Dimensiuni (l x H x A)
230 x 39 x 194 mm
Greutate
0,8 kg
Redare
Da
Super Scaler (con. ex. Precision CinemaHD)
Da
HDMI®
Da
Ieşire DVD 24p
Da
Coaxială, optică
Da
24p True Cinema™
Da
NTSC/PAL
Da/Da
Deep Color
Da (16 biţi)
Blocare acces pentru copii
Da
Screensaver/conf. simplă/PhotoTV HD
Da/Da/Da
Red. în timp real/Subtit./Recomand.
Da/Da
Control parental
Da
Tast. USB (numai 101)/ Standby aut.
Da (doar 101)
BRAVIA Sync
Da
Diaporamă foto cu muzică
Da
Browser Web
Da
Terminale de intrare şi ieşire
Ieşire HDMI 1 (spate), intrare USB 1 (faţă), ieşire audio coaxială 1 (spate), conexiune Ethernet 1 (spate)
Consum de energie
9,5 W
Consum de energie (modul standby în reţea) - terminale
3,8 W (Ethernet)/3,8 W (HDMI CEC)/4,5 W (toate terminalele şi reţelele conectate)
Modul standby activat
20 de minute
Consum de energie (modul oprit)
nu este disponibil
Modul standby în reţea activat - terminale
20 de minute (Ethernet, HDMI CEC)
Consum de energie (modul standby)
0,2 W
  • Telecomandă (RMT-VB100I)
  • Baterii (tip AAA) x 2
  • Card de garanţie