Model aplicabil

Aceste informaţii sunt pentru următoarele modele:

 • HT-A7000

Despre această descărcare

Beneficii şi îmbunătăţiri

 • Adaugă compatibilitate pentru redare Amazon Alexa Cast şi control vocal Amazon Alexa
 • Adaugă compatibilitate pentru Amazon Music HD 360 Reality Audio, disponibil de la Amazon Music HD
 • Actualizare Chromecast încorporat pentru Audio v1.52 pentru a fi compatibil cu Google Cast 360 Reality Audio

Informaţii despre fişier

Nume fişier

 • Actualizare de firmware pentru HT-A7000 ver. 1.158

Versiune fişier

 • 1.158

Dimensiune fişier

 • 479 MB (503 290 080 octeţi)

Data lansării

 • 25-08-2021

Pregătire

Verificaţi versiunea de firmware

Este posibil ca firmware-ul dvs. să fie deja actualizat, în special dacă aveţi o bară de sunet nouă. Dacă numărul versiunii este 1.158 sau mai recent, nu este nevoie să actualizaţi.

Dacă nu sunteţi sigur, este simplu să verificaţi ce versiune de firmware aveţi:

 1. Porniţi televizorul şi verificaţi dacă acesta este reglat la intrarea la care este conectată bara de sunet, iar dacă bara de sunet este conectată la mufa HDMI2, selectaţi HDMI2 ca intrare.
 2. Porniţi bara de sunet.
 3. Apăsaţi butonul HOME (Pagina de pornire) de pe telecomandă şi apoi aşteptaţi până când apare ecranul HOME (Pagina de pornire)
 4. Pe ecranul principal, selectaţi SetupAdvanced Settings (Configurare → Setări avansate) cu tastele săgeată de pe telecomandă. Apoi apăsaţi tasta ENTER.
 5. Selectaţi System SettingsSystem Information (Setări de sistem → Informaţii sistem) cu tastele săgeată de pe telecomandă. Apoi apăsaţi tasta ENTER.
 6. Pe ecranul TV, dacă numărul versiunii este 001.158 sau mai recent (primul şi al doilea zero din numărul versiunii de software pot fi ignorate), aveţi deja cea mai recentă versiune de firmware.

Notificare importantă

 • Citiţi cu atenţie instrucţiunile, pentru a evita defectarea sistemului dvs. HT-A7000.
 • Nu opriţi sistemul HT-A7000 sau nu îl deconectaţi de la sursa de alimentare în timpul actualizării.
 • Nu apăsaţi alte butoane, cu excepţia celor menţionate în instrucţiuni.
 • Nu scoateţi cablul de alimentare în timp ce software-ul se descarcă şi se actualizează.
 • Nu scoateţi cablul de alimentare până când actualizarea nu este finalizată. Acest lucru ar putea cauza defectarea sistemului.

Există două modalităţi simple de a actualiza firmware-ul:

MetodăSunt necesare următoareleDe ce trebuie utilizată această metodă?

Internet/reţea
(RECOMANDAT)

 • o conexiune activă la Internet (utilizând un router wireless)
 • un televizor compatibil
Recomandăm această metodă deoarece este cea mai simplă şi rapidă metodă de actualizare a firmware-ului.
Dispozitiv de stocare USB
 • Un computer
 • Un dispozitiv de stocare USB
Actualizaţi astfel firmware-ul dacă nu vă puteţi conecta la Internet.

Descărcare şi instalare

Actualizare prin Internet

Recomandăm această metodă deoarece este cea mai simplă metodă de actualizare. De obicei, durează 15-30 de minute. Mai întâi configuraţi echipamentul, apoi descărcaţi actualizarea de pe Internet.

Sunt necesare următoarele:

 • o conexiune activă la Internet (utilizând un router wireless)
 • un televizor compatibil

Configuraţi echipamentul:

 1. Porniţi televizorul şi verificaţi dacă a fost selectată intrarea la care este conectată bara dvs. de sunet. (Aşadar, dacă bara de sunet este conectată la portul HDMI2, alegeţi HDMI2 ca intrare)
 2. Conectaţi bara de sunet la sursa de Internet utilizând un router wireless.
 3. Porniţi bara de sunet.
 4. Pe telecomandă, apăsaţi HOME (Pagina de pornire) şi aşteptaţi până apare ecranul HOME (Pagina de pornire).

