Modele aplicabile

Aceste informaţii sunt aplicabile pentru următoarele modele STR:

 • STR-DA3600ES

Despre această descărcare

 • Nume: A36E_1032.zip
 • Data lansării: 25/03/2015
 • Trebuie să efectuez actualizarea? Este posibil ca firmware-ul dumneavoastră să fie deja actualizat, în special dacă aveţi un model STR nou. Dacă nu sunteţi siguri, urmaţi aceste instrucţiuni pentru a verifica ce versiune de firmware aveţi
 • Beneficii şi îmbunătăţiri:
  • Modifică metoda de distribuţie a radioului prin Internet SHOUTcast.
   Notă:Această actualizare de firmware acceptă modificarea API a serverului SHOUTcast. Nu există nicio modificare pentru specificaţia funcţionalităţii SHOUTcast
 • Restricţii: destinat utilizării doar cu modele STR comercializate în Europa. Nu sunt comercializate toate modelele în toate ţările

Instalare

Instalarea Setup Manager

Pentru a actualiza firmware-ul, veţi avea nevoie de Setup Manager. Dacă nu aţi instalat Setup Manager, acesta este disponibil pe CD-ul furnizat împreună cu produsul dvs. sau prin descărcarea pachetului programului de instalare.

Modul de instalare a Setup Manager

Descărcaţi ultima versiune

 1. Citiţi termenii şi condiţiile şi bifaţi caseta pentru a confirma faptul că le acceptaţi
 2. Faceţi clic pe Descărcare mai jos
 3. Când vi se solicită acest lucru, salvaţi fişierul pe desktop.

Instalaţi software-ul

Asiguraţi-vă că echipamentul este conectat

 1. Cu receptorul oprit, conectaţi-l la reţea folosind un cablu LAN
 2. Asiguraţi-vă că receptorul este conectat la televizor
 3. Porniţi receptorul şi aşteptaţi 30-50 de secunde comunicaţia U-com
 4. Porniţi televizorul
 5. Pe telecomanda receptorului, apăsaţi GUI MODE. GUI MODE ON apare în fereastra de afişare a receptorului
 6. Meniul este afişat pe ecranul TV

Dacă receptorul a fost deja configurat pentru a se conecta la reţeaua de domiciliu, accesaţi Actualizare firmware.

Conectaţi receptorul la reţeaua de domiciliu

 1. Utilizaţi tastele cu săgeţi sus şi jos de pe telecomandă pentru a selecta Settings (Setări) > Network (Reţea) > Network Setup (Configurare reţea).Settings (Setări) > Network (Reţea) > Network Setup (Configurare reţea)

  Sony

 2. În meniul Network Setup (Configurare reţea) , selectaţi Internet Setup (Configurare Internet)

  Sony

 3. Pe ecranul Internet Setup (Configurare Internet) , selectaţi Connect Automatically (DHCP) (Conectare automată [DHCP]). Este posibil să apară mesajul „Connecting... Please wait.” (Se conectează. Aşteptaţi...).

  Sony

 4. După ce receptorul se conectează cu succes la reţea, selectaţi Finish (Terminare) şi apăsaţi butonul Enter
 5. Apăsaţi butonul GUI MODE de pe telecomandă. GUI MODE OFF apare în fereastra de afişare a receptorului.

Actualizare firmware

 1. Apăsaţi butonul MENU de pe telecomandă. Selectaţi System Settings (Setări sistem) şi apoi apăsaţi butonul Enter
 2. Utilizaţi tastele cu săgeţi sus/jos pentru a selecta UPDATE(PC) (Actualizare [PC]) şi apoi apăsaţi butonul Enter
 3. Utilizaţi tastele cu săgeţi sus/jos pentru a selecta PERMIT (Se permite).
 4. Pe computer, lansaţi Setup Manager făcând dublu clic pe pictograma de pe desktop. Modul de instalare a Setup Manager
 5. Faceţi dublu clic pe pictograma receptorului
 6. În ecranul Setup Manager , deplasaţi bara de defilare din stânga pentru a selecta System (Sistem).
 7. În ecranul System Settings (Setări sistem) , la dreapta File Path (Cale fişier), faceţi clic pe Browse (Navigare) pentru a localiza fişierul de actualizare a firmware-ului descărcat A36E_1032.zip
 8. Faceţi clic pe Start Update (Pornire actualizare).
 9. În ecranul Start Update (Pornire actualizare) , faceţi clic pe Yes (Da) pentru a porni procesul de actualizare. Această actualizare durează 15-30 de minute.
  Notă: Indicatorul MULTI CHANNEL DECODING de pe panoul frontal al receptorului va lumina intermitent în timpul actualizării. Atunci când actualizarea este finalizată, indicatorul va înceta să mai lumineze.
 10. După finalizarea actualizării, faceţi clic pe Exit (Ieşire).
 11. Opriţi receptorul şi deconectaţi-l de la computer
 12. Actualizarea firmware-ului este finalizată

Verificaţi versiunea curentă de firmware a receptorului

 1. Pe telecomanda receptorului, apăsaţi GUI MODE. GUI MODE ON apare în fereastra de afişare a receptorului
 2. Meniul este afişat pe ecranul TV
 3. Apăsaţi butonul MENU de pe telecomandă. Apăsaţi tastele cu săgeţi sus/jos pentru a selecta System Settings (Setări sistem) şi apoi apăsaţi butonul Enter .
 4. Utilizaţi tastele cu săgeţi sus/jos pentru a selecta VERSION x.xxx. Se va afişa astfel versiunea curentă de firmware

Întrebări şi răspunsuri

Dacă actualizarea eşuează:

 1. Verificaţi dacă aţi descărcat fişierul corect pentru receptorul dvs.
 2. Verificaţi setările pentru firewall. Software-ul firewall poate bloca Setup Manager.
  • Utilizarea programului firewall pentru Windows: Adăugaţi Setup Manager la setările de excepţie ale programului firewall pentru Windows din Panoul de control
  • Utilizarea altor programe firewall: Dezactivaţi firewall-ul sau înregistraţi Setup Manager ca aplicaţie permisă. Consultaţi secţiunea Asistenţă a programului firewall pentru detalii privind modul în care puteţi efectua acest lucru

Informaţii despre fişier

Nume fişier

 • A36E_1032.zip