Model aplicabil

Aceste informaţii sunt pentru următoarele modele:

 • STR-DN1070

Despre această descărcare

Beneficii şi îmbunătăţiri

 • Îmbunătăţeşte stabilitatea serviciului Chromecast încorporat pentru Audio

Beneficiile şi îmbunătăţirile anterioare

Consultaţi beneficiile şi îmbunătăţirile anterioare

Restricţii

 • Destinat doar utilizării cu produsele comercializate în Europa. Nu toate modelele sunt disponibile în toate ţările/regiunile.

Informaţii despre fişier

Nume fişier

 • Firmware pentru receptor AV ver. M35.R.2197

Nume fişier zip

 • UPDATE_M35R2197.zip

Versiune fişier

 • Versiunea M35.R.2197

Dimensiune fişier

 • 217 MB (228 090 986 octeţi)

Data lansării

 • 12-10-2021

Pregătire

Verificaţi versiunea de firmware

Este posibil ca firmware-ul dvs. să fie deja actualizat, în special dacă aveţi un receptor AV nou. Dacă numărul versiunii este M35.R.2197 sau mai recent, nu este nevoie să actualizaţi.

Dacă nu sunteţi sigur, este simplu să verificaţi ce versiune de firmware aveţi:

 1. Porniţi televizorul şi verificaţi dacă acesta este reglat la intrarea la care este conectat receptorul AV. Dacă receptorul AV este conectat la mufa HDMI2, alegeţi HDMI2 ca intrare.
 2. Porniţi receptorul AV.
 3. Apăsaţi butonul HOME (Pagina de pornire) de pe telecomandă şi apoi aşteptaţi până când apare ecranul de pornire.
 4. Selectaţi SetupSystem SettingsSystem Information (Configurare → Setări de sistem → Informaţii despre sistem), folosind butoanele săgeţi ale telecomenzii, şi apăsaţi ENTER.
 5. Pe ecranul TV, numărul versiunii de firmware arată astfel:
  Versiunea de software M35.R.2197 - dacă numărul versiunii este M35.R.2197 sau mai recent, deja aveţi cea mai recentă versiune de firmware.

Există 2 modalităţi simple de a actualiza firmware-ul receptorului AV

MetodăSunt necesare următoareleDe ce trebuie utilizată această metodă?
Internet/reţea
(RECOMANDAT)
 • o conexiune activă la Internet (utilizând un cablu Ethernet sau un router wireless)
 • un televizor compatibil
Recomandăm această metodă deoarece este cea mai simplă şi rapidă metodă de actualizare a firmware-ului.
Dispozitiv de stocare USB
 • un computer
 • un dispozitiv de stocare USB
Actualizaţi astfel firmware-ul dacă nu vă puteţi conecta la Internet.

Descărcare şi instalare

Actualizarea receptorului AV prin Internet

Recomandăm această metodă deoarece este cea mai simplă metodă de actualizare. De obicei, durează 15-60 de minute. Mai întâi configuraţi echipamentul, apoi descărcaţi actualizarea de pe Internet pe receptorul AV.

Sunt necesare următoarele

 • o conexiune activă la Internet (utilizând un cablu Ethernet sau un router wireless)
 • un televizor compatibil

Cum vă puteţi asigura că actualizarea se desfăşoară fără probleme

De obicei, actualizarea este foarte simplă. Iată cum vă puteţi asigura că aceasta este realizată corect de prima dată:

 • Citiţi cu atenţie instrucţiunile, pentru a evita defectarea receptorului AV.
 • Nu opriţi receptorul AV sau nu îl deconectaţi de la sursa de alimentare în timpul actualizării.
 • Nu apăsaţi alte butoane, cu excepţia celor menţionate în instrucţiuni.

Configuraţi echipamentul

 1. Porniţi televizorul şi verificaţi dacă acesta este reglat la intrarea la care este conectat receptorul AV. Dacă receptorul este conectat la mufa HDMI 2, selectaţi HDMI 2 ca intrare.
 2. Conectaţi receptorul AV la Internet utilizând un cablu Ethernet sau o conexiune wireless prin router.
 3. Porniţi receptorul AV.

