Model aplicabil

Aceste informaţii sunt pentru următoarele modele:

Despre această descărcare

Beneficii şi îmbunătăţiri

 • Îmbunătăţeşte stabilitatea serviciului Chromecast încorporat pentru Audio

Beneficiile şi îmbunătăţirile anterioare

Consultaţi beneficiile şi îmbunătăţirile anterioare 

Restricţii

 • Destinat doar utilizării cu produsele comercializate în Europa. Nu toate modelele sunt disponibile în toate ţările/regiunile.

Informaţii despre fişier

Denumire

 • Firmware pentru receptor AV ver. M29.R.0534

Nume fişier zip

 • UPDATE_M29R0534.zip

Versiune fişier

 • Versiunea M29.R.0534

Dimensiune fişier

 • 219 MB (229 809 722 octeţi)

Data lansării

 • 12-10-2021

Pregătire

Este posibil ca firmware-ul dvs. să fie deja actualizat, în special dacă aveţi un receptor AV nou. Dacă numărul versiunii este M29.R.0534 sau mai recent, nu este nevoie să actualizaţi.

Dacă nu sunteţi sigur, este simplu să verificaţi ce versiune de firmware aveţi:

 1. Porniţi televizorul şi verificaţi dacă acesta este reglat la intrarea la care este conectat receptorul AV. Aşadar, dacă receptorul AV este conectat la mufa HDMI2, selectaţi HDMI2 ca intrare.
 2. Porniţi receptorul AV.
 3. Pe telecomandă, apăsaţi HOME (Pagina de pornire) şi apoi aşteptaţi până când apare ecranul HOME (Pagina de pornire).
 4. Pe telecomandă, apăsaţi HOME (Pagina de pornire), apoi folosind tastele săgeată, selectaţi SetupSystem SettingsSystem Information (Configurare → Setări de sistem → Actualizare software) şi apăsaţi ENTER
 5. Pe ecranul televizorului, dacă numărul versiunii este M29.R.0534 sau mai recent, aveţi deja cea mai recentă versiune de firmware.

Există 2 modalităţi simple de a actualiza firmware-ul receptorului AV:

MetodăSunt necesare următoareleDe ce trebuie utilizată această metodă?
Internet/reţea
(RECOMANDAT)
 • O conexiune activă la Internet (utilizând un cablu Ethernet sau un router wireless)
 • un televizor compatibil
Recomandăm această metodă deoarece este cea mai simplă şi rapidă metodă de actualizare a firmware-ului.
Dispozitiv de stocare USB
 • un computer
 • un dispozitiv de stocare USB
Actualizaţi astfel firmware-ul dacă nu vă puteţi conecta la Internet.

Instalare

Actualizarea receptorului AV prin Internet

Recomandăm această metodă deoarece este cea mai simplă metodă de actualizare. De obicei, durează 15-60 de minute. Mai întâi configuraţi echipamentul, apoi descărcaţi actualizarea de pe Internet pe receptorul AV.

Sunt necesare următoarele:

 • O conexiune activă la Internet (utilizând un cablu Ethernet sau un router wireless)
 • Un televizor compatibil

Cum vă puteţi asigura că actualizarea se desfăşoară fără probleme

De obicei, actualizarea este foarte simplă. Iată cum vă puteţi asigura că aceasta este realizată corect de prima dată:

 • Citiţi cu atenţie instrucţiunile, pentru a evita defectarea receptorului AV
 • Nu opriţi receptorul AV sau nu îl deconectaţi de la sursa de alimentare în timpul actualizării
 • Nu apăsaţi alte butoane, cu excepţia celor menţionate în instrucţiuni

Configuraţi echipamentul:

 1. Porniţi televizorul şi verificaţi dacă acesta este reglat la intrarea la care este conectat receptorul AV. (Aşadar, dacă receptorul este conectat la mufa HDMI2, selectaţi HDMI2 ca intrare).
 2. Conectaţi receptorul AV la internet utilizând un cablu Ethernet sau o conexiune wireless prin router.
 3. Porniţi receptorul AV.

