Model aplicabil

Aceste informaţii sunt pentru următoarele modele:

 • ILME-FX6T
 • ILME-FX6TK
 • ILME-FX6V

Descărcări necesare

Citiţi această secţiune înainte de a descărca fişierul.

Pentru a instala această actualizare, trebuie mai întâi să descărcaţi driverul camerei Sony. Pentru detalii, citiţi secţiunea Cum se descarcă driverul pentru camera Sony din acest articol.

Despre această descărcare

Beneficii şi îmbunătăţiri

 • Adaugă opţiunile 100P şi 120P la meniul frecvenţei de cadre Slow & Quick Motion (Mişcare cu încetinitorul şi rapidă), când codecul este setat la RAW sau RAW & XAVC-I
 • Îmbunătăţeşte stabilitatea generală a camerei

Beneficiile anterioare şi îmbunătăţiri

 • Remediază o problemă în care valoarea EI nu este reflectată corect în timpul redării în modul Cine EI
 • Îmbunătăţeşte stabilitatea generală a camerei

NOTĂ: contactaţi un centru de service pentru informaţii referitoare la versiunile anterioare.

Informaţii despre fişier

Nume fişier

 • Update_ILMEFX6V110.dmg

Versiune fişier

 • 1.10

Dimensiune fişier

 • 561.4 MB (561 445 368 octeţi)

Data lansării

 • 20-05-2021

Pregătire

Verificaţi versiunea de software a sistemului

Urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a verifica versiunea software a sistemului. Dacă versiunea software-ului sistemului este Ver.1.01 sau mai recentă, actualizarea nu este necesară.
NOTĂ: dacă atunci când porniţi camera apare ecranul de setări Date/Time (Dată/Oră), asigurați-vă că setaţi data şi ora la valorile corecte.

 1. Pe cameră, selectaţi MenuMaintenanceVersion (Meniu → Întreţinere → Versiune).
 2. Versiunea software de sistem este afişată după cum se ilustrează mai jos.
  Imagine care indică versiunea curentă a software-ului sistemului

Cerinţe de sistem

Sisteme de operare

Ultima versiune actualizată a software-ului de sistem este compatibilă cu următoarele versiuni Macintosh:

 • macOS 10.14, 10.15, 11

Hardware de computer

Ultima versiune actualizată a software-ului de sistem este compatibilă cu următoarele echipamente hardware:

 • Mac cu procesor Intel (Mac cu Apple Silicon nu este acceptat)
 • Spaţiu pe hard disk: 600 MB sau mai mult
 • RAM: 600 MB sau mai mult

Alte componente hardware

 • Sursa de alimentare pentru cameră
  • Adaptor c.a.
 • Cablu USB-C furnizat alături de cameră
  NOTĂ: funcţionalitatea de actualizare nu este garantată cu niciun alt cablu USB.

Descărcare şi instalare

Notificare importantă

 • Închideţi toate celelalte aplicaţii software înainte de a actualiza software-ul de sistem.
 • Conectaţi întotdeauna un adaptor de c.a. inclus la actualizare. Dacă un acumulator este ataşat în acelaşi timp, actualizarea va continua dacă ulterior adaptorul de c.a. este deconectat.
 • Scoateţi cardul de memorie din cameră înainte de a începe procesul de actualizare.
 • Actualizarea software de sistem va dura aproximativ 24 minute. În acest interval de timp, nu lăsaţi computerul să intre în modul de repaus.
  NOTĂ: în cazul în care computerul intră în modul de repaus iar actualizarea este întreruptă, întregul proces de actualizare va trebui să fie repornit.
 • Nu deschideţi About This System Software Updater (Despre această aplicaţie de actualizare a software-ului sistemului) în meniul System Software Updater (Aplicaţie de actualizare a software-ului sistemului), deoarece acest lucru poate cauza închiderea bruscă a software-ului.
 • Nu conectați camera la niciun alt dispozitiv, cu excepția computerului.
 • Nu conectaţi camera la computer încă.
 • Asiguraţi-vă că PC-ul este conectat la internet.

