Despre această descărcare

Despre această modernizare (13/03/2013)

Acest fişier actualizează firmware-ul televizorului dumneavoastră la versiunea PKG1.752EA şi oferă următoarele beneficii:

Îmbunătăţiri în această versiune

 • Acordul automat nu omite servicii în cazul în care este utilizată o intrare RF activă.
 • Informaţiile de eveniment în sistemul EPG sunt asociate corect serviciilor relevante

Pentru ca această modernizare să poată fi efectuată, vă rugăm reinstalaţi televizorul prin iniţierea pornirii automate.

Modele aplicabile

 • KDL-22E5300 / E5310
 • KDL-32E5500 / E5510 / E5520 / V5500 / V5610 / W5500 / W5710 / W5720 / W5730 / W5740
 • KDL-37V5500 / V5610 / W5500 / W5710 / W5720 / W5730 / W5740
 • KDL-40E5500 / E5510 / E5520 / V5500 / V5610 / W5500 / W5710 / W5720 / W5730 / W5740 / WE5 / Z5500 / Z5710
 • KDL-46V5500 / V5610 / W5500 / W5710 / W5720 / W5730 / W5740 / WE5 / Z5500
 • KDL-52V5500 / V5610 / W5500 / Z5500

Avertisment

 • Vă rugăm urmaţi cu atenţie instrucţiunile de actualizare. Nerespectarea instrucţiunilor poate duce la întreruperea procesului de actualizare, iar televizorul nu va mai răspunde la comenzi sau va necesita reparaţii.
 • Nu opriţi televizorul şi nu îl deconectaţi de la priza de curent electric. Pierderea tensiunii de alimentare în timpul actualizării firmware-ului poate face ca televizorul să nu mai răspundă la comenzi sau să necesite reparaţii.

Întrebări uzuale

 • Cum pot să verifica versiunea de firmware a televizorului meu?
  • Porniţi televizorul şi apăsaţi butonul HOME de pe telecomandă pentru a afişa meniul Home (XMB(tm)) al televizorului.
  • Navigaţi la opţiunea 'Set-up' (Reglaj) şi apăsaţi OK pentru a selecta.
  • Navigaţi la 'Product Information' (Informaţii despre produs) şi selectaţi.
  • Numărul de versiune este afişat pe treia linie.
 • Setările mele personale vor fi şterse după actualizare?
  Toate setările utilizatorului vor fi păstrate.
 • Pot instala o versiune mai veche a firmware-ului?
  Instalarea unui firmware mai vechi nu poate asigura păstrarea parametrilor optimi de operare a televizorului dumneavoastră.
 • Este posibil ca televizorul să se oprească în timpul procesului de actualizare?
  Este normal ca televizorul să se restarteze în timpul procesului de actualizare. Este posibil să observaţi că este necesar un interval de timp mai lung decât în mod normal pentru restartarea televizorului dumneavoastră în timpul instalării noului firmware.

Instalare

 1. Trebuie să acceptaţi declaraţia de neasumare a răspunderii de mai jos, înainte de descărcarea fişierului.

  Vă rugăm citiţi toate informaţiile de mai jos cu atenţie înainte de a descărca şi instala orice fişier. Nerespectarea instrucţiunilor poate face ca televizorul să nu mai răspundă la comenzi sau să necesite reparaţii.

 2. După acceptarea declaraţiei de neasumare a răspunderii, salvaţi fişierul de actualizare pe desktop-ul calculatorului.

  După finalizarea descărcării fişierului de actualizare, verificaţi dacă mărimea acestuia este de 12,567,268 biţi.
  Pentru a face acest lucru, executaţi clic-dreapta pe fişier, selectaţi "properties" (proprietăţi) şi verificaţi dacă sunt afişate următoarele informaţii de mărime în caseta tab "General" (Informaţii generale):


  Dacă informaţiile de mărime afişate pe calculatorul dumneavoastră sunt diferite, ştergeţi fişierul descărcat, curăţaţi memoria cache a browser-ului de Internet şi descărcaţi din nou fişierul.