Obţineţi actualizarea:

 1. În meniul Home (Pagina de pornire), utilizaţi tastele săgeată de pe telecomandă pentru a selecta SetupSystem SettingsSoftware UpdateUpdate via Internet (Configurare → Setări de sistem → Actualizare software → Actualizare prin internet) şi apăsaţi ENTER.
 2. Când mesajul A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (S-a găsit o versiune nouă de software în reţea. Doriţi să actualizaţi software-ul?) este afişat, selectaţi OK, iar apoi apăsaţi ENTER.
 3. Când mesajul Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M29.R.XXXX New version M29.R.0534 (Actualizare la o nouă versiune de software. Nu opriţi niciodată alimentarea în timpul actualizării. Versiunea curentă M29.R.XXXX Versiunea nouă M29.R.0534) este afişat, selectaţi Start, iar apoi apăsaţi ENTER.
 4. Actualizarea începe.
 5. Următorul mesaj va fi afişat: When update starts, UPDATING will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, COMPLETE will be displayed on the display window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process (Când începe actualizarea, SE ACTUALIZEAZĂ va fi afişat pe fereastra de afişare a receptorului. Actualizarea durează până la 60 de minute. După finalizarea actualizării, FINALIZAT va fi afişat pe fereastra de afişare a receptorului, iar receptorul va reporni automat. Nu deconectaţi cablul de alimentare în timpul procesului de actualizare).
  Notă: După ce software-ul a fost descărcat, este nevoie de aproximativ 5 minute pentru a începe actualizarea. Selectaţi OK, apoi apăsaţi ENTER.
 6. În timpul actualizării, veţi vedea mesajul UPDATING (Se actualizează) pe fereastra de afişare.
 7. Upgrade-ul firmware-ului este finalizat când apare mesajul COMPLETE (Finalizat).
 8. După finalizarea upgrade-ului, receptorul AV va reporni automat.
 9. Verificaţi versiunea de firmware. Dacă numărul versiunii este M29.R.0534, actualizarea firmware-ului a fost efectuată cu succes.

Depanare

Cum trebuie să procedaţi în cazul în care întâmpinaţi probleme la actualizarea firmware-ului receptorului AV utilizând Internetul.

 • Mesajul Update failed. Connect the USB memory containing the update files or connect to the network to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (Actualizarea a eşuat. Conectaţi memoria USB care conţine fişierele de actualizare sau conectaţi-vă la reţea pentru a reîncerca. Dacă actualizarea eşuează din nou, contactaţi centrul de asistenţă clienţi) este afişat pe ecranul televizorului.
  1. Asiguraţi-vă că sunt pornite routerul şi toate dispozitivele conectate între receptorul AV şi router.
  2. Asiguraţi-vă că se utilizează tipul corect de cablu (drept sau încrucişat) între receptorul AV şi router.
  3. Asiguraţi-vă că toate cablurile dintre receptorul AV şi router sunt conectate corect.
  4. Încercaţi din nou procedura de actualizare.
  Dacă nu puteţi efectua Update via Internet (Actualizare prin internet), încercaţi procedura Update via USB Memory Actualizare prin memorie USB).
 • După ce a început procesul Update via Internet (Actualizare prin internet), mesajul Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Capacitate de descărcare: xxxxxxKB/xxxxxKB şi xx% se afişează pe ecranul TV) este afişat, dar bara de progres de pe afişaj nu s-a schimbat.
  În funcţie de conexiunea la reţea, procesul Update via Internet (Actualizare prin internet) poate dura mult timp (până la 60 de minute). De aceea mesajul Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Capacitate de descărcare: xxxxxxKB/xxxxxKB şi xx% se afişează pe ecranul TV) este afişat şi bara de progres de pe ecran nu se va schimba pentru o lungă perioadă de timp.
 • Când efectuaţi procedura Update via Internet (Actualizare prin internet), televizorul afişează mesajul Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Starea conexiunii nu poate fi confirmată. Nu se poate comunica cu serverul. Încercaţi din nou mai târziu.) şi nu puteţi efectua procedura de upgrade a firmware-ului.
  • Asiguraţi-vă că aţi conectat cablul LAN.
  • Asiguraţi-vă că aţi verificat dacă receptorul AV are sau nu propria adresă IP în setările de reţea (Dacă utilizaţi un server proxy, introduceţi adresa IP a serverului proxy pe care îl utilizaţi în câmpul Proxy Server (Server proxy), în locul denumirii serverului proxy gazdă).
  • Încercaţi să efectuaţi actualizarea din nou.
 • Alimentarea s-a oprit, în timp ce actualizarea era în curs de desfăşurare.
  Porniţi receptorul AV şi încercaţi să efectuaţi din nou actualizarea.
 • Actualizarea a început de 90 de minute şi nu este finalizată.
  Dacă receptorul AV este conectat prin wireless la reţea, încercaţi să vă conectaţi cu un cablu la reţea şi reîncercaţi procedura. Dacă problema continuă, este posibil ca viteza de transmisie a reţelei să fie redusă. În acest caz, vă rugăm să încercaţi să actualizaţi sistemul urmând procedura Update via USB Memory (Actualizare prin memorie USB).
 • Mesajul This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Acest dispozitiv nu este conectat la reţea. Efectuaţi diagnosticarea reţelei în setarea serverului de conexiune) este afişat pe ecranul televizorului.
  Verificaţi conexiunea dintre cablul LAN şi receptorul AV.
 • Pe ecranul televizorului se afişează mesajul Already Updated (Deja actualizat).
  Versiunea de firmware instalată momentan pe receptorul AV este cea mai recentă versiune.

