Modele aplicabile

Aceste informaţii sunt destinate următoarelor modele:
 • ILCE-5100

Despre această descărcare

 • Nume: Software de sistem Ver.3.10 pentru ILCE-5100 (Mac)
 • Data lansării: 14/03/2016
 • Beneficii şi îmbunătăţiri:
  • Acest software de sistem optimizează performanţa obiectivelor noi.

Confirmaţi versiunea software de sistem a camerei dumneavoastră

Urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a verifica versiunea software de sistem a camerei dumneavoastră.
Dacă versiunea software de sistem este 3.10 sau o versiune ulterioară, actualizarea nu este necesară.

 1. Selectaţi Menu (Meniu) --> sub-pagina 5 din Setup (Configurare) --> Version (Versiune) pe cameră.
 2. Versiunea software de sistem este afişată după cum se ilustrează mai jos.

Cerinţe de sistem

Sisteme de operare

Ultima versiune actualizată a software-ului de sistem este compatibilă cu următoarele versiuni Mac:
 • Mac OS X v.10.8 ~ 10.11

Hardware de computer

Ultima versiune actualizată a software-ului de sistem este compatibilă cu următoarele echipamente hardware:
 • CPU: Procesor Intel*
  * Procesoarele Core Solo şi Core Duo nu mai sunt acceptate.
 • Spaţiu liber pe hard disk: Minim 200 MB
 • RAM: Minim 512 MB
  Notă: Închideţi toate celelalte aplicaţii software înainte de a actualiza software-ul de sistem.
 • Sursa de alimentare pentru cameră
  • Acumulator reîncărcabil NP-FW50 complet încărcat
   sau
   Adaptor c.a. AC-PW20 (comercializat separat)
   Notă: Actualizarea poate fi efectuată doar atunci când nivelul restant al acumulatorului este (trei marcaje) sau mai mare. Vă recomandăm să utilizaţi un acumulator complet încărcat sau adaptorul c.a. AC-PW20 (comercializat separat).
 • Cablu USB furnizat împreună cu camera
  Notă: Funcţionalitatea de actualizare nu este garantată pentru alte cabluri USB.

Descărcare

 • În timpul actualizării software de sistem, folosiţi un acumulator reîncărcabil complet încărcat NP-FW50 sau adaptorul c.a. AC-PW20 (comercializat separat).
 • Nu decuplaţi acumulatorul sau adaptorul c.a. în timpul actualizării. în caz contrar, camera se poate opri din cauza întreruperii bruşte a alimentării.
 • Scoateţi cardul de memorie din cameră înainte de actualizare.
 • Actualizarea software de sistem durează aproximativ 15 minute, aşa că nu lăsaţi computerul să intre în modul de repaus. În cazul în care computerul intră în modul de repaus iar actualizarea este întreruptă, reluaţi întregul proces de actualizare de la început.
 • Nu alegeţi About This Firmware Updater (Despre acest program de actualizare firmware) din meniul Firmware Updater (Program de actualizare firmware). Acest lucru ar putea duce la blocarea software-ului programului de actualizare, în special în tipul actualizării.

Descărcaţi programul de actualizare firmware

 1. Asiguraţi-vă că sunteţi conectat/ă ca utilizator cu drepturi administrative.
 2. După citirea declaraţiei de neasumare a responsabilităţii, faceţi clic pe butonul [Download] [Descărcare] de mai jos.
 3. Va începe descărcarea fişierului [Update_ILCE5100V310.dmg].
 4. Salvaţi fişierul pe computer.

Instalare

 1. Închideţi toate programele care rulează în acest moment pe computerul dumneavoastră.
 2. Faceţi dublu clic pe fişierul [Update_ILCE5100V310.dmg] descărcat. - Nu conectaţi camera în acest moment.
 3. Faceţi dublu clic pe pictograma [Update_ILCE5100V310] care este afişată pe desktop.
 4. Faceţi dublu clic pe pictograma [FirmwareUpdater] (Aplicaţie de actualizare firmware).
 5. Pentru a încărca o extensie de kernel, mesajul vă solicită să permiteţi aplicaţiei să efectueze modificări. Introduceţi parola pentru contul de administrare. 6. Firmware Updater (Aplicaţie de actualizare firmware) începe.


  >

 7. Porniţi camera.
 8. Conform instrucţiunilor din fereastra Firmware Updater (Aplicaţie de actualizare firmware), selectaţi Menu (Meniu) --> sub-pagina 3 din Setup (Configurare) --> USB Connection (Conexiune USB) pe cameră şi verificaţi dacă este selectat modul Mass Storage (Stocare în masă).
  Dacă este selectat un mod diferit de Mass Storage (Stocare în masă), selectaţi Mass Storage (Stocare în masă). 9. Conectaţi camera la computer cu cablul USB furnizat. „USB Mode” (Mod USB) apare pe ecranul LCD al camerei.
  Notă: În cazul în care computerul nu poate găsi camera, pe ecranul computerului apare mesajul „Could not find the camera for this update.” (Nu a putut fi găsită camera pentru această actualizare). Încercaţi următoarele:
  • Deconectaţi cablul USB de la cameră şi apoi reconectaţi-l.
  • Dacă există un alt terminal USB liber pe computer, reconectaţi cablul USB la acest terminal.
 10. Faceţi clic pe Next (Următorul) din fereastra Firmware Updater (Aplicaţie de actualizare firmware). Versiunea curentă şi versiunea de după actualizare apar în partea din stânga jos a ecranului. Dacă versiunea software de sistem curentă este 3.10 sau mai recentă, actualizarea nu este necesară. În acest caz, opriţi conexiunea USB şi faceţi clic pe Finish (Terminare), opriţi camera, scoateţi acumulatorul şi/sau adaptorul c.a., reintroduceţi acumulatorul sau reconectaţi adaptorul c.a. şi porniţi camera.
 11. Faceţi clic pe Next (Următorul). Apare următorul ecran.


 12. Apăsaţi pe centrul rotiţei de control pentru executare.


  Notă: Ecranul se stinge atunci când apăsaţi centrul rotiţei de comandă. Treceţi la pasul următor.

 13. Faceţi clic pe Next (Următorul) din fereastra Firmware Updater (Aplicaţie de actualizare firmware).
 14. După resetare, se verifică reconectarea camerei şi apare ecranul de mai jos.
  Faceţi clic pe Run (Executare) pentru a porni actualizarea. Bara de progres este afişată în timpul upgrade-ului (aproximativ 15 minute).


  Notă: Nu opriţi camera şi nu deconectaţi cablul USB în niciun moment în timpul actualizării.
 15. După finalizarea actualizării, camera va reporni automat. Asiguraţi-vă că este pornită camera şi aşteptaţi până când apare din nou ecranul LCD. Faceţi clic pe Finish (Terminare) după ce apare ecranul LCD şi deconectaţi cablul USB.


 16. Notă: După repornirea automată a camerei, aceasta poate afişa un ecran de restaurare. Cât timp este afişat, nu deconectaţi cablul USB. După finalizarea restaurării, camera se poate stinge automat. Dar actualizarea este finalizată.

Verificaţi dacă versiunea software de sistem a camerei dumneavoastră este Ver 3.10.

 1. Pe cameră, selectaţi Menu (Meniu) --> sub-pagina 5 din Setup (Configurare) --> Version (Versiune).
 2. Versiunea software de sistem este afişată după cum se ilustrează mai jos.