Obţineţi actualizarea

 1. În meniul Home (Pagina de pornire), utilizaţi tastele săgeată de pe telecomandă pentru a selecta SetupSystem SettingsSoftware UpdateUpdate via Internet (Configurare → Setări de sistem → Actualizare software → Actualizare prin Internet) şi apăsaţi Enter.
 2. Mesajul A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (S-a găsit o versiune nouă de software în reţea. Doriţi să actualizaţi software-ul?) este afişat pe ecranul TV. Selectaţi OK utilizând telecomanda şi apăsaţi ENTER.
 3. Mesajul Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M35.R.XXXX New version M35.R.2197 (Actualizare la o nouă versiune de software. Nu opriţi niciodată alimentarea în timpul actualizării. Versiunea curentă M35.R.XXXX Versiunea nouă M35.R.2197) este afişat pe ecranul TV. Selectaţi Start (Pornire) folosind telecomanda şi apăsaţi ENTER.
 4. Actualizarea începe.
 5. Următorul mesaj va fi afişat pe ecranul TV: When update starts, UPDATING will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, COMPLETE will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process (Când începe actualizarea, SE ACTUALIZEAZĂ va fi afişat pe fereastra de afişare a receptorului. Actualizarea durează până la 60 de minute. După finalizarea actualizării, FINALIZAT va fi afişat pe fereastra de afişare a receptorului, iar receptorul va reporni automat. Nu deconectaţi cablul de alimentare în timpul procesului de actualizare). După ce software-ul a fost descărcat este nevoie de aproximativ 5 minute pentru a începe actualizarea. Selectaţi OK utilizând telecomanda şi apăsaţi ENTER.
 6. În timpul actualizării, veţi vedea mesajul UPDATING (Se actualizează) pe fereastra de afişare.
 7. Upgrade-ul firmware-ului este finalizat când apare mesajul COMPLETE (Finalizat) pe fereastra de afişare.
  NOTĂ: Nu opriţi receptorul AV sau nu îl deconectaţi de la sursa de alimentare în timpul actualizării.
 8. După finalizarea upgrade-ului, receptorul AV va reporni automat.
 9. Verificaţi versiunea de firmware. Dacă numărul versiunii este M35.R.2197, actualizarea firmware-ului a fost efectuată cu succes.

Depanare

Cum trebuie să procedaţi în cazul în care întâmpinaţi probleme la actualizarea firmware-ului receptorului AV utilizând Internetul:
 • Mesajul Update failed. Connect the USB memory containing the update files or connect to the network to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (Actualizarea a eşuat. Conectaţi memoria USB care conţine fişierele de actualizare sau conectaţi-vă la reţea pentru a reîncerca. Dacă actualizarea eşuează din nou, contactaţi centrul de asistenţă clienţi) este afişat pe ecranul TV.
  1. Verificaţi dacă sunt pornite routerul şi toate dispozitivele conectate între receptorul AV şi router.
  2. Verificaţi dacă se utilizează tipul corect de cablu (drept sau încrucişat) între receptorul AV şi router.
  3. Verificaţi dacă toate cablurile dintre receptorul AV şi router sunt conectate corect.
  4. Încercaţi din nou procedura de actualizare.
  Dacă nu puteţi efectua actualizarea software-ului, încercaţi procedura de actualizare prin memorie USB.
 • După ce a început procesul de actualizare prin Internet, mesajul Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Capacitate de descărcare: xxxxxxKB/xxxxxKB şi xx% se afişează pe ecranul TV) este afişat, iar bara de progres de pe afişaj nu s-a schimbat.
  În funcţie de conexiunea la reţea, procesul de actualizare prin Internet poate dura mult timp (până la 60 de minute). De aceea mesajul Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Capacitate de descărcare: xxxxxxKB/xxxxxKB şi xx% se afişează pe ecranul TV) este afişat şi bara de progres de pe ecran nu se va schimba pentru o lungă perioadă de timp.
 • Când efectuaţi procedura Update via Internet (Actualizare prin internet), televizorul afişează mesajul, Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Starea conexiunii nu poate fi confirmată. Nu se poate comunica cu serverul. Încercaţi din nou mai târziu.) şi nu puteţi efectua procedura de upgrade a firmware-ului.
  1. Verificaţi dacă aţi conectat cablul LAN.
  2. Verificaţi dacă aţi confirmat sau nu propria adresă IP a receptorului AV în setările de reţea (dacă utilizaţi un server proxy, introduceţi adresa IP a serverului proxy pe care îl utilizaţi, în locul denumirii serverului proxy gazdă, în câmpul Server Proxy)
  3. Încercaţi să efectuaţi actualizarea din nou.
 • Alimentarea s-a oprit, în timp ce actualizarea era în curs de desfăşurare.
  Porniţi receptorul AV şi încercaţi să efectuaţi din nou actualizarea.
 • Actualizarea a început de 90 de minute şi nu este finalizată.
  Dacă receptorul AV este conectat prin wireless la reţea, încercaţi să vă conectaţi cu un cablu la reţea şi reîncercaţi procedura.
  Dacă problema continuă, este posibil ca viteza de transmisie a reţelei să fie redusă. În acest caz, vă rugăm să încercaţi să actualizaţi sistemul urmând procedura de actualizare prin memorie USB.
 • Mesajul This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Acest dispozitiv nu este conectat la reţea. Efectuaţi diagnosticarea reţelei în setarea serverului de conexiune) este afişat pe ecranul TV.
  Verificaţi conexiunea dintre cablul LAN şi receptorul AV.
 • Pe ecranul TV se afişează mesajul Already Updated (Deja actualizat).
  Versiunea de firmware instalată momentan pe receptorul AV este cea mai recentă versiune.