Actualizare prin memorie USB

Dacă este posibil, vă recomandăm să utilizaţi Internetul pentru actualizare. În caz contrar, puteţi utiliza această metodă. Veţi descărca actualizarea pe computerul dumneavoastră, o veţi transfera pe un dispozitiv de memorie USB şi apoi o veţi transfera pe receptorul AV.

Vă recomandăm următoarele sisteme de operare:

 • Windows 10 sau 8.1
 • macOS 10.12 — 10.15, 11
 • Mac OS X

Cum vă puteţi asigura că actualizarea se desfăşoară fără probleme

De obicei, actualizarea este foarte simplă. Iată cum vă puteţi asigura că aceasta este efectuată corect de prima dată:

 • Citiţi cu atenţie instrucţiunile, pentru a evita defectarea receptorului AV
 • Nu opriţi receptorul AV sau nu îl deconectaţi de la sursa de alimentare în timpul actualizării
 • Nu apăsaţi alte butoane, cu excepţia celor menţionate în instrucţiuni

Descărcaţi actualizarea pe computerul dumneavoastră:

 1. Citiţi şi acceptaţi termenii şi condiţiile.
 2. Descărcaţi fişierul UPDATE_M29R0534.zip pe computerul dvs., ţinând minte directorul în care l-aţi salvat.
 3. Localizaţi fişierul în computer, faceţi clic dreapta pe acesta şi faceţi clic pe Properties (Proprietăţi). Verificaţi dacă dimensiunea este de 219 MB (229 809 722 octeţi)

Salvaţi în memoria USB:

 1. Extrageţi fişierul pe computerul dvs.:
  • Pentru Mac: Mergeţi la locaţia unde a fost descărcat fişierul şi faceţi dublu clic pe fişierul UPDATE_M29R0534.zip. Folderul extras este denumit UPDATE (Actualizare).
  • Pentru Windows:
   1. Accesaţi directorul în care a fost descărcat fişierul şi faceţi clic dreapta pe fişierul UPDATE_M29R0534.zip, iar apoi faceţi clic pe Extract All (Extragere totală).
   2. În fereastra Extract Compressed (Zipped) Folders (Extragere foldere comprimate), faceţi clic pe Extract (Extragere).
   3. Va fi creat un folder nou cu denumirea UPDATE (Actualizare).
 2. Asiguraţi-vă că următoarele patru fişiere sunt incluse în folderul UPDATE (Actualizare): MSB29-FW.BIN, MSB29-FW.ID, MSB29-FW_MB.BIN şi MSB29-FW_MB.ID.
 3. Conectaţi un dispozitiv de stocare USB compatibil la computerul dumneavoastră.
  • Pentru Mac: Trageţi şi plasaţi folderul UPDATE (Actualizare) în directorul rădăcină al dispozitivului USB.
  • Pentru Windows:
   1. Mergeţi la directorul în care a fost creat folderul şi faceţi clic dreapta pe folderul UPDATE (Actualizare).
   2. Din meniu, faceţi clic pe Send To... (Trimitere la...).
   3. Faceţi clic pe unitatea care reprezintă dispozitivul USB (de ex., Removable Disk E:).
   4. Folderul UPDATE (Actualizare) va fi copiat pe dispozitivul dumneavoastră USB.

Notă: Actualizarea nu va fi efectuată dacă fişierul nu este copiat în directorul rădăcină al dispozitivului USB sau dacă numele fişierului este modificat.

