Model aplicabil

Aceste informaţii sunt pentru următoarele modele:

 • HT-CT790
 • HT-NT5
 • HT-XT2

Despre această descărcare

Beneficii şi îmbunătăţiri

 • Adaugă compatibilitate pentru Chromecast încorporat pentru Audio v1.36
 • Îmbunătăţeşte conectivitatea Chromecast încorporat pentru Audio

IMPORTANT: dacă nu au fost instalate upgrade-uri de firmware anterioare, acest upgrade va elimina funcţia de redare foto.

Beneficiile anterioare şi îmbunătăţiri

Consultaţi beneficiile anterioare şi îmbunătățirile

Restricţii

 • Destinat doar utilizării cu produsele comercializate în Europa. Nu sunt comercializate toate modelele în toate ţările.

Informaţii despre fişier

Nume fişier

 • Firmware-ul barei de sunet la versiunea M34.R.2196

Nume fişier zip

 • UPDATE_M34R2196.zip

Versiune fişier

 • M34.R.2196

Dimensiune fişier

 • 215 MB (225 891 384 octeţi)

Data lansării

 • 25-02-2021

Pregătire

Verificaţi versiunea de firmware

Este posibil ca firmware-ul dumneavoastră să fie deja actualizat, în special dacă aveţi o bară de sunet nouă. Dacă numărul versiunii este M34.R.2196 sau mai mare, nu este nevoie să actualizaţi.

Dacă nu sunteţi siguri, este simplu să verificaţi ce versiune de firmware aveţi:

 1. Porniţi televizorul şi verificaţi dacă este reglat la intrarea la care este conectată bara de sunet. Dacă bara de sunet este conectată la portul HDMI2, alegeţi HDMI2 ca intrare.
 2. Porniţi bara de sunet.
 3. Apăsaţi butonul HOME (Pagina principală) de pe telecomandă şi apoi aşteptaţi până când apare ecranul principal.
 4. Pe ecranul de pornire, selectaţi SetupSystem Settings (Configurare → Setări de sistem) cu tastele săgeată de pe telecomandă. Apoi, apăsaţi tasta ENTER.
 5. Evidenţiaţi informaţiile despre sistem de pe afişaj şi apăsaţi tasta ENTER.
 6. Pe ecranul televizorului, numărul versiunii firmware-ului este afişat astfel: Software Version M34.R.2196.
  Dacă numărul versiunii este M34.R.2196 sau mai mare, aveţi deja cea mai recentă versiune de firmware.

Notificare importantă

 • Citiţi cu atenţie instrucţiunile, pentru a evita defectarea barei de sunet.
 • Nu opriţi bara de sunet – sau nu o deconectaţi de la sursa de alimentare – în timpul actualizării.
 • Nu apăsaţi alte butoane, în afară de cele menţionate în instrucţiuni.
 • Nu scoateţi cablul de alimentare sau cablul de reţea (LAN) în timpul descărcării sau al actualizării software-ului.
 • Nu deconectaţi cablul de alimentare până când actualizarea nu este finalizată. Acest lucru poate cauza defectarea sistemului.

Există 2 modalităţi simple de a actualiza firmware-ul barei de sunet

MetodăSunt necesare următoareleDe ce trebuie utilizată această metodă?

Internet / Reţea
(RECOMANDAT)

 • Un cablu Ethernet pentru conectarea barei de sunet la internet
 • Asiguraţi-vă că bara de sunet este conectată la următoarele:
  • o conexiune activă la Internet
  • un televizor compatibil
Recomandăm această metodă deoarece este cea mai simplă şi rapidă metodă de actualizare a firmware-ului.
Dispozitiv de stocare USB
 • un computer
 • un dispozitiv de stocare USB
Actualizaţi astfel firmware-ul dacă nu vă puteţi conecta la Internet.

Descărcare şi instalare

Actualizarea barei de sunet prin internet

Recomandăm această metodă deoarece este cea mai simplă metodă de actualizare. De obicei, durează 15-30 de minute. Mai întâi configuraţi echipamentul, apoi descărcaţi actualizarea de pe internet pe bara dvs. de sunet.

