Despre această descărcare

 • Data lansării: 05/04/2013
 • Nume: sony_tvupdate_2011_[V4.09]_eu_pad_waffle.pkg
 • Modele aplicabile:
  • KDL-42EX410
  • KDL-40BX420
  • KDL-37BX420
  • KDL-32BX320 / BX321 / BX420 / EX310
  • KDL-26BX320 / BX321
  • KDL-22CX32D / EX310
 • Beneficii şi îmbunătăţiri: Acest software elimină porţiunea inutilă de banner care apare la schimbarea programului.
 • Restricţii: destinat utilizării doar cu televizoarele comercializate în Europa. Nu sunt comercializate toate modelele în toate ţările.

Cum să vă asiguraţi că actualizarea se instalează perfect

Actualizarea este, de obicei, foarte simplă. Iată cum vă puteţi asigura că funcţionează de prima dată:

 • Citiţi cu atenţie instrucţiunile; în caz contrar, s-ar putea întâmpla să vă deterioraţi televizorul.
 • Nu opriţi televizorul – şi nu-l deconectaţi de la sursa de alimentare – în timpul actualizării.
 • Nu apăsaţi pe niciun buton, cu excepţia butoanelor menţionate în instrucţiuni.

Instalare

 1. Trebuie să acceptaţi declaraţia de neasumare a răspunderii de mai jos, înainte de descărcarea fişierului.
  • Vă rugăm să citiţi toate informaţiile de mai jos cu atenţie înainte de a descărca şi instala orice fişier. Nerespectarea instrucţiunilor poate face ca televizorul să nu mai răspundă la comenzi sau să necesite reparaţii.
  • După ce aţi acceptat declaraţia de neasumare a răspunderii, salvaţi fişierul de actualizare sony_tvupdate_2011_[V4.09]_eu_pad_waffle.pkg pe desktopul calculatorului dumneavoastră.

 2. După finalizarea descărcării fişierului de actualizare, verificaţi dacă mărimea acestuia este de 6,224,584 biţi.
  • Pentru a face acest lucru, executaţi clic-dreapta pe fişier, selectaţi "properties" (proprietăţi) şi verificaţi dacă fila tab "General" (Informaţii generale) afişează informaţiile corecte privind dimensiunea.  • Dacă informaţiile de mărime afişate pe calculatorul dumneavoastră sunt diferite, ştergeţi fişierul descărcat, curăţaţi memoria cache a browser-ului de Internet şi descărcaţi din nou fişierul.
 3. Deschideţi Windows explorer (Explorator Windows).
  • Copiaţi fişierul sony_tvupdate_2011_[V4.09]_eu_pad_waffle.pkg în rădăcina dispozitivului dumneavoastră USB.

 4. Note importante:
  • Dispozitivul de stocare USB trebuie reformatat la sistemul de fişier FAT32 înainte de a copia fişierul de actualizare pe acesta.
  • Asiguraţi-vă că dispuneţi de suficient spaţiu pe dispozitivul USB.
  • Actualizarea nu va fi efectuată dacă numele fişierului este modificat.

Procedeu de actualizare a firmware-ului

 1. Porniţi televizorul .

 2. Introduceţi dispozitivul USB conţinând fişierul de actualizare "sony_tvupdate_2011_[V4.09]_eu_pad_waffle.pkg" în slotul USB al televizorului. 3. Apăsaţi tasta "HOME" (Pagina de bază) pentru a intra în meniul principal.

 4. Selectaţi "Settings --> Set up --> USB System Update" (Setări > Configurare > Actualizare sistem USB).

 5. La întrebarea "Do you want to start system update now?" (Doriţi să începeţi actualizarea sistemului acum?", apăsaţi [OK].

 6. Pentru un moment scurt, este afişat mesajul "Scanning" (Scanare)

 7. Apoi este afişat mesajul de mai jos. Confirmaţi apăsând [OK]. 8. Actualizarea va începe şi va dura între 1 şi 2 minute, fiind indicată de o bară de progres pe ecran şi de două LED-uri verzi care iluminează intermitent.

 9. Imediat ce actualizarea este finalizată, va fi afişat mesajul de mai jos: 10. Un LED verde va lumina intermitent din nou, iar televizorul porneşte automat.

 11. Deconectaţi dispozitivul USB.

 • Cum pot verifica versiunea de firmware a televizorului meu?
  1. Porniţi televizorul şi apăsaţi butonul HOME (Pagina de bază) de pe telecomandă pentru a afişa meniul meniul.
  2. Navigaţi la opţiunea "Settings" (Setări) şi apăsaţi OK pentru a selecta.
  3. Navigaţi la opţiunea "Set-up" (Configurare) şi apăsaţi OK pentru a selecta.
  4. NavigaţI la „Suport produs” şi selectaţi.
  5. Numărul versiunii este afişat pe linia de jos.
  6. Confirmaţi numărul versiunii.
  7. Dacă numărul de versiune afişat pe linia de jos este 4.09.xxx* , televizorul dumneavoastră a fost actualizat corect.

   * "xxx" este doar pentru uz intern. Nu afectează performanţele televizorului dumneavoastră.

Întrebări şi răspunsuri

Indicatoarele PIC OFF/TIMER (Fără imagine/Temporizator), STANDBY şi POWER (Pornire) luminează intermitent în galben, roşu şi verde. Vă rugăm urmaţi procedeul de mai jos:

 1. Verificaţi dacă dispozitivul dumneavoastră USB nu este defect şi reluaţi procesul de descărcare.
 2. Opriţi televizorul apăsând butonul POWER (Pornire) de pe televizor.
 3. Apăsaţi butonul POWER (Pornire) din nou şi reluaţi procesul de instalare.