Model aplicabil

Aceste informaţii sunt pentru următoarele modele:

 • NW-A100TPS
 • NW-A105
 • NW-A105HN
 • NW-ZX507

Despre această descărcare

Beneficii şi îmbunătăţiri

 • Oferă actualizări de securitate (nivelul de securitate afişat în meniul Settings (Setări) va fi disponibil din noiembrie 2021)

IMPORTANT:

 • Pentru a îmbunătăţi stabilitatea conexiunii, va trebui să actualizaţi atât software-ul Music Center for PC, cât şi firmware-ul dispozitivului Walkman la versiunile cele mai recente. Dacă oricare dintre acestea nu este actualizat la cea mai recentă versiune, există posibilitatea ca software-ul Music Center for PC şi dispozitivul Walkman să nu se conecteze în mod corect.
 • Data şi ora trebuie să fie setate corect pe dispozitivul Walkman, în caz contrar este posibil ca notificarea de actualizare să nu fie afişată. Dacă acestea nu sunt corecte, setaţi data şi ora manual.

Beneficiile şi îmbunătăţirile anterioare

Consultaţi beneficiile şi îmbunătăţirile anterioare

Informaţii despre fişier

Versiune fişier

 • Versiunea 4.06.00

Dimensiune fişier

 • 865 MB (907 411 888 octeţi)

Data lansării

 • 30-11-2021

Pregătire

Verificaţi versiunea de firmware

Dacă dispozitivul Walkman a fost actualizat deja la versiunea de software 4.06.00, nu trebuie să realizaţi actualizarea.

 1. Glisaţi în sus ecranul Home (Ecran de pornire).
 2. Atingeţi Settings (Setări) → System (Sistem) → About device (Despre dispozitiv).
 3. Numele modelului şi versiunea de software sunt afişate în Model & hardware (Model şi hardware), respectiv Build number (Număr versiune build).

Înainte de upgrade

 • Asiguraţi-vă că sunteţi conectat la reţea pe durata actualizării.
 • După actualizare, firmware-ul nu mai poate fi readus la o versiune anterioară.
 • După actualizare, setarea Wireless playback quality (Calitate de redare wireless) din funcţia Bluetooth poate fi readusă la valoarea iniţială (pref. conexiune LDAC).
 • După actualizare s-ar putea afişa ecranul Permissions (Permisiuni). Dacă se întâmplă acest lucru, urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
 • Transferaţi toate datele de pe dispozitivul Walkman pe computer, deoarece datele care rămân pe dispozitivul Walkman se pot pierde în timpul procesului de actualizare.
 • Nu putem garanta că melodiile şi datele nu vor fi distruse sau şterse la efectuarea acestei actualizări.
 • În momentul actualizării, dispozitivul Walkman trebuie să dispună de un spaţiu liber de aproximativ 2 GB. Asiguraţi-vă că aveţi suficient spaţiu disponibil.
 • Dacă memoria flash încorporată nu dispune de suficient spaţiu liber, transferaţi toate datele care nu sunt necesare înapoi pe computer, pentru a elibera spaţiu.
 • Asiguraţi-vă că bateria dispozitivului Walkman este încărcată la peste 60% şi că se află în starea de încărcare.
 • În timpul instalării acestui fişier, asiguraţi-vă că sunteţi conectat ca Administrator sau ca utilizator cu drepturi de administrator.
 • Costul de comunicare va fi suportat de utilizatori.

Notificare importantă

Pentru clienţii care utilizează Music Center for PC:

 • Pentru îmbunătăţirea stabilităţii conexiunii, actualizaţi atât software-ul Music Center for PC, cât şi cel al dispozitivului Walkman, la cea mai recentă versiune.
 • Dacă oricare dintre acestea NU este actualizat la cea mai recentă versiune, este posibil ca acestea să nu se poată conecta.

Dacă pe Walkman nu sunt setate corect data şi ora, notificarea de actualizare poate să nu fie afişată. Aşadar, verificaţi dacă data şi ora sunt setate corect. Dacă nu sunt corecte, setaţi manual data şi ora.

