Model aplicabil

Aceste informaţii sunt pentru următoarele modele:

 • ILME-FX6T
 • ILME-FX6TK
 • ILME-FX6V

Despre această descărcare

Beneficii şi îmbunătăţiri

 • Adaugă opţiunile 100P şi 120P la meniul frecvenţei de cadre Slow & Quick Motion (Mişcare cu încetinitorul şi rapidă), când codecul este setat la RAW sau RAW & XAVC-I
 • Îmbunătăţeşte stabilitatea generală a camerei

Beneficiile anterioare şi îmbunătăţiri

 • Remediază o problemă în care valoarea EI nu este reflectată corect în timpul redării în modul Cine EI
 • Îmbunătăţeşte stabilitatea generală a camerei

NOTĂ: contactaţi un centru de service pentru informaţii referitoare la versiunile anterioare.

Informaţii despre fişier

Nume fişier

 • BODYDATA.DAT

Data lansării

 • 【DATE】

Pregătire

Acest document descrie modul de actualizare a software-ului sistemului ILME-FX6. Datele de actualizare a versiunii sunt salvate mai întâi pe un card SD de tipul SDXC sau pe un card de memorie CFexpress Type A, după care sunt actualizate folosind MENU (Meniu).
NOTE:

 • Memoria CFexpress Type A este denumită card CFexpress în acest document.
 • Pentru detalii despre operarea MENU (Meniu), consultaţi Instrucţiuni de utilizare.

Verificarea versiunii existente

Sisteme de operare

Selectaţi VersionVersion Number (Versiune → Număr versiune) din meniul Maintenance (Întreţinere) pentru a afişa versiunea ILME-FX6.

Note despre upgrade

 • Conectaţi întotdeauna un adaptor de c.a. inclus la actualizare. Dacă un acumulator este ataşat în acelaşi timp, actualizarea va continua dacă ulterior adaptorul de c.a. este deconectat.
 • Deconectaţi dispozitivele conectate (cum ar fi dispozitivele USB, SDI, HDMI, microfonul, suporturile pentru accesorii) şi scoateţi orice suport media care nu este utilizat la actualizare.
 • Când utilizaţi un card SD, asiguraţi-vă că este un card de memorie SDXC sau CFexpress. Pentru detalii despre cardurile SDXC sau CFexpress compatibile, consultaţi Instrucţiuni de utilizare.
 • Utilizaţi un card SDXC sau CFexpress care a fost formatat în slotul cardului de memorie utilizând funcţia de formatare a unităţii. Pentru detalii despre funcţia de formatare, consultaţi Instrucţiunile de operare.

Salvarea datelor de actualizare a versiunii pe un card SDXC sau CFexpress

 1. Introduceţi cardul SDXC sau CFexpress formatat într-un computer.
 2. Descărcaţi fişierul ZIP de date de actualizare a versiunii de pe site-ul de descărcare a datelor de actualizare a versiunii şi salvaţi datele pe computer.
 3. Decomprimaţi fişierul ZIP pentru a prelua datele de actualizare a versiunii (extensia cu numele fişierului .dat) şi salvaţi datele în directorul rădăcină al cardului SDXC sau al cardului CFexpress.

NOTĂ: nu modificaţi numele fişierului.

Actualizarea versiunii software a sistemului

NOTĂ: nu efectuaţi niciuna dintre următoarele operaţii în timp ce actualizaţi software-ul sistemului. Actualizarea versiunii nu va fi finalizată şi ar putea provoca funcţionarea defectuoasă a unităţii.

 • Nu scoateţi cardul SDXC sau CFexpress
 • Nu opriţi unitatea

Pentru detalii despre funcţionarea unităţii, consultaţi Instrucţiunile de operare.

 1. Introduceţi cardul SDXC sau CFexpress pe care au fost salvate datele de actualizare a versiunii în slotul B al unităţii.
  NOTĂ: doar slotul B recunoaşte datele de actualizare a versiunii.
 2. Selectaţi Version Version Up (Versiune → Actualizare versiune) din meniul Maintenance (Întreţinere) şi selectaţi Execute (Executare).
  NOTĂ: se afişează mesajul Please use the AC Adapter (Utilizaţi adaptorul de c.a.). Dacă datele de actualizare a versiunii nu pot fi determinate, Version Up (Actualizare versiune) nu poate fi selectată.
 3. Selectaţi Execute (Executare) pe ecranul de confirmare a actualizării versiunii.
  NOTĂ: se afişează mesajul Version Update VX.XXVY.YY (Actualizare versiune VX.XX → VY.YY) (X.XX: numărul versiunii existente, Y.YY: numărul celei mai recente versiuni).

 4. Selectaţi Execute (Executare) pe ecranul de confirmare a actualizării versiunii din nou. Actualizarea versiunii începe. Când începe actualizarea versiunii, indicatorul de acces luminează intermitent. Procesul durează aproximativ 6 minute (timpul va varia în funcţie de combinaţia dintre versiunile de actualizare vechi şi noi). Când actualizarea versiunii este finalizată cu succes, indicatorul de acces încetează să lumineze intermitent şi unitatea reporneşte automat.
  NOTĂ: dacă este afişat un ecran negru timp de 15 minute sau mai mult, setaţi comutatorul de alimentare al aparatului pe poziţia OFF (Oprit), deconectaţi şi apoi reintroduceţi cablul de alimentare şi setaţi comutatorul de alimentare pe poziţia ON (Pornit). Verificaţi procedura de actualizare a versiunii, apoi efectuaţi din nou procedura de actualizare de la pasul 1. Dacă problema de actualizare a versiunii persistă şi actualizarea nu reuşeşte, este posibil să existe o problemă cu unitatea. Contactaţi un reprezentant de service Sony.

 5. Verificaţi dacă versiunea a fost actualizată (consultaţi Verificarea versiunii existente). Dacă software-ul sistemului nu a fost actualizat la cea mai recentă versiune, verificaţi procedura de actualizare a versiunii şi apoi efectuaţi din nou procedura de actualizare de la pasul 1.