Model aplicabil

Aceste informaţii sunt pentru următoarele modele:

 • ZV-1

Descărcări necesare

Citiţi această secţiune înainte de a descărca fişierul.

Pentru a instala această actualizare, trebuie mai întâi să descărcaţi driverul camerei Sony. Pentru detalii, citiţi secţiunea Cum se descarcă driverul pentru camera Sony din acest articol.

Despre această descărcare

Beneficii şi îmbunătăţiri

 • Remediază o problemă în care, în rare ocazii, camera va reporni în modul Still Image (Imagine statică)

Beneficiile şi îmbunătăţirile anterioare

De asemenea, în această actualizare mai sunt incluse şi următoarele beneficii şi îmbunătăţiri.

 • Adaugă funcţia USB Streaming (Transmitere în flux USB)
  IMPORTANT: Această descărcare nu poate fi instalată folosind macOS Big Sur
  NOTE:
  • Conectarea printr-un cablu USB la un computer sau smartphone Xperia vă permite să efectuaţi transmisiuni în flux live şi comunicare online cu o calitate video şi audio ridicată
  • Acest lucru se aplică smartphone-urilor Xperia 1 II sau Xperia 5 II care au fost actualizate la Android 11. Disponibilitatea actualizărilor variază în funcţie de regiune. (Începând cu 9 februarie 2021)
  • Utilizaţi un cablu USB sau un adaptor de conversie a terminalului disponibil în comerţ
 • Îmbunătăţeşte stabilitatea generală şi performanţa camerei
  NOTĂ: Consultaţi Ghidul de asistenţă pentru detalii despre toate funcţiile actualizate.

Informaţii despre fişier

Nume fişier

 • Update_DSCZV1V201.dmg

Versiune fişier

 • 2.01

Dimensiune fişier

 • 330.9 MB (330 888 344 octeţi)

Data lansării

 • 01-04-2021

Pregătire

Verificaţi versiunea de software a sistemului

Urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a verifica versiunea de software a sistemului. Dacă versiunea de software a sistemului este ver.2.00 sau anterioară, actualizarea este necesară.

NOTĂ: Dacă ecranul de setare Date/Time (Dată/Oră) apare când porniţi camera, asiguraţi-vă că setaţi data şi ora la valorile corecte.

 1. Pe cameră, selectaţi Menu Setup5 Version (Meniu → Configurare5 → Versiune).
 2. Este afişată versiunea de software a sistemului.
  Imagine care indică versiunea curentă de software a sistemului

Cerinţe de sistem

Sisteme de operare

Ultima versiune actualizată de software a sistemului este compatibilă cu următoarele versiuni Macintosh:

 • macOS 10.14, 10.15, 11, 12

Hardware pentru computer

Ultima versiune actualizată de software a sistemului este compatibilă cu următoarele echipamente hardware:

 • Spaţiu liber pe unitatea hard disk: 600 MB sau mai mult
 • RAM: 600 MB sau mai mult

Alte componente hardware

 • Sursă de alimentare pentru dispozitiv: Acumulator complet încărcat NP-BX1.
  NOTĂ: Actualizarea poate fi efectuată doar atunci când nivelul bateriei este de cel puţin (trei bare). Vă recomandăm să utilizaţi o baterie complet încărcată.
 • Cablu USB furnizat împreună cu camera.
  NOTĂ: Funcţionalitatea de actualizare nu este garantată pentru alte cabluri USB.

Descărcare şi instalare

Notificare importantă

 • Închideţi toate celelalte aplicaţii software înainte de a actualiza software-ul sistemului.
 • Utilizaţi un acumulator complet încărcat NP-BX1.
 • Nu decuplaţi acumulatorul în timpul actualizării, deoarece camera poate deveni nefuncţională din cauza întreruperii bruşte a alimentării.
 • Scoateţi cardul de memorie din cameră înainte de a începe procesul de actualizare.
 • Actualizarea de software a sistemului va dura aproximativ 24 minute. În acest interval de timp, nu lăsaţi computerul să intre în modul Sleep (Repaus).
  NOTĂ: În cazul în care computerul intră în modul de repaus iar actualizarea este întreruptă, întregul proces de actualizare va trebui să fie repornit.
 • Nu deschideţi About This System Software Updater (Despre acest instrument de actualizare software a sistemului) în meniul System Software Updater (Instrument de actualizare software a sistemului), deoarece acest lucru poate cauza închiderea bruscă a software-ului.
 • Nu conectaţi camera la niciun alt dispozitiv, cu excepţia computerului.
 • Nu conectaţi camera la computer până când nu vi se solicită acest lucru.
 • Asiguraţi-vă că PC-ul dvs. este conectat la Internet.
 • Urmaţi instrucţiunile din fereastra System Software Updater (Instrument de actualizare software a sistemului), pe cameră selectaţi Menu Setup3 USB Connection (Meniu → Configurare3 → Conexiune USB) şi verificaţi dacă este selectată opţiunea Mass Storage (Stocare în masă). Dacă este selectat un alt mod decât Mass Storage (Stocare în masă), selectaţi Mass Storage (Stocare în masă).
 • Pe computerele Mac cu procesor Apple silicon (Apple M1), schimbaţi politica de securitate. Ecranul About This Mac (Despre acest Mac) va arăta un element numit Chip (Cip), urmat de denumirea cipului. Consultaţi articolul Cum să schimbaţi politica de securitate pe computerele Mac cu Apple silicon. Pentru computerele Mac cu procesor Intel, acest pas nu este necesar.

