Acord de Licenta pentru Utilizatorul Final

Descărcări de software şi aplicaţii online: Restricţii şi precizări legale

Toate driverele, software-ul, programele (inclusiv upgrade-urile şi actualizările), plug-in-urile pentru browser, perifericele şi alte aplicaţii, serviciile sau utilitarele pentru computer, software-ul pus la dispoziţia utilizatorilor pentru conectarea sau facilitarea accesului la abonamentele asociate cu acest site şi toate fişierele şi imaginile încorporate sau generate de software, programele şi alte materiale disponibile pentru descărcare sau ca aplicaţie ori serviciu utilizat de la distanţă din cuprinsul Sitului (Utilitare) sunt oferite cu titlu de serviciu şi asistenţă oferită Utilizatorilor. Dreptul de proprietate asupra Utilitarelor (indiferent dacă au fost descărcate sau nu) nu este transferat Utilizatorilor şi rămâne (ca şi toate drepturile intelectuale incluse) în posesia Sony, afiliaţilor Sony sau furnizorilor de licenţă.

Utilizarea de către Utilizator a Utilitarelor va fi reglementată şi de termenii din documentele asociate disponibile online sau offline, de acordul de licenţă pentru utilizatorul final sau de alte acorduri relevante, şi de termenii şi condiţiile specificate de vânzătorul sau furnizorul de licenţă relevant (EULA) (care vor avea întâietate în faţa acestor Termeni, în cazul în care diferă de aceşti Termeni). Dacă un Utilitar nu este însoţit de un acord EULA, licenţa Utilitarului vi se acordă pentru un singur utilizator, fiind netransferabilă, neexclusivă şi revocabilă.

Utilitarele pot fi folosite doar conform specificaţiilor din acordul EULA aplicabil. Utilizatorii nu au permisiunea de a reproduce, copia, închiria, împrumuta, decoda, decompila sau vinde Utilitarele, cu excepţia situaţiilor prevăzute explicit în acordul EULA sau în legile în vigoare. Utilizarea neautorizată a Utilitarelor încalcă legea drepturilor de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală, iar Sony sau furnizorul de licenţă relevant (după caz) îşi rezervă toate drepturile.
Sony nu oferă nici o Garanţie privind acurateţea sau fiabilitatea rezultatelor obţinute în urma utilizării Utilitarelor. Sony nu îşi asumă răspunderea pentru pierderile de date sau pagubele provocate de instalarea sau utilizarea Utilitarelor descărcate, şi nu oferă nicio altă garanţie şi nu îşi asumă nicio altă răspundere cu privire la Utilitare. Sony recomandă ca Utilizatorii (iar Utilizatorii se angajează) să creeze şi să păstreze o copie a tuturor informaţiilor cuprinse în hardware (pe care vor fi instalate sau utilizate Utilitarele) înainte de a instala sau utiliza Utilitare.
Sony şi afiliaţii Sony nu oferă asistenţă (cu excepţia cazurilor specificate explicit în acordul EULA aplicabil, dacă acestea există) pentru utilizarea, instalarea sau întreţinerea Utilitarelor sau pentru rezolvarea problemelor care pot surveni în urma utilizării sau instalării Utilitarelor.

Luaţi la cunoştinţă faptul că Utilitarele şi documentaţia însoţitoare şi/sau informaţiile tehnice pot face obiectul legilor şi reglementărilor în vigoare privind exporturile. Sunteţi de acord să nu exportaţi sau re-exportaţi Utilitarul, direct sau indirect, cu încălcarea acestor legi şi reglementări.
În situaţiile în care Sony este de acord (în scris) să acorde asistenţă tehnică pentru un produs Sony, va furniza asistenţa respectivă doar pentru produsele Sony relevante, cu sistemele de operare şi celelalte programe software în forma şi versiunea în care au fost expediate din fabrica Sony sau afiliatului Sony, având posibilitatea să refuze acordarea asistenţei pentru produse Sony pe care Utilitarele au fost instalate sau încărcate ulterior.

Acordurile EULA în vigoare pot impune excluderi sau limitări suplimentare privind garanţia sau răspunderea pentru Utilitare.

Descărcarea unui Utilitar constituie acceptarea acestor Termeni. Dacă nu sunteţi de acord cu aceşti Termeni, nu aveţi permisiunea de a descărca Utilitare sau documentaţia online asociată cu acestea.