Modele aplicabile

Aceste informaţii sunt destinate următoarelor modele de televizoare:

 • KDL-32R420A / R421A / R423A / R424A
 • KDL-40R470A / R471A / R473A / R474A
 • KDL-46R470A / R473A

Despre această descărcare

 • Nume: Firmware update to v4010 for TV
 • Data lansării: 13/05/2014
 • Trebuie să efectuez actualizarea? Este posibil ca firmware-ul dumneavoastră să fie deja actualizat, în special dacă aveţi un model nou de televizor Bravia. Dacă nu sunteţi siguri, este simplu să verificaţi ce versiune de firmware aveţi; urmaţi aceste instrucţiuni pentru a verifica.
 • Beneficii şi îmbunătăţiri:
  • Îmbunătăţeşte performanţele televizorului la utilizarea unui Ghid Electronic de Programe
 • Restricţii: destinat utilizării doar cu televizoare comercializate în Europa. Nu sunt comercializate toate modelele în toate ţările.

Sunt necesare următoarele

 • un calculator cu acces la Internet
 • un stick de memorie USB
 • un televizor compatibil

Instalare

Urmaţi paşii simpli de mai jos pentru a actualiza firmware-ul televizorului. După actualizare, vor fi păstrate toate setările dumneavoastră personale de pe televizor.

Modul de asigurare a unei desfăşurări corecte a actualizării

De obicei, actualizarea este foarte simplă. Iată cum vă puteţi asigura că aceasta este realizată corect de prima dată:

 • Respectaţi instrucţiunile cu atenţie, în caz contrar televizorul nu va mai răspunde la comenzi sau va necesita reparaţii.
 • Nu opriţi televizorul - sau nu îl deconectaţi de la sursa de alimentare - în timpul actualizării.
 • Nu apăsaţi alte butoane, în afară de cele menţionate în instrucţiuni.
 • Opriţi orice înregistrare înainte de a începe actualizarea firmware-ului.

Descărcaţi fişierul de actualizare

Înainte de a instala actualizarea, va trebui să descărcaţi fişierul de actualizare de pe Internet şi să îl salvaţi pe un stick USB

 1. Vă rugăm să citiţi şi să acceptaţi termenii şi condiţiile de mai jos şi să executaţi clic pe download file (Descărcare fişier).
 2. Când vi se solicită acest lucru, salvaţi fişierul pe Desktop. După finalizarea descărcării fişierului de actualizare, verificaţi dacă mărimea acestuia este de 34,521,220 biţi. Pentru a face acest lucru, executaţi clic-dreapta pe fişier, selectaţi Properties (Proprietăţi) şi verificaţi mărimea în caseta tab General (Generalităţi).
 3. Deschideţi Windows Explorer, localizaţi fişierul descărcat sony_tvupdate_2013_4010_aef_auth.zip, şi decomprimați-l. Un folder denumit sony_dtv027000097009_00000100 va fi acum creat pe hard disk-ul local.
 4. Copiaţi folderul pe dispozitivul USB.

Instalaţi actualizarea

După descărcarea fişierului de actualizare, îl puteţi instala pe televizor. Trebuie doar să urmaţi paşii simpli de mai jos.

Procesul poate dura până la 5 minute, iar în timpul instalării televizorul se poate opri şi reporni automat.

 1. Porniţi televizorul.
 2. Introduceţi dispozitivul USB conţinând fişierul sony_dtv027000097009_00000100 în slotul USB al televizorului.
 3. Utilizând telecomanda, apăsaţi HOME (Meniu de bază) pentru a deschide MENU (Meniu).
 4. Selectaţi Settings (Setări), evidenţiaţi Set-up (Configurare) şi apăsaţi Enter utilizând telecomanda.
 5. Evidenţiaţi USB System Update (Actualizare sistem prin USB) şi apăsaţi Enterutilizând telecomanda.
 6. La afişarea mesajului Do you want to start system update now (Doriţi să începeţi actualizarea sistemului acum?), selectaţi OK şi apăsaţi Enter.
 7. Actualizarea va începe şi un led portocaliu va începe să lumineze intermitent pe panoul frontal al televizorului. - Nu scoateţi stickul USB şi nu opriţi televizorul.
 8. După câteva minute, televizorul se va opri şi apoi se va reporni pentru a finaliza actualizarea.- Nu scoateţi dispozitivul USB şi nu opriţi televizorul.
 9. La finalizarea actualizării firmware-ului, este afişat un mesaj pe televizor.
 10. Scoateţi dispozitivul USB din slotul USB.

Verificaţi dacă actualizarea a reuşit:

 1. Porniţi televizorul şi apăsaţi butonul HOME (Meniu de bază) de pe telecomandă pentru a afişa meniul principal
 2. Navigaţi la settings (Setări), evidenţiaţi Set-up (Configurare) şi apăsaţi OK.
 3. Navigaţi la categoria Product Support (Suport produs) şi apăsaţi OK.
 4. Pe ecranul televizorului, numărul versiunii de firmware va apărea astfel: SOFTWARE VERSION v4010 (Versiune software v4010) - dacă numărul versiunii este v4010 sau superior, aveţi deja cea mai recentă versiune firmware.

Întrebări şi răspunsuri

Aveţi nevoie de mai multe informaţii? Consultaţi secţiunea de Întrebări frecvente privind actualizarea firmware-ului prin Internet

Întrebări frecvente şi soluţionarea problemelor

Setările mele personale vor fi şterse după actualizare?
Nu, toate setările dumneavoastră personale vor fi păstrate.

Pot instala o versiune mai veche a firmware-ului?
Pentru a păstra performanţele optime ale televizorului dumneavoastră, instalarea unei versiuni de firmware mai vechi nu este posibilă.

În timpul procesului de actualizare televizorul se opreşte
Este normal ca televizorul să se repornească în timpul procesului de actualizare. Va fi necesar un interval de timp mai lung pentru repornirea televizorului în timpul instalării noului firmware.

Cum trebuie să procedaţi în cazul în care întâmpinaţi probleme la actualizarea firmware-ului televizorului utilizând Internetul.

Unul dintre aceste mesaje apare pe ecranul televizorului: "An error occurred during the software update" (A apărut o eroare în timpul actualizării software-ului) sau "Software cannot be updated using this USB device" (Software-ul nu poate fi actualizat utilizând acest dispozitiv USB)

 1. Asiguraţi-vă că dispozitivul USB funcţionează corect. După aceea, încercaţi să descărcaţi fişierul de actualizare din nou.
 2. Opriţi televizorul apăsând butonul POWER (Alimentare) de pe televizor.
 3. Apăsaţi butonul POWER (Alimentare) din nou şi reluaţi procesul de instalare.

Mesajul "No newer version of the TV software was found" (Nu a fost găsită o versiune mai nouă de software TV) se afişează pe ecranul televizorului
Televizorul dumneavoastră are deja cea mai nouă versiune de firmware instalată, deci nu trebuie să o actualizaţi.