Modele aplicabile

Aceste informaţii sunt destinate următoarelor modele de televizoare:

 • KDL-42EX443
 • KDL-42EX440
 • KDL-32EX343
 • KDL-32EX340

Despre această descărcare

Actualizarea este simplă, iar cu cea mai nouă versiune de firmware puteţi obţine şi mai multe de la televizorul dumneavoastră.

 • Data lansării: 12/11/2013
 • Nume: sony_tvupdate_2012_6014_euf_auth.zip
 • Beneficii şi îmbunătăţiri:
  • Ora afişată pe banner este corectată.
 • Restricţii: destinat utilizării doar cu televizoare comercializate în Europa. Nu sunt comercializate toate modelele în toate ţările.

Cerinţe de sistem

Este posibil ca firmware-ul dumneavoastră să fie deja actualizat, în special dacă aveţi un model nou de televizor Bravia.

Dacă nu sunteţi siguri, este simplu să verificaţi ce versiune de firmware aveţi:

 1. Porniţi televizorul şi apăsaţi butonul HOME (Pagină de pornire) de pe telecomandă pentru a afişa meniul.
 2. Navigaţi la categoria Settings (Setări) şi selectaţi-o.
 3. Navigaţi la categoria Set-up (Configurare) şi selectaţi-o.
 4. Navigaţi la Product Support (Asistenţă produs) şi selectaţi-o.
 5. Numărul versiunii este afişat pe linia de jos.
 6. Confirmaţi numărul versiunii.
 7. Dacă numărul de versiune afişat pe linia de jos este 6.014.000 , televizorul dumneavoastră a fost actualizat corect.

Instalare

Urmaţi paşii simpli de mai jos pentru a actualiza firmware-ul televizorului: După actualizare, vor fi păstrate toate setările dumneavoastră personale de pe televizor.

Sunt necesare următoarele

 • un calculator cu acces la Internet
 • un stick de memorie USB
 • un televizor compatibil

Modul de asigurare a unei desfăşurări corecte a actualizării

De obicei, actualizarea este foarte simplă. Iată cum vă puteţi asigura că aceasta este realizată corect de prima dată:

 • Respectaţi instrucţiunile cu atenţie, în caz contrar televizorul nu va mai răspunde la comenzi sau va necesita reparaţii.
 • Nu opriţi televizorul - sau nu îl deconectaţi de la sursa de alimentare - în timpul actualizării.
 • Nu apăsaţi alte butoane, în afară de cele menţionate în instrucţiuni.

Descărcaţi fişierul de actualizare

Înainte de a instala actualizarea, va trebui să descărcaţi fişierul de actualizare de pe Internet şi să îl salvaţi pe un stick USB

 1. Vă rugăm să citiţi şi să acceptaţi termenii şi condiţiile de mai jos şi să executaţi clic pe download file (Descărcare fişier).
 2. Când vi se solicită acest lucru, salvaţi fişierul pe Desktop. După finalizarea descărcării fişierului de actualizare, verificaţi dacă mărimea acestuia este de 12,725,301 biţi. Pentru a face acest lucru, executaţi clic-dreapta pe fişier, selectaţi Properties (Proprietăţi) şi verificaţi mărimea în caseta tab General (Generalităţi).
 3. Deschideţi Windows Explorer, localizaţi fişierul descărcat sony_tvupdate_2012_6014_euf_auth.zip, şi decomprimați-l. Un folder denumit sony_tvupdate_2012_6014_euf_auth va fi acum creat pe hard disk-ul local.
 4. Deschideţi folderul şi localizaţi fişierul cu numele: sony_tvupdate_2012_6014_euf_auth
 5. Copiaţi folderul pe dispozitivul USB.

Note importante

 • Dispozitivul de stocare USB trebuie reformatat la sistemul de fişier FAT32 înainte de a copia fişierul de actualizare pe acesta.
 • Asiguraţi-vă că dispuneţi de suficient spaţiu pe dispozitivul USB.
 • Actualizarea nu va fi efectuată dacă numele fişierului este modificat.

