Despre această descărcare

Despre această actualizare

 • Data publicării: 02/12/2011
 • Modele aplicabile & Nume fişier:
  • STR-DA5500ES: A55E_1031.zip
 • Beneficii şi îmbunătăţiri: Acceptă modificarea metodei de distribuire a conţinutului pentru radio prin Internet SHOUTcast.

  Notă: Este posibil să nu puteţi asculta conţinutul, dacă serviciul de livrare se închide sau dacă sistemul de transmisie a conţinutului este modificat.

Cum se face actualizarea

Elemente necesare

 • PC Windows cu acces la Internet
 • Cablu LAN pentru a conecta receptorul la Internet
 • CD-ROM-ul furnizat
  • ES Utility 2.0
  Dacă nu aveţi CD-ul ES Utility, puteţi descărca aplicaţia pe computer. Consultaţi procedurile de instalare a aplicaţiei ES Utility de mai jos pentru detalii suplimentare.

 • Sistem de operare
  • Pentru ES Utility 2.0: Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate (SP1, 32 de biţi/64 de biţi) Windows XP Home Edition/Professional/Media Center Edition 2005 (SP3, 32 de biţi)
 • Cerinţe minime pentru computer:
  • Procesor: Celeron
  • Viteză de procesare: cel puţin 1 GHz
  • Memorie (RAM) (Windows XP): cel puţin 512 MO
  • HDD: cel puţin 20 MO de spaţiu liber pe disc.
   Sunt necesari 280 MO de spaţiu liber pe disc atunci când nu este instalat .NET Framework 2.0.
  • Afişaj: rezoluţie de 1024 × 768, Culoare maximă (65536 de culori) sau superioară
  • Reţea: 100Base-TX sau superioară

Cum vă puteţi asigura că actualizarea se desfăşoară fără probleme

Actualizarea este, de obicei, foarte simplă. Iată cum vă puteţi asigura că merge corect de prima dată:

 • Citiţi instrucţiunile cu atenţie.
 • Nu opriţi receptorul şi nu îl deconectaţi de la sursa de alimentare în timp ce se actualizează.
 • Nu apăsaţi pe niciun buton, cu excepţia celor menţionate în instrucţiuni.
 • Daţi volumul master la -∞ înainte de executarea operaţiei.
 • Conectaţi receptorul la reţea, utilizând o conexiune cu fir pentru o actualizare sigură

Instalarea ES Utility

Software-ul ES Utility este necesar pentru a actualiza softurile de sistem. Urmaţi paşii de mai jos pentru a instala software-ul ES Utility pe computer:

Notă: Nu este necesară instalarea ES Utility dacă aţi instalat anterior acest utilitar.

 1. Porniţi computerul şi faceţi log in ca administrator sau cu un cont cu drepturi de administrator.
 2. Introduceţi CD-ul ES Utility furnizat în unitatea CD-ROM.
 3. Programul de instalare porneşte automat şi afişează ecranul Software Setup (Configurare software).
  • Dacă programul de instalare nu porneşte, navigaţi la fişierele de pe CD-ROM şi faceţi dublu clic pe fişierul „SetupLauncher.exe”.
  • Dacă nu aveţi CD-ul ES Utility, descărcaţi de aici aplicaţia ES Utility pe computer, deschideţi folderul descărcat şi apoi faceţi dublu clic pe fişierul „SetupLauncher.exe”.
 4. Instalaţi software-ul aplicaţiei ES Utility, respectând instrucţiunile oferite în mesajele de pe ecran.
 5. În ecranul „Welcome to the Software Setup” (Bun venit la configurarea software-ului), citiţi acordul şi, dacă sunteţi de acord, faceţi clic pe „I accept the terms of the license agreement” (Accept termenii acordului de licenţă) şi apoi faceţi clic pe „Next” (Următorul).
 6. În ecranul „Software Setup” (Configurare software), în secţiunea „Software”, faceţi clic pe pictograma ES Utility. 7. În ecranul „Software Setup” (Configurare software), în secţiunea ES Utility, faceţi clic pe Install (Instalare).
 8. În ecranul „Welcome to the ES Installer” (Bun venit la programul de instalare ES), faceţi clic pe Next (Următorul).
 9. În ecranul „Setup Type” (Tip configurare), selectaţi Custom (Particularizat) şi apoi faceţi clic pe Next (Următorul).
 10. În ecranul „Choose a Destination Folder” (Alegere folder destinaţie), faceţi clic pe Next (Următorul).
 11. În ecranul „Add a desktop shortcut” (Adăugare comandă rapidă pe desktop), selectaţi Add a shortcut to the desktop (Se adaugă o comandă rapidă pe desktop) şi apoi faceţi clic pe Next (Următorul).
 12. În ecranul „Install the program” (Instalare program), faceţi clic pe Install (Instalare).
 13. În ecranul „ES Utility was successfully installed” (ES Utility a fost instalat cu succes), faceţi clic pe Finish (Terminare).