Actualizare prin dispozitiv de memorie USB şi PC

Dacă este posibil, vă recomandăm să utilizaţi Internetul pentru actualizare. În caz contrar, puteţi utiliza această metodă. Veţi descărca actualizarea pe computerul dvs., o veţi transfera pe un dispozitiv de memorie USB şi apoi o veţi transfera pe receptorul AV.

Vă recomandăm următoarele sisteme de operare:

 • Windows 10 / 8.1
 • macOS 10.12 — 10.15, 11
 • Mac OS X

Cum vă puteţi asigura că actualizarea se desfăşoară fără probleme

De obicei, actualizarea este foarte simplă. Iată cum vă puteţi asigura că aceasta este realizată corect de prima dată:

 • Citiţi cu atenţie instrucţiunile, pentru a evita defectarea receptorului AV.
 • Nu opriţi receptorul AV sau nu îl deconectaţi de la sursa de alimentare în timpul actualizării.
 • Nu apăsaţi alte butoane, cu excepţia celor menţionate în instrucţiuni.

Descărcaţi actualizarea pe computer

 1. Citiţi şi acceptaţi termenii şi condiţiile.
 2. Descărcaţi fişierul UPDATE_M35R2197.zip pe computer - ţinând minte directorul în care l-aţi descărcat.
 3. Localizaţi fişierul în computer, faceţi clic dreapta pe acesta şi faceţi clic pe Properties (Proprietăţi). Verificaţi dacă dimensiunea este de 217 MB (228 090 986 octeţi).

Salvaţi în memoria USB

 1. Extrageţi fişierul pe computerul dvs.:
  • Pentru Mac: Mergeţi la locaţia unde a fost descărcat fişierul şi faceţi dublu clic pe fişierul UPDATE_M35R2197.zip. Folderul extras este denumit UPDATE (Actualizare)
  • Pentru Windows:
   1. Accesaţi directorul unde a fost descărcat fişierul şi faceţi clic dreapta pe fişierul UPDATE_M35R2197.zip, iar apoi faceţi clic pe Extract All (Extragere totală).
   2. În fereastra Extract Compressed (Zipped) Folders (Extragere foldere comprimate), faceţi clic pe Extract (Extragere).
   3. Va fi creat un folder nou cu denumirea UPDATE (Actualizare).
 2. Asiguraţi-vă că următoarele patru fişiere sunt incluse în folderul UPDATE (Actualizare): MSB35-FW.BIN, MSB35-FW.ID, MSB35-FW_MB.BIN şi MSB35-FW_MB.ID.
 3. Conectaţi un dispozitiv de stocare USB compatibil la computerul dvs.
  • Pentru Mac:
   Trageţi şi plasaţi folderul UPDATE (Actualizare) în directorul rădăcină al dispozitivului USB.
  • Pentru Windows:
   1. Mergeţi la directorul unde a fost creat folderul şi faceţi clic dreapta pe folderul UPDATE (Actualizare).
   2. Din meniul care apare, faceţi clic pe Send To... (Trimitere la...).
   3. Faceţi clic pe unitatea care reprezintă dispozitivul USB (de ex., Removable Disk E:).
   4. Folderul de actualizare va fi copiat pe dispozitivul USB.