Cum se descarcă driverul pentru camera Sony:

 1. Accesaţi pagina de descărcare Driver pentru camera Sony şi descărcaţi driverul corespunzător:
  NOTĂ: Driverele pentru camera Sony sunt diferite pentru computerele Mac cu procesor Intel şi cele cu procesor Apple silicon.
 2. Faceţi clic pe butonul Download (Descărcare).
 3. După citirea declinării responsabilităţii, faceţi clic pe Download (Descărcare).
 4. Salvaţi fişierul pe desktop-ul computerului dvs. (recomandat).

Cum se descarcă instrumentul de actualizare:

 1. Faceţi clic pe butonul Download (Descărcare) de mai sus.
 2. După citirea declinării responsabilităţii, faceţi clic pe Download (Descărcare).
  NOTĂ: Va începe descărcarea fişierului Update_DSCZV1V201.dmg.
 3. Salvaţi fişierul pe desktop-ul computerului dvs. (recomandat).
  NOTĂ: Dimensiune fişier:330.9 MB (330 888 344 octeţi)

Pasul 1: Cum se instalează driverul pentru camera Sony

 1. Închideţi toate programele care rulează în prezent pe computerul dvs.
 2. Faceţi dublu clic pe fişierul Camera_Driver_2102a.dmg pe care l-aţi descărcat. Nu conectaţi camera în acest moment.
  NOTĂ: Dacă aţi conectat camera la un computer, deconectaţi-o înainte de a realiza procedura.
 3. Programul de instalare a driverului pentru camera Sony este extins.
 4. Faceţi dublu clic pe pictograma SonyCameraDriver.pkg.
 5. Se va deschide ecranul programului de instalare. Continuaţi conform instrucţiunilor.
 6. Vi se solicită să permiteţi sistemului să iniţializeze instalarea. Introduceţi parola pentru contul de administrare.

  NOTE:
  • Dacă sistemul de operare afişează mesajul de dialog System Extension Blocked (Extensie sistem blocată) (mesajul real va varia în funcţie de versiunea sistemului de operare), faceţi clic pe butonul Open Security Preferences (Deschideţi preferinţele de securitate). Se deschide ecranul macOS Security & Privacy (Securitate şi confidenţialitate).
  • Dacă sistemul de operare nu afişează mesajul de dialog System Extension Blocked (Extensie sistem blocată), accesaţi Pasul 2: Start the Updater (Porniţi instrumentul de actualizare).
 7. Pe ecranul Security & Privacy (Securitate şi confidenţialitate), deschideţi fila General şi faceţi clic pe pictograma sub formă de cheie. Când vi se solicită să introduceţi parola, tastaţi parola pe care aţi folosit-o când v-aţi conectat folosind contul de administrator şi apoi faceţi clic pe butonul Unlock (Deblocare).
 8. Faceţi clic pe butonul Allow (Permiteţi) pentru a permite sistemului să înceapă încărcarea software-ului sistemului.
 9. După ce faceţi clic pe butonul Allow (Permiteţi); dacă vi se cere să reporniţi, reporniţi computerul şi reveniţi la începutul procedurii de actualizare.
 10. Dacă ecranul Security and Privacy (Securitate şi confidenţialitate) nu dispare, închideţi fereastra.

Pasul 2: Porniţi aplicaţia de actualizare

 1. Faceţi dublu clic pe fişierul Update_DSCZV1V201.dmg descărcat. Nu conectaţi camera în acest moment.
 2. Update_DSCZV1V201 este extins.
 3. Faceţi dublu clic pe pictograma SystemSoftwareUpdater (Instrument de actualizare software a sistemului).
 4. Mesajul vă solicită să permiteţi aplicaţiei să facă modificări. Introduceţi parola pentru contul de administrare.
 5. Se va deschide System Software Updater (Instrument de actualizare software a sistemului).

