Model aplicabil

Aceste informaţii sunt pentru următoarele modele:

 • HT-CT790
 • HT-NT5
 • HT-XT2

Despre această descărcare

Beneficii şi îmbunătăţiri

 • Îmbunătăţeşte stabilitatea serviciului Chromecast încorporat pentru Audio

IMPORTANT: Dacă nu au fost instalate upgrade-uri de firmware anterioare, acest upgrade va elimina funcţia de redare foto.

Beneficiile şi îmbunătăţirile anterioare

Consultaţi beneficiile şi îmbunătăţirile anterioare

Restricţii

 • Destinat doar utilizării cu produsele comercializate în Europa. Nu toate modelele sunt disponibile în toate ţările/regiunile.

Informaţii despre fişier

Nume fişier

 • Firmware-ul barei de sunet vers. M34.R.2197

Nume fişier zip

 • UPDATE_M34R2197.zip

Versiune fişier

 • M34.R.2197

Dimensiune fişier

 • 215 MB (225 887 064 octeţi)

Data lansării

 • 12-10-2021

Pregătire

Verificaţi versiunea de firmware

Este posibil ca firmware-ul dvs. să fie deja actualizat, în special dacă aveţi o bară de sunet nouă. Dacă numărul versiunii este M34.R.2197 sau mai recent, nu este nevoie să actualizaţi.

Dacă nu sunteţi sigur, este simplu să verificaţi ce versiune de firmware aveţi:

 1. Porniţi televizorul şi verificaţi dacă este reglat la intrarea la care este conectată bara de sunet. Dacă bara de sunet este conectată la mufa HDMI2, alegeţi HDMI2 ca intrare.
 2. Porniţi bara de sunet.
 3. Apăsaţi butonul HOME (Pagina de pornire) de pe telecomandă şi apoi aşteptaţi până când apare ecranul de pornire.
 4. Pe ecranul de pornire, selectaţi SetupSystem Settings (Configurare → Setări de sistem) cu tastele săgeată de pe telecomandă. Apoi, apăsaţi tasta ENTER.
 5. Evidenţiaţi Informaţii de sistem pe afişaj şi apăsaţi tasta ENTER.
 6. Pe ecranul TV, numărul versiunii de firmware apare ca Versiune de software M34.R.2197.
  Dacă numărul versiunii este M34.R.2197 sau mai mare, aveţi deja cea mai recentă versiune de firmware.

Notificare importantă

 • Citiţi cu atenţie instrucţiunile, pentru a evita defectarea barei de sunet.
 • Nu opriţi bara de sunet – sau nu o deconectaţi de la sursa de alimentare – în timpul actualizării.
 • Nu apăsaţi alte butoane, cu excepţia celor menţionate în instrucţiuni.
 • Nu scoateţi cablul de alimentare sau cablul de reţea (LAN) în timpul descărcării sau al actualizării software-ului.
 • Nu deconectaţi cablul de alimentare până când actualizarea nu este finalizată. Acest lucru poate cauza defectarea sistemului.

Există 2 modalităţi simple de a actualiza firmware-ul barei de sunet

MetodăSunt necesare următoareleDe ce trebuie utilizată această metodă?
Internet/reţea
(RECOMANDAT)
 • un cablu Ethernet pentru conectarea barei de sunet la Internet
 • Asiguraţi-vă că bara de sunet este conectată la următoarele:
  • o conexiune activă la Internet
  • un televizor compatibil
Recomandăm această metodă deoarece este cea mai simplă şi rapidă metodă de actualizare a firmware-ului.
Dispozitiv de stocare USB
 • un computer
 • un dispozitiv de stocare USB
Actualizaţi astfel firmware-ul dacă nu vă puteţi conecta la Internet.

Descărcare şi instalare

Actualizarea barei de sunet prin Internet

Recomandăm această metodă deoarece este cea mai simplă metodă de actualizare. De obicei, durează 15-30 de minute. Mai întâi configuraţi echipamentul, apoi descărcaţi actualizarea de pe Internet pe bara dvs. de sunet.