NOTĂ: Actualizarea nu va fi efectuată dacă fişierul nu este copiat în directorul rădăcină al dispozitivului USB sau dacă numele fişierului este modificat.

Transferaţi actualizarea pe receptorul AV

Mai întâi pregătiţi echipamentul, după care transferaţi actualizarea în playerul dvs.

Pregătiţi echipamentul:
 1. Porniţi televizorul şi verificaţi dacă acesta este reglat la intrarea la care este conectat receptorul AV. Dacă playerul este conectat la mufa HDMI 2, selectaţi HDMI 2 ca intrare.
 2. Porniţi receptorul AV.
 3. Asiguraţi-vă că niciun alt dispozitiv USB nu este conectat la receptorul AV sau, dacă este necesar, deconectaţi alte dispozitive USB de la receptorul AV.
Transferaţi actualizarea:
 1. Introduceţi dispozitivul de stocare USB conţinând fişierul de actualizare în portul USB aflat pe panoul frontal al receptorului AV.
 2. În meniul Home (Pagina de pornire), utilizaţi tastele săgeată de pe telecomandă pentru a selecta SetupSystem SettingsSoftware UpdateUpdate via USB Memory (Configurare → Setări de sistem → Actualizare software → Actualizare prin memoria USB), apoi apăsaţi Enter.
 3. Mesajul Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M35.R.XXXX New version M35.R.2197. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (Fişiere de actualizare găsite în memoria USB. Doriţi să actualizaţi software-ul? Versiunea curentă M35.R.XXXX Versiunea nouă M35.R.2197. Nu opriţi alimentarea şi nu înlăturaţi memoria USB în timpul actualizării) este afişat pe ecranul TV. Selectaţi OK utilizând telecomanda şi apăsaţi ENTER.
 4. Următorul mesaj va fi afişat pe ecranul TV: When update starts, UPDATING will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, COMPLETE will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process (Când începe actualizarea, SE ACTUALIZEAZĂ va fi afişat pe fereastra de afişare a receptorului. Actualizarea durează până la 60 de minute. După finalizarea actualizării, FINALIZAT va fi afişat pe fereastra de afişare a receptorului, iar receptorul va reporni automat. Nu deconectaţi cablul de alimentare în timpul procesului de actualizare). Selectaţi OK utilizând telecomanda şi apăsaţi ENTER.
 5. Actualizarea începe.
 6. În timpul actualizării, veţi vedea mesajul UPDATING (Se actualizează) pe fereastra de afişare.
 7. Upgrade-ul firmware-ului este finalizat când apare mesajul COMPLETE (Finalizat) pe fereastra de afişare.
  NOTĂ: Nu opriţi receptorul AV sau nu îl deconectaţi de la sursa de alimentare în timpul actualizării.
 8. Playerul se opreşte automat după finalizarea actualizării. Utilizaţi sau opriţi playerul doar după finalizarea actualizării.
 9. Scoateţi dispozitivul USB din receptorul AV şi porniţi-l.
 10. Verificaţi versiunea de firmware. Dacă numărul versiunii este M35.R.2197, actualizarea firmware-ului a fost efectuată cu succes.

Depanare

Cum trebuie să procedaţi în cazul în care întâmpinaţi probleme la actualizarea firmware-ului receptorului AV utilizând PC-ul şi un disc:
 • Mesajele UPDATE (Actualizare) şi ERROR (Eroare) sunt afişate alternativ pe fereastra de afişare a receptorului.
  1. Opriţi sistemul şi deconectaţi cablul de alimentare cu c.a.
  2. Porniţi receptorul AV.
  3. Încercaţi procedura de actualizare prin memorie USB.
 • Alimentarea s-a oprit, în timp ce actualizarea era în curs de desfăşurare.
  Porniţi receptorul AV şi urmaţi din nou procedura de actualizare prin memorie USB.
 • Fişierul de actualizare UPDATE_M35R2197.zip pe care l-am descărcat de pe site-ul web de actualizare nu poate fi extras.
  Aţi descărcat cu succes fişierul? Încercaţi să ştergeţi fişierul şi descărcaţi-l din nou.
 • Actualizarea a început de 90 de minute şi nu este finalizată.
  1. Deconectaţi cablul de alimentare de la priza de c.a., apoi reconectaţi-l după câteva minute.
  2. Porniţi receptorul AV.
  3. Încercaţi din nou procedura de actualizare.