Instalaţi actualizarea

După descărcarea fişierului de actualizare, îl puteţi instala pe televizor. Trebuie doar să urmaţi paşii simpli de mai jos.

 1. Porniţi televizorul .
 2. Introduceţi dispozitivul USB conţinând fişierul firmware în slotul USB al televizorului. 3. Opriţi televizorul apăsând butonul POWER (Pornire/oprire) de pe televizor, sau deconectaţi cablul de alimentare cu curent alternativ.
 4. Aşteptaţi oprirea televizorului (5 secunde).
 5. Apăsaţi butonul POWER (Pornire/oprire) din nou sau reconectaţi cablul de alimentare cu curent alternativ. - În timpul procesului de instalare a firmware-ului, nu deconectaţi dispozitivul USB, nu opriţi televizorul şi nu îl deconectaţi de la priză.
  1. Actualizarea va începe şi va dura între 1 şi 2 minute, fiind indicată de două leduri cu iluminare intermitentă: portocaliu (LED temporizator) şi roşu (Standby).  2. Actualizarea se va finaliza.
  3. Un LED verde va lumina intermitent din nou, iar televizorul porneşte automat.
 6. După câteva minute, televizorul se va opri automat şi va reporni din nou pentru a finaliza actualizarea.
 7. Scoateţi dispozitivul USB din televizor.- Procesul de actualizare este acum finalizat.
 8. Verificaţi dacă actualizarea a reuşit urmând paşii din Trebuie să efectuez actualizarea? - Dacă numărul de versiune este 6.014.000, televizorul dumneavoastră a fost actualizat corect.

Notă: Dacă actualizarea nu se finalizează, iar indicatorul PIC OFF/TIMER (Fără imagine/Temporizator) luminează intermitent în galben, roşu şi verde, vă rugăm să efectuaţi procedeul următor pentru o posibilă rezolvare a problemei:

 1. Verificaţi dacă dispozitivul dumneavoastră USB nu este defect şi reluaţi procesul "Download and Transfer" (Descărcare şi transfer).
 2. Apăsaţi butonul "POWER" (Pornire/oprire) de pe televizor pentru a opri televizorul.
 3. Apăsaţi butonul "POWER" (Pornire/oprire) de pe televizor din nou pentru a porni televizorul.
 4. Efectuaţi din nou procesul "Updating the Software" (Actualizare software).

Întrebări şi răspunsuri

Aveţi nevoie de mai multe informaţii? Consultaţi secţiunea de Întrebări frecvente privind actualizarea firmware-ului prin Internet

Întrebări frecvente şi soluţionarea problemelor

Setările mele personale vor fi şterse după actualizare?
Nu, toate setările dumneavoastră personale vor fi păstrate.

Pot instala o versiune mai veche a firmware-ului?
Pentru a păstra performanţele optime ale televizorului dumneavoastră, instalarea unei versiuni de firmware mai vechi nu este posibilă.

În timpul procesului de actualizare televizorul se opreşte
Este normal ca televizorul să se repornească în timpul procesului de actualizare. Va fi necesar un interval de timp mai lung pentru repornirea televizorului în timpul instalării noului firmware.

Cum trebuie să procedaţi în cazul în care întâmpinaţi probleme la actualizarea firmware-ului televizorului utilizând Internetul.

Indicatoarele PIC OFF/TIMER (Fără imagine/Temporizator), STANDBY şi POWER (Alimentare) luminează intermitent în galben, roşu şi verde. Vă rugăm urmaţi procedeul de mai jos:

 1. Verificaţi dacă dispozitivul dumneavoastră USB funcţionează corect şi reluaţi procesul de descărcare.
 2. Opriţi televizorul apăsând butonul POWER (Alimentare) de pe televizor.
 3. Apăsaţi butonul POWER (Alimentare) din nou şi reluaţi procesul de instalare.