Sunt necesare următoarele

 • un cablu Ethernet pentru conectarea barei de sunet la Internet
 • Asiguraţi-vă că bara de sunet este conectată la următoarele:
  • o conexiune activă la Internet (utilizând un cablu Ethernet sau un router wireless)
  • un televizor compatibil

Configuraţi echipamentul

 1. Porniţi televizorul şi verificaţi dacă este reglat la intrarea la care este conectată bara de sunet. Dacă bara de sunet este conectată la portul HDMI 2, alegeţi HDMI 2 ca intrare.
 2. Conectaţi bara de sunet la sursa de Internet utilizând un cablu Ethernet.
 3. Porniţi bara de sunet.
 4. Apăsaţi HOME (Pagina de pornire) pe telecomandă şi apoi aşteptaţi până când apare ecranul de pornire.

Pasul 1: Instalaţi actualizarea

 1. Pe meniul Home (Pagina de pornire), utilizaţi tastele săgeată de pe telecomandă pentru a selecta SetupSoftware UpdateUpdate via Internet (Configurare → Actualizare software → Actualizare prin Internet), apoi apăsaţi Enter.
 2. Mesajul A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (S-a găsit o versiune nouă de software în reţea. Doriţi să actualizaţi software-ul?) este afişat pe ecranul TV. Selectaţi OK utilizând telecomanda şi apăsaţi ENTER.
 3. Durează aproximativ 5 minute până la începerea actualizării după ce software-ul a fost descărcat.
 4. Mesajul Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M34.R.xxxx New version M34.R.2197 (Actualizare la o nouă versiune de software. Nu opriţi niciodată alimentarea în timpul actualizării. Versiunea curentă M34.R.xxxx Versiunea nouă M34.R.2197) este afişat pe ecranul TV. Selectaţi Start (Pornire) folosind telecomanda şi apăsaţi ENTER.
 5. Actualizarea începe.
 6. Mesajul Update Caution (Atenţionare actualizare) este afişat pe ecranul TV. Selectaţi OK utilizând telecomanda şi apăsaţi ENTER.
 7. În timpul actualizării, veţi vedea mesajul UPDT (Actualizare) pe afişajul panoului frontal.
 8. Procedura de upgrade a firmware-ului este finalizată atunci când se afişează mesajul DONE (Efectuat) pe afişajul panoului frontal. Nu opriţi bara de sunet sau nu o deconectaţi de la sursa de alimentare în timpul actualizării.
 9. Bara de sunet va reporni în mod automat după finalizarea upgrade-ului.

Pasul 2: Confirmaţi că actualizarea a fost efectuată cu succes

Verificaţi versiunea de firmware. Dacă numărul versiunii este M34.R.2197, actualizarea firmware-ului a fost efectuată cu succes.

Depanare

Cum trebuie să procedaţi în cazul în care întâmpinaţi probleme la actualizarea firmware-ului barei de sunet utilizând Internetul:

 • Mesajul Update failed. Connect the USB memory containing the update files to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (Actualizarea a eşuat. Conectaţi memoria USB care conţine fişierele de actualizare sau conectaţi-vă la reţea pentru a reîncerca. Dacă actualizarea eşuează din nou, contactaţi centrul de asistenţă clienţi) este afişat pe ecranul TV.
  1. Verificaţi dacă sunt pornite routerul şi toate dispozitivele conectate între bara de sunet şi router.
  2. Verificaţi dacă se utilizează tipul corect de cablu (drept sau încrucişat) între bara de sunet şi router.
  3. Verificaţi dacă toate cablurile dintre bara de sunet şi router sunt conectate corect.
  4. Încercaţi din nou procedura de actualizare.
  Dacă nu puteţi efectua actualizarea software-ului, încercaţi procedura de actualizare prin memorie USB.
 • După ce a început procesul de actualizare prin Internet, mesajul Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Capacitate de descărcare: xxxxxxKB/xxxxxKB şi xx% se afişează pe ecranul TV) este afişat, iar bara de progres de pe afişaj nu s-a schimbat.
  În funcţie de conexiunea la reţea, procesul de actualizare prin Internet poate dura mult timp (până la 60 de minute). De aceea mesajul Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Capacitate de descărcare: xxxxxxKB/xxxxxKB şi xx% se afişează pe ecranul TV) este afişat şi bara de progres de pe ecran nu se va schimba pentru o lungă perioadă de timp.
 • Când efectuaţi procedura Update via Internet (Actualizare prin internet), televizorul afişează mesajul, Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Starea conexiunii nu poate fi confirmată. Nu se poate comunica cu serverul. Încercaţi din nou mai târziu.) şi nu puteţi efectua procedura de upgrade a firmware-ului.
  • Verificaţi dacă aţi conectat cablul LAN.
  • Confirmaţi dacă bara de sunet are sau nu propria adresă IP în setările reţelei. (Dacă utilizaţi un server proxy, introduceţi adresa IP proxy pe care o utilizaţi, în locul denumirii gazdei proxy, în câmpul Server Proxy.)
  • Încercaţi să efectuaţi actualizarea din nou.
 • Alimentarea s-a oprit, în timp ce actualizarea era în curs de desfăşurare.
  Porniţi bara de sunet şi încercaţi să efectuaţi din nou actualizarea.
 • Actualizarea a început de 60 de minute şi nu este finalizată.
  Dacă bara de sunet este conectată prin wireless la reţea, conectaţi-vă cu un cablu la reţea şi reîncercaţi procedura.
  Dacă problema continuă, este posibil ca viteza de transmisie a reţelei să fie redusă. În acest caz, vă rugăm să încercaţi să actualizaţi sistemul urmând procedura de actualizare prin memorie USB.
 • Mesajul This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Acest dispozitiv nu este conectat la reţea. Efectuaţi diagnosticarea reţelei în setarea serverului de conexiune) este afişat pe ecranul TV.
  Verificaţi conexiunea dintre cablul LAN şi bara de sunet.
 • Pe ecranul TV se afişează mesajul Already Updated (Deja actualizat).
  Versiunea de firmware instalată momentan pe bara de sunet este cea mai recentă versiune.