Cum se descarcă driverul pentru camera Sony:

 1. Accesaţi pagina de descărcare Driver pentru camera Sony.
 2. Faceţi clic pe butonul Download (Descărcare).
 3. După citirea declinării de răspundere, faceţi clic pe Download (Descărcare).
  NOTĂ: va începe descărcarea fişierului Camera_Driver_2102a.dmg.
 4. Salvaţi fişierul pe desktop-ul computerului dumneavoastră (recomandat).
  NOTĂ: dimensiune fişier:130 KB (129 582 octeţi)

Cum se descarcă aplicaţia de actualizare:

 1. Faceţi clic pe butonul Download (Descărcare) de mai sus.
 2. După citirea declinării de răspundere, faceţi clic pe Download (Descărcare).
  NOTĂ: va începe descărcarea fişierului Update_ILMEFX6V110.dmg.
 3. Salvaţi fişierul pe desktop-ul computerului dumneavoastră (recomandat).
  NOTĂ: dimensiune fişier:561.4 MB (561 445 368 octeţi)

Pasul 1: Cum se instalează driverul pentru camera Sony

 1. Închideţi toate programele care rulează în prezent pe computerul dvs.
 2. Faceţi dublu clic pe fişierul Camera_Driver_2102a.dmg pe care l-aţi descărcat. Nu conectaţi camera în acest moment.
  NOTĂ: dacă aţi conectat camera la un computer, deconectaţi-o înainte de a realiza procedura.
 3. Programul de instalare a driverului pentru camera Sony este extins.
 4. Faceţi dublu clic pe pictograma SonyCameraDriver.pkg.
 5. Se va deschide ecranul programului de instalare. Continuaţi conform instrucţiunilor.
 6. Vi se solicită să permiteţi sistemului să iniţializeze instalarea. Introduceţi parola pentru contul de administrare.

  NOTE:
  • Dacă sistemul de operare afişează mesajul de dialog System Extension Blocked (Extensie sistem blocată) (mesajul real va varia în funcţie de versiunea sistemului de operare), faceţi clic pe butonul Open Security Preferences (Deschideţi preferinţele de securitate). Se deschide ecranul macOS Security & Privacy (Securitate şi confidenţialitate).
  • Dacă sistemul de operare nu afişează mesajul de dialog System Extension Blocked (Extensie sistem blocată), accesaţi Pasul 2: Porniţi aplicaţia de actualizare mai departe.
 7. Pe ecranul Security & Privacy (Securitate şi confidenţialitate), deschideţi fila General şi faceţi clic pe pictograma sub formă de cheie. Când vi se solicită să introduceţi parola, tastaţi parola pe care aţi folosit-o când v-aţi conectat folosind contul de administrator şi apoi faceţi clic pe butonul Unlock (Deblocare).
 8. Faceţi clic pe butonul Allow (Permiteţi) pentru a permite sistemului să înceapă încărcarea software-ului sistemului.
 9. După ce faceţi clic pe butonul Allow (Permiteţi); dacă vi se cere să reporniţi, reporniţi computerul şi reveniţi la începutul procedurii de actualizare.
 10. Dacă ecranul Security and Privacy (Securitate şi confidenţialitate) nu dispare, închideţi fereastra.

Pasul 2: Porniţi aplicaţia de actualizare

 1. Faceţi dublu clic pe fişierul Update_ILMEFX6V110.dmg pe care l-aţi descărcat. Nu conectaţi camera în acest moment.
 2. Update_ILMEFX6V110 este extins.
 3. Faceţi dublu clic pe pictograma SystemSoftwareUpdate (Actualizare software sistem).
 4. Mesajul vă solicită să permiteţi aplicaţiei să facă modificări. Introduceţi parola pentru contul de administrare.
 5. Se va deschide aplicaţia de actualizare a software-ului sistemului.