Pasul 1: Instalaţi actualizarea

 1. În meniul HOME (Pagina de pornire), utilizaţi tastele săgeată de pe telecomandă pentru a selecta SetupAdvanced SettingsSoftware Update → Network update (Configurare → Setări avansate → Actualizare software → Actualizare prin reţea), apoi apăsaţi ENTER.
 2. Când mesajul Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version 00x.xxx New version 001.158 (Actualizare la o nouă versiune de software. Nu opriţi niciodată alimentarea în timpul actualizării. Versiunea curentă 00x.xxx Versiunea nouă 001.158) este afişat pe ecranul TV, selectaţi OK utilizând telecomanda şi apăsaţi ENTER.
 3. Mesajul Update Caution (Atenţionare actualizare) este afişat pe ecranul TV. Selectaţi OK utilizând telecomanda şi apăsaţi ENTER.
 4. Bara de sunet descarcă datele de firmware de pe Internet.
 5. După descărcare, bara de sunet reporneşte şi începe actualizarea unităţii principale. În timpul actualizării unităţii principale, starea progresului actualizării XX% este afişată pe afişajul panoului frontal.
 6. După actualizarea unităţii principale, bara de sunet va reporni din nou, în mod automat. Dacă este necesar, ulterior începe actualizarea subwooferului sau a boxelor spate.
 7. Actualizarea este finalizată când mesajul de finalizare apare pe televizor.

Pasul 2: Confirmaţi că actualizarea a fost efectuată cu succes

 1. Verificaţi versiunea de firmware. Dacă numărul versiunii este 1.158, actualizarea firmware-ului a fost efectuată cu succes.

Depanare

Cum trebuie să procedaţi în cazul în care întâmpinaţi probleme la actualizarea firmware-ului barei de sunet utilizând Internetul.

 • Mesajul The device is not connected to network. To update, your sound bar needs to be connected to the Internet.] (Dispozitivul nu este conectat la reţea. Pentru a efectua actualizarea, bara de sunet trebuie să fie conectată la Internet.) este afişat pe ecranul TV.
  1. Asiguraţi-vă că sunt pornite routerul şi toate dispozitivele conectate între bara de sunet şi router.
  2. Asiguraţi-vă că toate cablurile dintre bara de sunet şi router sunt conectate corect.
  3. Încercaţi din nou procedura de actualizare
  Dacă nu puteţi efectua Update via Internet (Actualizare prin Internet), încercaţi procedura Update via USB Memory (Actualizare prin memorie USB).
 • După ce a început procedura Update via Internet (Actualizare prin Internet), mesajul Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Capacitate de descărcare: xxxxxxKB/xxxxxKB şi xx% se afişează pe ecranul TV) este afişat, dar bara de progres de pe afişaj nu s-a schimbat.
  În funcţie de conexiunea la reţea, procedura Update via Internet (Actualizare prin Internet) poate dura mult timp (până la 60 de minute). De aceea mesajul Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Capacitate de descărcare: xxxxxxKB/xxxxxKB şi xx% se afişează pe ecranul TV) este afişat şi bara de progres de pe ecran nu se va schimba pentru o lungă perioadă de timp.
 • Când efectuaţi procedura Update via Internet (Actualizare prin Internet), televizorul afişează mesajul Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Starea conexiunii nu poate fi confirmată. Nu se poate comunica cu serverul. Încercaţi din nou mai târziu.) şi nu puteţi efectua procedura de upgrade a firmware-ului.
  • Asiguraţi-vă că reţeaua wireless este conectată.
  • Asiguraţi-vă că aţi confirmat dacă bara dvs. de sunet are sau nu are propria adresă IP în setările de reţea. (Dacă utilizaţi un server proxy, scrieţi adresa IP a serverului proxy pe care îl utilizaţi în câmpul Server Proxy, în locul denumirii serverului proxy gazdă.)
  • Încercaţi să efectuaţi actualizarea din nou.
 • Alimentarea s-a oprit, în timp ce actualizarea era în curs de desfăşurare.
  Porniţi bara de sunet şi încercaţi să efectuaţi din nou actualizarea.
 • Actualizarea a început de 60 de minute şi nu este finalizată.
  Dacă problema continuă, este posibil ca viteza de transmisie a reţelei să fie redusă. În acest caz, vă rugăm să încercaţi să actualizaţi sistemul urmând procedura Update via USB Memory (Actualizare prin memorie USB).
 • Pe ecranul TV se afişează mesajul Already Updated (Deja actualizat).
  Versiunea de firmware instalată momentan pe bara de sunet este cea mai recentă versiune