Actualizare prin dispozitiv de memorie USB şi PC

Dacă este posibil, vă recomandăm să utilizaţi Internetul pentru actualizare. În caz contrar, puteţi utiliza această metodă. Descărcaţi actualizarea pe computer, transferaţi-o pe un dispozitiv de memorie USB şi apoi pe bara de sunet.

Pregătiri pentru actualizarea firmware-ului

Înainte de descărcarea firmware-ului, asiguraţi-vă că pe computer rulează unul dintre următoarele sisteme de operare şi pregătiţi unitatea flash USB.

Sisteme de operare:
 • Windows 10
 • Windows 8,1
 • macOS 10.12 — 10.15, 11
 • Mac OS X

Pasul 1: Instalaţi actualizarea

 1. Citiţi şi acceptaţi termenii şi condiţiile.
 2. Descărcaţi fişierul UPDATE_M34R2197.zip pe computer - ţinând minte directorul în care l-aţi descărcat.
 3. Localizaţi fişierul în computer, faceţi clic dreapta pe acesta şi faceţi clic pe Properties (Proprietăţi). Verificaţi dacă dimensiunea este de 215 MB 225 887 064 octeţi.
Transferaţi fişierele de actualizare pe dispozitivul de stocare USB:
 1. Extrageţi fişierul de actualizare din fişierul UPDATE_M34R2197.zip.
  • Pentru Mac:
   1. Mergeţi la locaţia unde a fost descărcat fişierul şi faceţi dublu clic pe fişierul UPDATE_M34R2197.zip.
   2. Va fi creat un folder nou cu denumirea UPDATE (Actualizare).
  • Pentru Windows:
   1. Accesaţi directorul unde a fost descărcat fişierul şi faceţi clic dreapta pe fişierul UPDATE_M34R2197.zip, iar apoi faceţi clic pe Extract All (Extragere totală).
    NOTĂ: Setările implicite pentru Internet Explorer vor salva fişierul în folderul Downloads (Descărcări). Pentru a localiza folderul Downloads (Descărcări), faceţi clic pe dala Desktop de pe ecranul de pornire şi localizaţi fişierul descărcat utilizând Windows Explorer.
   2. În fereastra Extract Compressed (Zipped) Folders (Extragere foldere comprimate), faceţi clic pe Extract (Extragere).
   3. Va fi creat un folder nou cu denumirea UPDATE (Actualizare).
    NOTĂ: Vor fi extrase patru fişiere: MSB34-FW.BIN şi MSB34-FW.ID, MSB34-FW_MB.BIN şi MSB34FW_MB.ID.
 2. Conectaţi un dispozitiv de stocare USB compatibil la computerul dvs.
 3. Transferaţi folderul UPDATE (Actualizare) pe dispozitivul de stocare USB:
  • Pentru Mac:
   Trageţi şi plasaţi folderul UPDATE (Actualizare) în directorul rădăcină al dispozitivului USB.
  • Pentru Windows:
   1. Mergeţi la directorul unde a fost creat folderul şi faceţi clic dreapta pe folderul UPDATE (Actualizare).
   2. Din meniu, faceţi clic pe Send To... (Trimitere la...) şi apoi faceţi clic pe unitatea care reprezintă dispozitivul USB (de ex., Removable Disk E:).
   3. Folderul de actualizare va fi copiat pe dispozitivul USB.
  NOTĂ: Actualizarea nu va fi efectuată dacă folderul nu este copiat în directorul rădăcină al dispozitivului USB sau dacă numele folderului este modificat.
 4. După ce copiaţi folderul UPDATE (Actualizare), scoateţi dispozitivul USB din computer.
Transferaţi actualizarea în player:

Mai întâi pregătiţi echipamentul, după care transferaţi actualizarea pe bara de sunet.

Pregătiţi echipamentul:

 1. Porniţi televizorul şi verificaţi dacă este reglat la intrarea la care este conectată bara de sunet. Dacă bara de sunet este conectată la portul HDMI 2, alegeţi HDMI 2 ca intrare.
 2. Porniţi bara de sunet.
 3. Apăsaţi HOME (Pagina de pornire) pe telecomandă şi apoi aşteptaţi până când apare ecranul de pornire.
 4. Introduceţi USB-ul care conţine cele 4 fişiere.

Transferaţi actualizarea:

 1. Pe ecranul de pornire, selectaţi SetupSoftware Update (Configurare → Actualizare software) cu tastele săgeată de pe telecomandă şi apoi apăsaţi tasta ENTER.
 2. Utilizaţi tastele săgeată pentru a selecta Update via USB Memory (Actualizare prin intermediul memoriei USB) şi apăsaţi tasta ENTER.
 3. Mesajul Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M34.R.xxxx New version M34.R.2197. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (Fişiere de actualizare găsite în memoria USB. Doriţi să actualizaţi software-ul? Versiunea curentă M34.R.xxxx Versiunea nouă M34.R.2197. Nu opriţi alimentarea şi nu înlăturaţi memoria USB în timpul actualizării) este afişat pe ecranul TV. Selectaţi OK utilizând telecomanda şi apăsaţi ENTER.
 4. Mesajul Update Caution (Atenţionare actualizare) este afişat pe ecranul TV. Selectaţi OK utilizând telecomanda şi apăsaţi ENTER.
 5. Actualizarea începe.
 6. În timpul actualizării, veţi vedea mesajul UPDT (Actualizare) pe afişajul panoului frontal.
 7. Actualizarea firmware-ului este finalizată atunci când se afişează mesajul DONE (Efectuat) pe afişajul panoului frontal. Bara de sunet va reporni în mod automat.
  NOTĂ: Nu deconectaţi cablul de alimentare în timpul procesului de actualizare.

Pasul 2: Confirmaţi că actualizarea a fost efectuată cu succes.

Verificaţi versiunea de firmware. Dacă numărul versiunii este M34.R.2197, actualizarea firmware-ului a fost efectuată cu succes

Depanare

Cum procedaţi dacă întâmpinaţi probleme la actualizarea firmware-ului barei de sunet utilizând computerul şi o memorie USB:
 • UPDT (Actualizare) şi ERROR (Eroare) sunt afişate alternativ pe afişajul panoului frontal.
  1. Opriţi sistemul şi deconectaţi cablul de alimentare cu c.a.
  2. Porniţi alimentarea barei de sunet.
  3. Încercaţi procedura de actualizare prin memorie USB.
 • Alimentarea s-a oprit, în timp ce actualizarea era în curs de desfăşurare.
  Porniţi bara de sunet şi urmaţi din nou procedura de actualizare prin memorie USB.
 • Fişierul de actualizare UPDATE_M34R2197.zip pe care l-am descărcat de pe site-ul web de actualizare nu poate fi extras.
  Aţi descărcat cu succes fişierul? Încercaţi să ştergeţi fişierul şi descărcaţi-l din nou.
 • Actualizarea a început de 30 de minute şi nu este finalizată.
  1. Deconectaţi cablul de alimentare de la priza de c.a., apoi reconectaţi-l după câteva minute.
  2. Porniţi bara de sunet.
  3. Încercaţi din nou procedura de actualizare.