Sunt necesare următoarele

 • Un cablu Ethernet pentru conectarea barei de sunet la internet
 • Asiguraţi-vă că bara de sunet este conectată la următoarele:
  • o conexiune activă la internet (utilizând un cablu Ethernet sau un router wireless)
  • un televizor compatibil

Configuraţi echipamentul

 1. Porniţi televizorul şi verificaţi dacă este reglat la intrarea la care este conectată bara de sunet. Dacă bara de sunet este conectată la portul HDMI 2, alegeţi HDMI 2 ca intrare.
 2. Conectaţi bara de sunet la sursa dvs. de internet utilizând un cablu Ethernet.
 3. Porniţi bara de sunet.
 4. Apăsaţi HOME (Pagina principală) pe telecomandă şi apoi aşteptaţi până când apare ecranul principal.

Pasul 1: Instalaţi actualizarea

 1. Pe meniul Home (Pagina principală), utilizaţi tastele săgeată de pe telecomandă pentru a selecta SetupSoftware UpdateUpdate via Internet (Configurare → Actualizare software → Actualizare prin internet), apoi apăsaţi Enter.
 2. Mesajul A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (În reţea a fost găsită o nouă versiune de software. Doriţi să actualizaţi software-ul?) se afişează pe ecranul televizorului. Selectaţi OK utilizând telecomanda şi apăsaţi pe ENTER.
 3. Durează aproximativ 5 minute până la începerea actualizării după ce software-ul a fost descărcat.
 4. Mesajul Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M34.R.xxxx New version M34.R.2196 (Actualizaţi la o versiune software nouă. Nu opriţi niciodată alimentarea în timpul actualizării. Versiunea curentă M34.R.xxxx Versiunea nouă M34.R.2196) este afişat pe ecranul televizorului. Selectaţi Start (Pornire) folosind telecomanda şi apăsaţi pe ENTER.
 5. Actualizarea începe
 6. Mesajul Update Caution (Atenţionare actualizare) este afişat pe ecranul televizorului. Selectaţi OK utilizând telecomanda şi apăsaţi pe ENTER.
 7. În timpul actualizării, veţi vedea mesajul UPDT (Actualizare) pe afişajul panoului frontal.
 8. Procedura de upgrade a firmware-ului este finalizată atunci când se afişează mesajul DONE (Efectuat) pe afişajul panoului frontal. Nu opriţi bara de sunet sau nu o deconectaţi de la sursa de alimentare în timpul actualizării.
 9. Bara de sunet va reporni în mod automat după finalizarea upgrade-ului.

Pasul 2: confirmaţi dacă actualizarea a reuşit

Verificaţi versiunea de firmware. Dacă numărul versiunii este M34.R.2196, actualizarea firmware a fost efectuată cu succes.

Depanare

Cum trebuie să procedaţi în cazul în care întâmpinaţi probleme la actualizarea firmware-ului barei de sunet utilizând internetul:

 • Mesajul Update failed. Connect the USB memory containing the update files to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (Actualizarea a eşuat. Conectaţi memoria USB care conţine fişierele de actualizare sau conectaţi-vă la reţea pentru a reîncerca. Dacă actualizarea eşuează din nou, contactaţi centrul de asistenţă clienţi) este afişat pe ecranul televizorului.
  1. Verificaţi dacă sunt pornite routerul şi toate dispozitivele conectate între bara de sunet şi router.
  2. Verificaţi dacă se utilizează tipul corect de cablu (drept sau încrucişat) între bara de sunet şi router.
  3. Verificaţi dacă toate cablurile dintre bara de sunet şi router sunt conectate corect.
  4. Încercaţi din nou procedura de actualizare.
  Dacă nu puteţi efectua actualizarea software-ului, încercaţi procedura de actualizare prin memoria USB.
 • După ce a început procesul de actualizare prin internet, mesajul Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Capacitate de descărcare: xxxxxxKB/xxxxxKB şi xx% se afişează pe ecranul TV) este afişat, iar bara de progres de pe afişaj nu s-a schimbat.
  În funcţie de conexiunea la reţea, procesul de actualizare prin internet poate dura mult timp (până la 60 de minute). De aceea mesajul Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Capacitate de descărcare: xxxxxxKB/xxxxxKB şi xx% se afişează pe ecranul TV) este afişat şi bara de progres de pe ecran nu se va schimba pentru o lungă perioadă de timp.
 • Când efectuaţi actualizarea prin internet, televizorul afişează mesajul Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Starea conexiunii nu poate fi confirmată. Nu se poate comunica cu serverul. Încercaţi din nou mai târziu.) şi nu puteţi efectua upgrade-ul firmware-ului.
  • Verificaţi dacă aţi conectat cablul LAN.
  • Confirmaţi dacă bara de sunet are sau nu propria adresă IP în reţea. . (Dacă utilizaţi un server proxy, scrieţi adresa IP proxy pe care o utilizaţi - în locul numelui gazdei proxy - în câmpul Proxy Server (Server proxy).)
  • Încercaţi să efectuaţi actualizarea din nou.
 • Alimentarea s-a oprit, în timp ce actualizarea era în curs de desfăşurare.
  Porniţi bara de sunet şi încercaţi să efectuaţi din nou actualizarea.
 • Actualizarea a început de 60 de minute şi nu este finalizată
  Dacă bara de sunet este conectată prin wireless la reţea, conectaţi-vă cu un cablu la reţea şi reîncercaţi procedura.
  Dacă problema continuă, este posibil ca viteza de transmisie la reţea să fie redusă. În acest caz, vă rugăm să încercaţi să actualizaţi sistemul urmând procedura de actualizare prin memoria USB.
 • Mesajul This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Acest dispozitiv nu este conectat la reţea. Efectuaţi diagnosticarea reţelei în setarea serverului de conexiune) este afişat pe ecranul televizorului.
  Verificaţi conexiunea dintre cablul LAN şi bara de sunet.
 • Pe ecranul televizorului se afişează mesajul Already Updated (Deja actualizat).
  Versiunea de firmware instalată momentan pe bara de sunet este cea mai recentă versiune.