  Software-ul este instalat şi pictograma ES Utility este plasată pe desktop.Descărcarea şi instalarea actualizării

 1. Descărcaţi fişierul softurilor de sistem pe desktop.
  • Citiţi şi acceptaţi termenii şi condiţiile de mai jos şi faceţi clic pentru a descărca fişierul
  • Atunci când vi se solicită, salvaţi fişierul pe desktop.
 2. Conectaţi receptorul la reţea cu un cablu LAN.
 3. Asiguraţi-vă că receptorul este conectat la televizor.
 4. Porniţi receptorul şi aşteptaţi 30-50 de secunde pentru a se stabili comunicarea U-com.
 5. Apăsaţi GUI MODE de pe telecomanda receptorului, pentru a afişa GUI MODE ON în fereastra de afişaj.
 6. Asiguraţi-vă că televizorul este pornit. Meniul este afişat pe ecranul televizorului.
  Notă: Dacă receptorul a fost deja configurat pentru a se conecta la reţeaua de domiciliu, treceţi la pasul 11
 7. Utilizaţi butoanele săgeată sus/jos de pe telecomandă pentru a selecta Settings (Setări) - Network (Reţea) - Network Setup (Configurare reţea). 8. În meniul Network Setup (Configurare reţea), selectaţi Internet Setup (Configurare prin Internet). 9. În ecranul Internet Setup (Configurare prin Internet), selectaţi Connect Automatically (DHCP) (Conectare automată (DHCP)).
  Este posibil să apară mesajul „Connecting... Please wait.” (Se conectează... Aşteptaţi). 10. După ce receptorul s-a conectat cu succes la reţea, selectaţi Finish (Terminare) şi apăsaţi butonul Enter.
 11. Utilizând butoanele săgeată sus/jos şi Enter, selectaţi Settings (Setări) -System (Sistem) - System Update (Actualizare sistem) în fereastra meniului.
 12. Selectaţi PC update (Actualizare PC), selectaţi Start şi apăsaţi Enter.
 13. Apare fereastra PC update (Actualizare PC).
 14. Pe computer, faceţi dublu clic pe ES Utility.
 15. Faceţi dublu clic pe receptorul care se conectează la reţea.
 16. În ecranul „ES Utility”, mutaţi bara de defilare din stânga pentru a selecta System (Sistem).
 17. În ecranul „System Settings” (Setări sistem), din dreapta „File Path” (Cale fişier), faceţi clic pe Browse (Răsfoire) pentru a localiza fişierul pe care l-aţi descărcat (A64E_1065.zip sau A55E_1031.zip).
 18. Faceţi clic pe Start Update (Pornire actualizare).
 19. În ecranul „Start Update” (Pornire actualizare), faceţi clic pe Yes (Da) pentru a porni procesul de actualizare. Această actualizare durează 15-30 de minute.
  Notă: Lampa MULTI CHANNEL DECODING de pe panoul frontal clipeşte în timpul actualizării. După finalizarea actualizării lampa nu va mai clipi.
 20. După ce actualizarea este finalizată, faceţi clic pe Exit (Ieşire).
 21. Opriţi receptorul şi deconectaţi-l de la computer.

Actualizarea softurilor de sistem este finalizată.

Aveţi nevoie de mai multe informaţii?

Consultaţi secţiunea de Întrebări frecvente despre actualizarea softurilor de sistem

Cum pot vedea care este versiunea software-ului receptorului?

 1. Apăsaţi butonul GUI MODE de pe telecomandă, pentru a afişa GUI MODE OFF în fereastra de afişaj a receptorului.
 2. Apăsaţi butonul MENU de pe telecomandă, apoi apăsaţi butoanele săgeată sus/jos pentru a selecta System Settings (Setări sistem) şi apoi apăsaţi butonul Enter.
 3. Utilizaţi butoanele săgeată sus/jos pentru a selecta VERSION x.xxx. Această acţiune va afişa informaţiile despre versiunea curentă pentru receptor.

Depanare

În cazul în care actualizarea nu a fost finalizată cu succes, faceţi următoarele:

 • Verificaţi dacă aţi descărcat fişierul corect pentru receptorul dumneavoastră.
 • Verificaţi setările paravanului de protecţie:
  • La utilizarea paravanului de protecţie Windows: Adăugaţi ES Utility în lista de excepţii pentru paravanul de protecţie. (consultaţi manualul de instrucţiuni al computerului sau site-ul Web Windows pentru mai multe informaţii).
  • La utilizarea unui paravan de protecţie general: Dezactivaţi paravanul de protecţie sau înregistraţi ES Utility ca program permis. Consultaţi instrucţiunile de utilizare sau secţiunea Ajutor pentru mai multe informaţii.

Informaţii despre fişier

Nume fişier

 • A55E_1031.zip