ID articol : S700024747 / Ultima modificare : 12.07.2018Tipărire

Cum să depanaţi problemele cu VAIO Recovery Center

  grad de dificultate Grad de dificultate:
  Uşor
  timp necesar Timp necesar:
  activitate de 10 minute


  Notă: Pentru detalii privind modul de recuperare a computerului, consultaţi ghidul furnizat pentru „Rezolvarea problemelor şi recuperarea sistemului VAIO” sau examinaţi documentaţia online disponibilă pe website-ul VAIO Support.


  Nu puteţi efectua o recuperare a sistemului

  Primiţi mesajul de eroare „Cannot use this recovery disc for this computer” (Nu se poate utiliza acest disc de recuperare pentru acest computer) sau „This program cannot be used for this computer” (Acest program nu se poate utiliza pe acest computer)

  1. Încercaţi o recuperare a sistemului utilizând discurile de recuperare şi, de asemenea, din partiţia de recuperare a hard diskului preconfigurată de producător ( Windows 7, Vista, XP , Windows 8). Dacă această eroare survine cu opţiunea de recuperare integrată, mergeţi la pasul 4 de mai jos.
  2. Dacă opţiunea de recuperare nu este posibilă (de exemplu, dacă aţi şters partiţia de recuperare de pe hard disk), mergeţi la pasul 4 de mai jos.
  3. Asiguraţi-vă că utilizaţi discurile de recuperare adecvate pentru modelul dumneavoastră. Dacă nu dispuneţi de discurile adecvate de recuperare pentru modelul dumneavoastră, dar partiţia de recuperare de pe hard disk este operaţională, efectuaţi o recuperare F10 şi creaţi noi discuri de recuperare.
  4. Dacă aţi încercat toţi paşii de mai sus, dar încă nu reuşiţi să efectuaţi o recuperare fie de pe discurile de recuperare, fie utilizând partiţia de recuperare a hard diskului preconfigurată, contactaţi departamentul VAIO Asistenţă Clienţi.

  Primiţi erori tip „305” (de exemplu: „305:69”), „323” (de exemplu: „323:52”) sau „403”

  1. Executaţi recuperarea sistemului utilizând discurile de recuperare şi, de asemenea, din partiţia de recuperare a hard diskului preconfigurată, dacă este posibil.
  2. Încercaţi atât opţiunea „C recovery” (Recuperare C), cât şi „Complete recovery” (Recuperare completă) din expertul VAIO Recovery Center.
  3. Dacă problema persistă, executaţi opţiunea „VAIO Hardware Diagnostics” (Diagnostic hardware VAIO), disponibilă cu expertul VAIO Recovery Center, şi executaţi testul HDD pentru a verifica hard diskul pentru erori.
  4. Dacă testul HDD generează o eroare, contactaţi departamentul Asistenţă Clienţi VAIO.
  5. Dacă testul HDD trece, dar încă nu reuşiţi să efectuaţi recuperarea sistemului, contactaţi departamentul Asistenţă Clienţi VAIO.

  Nu puteţi efectua recuperarea computerului, deoarece aţi şters partiţia originală de recuperare de pe hard disk (de exemplu, pe durata instalării unui sistem de operare non-preinstalat) fără a crea în prealabil discurile de recuperare

  Contactaţi asistenţa VAIO pentru a achiziţiona discuri de recuperare pentru computerul dumneavoastră.

  Primiţi un mesaj de eroare când încercaţi să reinstalaţi programele sau driverele VAIO furnizate

  Primiţi mesajul de eroare „This program cannot be used on this computer” (Acest program nu poate fi utilizat pe acest computer)

  1. Dacă această eroare se produce la încercarea de a reinstala programele şi driverele VAIO din partiţia de recuperare de pe hard disk (adică atunci când nu utilizaţi un disc de recuperare), atunci mergeţi la pasul 3.
  2. Dacă eroarea survine la utilizarea unui disc de recuperare, asiguraţi-vă că utilizaţi discul de recuperare corect pentru modelul VAIO.
  3. Dacă problema persistă, contactaţi departamentul Asistenţă Clienţi VAIO.

  Primiţi eroarea 505 (de exemplu, 505:26) în VAIO Recovery Center

  1. Această eroare poate surveni dacă încercaţi să instalaţi un program care este încă prezent în computerul dumneavoastră. Pentru a rezolva problema, dezinstalaţi programul în chestiune prin aplicaţia Programs and Features (Programe şi Caracteristici) din Control Panel (Panou de control) Vista, înainte de a încerca să-l reinstalaţi.
  2. Dacă problema persistă, realizaţi o copie de siguranţă a datelor personale şi încercaţi o recuperare a sistemului care va reinstala programele preinstalate originale.

  Primiţi eroarea „You must be logged on as system administrator to continue” (Trebuie să fiţi conectat ca administrator de sistem pentru a continua).

  Deconectaţi-vă şi apoi reconectaţi-vă cu un cont de tip administrator şi apoi încercaţi să executaţi din nou VAIO Recovery Center.

  Primiţi eroarea „AC adapter is not connected” (Adaptorul de reţea nu este conectat).

  Pentru a evita întreruperea alimentării în cursul procesului, conectaţi la computer un adaptor de reţea.


  Nu puteţi crea discurile de recuperare pentru computerul VAIO

  Procesul de întrerupe sau primiţi o eroare în cursul inscripţionării discului

  1. Asiguraţi-vă că aţi instalat cele mai recente actualizări ale modelului.
  2. Dacă problema persistă, realizaţi o copie de rezervă a datelor şi efectuaţi o recuperare a sistemului utilizând partiţia de recuperare a hard diskului preconfigurată, apoi inscripţionaţi discurile de recuperare pe un sistem VAIO recuperat curat înainte de a instala orice program software creat de terţi sau orice actualizare.
  3. Dacă problema rămâne nerezolvată, contactaţi departamentul Asistenţă Clienţi VAIO.