• Dimensiuni (l x H x A)

    230 x 39 x 194 mm

   • Greutate

    0,8 kg

   • Redare

    Da

   • Super Scaler (con. ex. Precision CinemaHD)

    Da

   • HDMI®

    Da

   • Ieşire DVD 24p

    Da

   • Coaxială, optică

    Da

   • 24p True Cinema™

    Da

   • NTSC/PAL

    Da/Da

   • Deep Color

    Da (16 biţi)

   • Blocare acces pentru copii

    Da

   • Screensaver/conf. simplă/PhotoTV HD

    Da/Da/Da

   • Red. în timp real/Subtit./Recomand.

    Da/Da

   • Control parental

    Da

   • Tast. USB (numai 101)/ Standby aut.

    Da (doar 101)

   • BRAVIA Sync

    Da

   • Diaporamă foto cu muzică

    Da

   • Browser Web

    Da

   • Terminale de intrare şi ieşire

    Ieşire HDMI 1 (spate), intrare USB 1 (faţă), ieşire audio coaxială 1 (spate), conexiune Ethernet 1 (spate)

   • Consum de energie

    9,5 W

   • Consum de energie (modul standby în reţea) - terminale

    3,8 W (Ethernet)/3,8 W (HDMI CEC)/4,5 W (toate terminalele şi reţelele conectate)

   • Modul standby activat

    20 de minute

   • Consum de energie (modul oprit)

    nu este disponibil

   • Modul standby în reţea activat - terminale

    20 de minute (Ethernet, HDMI CEC)

   • Consum de energie (modul standby)

    0,2 W

  • Telecomandă (RMT-VB100I)
  • Baterii (tip AAA) x 2
  • Card de garanţie