  NOTE:
  • Dacă sistemul nu este pregătit să înceapă actualizarea, apare un mesaj de eroare. Luaţi măsurile corespunzătoare în funcţie de mesaj şi apoi faceţi dublu clic pe SystemSoftwareUpdater (Actualizare software sistem) din nou.
  • Dacă apare mesajul You need to restart your computer (Trebuie să reporniţi computerul), reporniţi computerul şi faceţi dublu clic pe SystemSoftwareUpdater (Actualizare software sistem) din nou.
  • Dacă apare mesajul You need to install Sony Camera Driver (Trebuie să instalaţi driverul pentru camera Sony), efectuaţi procedura descrisă în Pasul 1: Cum se instalează driverul pentru camera Sony, apoi faceţi dublu clic pe SystemSoftwareUpdater (Actualizare software sistem) din nou.
  • Dacă apare mesajul Check the Security & Privacy setting (Verificaţi setarea Securitate şi confidenţialitate), parcurgeţi paşii 7 şi 8 din secţiunea Pasul 1: Cum se instalează driverul pentru camera Sony, apoi reporniţi computerul şi faceţi dublu clic pe SystemSoftwareUpdater (Actualizare software sistem) din nou.
 6. Porniţi camera şi conectaţi-o la computer prin cablul USB furnizat şi selectaţi Execute (Rulare). Când faceţi acest lucru, USB Mode (Modul USB) apare pe ecranul LCD al camerei.
 7. Faceţi clic pe Next (Înainte). Numărul versiunii curente şi numărul versiunii actualizate apar în partea din stânga jos a ecranului.
  NOTĂ: în cazul în care computerul nu poate găsi dispozitivul, pe ecranul computerului apare mesajul Could not find the camera for this update (Nu a putut fi găsită camera pentru această actualizare). Încercaţi următoarele:
  • Deconectaţi cablul USB şi conectaţi-l din nou.
  • În cazul în care calculatorul are terminale USB multiple, încercaţi cu alte terminale.
   IMPORTANT: nu opriţi camera şi nu deconectaţi cablul USB în niciun moment în timpul actualizării.
 8. După confirmarea faptului că versiunea curentă a software-ului este Ver. 1.01 sau o versiune anterioară, faceţi clic pe Next (Următorul). Dacă versiunea curentă a software-ului sistemului este Ver. 1.10, actualizarea nu este necesară. În acest caz, deconectaţi camera de la computer şi faceţi clic pe Finish (Finalizare), opriţi camera, scoateţi acumulatorul, reintroduceţi acumulatorul şi reporniţi camera.
  • Actualizarea este necesară
   Imagine care indică versiunea curentă a software-ului de sistem pe System Software Updater (Aplicaţie de actualizare a software-ului sistemului)
  • Actualizarea nu este necesară
   Imagine care indică cea mai recentă versiune de software pe System Software Updater (Aplicaţie de actualizare a software-ului sistemului)
 9. Camera se va reseta automat.

  NOTĂ: pictograma de Loading (Încărcare) poate să nu fie afişată, în funcţie de versiunea de sistem de operare utilizată.
 10. Porniţi actualizarea. Actualizarea va începe după resetarea automată şi se va afişa o bară de progres. Actualizarea va dura aproximativ 24 de minute până la finalizare.
  IMPORTANT: nu opriţi camera şi nu deconectaţi cablul USB în niciun moment în timpul actualizării.
 11. După finalizarea actualizării, camera va reporni automat.
 12. Când apare din nou ecranul LCD, faceţi clic pe Finish (Finalizare) şi deconectaţi cablul USB.

  NOTĂ: uneori, după repornire, este afişat un avertisment privind recuperarea datelor. Acest lucru este normal. Așteptați până când acest avertisment dispare.

Pasul 3: Confirmaţi versiunea software a sistemului dispozitivului dvs.

 1. Pe cameră, selectaţi MenuMaintenanceVersion (Meniu → Întreţinere → Versiune).
 2. Versiunea software de sistem este afişată după cum se ilustrează mai jos.
  Imagine care indică versiunea actualizată a software-ului

Întrebări şi răspunsuri

Actualizarea nu se finalizează

Dacă monitorul rămâne stins pentru mai mult de 25 minute, urmaţi aceşti paşi pentru a depana problema:

 1. Deconectaţi cablul USB de la calculator.
 2. Scoateţi acumulatorul şi adaptorul c.a. din cameră, lăsaţi-l câteva minute, apoi introduceţi din nou acumulatorul sau conectaţi adaptorul c.a.
 3. Reporniţi computerul.
 4. Porniţi camera şi repetaţi procesul de instalare.