Cum se setează data şi ora

 1. Glisaţi în sus ecranul Home (Ecran de pornire).
 2. Atingeţi pictograma Clock (Ceas), după care se afişează data şi ora curente.
  NOTĂ: Dacă data şi ora sunt corecte, dispozitivul Walkman apare în notificarea de actualizare şi nu va trebui să urmaţi restul paşilor din această procedură.
 3. Reveniţi la ecranul Home (Ecran de pornire) atingând (ecranul de pornire de pe bara de navigare) din partea de jos a ecranului.
 4. Glisaţi în sus ecranul Home (Ecran de pornire).
 5. Atingeţi elementele de meniu în următoarea ordine: SettingsSystemDate & time (Setări – Sistem – Data şi ora).
 6. Dacă setarea Automatic date & time (Data şi ora automată) este activată, atingeţi Automatic date & time (Data şi ora automată). Apoi Set date (Setare dată) şi Set time (Setare oră) din Automatic date & time (Data şi ora automată) sunt afişate clar.
 7. Dacă data este incorectă, atingeţi Set date (Setare dată) şi setaţi data corectă. Apoi atingeţi OK pentru a reveni la ecranul Date & time (Data şi ora).
 8. Dacă ora este incorectă, atingeţi Set time (Setare oră) şi setaţi ora corectă. Apoi atingeţi OK pentru a reveni la ecranul Date & time (Data şi ora).
 9. Atingeţi Automatic date & time (Data şi ora automată) pentru activare.

Descărcare şi instalare

Puteţi face upgrade prin oricare dintre următoarele metode:

 • Actualizare prin Wi-Fi (LAN wireless)
 • Actualizare folosind Music Center for PC

Pasul 1: Instalaţi actualizarea

(1) Actualizare prin Wi-Fi (LAN wireless)

Prin conectarea la Internet prin Wi-Fi, puteţi descărca cel mai recent software pe dispozitivul Walkman şi îl puteţi actualiza. Dacă cel mai recent software este lansat, notificarea de actualizare este afişată pe ecran atunci când dispozitivul Walkman este conectat la Wi-Fi.

 1. Conectaţi dispozitivul Walkman la o sursă de alimentare.
 2. Activaţi funcţia Wi-Fi pentru conectarea dispozitivului Walkman la Internet.
 3. Glisaţi în sus ecranul Home (Ecran de pornire).
 4. Atingeţi Settings (Setări) → System (Sistem) → Advanced (Avansat) → System updates (Actualizări de sistem).
 5. Citiţi cu atenţie mesajul şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru actualizare.

NOTĂ: Atunci când încercaţi să actualizaţi software-ul, vi se poate solicita permisiunea de accesare a memoriei. În acest caz, acordaţi permisiunea pentru accesarea memoriei.

(2) Actualizare folosind Music Center for PC

Music Center for PC este o aplicaţie pentru PC pentru gestionarea conţinutului care poate fi utilizat pentru Walkman.
La pornire, Music Center for PC se conectează la un server de actualizare prin Internet şi verifică automat dacă dispozitivul Walkman are o informare de actualizare.

 1. Dezactivaţi funcţia Wi-Fi pentru a deconecta dispozitivul Walkman de la Internet.
 2. Porniţi Music Center for PC pe PC.
 3. Conectaţi dispozitivul Walkman la PC.
 4. Apare afişajul Use USB for (Utilizare USB pentru) pe ecranul dispozitivului Walkman. Atingeţi File Transfer (Transfer de fişiere) în afişajul Use USB for (Utilizare USB pentru), apoi atingeţi OK.
 5. Notificarea de actualizare este afişată pe ecranul PC-ului. Citiţi cu atenţie mesajul şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru actualizare.

NOTĂ: Dacă este necesar, activaţi funcţia Wi-Fi pentru conectarea dispozitivului Walkman la Internet.

Pasul 2: Verificaţi dacă actualizarea s-a efectuat cu succes

După actualizare, verificaţi dacă noua versiune a fost instalată cu succes prin parcurgerea paşilor următori.

 1. Glisaţi în sus ecranul Home (Ecran de pornire) al dispozitivului Walkman.
 2. Atingeţi Settings (Setări) → System (Sistem) → About device (Despre dispozitiv), apoi versiunea de software este afişată în Build number (Număr versiune build).
 3. Dacă Build number (Număr versiune build) este 4.06.00, actualizarea s-a efectuat cu succes.