Actualizare prin dispozitiv de memorie USB şi PC

Dacă este posibil, vă recomandăm să utilizaţi Internetul pentru actualizare. În caz contrar, puteţi utiliza această metodă. Veţi descărca actualizarea pe computerul dvs., o veţi transfera pe un dispozitiv de memorie USB şi apoi o veţi transfera pe sistemul dvs. HT-A7000.

Pregătiri pentru actualizarea firmware-ului

Înainte de descărcarea firmware-ului, asiguraţi-vă că pe computerul dvs. rulează unul dintre următoarele sisteme de operare şi pregătiţi unitatea flash USB.

Sisteme de operare

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Mac OS X

Pasul 1: Instalaţi actualizarea

 1. Citiţi şi acceptaţi termenii şi condiţiile.
 2. Descărcaţi fişierul A7HT-1_158.zip pe computerul dvs., ţinând minte directorul în care l-aţi descărcat.
 3. Localizaţi fişierul în computer, faceţi clic dreapta pe acesta şi faceţi clic pe Properties (Proprietăţi). Verificaţi dacă dimensiunea este de 479 MB (503 290 080 octeţi).
Transferaţi fişierele de actualizare pe dispozitivul de stocare USB:
 1. Extrageţi fişierul de actualizare din fişierul A7HT-1_158.zip.
  • Pentru sistemul de operare Mac OS X:
   1. Mergeţi la locaţia unde a fost descărcat fişierul şi faceţi dublu clic pe fişierul A7HT-1_158.zip.
   2. Va fi creat un fişier nou, cu denumirea F_A7HT3.UPG.
  • Pentru sistemele de operare Microsoft Windows 10 sau 8.1:
   1. Accesaţi directorul unde a fost descărcat fişierul şi faceţi clic dreapta pe fişierul A7HT-1_158.zip, iar apoi faceţi clic pe Extract All (Extragere totală).
    Notă: Pentru Windows 8.1, Windows 10, setările implicite pentru Microsoft Edge vor salva fişierul în folderul Downloads (Descărcări). Pentru a localiza folderul Downloads (Descărcări), faceţi clic pe dala Desktop de pe ecranul de Start şi apoi localizaţi fişierul descărcat utilizând Windows Explorer.
   2. În fereastra Extract Compressed (Zipped) Folders (Extragere foldere comprimate), faceţi clic pe Extract (Extragere).
   3. Va fi creat un fişier nou, cu denumirea F_A7HT3.UPG.
 2. Conectaţi un dispozitiv de stocare USB compatibil la computerul dvs.
 3. Transferaţi fişierul F_A7HT3.UPG pe dispozitivul de stocare USB:
  • Pentru sistemele de operare Mac OS X: Trageţi şi plasaţi fişierul F_A7HT3.UPG în folderul rădăcină al dispozitivului USB.
  • Pentru sistemele de operare Windows:
   1. Mergeţi la directorul unde a fost creat folderul şi faceţi clic dreapta pe fişierul F_A7HT3.UPG.
   2. Din meniu, faceţi clic pe Send To... (Trimitere la...) şi apoi faceţi clic pe unitatea care reprezintă dispozitivul USB (de ex., Removable Disk E:).
   3. Fişierul F_A7HT3.UPG va fi copiat pe dispozitivul dvs. USB.
  Notă: Actualizarea nu va fi efectuată dacă folderul nu este copiat în directorul rădăcină al dispozitivului USB sau dacă numele folderului este modificat.
 4. După ce copiaţi fişierul F_A7HT3.UPG, scoateţi dispozitivul USB din computerul dvs.
Transferaţi actualizarea pe sistemul HT-A7000

Mai întâi pregătiţi echipamentul, după care transferaţi actualizarea pe sistemul HT-A7000.