Transferaţi actualizarea pe receptorul AV

Mai întâi, pregătiţi echipamentul, apoi transferaţi actualizarea pe receptorul AV.

Pregătiţi echipamentul:

 1. Porniţi televizorul şi verificaţi dacă acesta este reglat la intrarea la care este conectat receptorul AV. (Aşadar, dacă receptorul AV este conectat la mufa HDMI2, alegeţi HDMI2 ca intrare).
 2. Porniţi receptorul AV.
 3. Asiguraţi-vă că niciun alt dispozitiv USB nu este conectat la receptorul AV sau, dacă este necesar, deconectaţi alte dispozitive USB de la receptorul AV.

Transferaţi actualizarea:

 1. Introduceţi dispozitivul de stocare USB conţinând fişierul de actualizare în portul USB aflat pe panoul frontal al receptorului AV.
 2. În meniul Home (Pagina de pornire), utilizaţi tastele săgeată de pe telecomandă pentru a selecta SetupSystem SettingsSoftware UpdateUpdate via USB Memory (Configurare → Setări de sistem → Actualizare software → Actualizare prin memorie USB), apoi apăsaţi ENTER.
 3. Mesajul Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M29.R.XXXX New version M29.R.0534. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (Fişiere de actualizare găsite în memoria USB. Doriţi să actualizaţi software-ul? Versiunea curentă M29.R.XXXX Versiunea nouă M29.R.0534. Nu decuplaţi alimentarea şi nu înlăturaţi memoria USB în timpul actualizării) este afişat pe ecranul TV. Selectaţi OK, apoi apăsaţi ENTER.
 4. Următorul mesaj va fi afişat pe ecranul TV: When update starts, UPDATING will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, COMPLETE will be displayed on the display window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process (Când începe actualizarea, SE ACTUALIZEAZĂ va fi afişat pe fereastra de afişare a receptorului. Actualizarea durează până la 60 de minute. După finalizarea actualizării, FINALIZAT va fi afişat pe fereastra de afişare a receptorului, iar receptorul va reporni automat. Nu deconectaţi cablul de alimentare în timpul procesului de actualizare). Selectaţi OK, apoi apăsaţi ENTER.
 5. Actualizarea începe.
 6. În timpul actualizării, veţi vedea mesajul UPDATING (Se actualizează) pe fereastra de afişare.
 7. Upgrade-ul firmware-ului este finalizat când apare mesajul COMPLETE (Finalizat) pe fereastra de afişare.
  Notă: Nu opriţi receptorul AV sau nu îl deconectaţi de la sursa de alimentare în timpul actualizării
 8. Receptorul AV se va opri automat după finalizarea actualizării. Nu utilizaţi sau opriţi receptorul AV înainte de finalizarea actualizării.
 9. Scoateţi dispozitivul USB din receptorul AV şi porniţi receptorul.
 10. Verificaţi versiunea de firmware. Dacă numărul versiunii este M29.R.0534, actualizarea firmware-ului a fost efectuată cu succes.

Depanare

Cum trebuie să procedaţi în cazul în care întâmpinaţi probleme la actualizarea firmware-ului receptorului AV utilizând computerul şi un dispozitiv de stocare USB.

 • Mesajele UPDATE (Actualizare) şi ERROR (Eroare) sunt afişate alternativ pe fereastra de afişare a receptorului.
  1. Opriţi sistemul şi deconectaţi cablul de alimentare cu c.a.
  2. Porniţi receptorul AV.
  3. Încercaţi procedura Update via USB Memory (Actualizare prin memorie USB) folosind un dispozitiv de stocare USB diferit.
 • Alimentarea s-a oprit, în timp ce actualizarea era în curs de desfăşurare.
  Porniţi receptorul AV şi urmaţi din nou procedura Update via USB Memory (Actualizare prin memorie USB).
 • Fişierul UPDATE_M29R0534.zip descărcat de pe site-ul Web nu poate fi extras.
  Aţi descărcat cu succes fişierul? Încercaţi să ştergeţi fişierul şi descărcaţi-l din nou.
 • Actualizarea a început de 90 de minute şi nu este finalizată.
  1. Deconectaţi cablul de alimentare de la priza de c.a., apoi reconectaţi-l după câteva minute.
  2. Porniţi receptorul AV.
  3. Încercaţi din nou procedura de actualizare.