  NOTE:
  • Dacă sistemul nu este pregătit să înceapă actualizarea, apare un mesaj de eroare. Luaţi măsurile corespunzătoare în funcţie de mesaj şi apoi faceţi dublu clic pe SystemSoftwareUpdater (Instrument de actualizare software a sistemului) din nou.
  • Dacă apare mesajul You need to restart your computer. (Trebuie să reporniţi computerul.), reporniţi computerul şi faceţi dublu clic pe SystemSoftwareUpdater (Instrument de actualizare software a sistemului) din nou.
  • Dacă apare mesajul You need to install Sony Camera Driver (Trebuie să instalaţi driverul pentru camera Sony), efectuaţi procedura descrisă la Pasul 1: Cum se instalează driverul pentru camera Sony, apoi faceţi dublu clic pe SystemSoftwareUpdater (Instrument de actualizare software a sistemului) din nou.
  • Dacă apare mesajul Check the Security & Privacy setting. (Verificaţi setarea Securitate şi confidenţialitate), parcurgeţi paşii 7 şi 8 din secţiunea Pasul 1: Cum se instalează driverul pentru camera Sony, apoi reporniţi computerul şi faceţi dublu clic pe SystemSoftwareUpdater (Instrument de actualizare software a sistemului) din nou.
 6. Porniţi camera şi conectaţi camera la computer cu cablul USB furnizat; USB Mode (Mod USB) apare pe ecranul LCD al camerei.
 7. Faceţi clic pe Next (Înainte). Numărul versiunii curente şi numărul versiunii actualizate apar în partea din stânga jos a ecranului.
  IMPORTANT: Nu opriţi camera şi nu deconectaţi cablul USB în niciun moment în timpul actualizării.
  NOTĂ: În cazul în care computerul nu poate găsi dispozitivul, pe ecranul computerului apare mesajul Could not find the camera for this update (Nu a putut fi găsită camera pentru această actualizare). Încercaţi următoarele:
  • Deconectaţi cablul USB şi conectaţi-l din nou.
  • În cazul în care calculatorul are terminale USB multiple, încercaţi cu alte terminale.
 8. După confirmarea faptului că versiunea curentă de software este ver. 2.00 sau o versiune anterioară, faceţi clic pe Next (Înainte). Dacă versiunea curentă de software a sistemului este ver. 2.01, actualizarea nu este necesară. În acest caz, deconectaţi camera de la computer şi faceţi clic pe Finish (Finalizare), opriţi camera, scoateţi acumulatorul, reintroduceţi acumulatorul şi reporniţi camera.
  • Actualizarea este necesară
   Imagine care indică versiunea curentă de software a sistemului pe System Software Updater (Instrument de actualizare software a sistemului)
  • Actualizarea nu este necesară
   Imagine care indică cea mai recentă versiune de software pe System Software Updater (Instrument de actualizare software a sistemului)
 9. Camera va fi resetată în mod automat.

  NOTĂ: Pictograma Loading (Încărcare) poate să nu fie afişată, în funcţie de versiunea sistemului de operare utilizat.
 10. Actualizarea va începe după resetarea automată şi se va afişa o bară de progres. Actualizarea va dura aproximativ 13 de minute până la finalizare.
  IMPORTANT: Nu opriţi camera şi nu deconectaţi cablul USB în niciun moment în timpul actualizării.
 11. După finalizarea actualizării, camera va reporni automat.
 12. Când apare din nou ecranul LCD, faceţi clic pe Finish (Finalizare) şi deconectaţi cablul USB.

  NOTĂ: Uneori, după repornire, este afişat un avertisment privind recuperarea datelor. Acest lucru este normal. Aşteptaţi până când acest avertisment dispare.

Pasul 3: Confirmaţi versiunea de software a sistemului dispozitivului dvs.

 1. Pe cameră, selectaţi Menu Setup5 Version (Meniu → Configurare5 → Versiune).
 2. Versiunea de software a sistemului este afişată după cum se ilustrează mai jos.
  Imagine care indică versiunea actualizată de software
  NOTĂ: Pentru computerele Mac cu procesor Apple silicon, odată finalizată procedura de actualizare, vă recomandăm să setaţi politica de securitate din nou la setarea originală. Pe computerele Mac cu procesor Intel, acest pas nu este necesar. Consultaţi articolul Cum să schimbaţi politica de securitate pe computerele Mac cu Apple silicon dacă este necesar.

Întrebări şi răspunsuri

Actualizarea nu se finalizează

Dacă monitorul rămâne stins pentru mai mult de 24 minute, urmaţi aceşti paşi pentru a depana problema:

 1. Deconectaţi cablul USB de la calculator.
 2. Scoateţi acumulatorul şi adaptorul c.a. din cameră, lăsaţi-l câteva minute, apoi introduceţi din nou acumulatorul sau conectaţi adaptorul c.a.
 3. Reporniţi computerul.
 4. Porniţi camera şi repetaţi procesul de instalare.

După pornirea instrumentului de actualizare software a sistemului, ecranul de confirmare a versiunii nu apare şi este afişat mesajul Failed to update (Actualizare nereuşită).

Dacă se întâmplă acest lucru, este posibil să fi actualizat camera în trecut utilizând driverul System Software Update Helper (Instrument de ajutor pentru actualizarea software a sistemului) şi să nu fi dezinstalat acel software:

 1. Descărcaţi System Software Update Helper (Instrument de ajutor pentru actualizarea software a sistemului) din nou şi dezinstalaţi driverul folosind instrumentul de dezinstalare din folderul Uninstaller (Program de dezinstalare) al fişierului descărcat.
 2. După dezinstalarea driverului System Software Update Helper (Instrument de ajutor pentru actualizarea software a sistemului), faceţi dublu clic pe Update_DSCZV1V201.dmg pentru a reporni actualizarea.