Modele aplicabile

Aceste informaţii sunt aplicabile pentru următoarele modele STR:

 • STR-DN1020

Despre această descărcare

Actualizarea este simplă şi cu cea mai nouă versiune de firmware puteţi obţine şi mai multe de la receiverul dumneavoastră audio-video.

 • Nume: Firmware receiver audio-video la versiunea 2.11
 • Data lansării: 25/09/2013
 • Beneficii şi îmbunătăţiri:
  • Improve the quality of vTuner streaming.
  • Improved connectivity of TV SideView of iPod/iPhone to AV Receiver.
  • Improved connectivity of via DLNA(r) devices
  • Improved quality of Music Unlimited operation from AV Receiver
 • Restricţii: Destinat doar utilizării cu receivere audio-video comercializate în Europa. Nu sunt comercializate toate modelele în toate ţările.

Cerinţe de sistem

Este posibil ca firmware-ul dumneavoastră să fie deja actualizat, în special dacă aveţi un model nou de receiver audio-video.

Dacă nu sunteţi siguri, este simplu să verificaţi ce versiune de firmware aveţi:

 1. Porniţi televizorul şi verificaţi dacă acesta este comutat la intrarea la care este conectat receiverul audio-video. Aşadar, dacă receiverul este conectat la mufa HDMI 2, selectaţi HDMI 2 ca intrare.
 2. Porniţi receiverul audio-video.
 3. Apăsaţi HOME NETWORK. (Reţea de domiciliu).
 4. Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Meniul principal este afişat pe ecranul televizorului.
 5. În Home menu (Meniu principal), selectaţi Settings (Setări), apoi apăsaţi ENTER utilizând tastele săgeată de pe telecomandă.
 6. În meniul Settings (Setări), selectaţi Network (Reţea), apoi apăsaţi ENTER utilizând tastele săgeată de pe telecomandă.
 7. Selectaţi Software Update (Actualizare software), apoi apăsaţi Enter.
 8. Selectaţi Version (Versiune) şi apăsaţi ENTER.
 9. Versiunea firmware-ului instalată în prezent pe receiverul AV va fi listată pe ecranul televizorului. - Dacă numărul versiunii este 2.11 sau superior, aveţi deja cea mai recentă versiune firmware.

Instalare

Sunt necesare următoarele:

 • un cablu Ethernet pentru a conecta receiverul audio-video la Internet
 • o conexiune activă la Internet
 • un televizor compatibil

Modul de asigurare a unei desfăşurări corecte a actualizării

De obicei, actualizarea este foarte simplă. Iată cum vă puteţi asigura că aceasta este realizată corect de prima dată:

 • Citiţi cu atenţie instrucţiunile, pentru a evita defectarea receiverului audio-video.
 • Nu opriţi receiverul audio-video - sau nu îl deconectaţi de la sursa de alimentare - în timpul actualizării.
 • Nu apăsaţi alte butoane, în afară de cele menţionate în instrucţiuni.

Configuraţi echipamentul:

 1. Porniţi televizorul şi verificaţi dacă acesta este comutat la intrarea la care este conectat receiverul audio-video. Aşadar, dacă receiverul este conectat la mufa HDMI 2, selectaţi HDMI 2 ca intrare.
 2. Conectaţi terminalul LAN de pe receiverul audio-video la sursa dumneavoastră de Internet cu ajutorul unui cablu Ethernet.
 3. Porniţi receiverul audio-video.

Obţineţi actualizarea:

 1. Apăsaţi HOME NETWORK (Reţea domiciliu) pentru a selecta funcţia de Home Network (Reţea domiciliu).
 2. Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Meniul este afişat pe ecranul televizorului.
 3. Selectaţi Settings (Setări), apoi apăsaţi Enter.- Lista de meniu Settings (Setări) apare pe ecranul televizorului.
 4. Selectaţi Network (Reţea), apoi apăsaţi Enter.
 5. Selectaţi Software Update (Actualizare software), apoi apăsaţi Enter.
 6. Selectaţi Update (Actualizare), apoi apăsaţi Enter.
 7. Când este afişat mesajul "Found latest update." ("A fost găsită ultima actualizare.") pe ecranul televizorului, apăsaţi Enter.
 8. Selectaţi OK , apoi apăsaţi Enter.Confirmaţi mesajul şi citiţi, de asemenea, "END-USER LICENSE AGREEMENT FOR SONY SOFTWARE" ("Acord de licenţă pentru utilizatorul final al software-ului Sony"), apoi apăsaţi Enter.
 9. Selectaţi Agree (Sunt de acord), apoi apăsaţi Enter.
 10. Este afişat mesajul "Complete!" ("Finalizat!") pe ecran după ce actualizarea de software s-a încheiat. După finalizarea modernizării, apăsaţi butonul de pornire/oprire pentru a opri receiverul. Receiverul este actualizat la noua versiune.
 11. Verificaţi versiunea curentă de firmware pentru a confirma faptul că modernizarea a fost instalată cu succes.- Dacă numărul versiunii este 2.11, modernizarea firmware-ului a fost efectuată cu succes.

Întrebări şi răspunsuri

Cum trebuie să procedaţi în cazul în care întâmpinaţi probleme la actualizarea firmware-ului de receiver audio-video utilizând Internetul.

Mesajul "Cannot connect" (Conexiune imposibilă) apare pe televizor.
Problema poate fi de la conexiunea la reţea.

 1. Verificaţi dacă aţi conectat cablul LAN.
 2. În setările de reţea, verificaţi dacă aţi confirmat sau nu propria adresă IP a receiverului audio-video.
 3. Încercaţi să efectuaţi actualizarea din nou.

Alimentarea s-a oprit, în timp ce actualizarea era în curs de desfăşurare.
Porniţi receiverul şi încercaţi să efectuaţi din nou actualizarea.

Procesul de actualizare a început de 20 de minute şi nu este finalizat.

 1. Deconectaţi cablul de alimentare de la priză, apoi reconectaţi-l după câteva minute.
 2. Receiverul va actualiza software-ul automat
  Tot nu funcţionează? Vă rugăm să contactaţi Departamentul de Asistenţă Clienţi Sony