Actualizare prin dispozitiv de memorie USB şi PC

Dacă este posibil, vă recomandăm să utilizaţi internetul pentru actualizare. În caz contrar, puteţi utiliza această metodă. Descărcaţi actualizarea pe computer, transferaţi-o pe un dispozitiv de memorie USB şi apoi pe bara de sunet.

Pregătiri pentru actualizarea firmware-ului

Înainte de descărcarea firmware-ului, asiguraţi-vă că pe computer rulează unul dintre următoarele sisteme de operare şi pregătiţi unitatea flash USB.

Sisteme de operare:
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Mac OS X

Pasul 1: Instalaţi actualizarea

 1. Trebuie să citiţi şi să fiţi de acord cu termenii şi condiţiile.
 2. Descărcaţi fişierul UPDATE_M34R2196.zip pe computer – ţinând minte directorul în care l-aţi descărcat.
 3. Localizaţi fişierul în computer, faceţi clic dreapta pe acesta şi faceţi clic pe Properties (Proprietăţi). Verificaţi dacă dimensiunea este de 215 MB 225 891 384 octeţi.
Transferaţi fişierele de actualizare pe dispozitivul de stocare USB:
 1. Extrageţi fişierul de actualizare din fişierul UPDATE_M34R2196.zip .
  • Pentru sistemul de operare Mac OS X:
   1. Mergeţi la locaţia unde a fost descărcat fişierul şi faceţi dublu clic pe fişierul UPDATE_M34R2196.zip.
   2. Va fi creat un folder nou cu denumirea UPDATE (Actualizare).
  • Pentru sistemul de operare Windows:
   1. accesaţi directorul unde a fost descărcat fişierul şi faceţi clic dreapta pe fişierul UPDATE_M34R2196.zip , iar apoi faceţi clic pe Extract All (Extragere totală).
    NOTĂ: setările implicite pentru Internet Explorer vor salva fişierul în folderul Downloads (Descărcări). Pentru a localiza folderul Downloads (Descărcări), faceţi clic pe dala Desktop de pe ecranul de pornire şi localizaţi fişierul descărcat utilizând Windows Explorer.
   2. În fereastra Extract Compressed (Zipped) Folders (Extragere dosare comprimate), faceţi clic pe Extract (Extragere).
   3. Va fi creat un folder nou cu denumirea UPDATE (Actualizare).
    NOTĂ: Vor fi extrase patru fişiere: MSB34-FW.BIN şi MSB34-FW.ID, MSB34-FW_MB.BIN şi MSB34FW_MB.ID.
 2. Conectaţi un dispozitiv de stocare USB compatibil la computerul dumneavoastră.
 3. Transferaţi folderul UPDATE (Actualizare) pe dispozitivul de stocare USB:
  • Pentru sistemul de operare Mac OS X:
   glisaţi şi fixaţi folderul UPDATE (Actualizare) în directorul rădăcină al dispozitivului USB.
  • Pentru sistemul de operare Windows:
   1. Mergeţi la directorul unde a fost creat folderul şi faceţi clic dreapta pe folderul UPDATE (Actualizare).
   2. Din meniu, faceţi clic pe Send To... (Trimitere la...) şi apoi faceţi clic pe unitatea care reprezintă dispozitivul USB (de ex., Removable Disk E:).
   3. Folderul de actualizare va fi copiat pe dispozitivul dumneavoastră USB.
  NOTĂ: actualizarea nu va fi efectuată dacă folderul nu este copiat în directorul rădăcină al dispozitivului USB sau dacă numele folderului este modificat.
 4. După ce copiaţi folderul UPDATE (Actualizare), scoateţi dispozitivul USB din computer.
Transferaţi actualizarea în player:

Mai întâi pregătiţi echipamentul, după care transferaţi actualizarea pe bara de sunet.

Pregătiţi echipamentul:

 1. Porniţi televizorul şi verificaţi dacă este reglat la intrarea la care este conectată bara de sunet. Dacă bara de sunet este conectată la portul HDMI 2, alegeţi HDMI 2 ca intrare.
 2. Porniţi bara de sunet.
 3. Apăsaţi HOME (Pagina principală) pe telecomandă şi apoi aşteptaţi până când apare ecranul principal.
 4. Introduceţi USB-ul care conţine cele 4 fişiere.

Transferaţi actualizarea:

 1. Pe ecranul de pornire, selectaţi SetupSoftware Update (Configurare → Actualizare software) cu tastele săgeată de pe telecomandă şi apoi apăsaţi tasta ENTER.
 2. Utilizaţi tastele săgeată pentru a selecta Update via USB Memory (Actualizare prin intermediul memoriei USB) şi apăsaţi tasta ENTER.
 3. Mesajul Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M34.R.xxxx New version M34.R.2196. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (În memoria USB au fost găsite fişiere de actualizare. Doriţi să actualizaţi software-ul? Versiunea curentă M35.R.XXXX Versiunea nouă M34.R.2196. Nu opriți alimentarea și nu scoateți memoria USB în timpul actualizării) se afişează pe ecranul televizorului. Selectaţi OK utilizând telecomanda şi apăsaţi pe ENTER.
 4. Mesajul Update Caution (Atenţionare actualizare) este afişat pe ecranul televizorului. Selectaţi OK utilizând telecomanda şi apăsaţi pe ENTER.
 5. Actualizarea începe
 6. În timpul actualizării, veţi vedea mesajul UPDT (Actualizare) pe afişajul panoului frontal.
 7. Actualizarea firmware-ului este finalizată atunci când se afişează mesajul DONE (Efectuat) pe afişajul panoului frontal. Bara de sunet va reporni în mod automat.
  NOTĂ: nu deconectaţi cablul de alimentare în timpul procesului de actualizare.

Pasul 2: confirmaţi dacă actualizarea a reuşit.

Verificaţi versiunea de firmware. Dacă numărul versiunii este M34.R.2196, actualizarea firmware-ului a avut succes.

Depanare

Cum procedaţi dacă întâmpinaţi probleme la actualizarea firmware-ului barei de sunet utilizând computerul şi o memorie USB:
 • UPDT (Actualizare) şi ERROR (Eroare) sunt afişate alternativ pe afişajul panoului frontal.
  1. Opriţi sistemul şi deconectaţi cablul de alimentare cu c.a..
  2. Porniţi alimentarea barei de sunet.
  3. Încercaţi procedura de actualizare prin memoria USB.
 • Alimentarea s-a oprit, în timp ce actualizarea era în curs de desfăşurare.
  Porniţi bara de sunet şi urmaţi din nou procedura de actualizare prin memoria USB.
 • Fişierul de actualizareUPDATE_M34R2196.zippe care l-am descărcat de pe site-ul Web de actualizare nu poate fi extras.
  Aţi descărcat cu succes fişierul? Încercaţi să ştergeţi fişierul şi descărcaţi-l din nou.
 • Actualizarea a început de 30 de minute şi nu este finalizată.
  1. Deconectaţi cablul de alimentare de la priza de c.a., apoi reconectaţi-l după câteva minute.
  2. Porniţi bara de sunet.
  3. Încercaţi din nou procedura de actualizare.