Modele aplicabile

Aceste informaţii sunt aplicabile pentru următoarele modele STR:

 • STR-DN840

Despre această descărcare

Actualizarea este simplă şi cu cea mai nouă versiune de firmware puteţi obţine şi mai multe de la receiverul dumneavoastră audio-video.

 • Nume: Firmware receiver audio-video la versiunea s9327.1108.0
 • Data lansării: 18/08/2014
 • Beneficii şi îmbunătăţiri:
  • Îmbunătăţeşte funcţionalitatea Netflix şi Dolby Digital Plus
 • Restricţii: Destinat doar utilizării cu receivere audio-video comercializate în Europa. Nu sunt comercializate toate modelele în toate ţările.

Cerinţe de sistem

Este posibil ca firmware-ul dumneavoastră să fie deja actualizat, în special dacă aveţi un model nou de receiver audio-video. Dacă numărul versiunii este s9327.1108.0 sau superior, actualizarea nu este necesară.

Dacă nu sunteţi siguri, este simplu să verificaţi ce versiune de firmware aveţi:

 1. Porniţi televizorul şi verificaţi dacă acesta este comutat la intrarea la care este conectat receiverul audio-video. Aşadar, dacă receiverul este conectat la mufa HDMI 2, selectaţi HDMI 2 ca intrare.
 2. Porniţi receiverul audio-video.
 3. Apăsaţi HOME (Meniu principal) pe telecomandă şi aşteptaţi afişarea meniului principal pe televizor înainte de a continua.
 4. În Home menu (Meniu principal), selectaţi Settings (Setări), apoi apăsaţi Enter utilizând tastele săgeată de pe telecomandă.
 5. În meniul Settings (Setări), selectaţi System Settings (Setări de sistem), apoi apăsaţi ENTER utilizând tastele săgeată de pe telecomandă.
 6. Selectaţi Network Update (Actualizare prin reţea) şi apăsaţi ENTER.
 7. Selectaţi Version (Versiune) şi apăsaţi ENTER
 8. Pe ecranul televizorului, numărul versiunii de firmware arată astfel:
  "Versiunea software s9327.1108.0" - dacă numărul versiunii este s9327.1108.0 sau ulterior, aveţi deja cea mai recentă versiune firmware.

Instalare

Sunt necesare următoarele:

 • un cablu Ethernet pentru a conecta receiverul audio-video la Internet
 • o conexiune activă la Internet
 • un televizor compatibil

Modul de asigurare a unei desfăşurări corecte a actualizării

De obicei, actualizarea este foarte simplă. Iată cum vă puteţi asigura că aceasta este realizată corect de prima dată:

 • Citiţi cu atenţie instrucţiunile, pentru a evita defectarea receiverului audio-video
 • Nu opriţi receiverul audio-video - sau nu îl deconectaţi de la sursa de alimentare - în timpul actualizării.
 • Nu apăsaţi alte butoane, în afară de cele menţionate în instrucţiuni.

Configuraţi echipamentul:

 1. Porniţi televizorul şi verificaţi dacă acesta este comutat la intrarea la care este conectat receiverul audio-video. Aşadar, dacă receiverul este conectat la mufa HDMI 2, selectaţi HDMI 2 ca intrare.
 2. Conectaţi terminalul LAN de pe receiverul audio-video la sursa dumneavoastră de Internet cu ajutorul unui cablu Ethernet.
 3. Porniţi receiverul audio-video.

Obţineţi actualizarea:

 1. Apăsaţi HOME (Meniu principal) pe telecomandă şi aşteptaţi afişarea meniului principal pe televizor înainte de a continua.
 2. În Home menu (Meniu principal), selectaţi Settings (Setări), apoi apăsaţi Enter utilizând tastele săgeată de pe telecomandă.
 3. În meniul Settings (Setări), selectaţi System (Sistem), apoi apăsaţi Enter utilizând tastele săgeată de pe telecomandă.
 4. În meniul Settings (Setări), selectaţi Network Update (Actualizare prin reţea), apoi apăsaţi ENTER utilizând tastele săgeată de pe telecomandă
 5. Selectaţi Update (Actualizare) şi apăsaţi Enter - Receiverul începe verificarea actualizării software disponibile
 6. Mesajul „A new version of software is found” (A fost detectată o nouă versiune de software). este afişat pe televizor. Selectaţi Update now Actualizare acum) iar apoi apăsaţi Enter
 7. Selectaţi Agree (Sunt de acord) şi apăsaţi ENTER - Procesul de descărcare începe şi puteţi vedea ecranul de descărcare pe televizor
 8. După ce actualizarea s-a încheiat, mesajul COMPLETE(încheiat) apare pe panoul frontal.
 9. După finalizarea modernizării, receiverul audio-video va reporni automat. Utilizaţi sau opriţi receiverul doar după finalizarea actualizării.
 10. Verificaţi versiunea de firmware. Dacă numărul versiunii este s9327.1108.0, actualizarea firmware-ului a fost efectuată cu succes.

Întrebări şi răspunsuri

Cum trebuie să procedaţi în cazul în care întâmpinaţi probleme la actualizarea firmware-ului de receiver audio-video utilizând Internetul.

Receiverul nu a reuşit să descarce datele pentru actualizare în timpul actualizării de software.
Problema poate fi de la conexiunea la reţea.

 1. Verificaţi dacă aţi conectat cablul LAN.
 2. În setările de reţea, verificaţi dacă aţi confirmat sau nu propria adresă IP a receiverului audio-video.
 3. Încercaţi să efectuaţi actualizarea din nou.

Alimentarea s-a oprit, în timp ce actualizarea era în curs de desfăşurare.
Porniţi receiverul, acesta va actualiza software-ul automat.

Actualizarea a început de 40 de minute şi nu este finalizată

 1. Deconectaţi cablul de alimentare de la priză, apoi reconectaţi-l după câteva minute.
 2. Receiverul audio-video va actualiza software-ul automat.
  Tot nu funcţionează? Vă rugăm să contactaţi Departamentul de Asistenţă Clienţi Sony