FW.ID, MSB39-FW_MB.BIN, and MSB39FW_MB.ID.
 2. Conectaţi un dispozitiv de stocare USB compatibil la computerul dvs.
 3. Transferaţi folderul UPDATE (Actualizare) pe dispozitivul de stocare USB:
  • Pentru Mac: Trageţi şi plasaţi folderul UPDATE (Actualizare) în directorul rădăcină al dispozitivului USB.
  • Pentru Windows:
   1. Mergeţi la directorul unde a fost creat folderul şi faceţi clic dreapta pe folderul UPDATE (Actualizare).
   2. Din meniu, faceţi clic pe Send To... (Trimitere la...) şi apoi faceţi clic pe unitatea care reprezintă dispozitivul USB (de ex., Removable Disk E:).
   3. Folderul de actualizare va fi copiat pe dispozitivul USB.
  Notă: Actualizarea nu va fi efectuată dacă folderul nu este copiat în directorul rădăcină al dispozitivului USB sau dacă numele folderului este modificat.
 4. După ce copiaţi folderul UPDATE (Actualizare), scoateţi dispozitivul USB din computer.
Transferaţi actualizarea în player:
 1. Pregătiţi echipamentul:
  1. Porniţi televizorul şi verificaţi dacă este reglat la intrarea la care este conectată bara de sunet. Dacă bara de sunet este conectată la portul HDMI 2, alegeţi HDMI 2 ca intrare.
  2. Porniţi bara de sunet.
  3. Pe telecomandă, apăsaţi HOME (Pagina de pornire) şi apoi aşteptaţi până când apare ecranul HOME (Pagina de pornire).
  4. Introduceţi USB-ul care conţine cele 4 fişiere.
 2. Transferaţi actualizarea:
  1. În ecranul HOME, cu tastele săgeată de pe telecomandă selectaţi Setup (Configurare) → Software Update (Actualizare de software), iar apoi apăsaţi tasta ENTER.
  2. Utilizaţi tastele săgeată pentru a selecta Update via USB Memory (Actualizare prin memorie USB) şi apăsaţi tasta ENTER.
  3. Dacă mesajul Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M39.R.xxxx New version M39.R.0518. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (Fişiere de actualizare găsite în memoria USB. Doriţi să actualizaţi software-ul? Versiunea curentă M39.R.xxxx Versiunea nouă M39.R.0518. Nu opriţi alimentarea şi nu înlăturaţi memoria USB în timpul actualizării) este afişat pe ecranul TV, folosiţi telecomanda pentru a selecta OK, apoi apăsaţi ENTER.
  4. Dacă mesajul Update Caution (Atenţionare actualizare) este afişat pe ecranul TV, folosiţi telecomanda pentru a selecta OK, iar apoi apăsaţi ENTER.
  5. Actualizarea începe.
  6. În timpul actualizării, veţi vedea mesajul UPDT (Actualizare) pe afişajul panoului frontal.
  7. Actualizarea firmware-ului este finalizată atunci când se afişează mesajul DONE (Efectuat) pe afişajul panoului frontal, iar bara de sunet va reporni automat.
   Notă: Nu deconectaţi cablul de alimentare în timpul procesului de actualizare.

Pasul 2: Confirmaţi că actualizarea a fost efectuată cu succes.

Verificaţi versiunea de firmware. Dacă numărul versiunii este M39.R.0518, actualizarea de firmware a fost efectuată cu succes

Depanare

Cum procedaţi dacă întâmpinaţi probleme la actualizarea firmware-ului barei de sunet utilizând computerul şi o memorie USB:
 • Dacă UPDT (Actualizare) şi ERROR (Eroare) sunt afişate alternativ pe afişajul panoului frontal:
  1. Opriţi sistemul şi deconectaţi cablul de alimentare cu c.a.
  2. Porniţi alimentarea barei de sunet.
  3. Încercaţi procedura Update via USB Memory (Actualizare prin memorie USB).
 • Dacă alimentarea s-a oprit în timp ce actualizarea era în curs de desfăşurare, porniţi bara de sunet şi parcurgeţi din nou procedura de actualizare prin memoria USB.
 • Dacă fişierul de actualizare UPDATE_M39R0518.zip descărcat de pe site-ul web nu poate fi extras, încercaţi să ştergeţi fişierul şi descărcaţi-l din nou.
 • Dacă actualizarea a început de 30 de minute şi nu este finalizată:
  1. Deconectaţi cablul de alimentare CA, aşteptaţi câteva minute, apoi reconectaţi-l.
  2. Porniţi bara de sunet.
  3. Încercaţi din nou procedura de actualizare.