Pregătiţi echipamentul:
 1. Porniţi televizorul şi verificaţi dacă este reglat la intrarea la care este conectată bara de sunet. (Aşadar, dacă bara de sunet este conectată la portul HDMI2, alegeţi HDMI2 ca intrare).
 2. Porniţi bara de sunet.
 3. Apăsaţi HOME (Pagina de pornire) pe telecomandă şi apoi aşteptaţi până când apare ecranul HOME (Pagina de pornire).
 4. Introduceţi USB-ul care conţine fişierul F_A7HT3.UPG.
Transferaţi actualizarea:
 1. În ecranul HOME (Pagina de pornire), folosind tastele săgeată de pe telecomandă, selectaţi SetupAdvanced SettingsSoftware UpdateUSB update (Configurare → Setări avansate → Actualizare software → Actualizare prin USB), iar apoi apăsaţi ENTER.
 2. Când mesajul Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version xxx.xxx New version 001.158 (Actualizaţi la o nouă versiune de software. Nu întrerupeţi niciodată alimentarea în timpul actualizării. Versiune curentă xxx.xxx Versiune nouă 001.158) este afişat pe ecranul TV, selectaţi OK utilizând telecomanda şi apăsaţi ENTER.
 3. Când mesajul Update Caution (Atenţionare actualizare) este afişat pe ecranul TV, selectaţi OK utilizând telecomanda şi apăsaţi ENTER.
 4. Bara de sunet descarcă datele de firmware din dispozitivul de memorie USB.
 5. După descărcare, bara de sunet reporneşte şi începe actualizarea unităţii principale. În timpul actualizării unităţii principale, starea progresului actualizării XX% este afişată pe afişajul panoului frontal.
 6. După actualizarea unităţii principale, bara de sunet va reporni din nou, în mod automat. Dacă este necesar, ulterior începe actualizarea subwooferului sau a boxelor spate.
 7. Actualizarea este finalizată când mesajul de finalizare apare pe televizor.

Pasul 2: Confirmaţi că actualizarea a fost efectuată cu succes

 1. Verificaţi versiunea de firmware. Dacă numărul versiunii este 1.158, actualizarea firmware-ului a fost efectuată cu succes

Depanare

Cum procedaţi dacă întâmpinaţi probleme la actualizarea firmware-ului barei de sunet utilizând PC-ul dvs. şi o memorie USB.

 • UPDT (Actualizare) şi ERROR (Eroare) sunt afişate alternativ pe afişajul panoului frontal.
  1. Opriţi sistemul şi deconectaţi cablul de alimentare cu c.a.
  2. Porniţi alimentarea barei de sunet.
  3. Încercaţi din nou procedura Update via USB Memory (Actualizare prin memorie USB).
 • Alimentarea s-a oprit în timp ce actualizarea era în curs de desfăşurare
  Porniţi bara de sunet şi urmaţi din nou procedura Update via USB Memory (Actualizare prin memorie USB).
 • Fişierul de actualizare A7HT-1_158.zip pe care l-am descărcat de pe site-ul web de actualizare nu poate fi extras.
  Aţi descărcat cu succes fişierul? Ştergeţi fişierul şi descărcaţi-l din nou.
 • Actualizarea a început de 60 de minute şi nu este finalizată
  1. Deconectaţi cablul de alimentare c.a. de la priză, apoi reconectaţi-l după câteva minute
  2. Porniţi bara de sunet
  3. Încercaţi din nou procedura de actualizare