 3. Deschideţi Windows Explorer, localizaţi fişierul descărcat 'firmware.upd' şi copiaţi fişierul în rădăcina dispozitivului dumneavoastră USB

  Note importante:
  • Asiguraţi-vă că dispuneţi de suficient spaţiu pe dispozitivul USB.

Procedeu de actualizare a firmware-ului


 • Nu opriţi televizorul şi nu îl deconectaţi de la priza de curent electric în timpul procesului de actualizare. În caz contrar, televizorul se va defecta sau va deveni inoperabil şi va necesita reparaţii.

 • Nu apăsaţi niciun alt buton, cu excepţia celor specificate în instrucţiuni, până la finalizarea actualizării. În caz contrar, televizorul se va defecta sau va deveni inoperabil şi va necesita reparaţii.

Procesul de actualizare a firmware-ului poate dura până la 10 minute. Vă rugăm să citiţi întregul procedeu înainte de a începe actualizarea firmware-ului televizorului dumneavoastră.

 1. Porniţi televizorul

 2. Introduceţi dispozitivul USB conţinând fişierul 'firmware.upd' în slotul USB localizat în partea laterală a televizorului.

 3. Dacă este necesar, apăsaţi HOME pe telecomandă şi asiguraţi-vă că este afişat meniul Home (XMB(tm)) al televizorului

 4. Utilizând telecomanda, navigaţi la pictograma System Update (Actualizare sistem) şi selectaţi-o apăsând OK 5. Pe televizor vor fi afişate o serie de mesaje diferite. Vă rugăm procedaţi conform instrucţiunilor de pe ecran.

 6. Indicatorul POWER (Alimentare) va lumina în verde timp de 30 de secunde, urmat de indicatorul PIC OFF/TIMER (Fără imagine / Temporizator) luminând intermitent în galben, iar indicatorul STANDBY luminează în roşu. După câteva minute, televizorul se va stinge şi apoi se va aprinde din nou pentru a finaliza actualizarea.

  ATENŢIE: În timpul procesului de instalare a firmware-ului, nu deconectaţi dispozitivul USB, nu opriţi televizorul şi nu îl deconectaţi de la priză.

 7. La finalizarea actualizării firmware-ului, este afişat un mesaj pe televizor timp de 5 secunde. 8. Puteţi deconecta în siguranţă dispozitivul USB din slotul USB

 9. Pentru a verifica versiunea de firmware a televizorului:
  • Porniţi televizorul şi apăsaţi butonul HOME de pe telecomandă pentru a afişa meniul Home (XMB(tm)) al televizorului.
  • Navigaţi la categoria 'Set-up' (Reglaj) şi apăsaţi OK pentru a selecta.
  • Navigaţi la 'Product Information' (Informaţii despre produs) şi selectaţi.
  • Confirmaţi numărul versiunii.
  • Dacă numărul de versiune afişat pe cea de-a treia linie este 1.752EA, televizorul dumneavoastră a fost actualizat corect.

Mesajul "The system update failed" (Actualizarea sistemului a eşuat) este afişat pe ecranul televizorului.

Vă rugăm urmaţi procedeul de mai jos:

 1. Verificaţi dacă dispozitivul dumneavoastră USB nu este defect şi reluaţi procesul de descărcare.
 2. Opriţi televizorul apăsând butonul POWER (Alimentare) de pe televizor.
 3. Apăsaţi butonul POWER (Alimentare) din nou şi reluaţi procesul de instalare.

Mesajul "Update data of newer version is not detected" (Datele de actualizare ale versiunii mai noi nu au fost detectate) este afişat pe ecranul televizorului.

Televizorul dumneavoastră are deja cel mai nou firmware instalat.

Informaţii despre fişier

Nume fişier

 • firmware.upd

Dimensiune fişier

 • -